Aktualności

Wyniki Czempionatu Hodowlanego Koni rasy sp w skokach luzem

25 sierpnia 2015 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki, · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi Czempionatu Hodowlanego Koni rasy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi w sko­kach luzem, któ­ry odbył się 22 sierp­nia w Drzonkowie, udo­stęp­nio­ny­mi w zakład­ce „Wyniki z innych imprez hodow­la­nych / jeź­dziec­kich” (menu Selekcja).

Print Friendly, PDF & Email