Aktualności

Zasadnicza Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej

9 czerwca 2017 · Kategoria: Ścieżki huculskie, · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mifor­mu­la­rzem zgło­sze­nio­wym Zasadniczej Próby Dzielności Koni Rasy Huculskiej, któ­ra odbę­dzie się w Tarnowie Klikowej 24 czerw­ca 2017 r.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec