Aktualności

Próba dziel­no­ści klaczy

23 maja 2014 · Kategoria: ZT Klaczy, · Rasa: ,,,

Informujemy, że próba dziel­no­ści kla­czy, koń­cząca 60-dniowy sta­cjo­narny tre­ning wierz­chowy w Zakładzie Treningowym w Doruchowie odbę­dzie się w dniu 3 czerwca 2014 r. (wtorek) o godz. 9:00. Podczas próby dziel­no­ści oce­niona zosta­nie także jezd­ność kla­czy przez jeźdźca testo­wego, któ­rym w ZT Doruchów będzie Mirosław Szłapka.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Hodowca i Jeździec