Aktualności

Odszedł Zdzisław Sobecki

28 czerwca 2017 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

Z wiel­kim żalem infor­mu­je­my, że dzi­siaj nad ranem odszedł Zdzisław Sobecki, zało­ży­ciel i Prezes KJ „KORYS” Przygorzele, a tak­że zasłu­żo­ny dzia­łacz i Prezes Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Opolu, a następ­nie wie­lo­let­ni Wiceprezes Okręgowego Związku Hodowców Koni w Katowicach.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec