Aktualności

Klikowska Parada Konna – relacja filmowa

24 października 2016 · Kategoria: Czempionaty, · Rasa:

Zapraszamy Państwa do zapo­zna­nia się z rela­cją fil­mo­wą z VIII Regionalnego Czempionatu Hodowlanego Koni Śląskich, któ­ry odbył się w Klikowej w dniach 10 – 11 wrze­śnia 2016 r.

Niniejsze mate­ria­ły zosta­ły zre­ali­zo­wa­ne przez Pana Tadeusza Baranieckiego.

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec