Aktualności

Zasadnicza Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej Klikowa - propozycje

27 września 2016 · Kategoria: Ścieżki huculskie, · Rasa:

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie przed­sta­wia pro­po­zy­cje na zasad­ni­czą pró­bę dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej, któ­ra odbę­dzie się w dniu 20 paź­dzier­ni­ka 2016 r. na tere­nie byłe­go Stada Ogierów „Klikowa”. Zgłoszenia nale­ży prze­sy­łać naj­póź­niej do dnia 13 paź­dzier­ni­ka. 

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec