Aktualności

Wymagania dla kla­czy zgła­sza­nych do ZT w 2015 r.

9 stycznia 2015 · Kategoria: ZT Klaczy, · Rasa: ,,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyma­ga­niami dla kla­czy zgła­sza­nych do sta­cjo­nar­nego tre­ningu w 2015 roku. Daty roz­po­czę­cia oraz zasady zgła­sza­nia zostały już zamiesz­czone na stro­nie „Zakłady Treningowe Klaczy”.

Hodowca i Jeździec