Aktualności

Informacje dla wystawców dot. Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu

26 kwietnia 2017 · Kategoria: Wystawy i pokazy, ·

Zapraszamy wszyst­kich Wystawców koni bio­rą­cych udział w tego­rocz­nej edy­cji Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu do zapo­zna­nia się z poniż­szy­mi infor­ma­cja­mi:

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec