Aktualności

Szlakiem Konia Huculskiego

11 maja 2017 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie, · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie zapra­sza­my na XVII Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej - „Szlakiem Konia Huculskiego”, któ­ry odbę­dzie się w dniach 10-11 czerw­ca 2017 r. w „Klikowej” - Tarnów, ul. Klikowska 304. Termin zgła­sza­nia koni na Czempionat upły­wa w dniu 31 maja 2017 r.

Do pobra­nia:

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec