Aktualności

Warunki otrzymania refundacji części kosztów badań w kierunku OCD

4 kwietnia 2018 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane, ·

Zapraszamy do zapoznania się z Warunkami otrzymania refundacji części kosztów badań w kierunku OCD (dotyczy tylko właścicieli sklasyfikowanych jako MAŁE-ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA / MŚP).

 

  1. Proszę przesłać do biura PZHK oświadczenie dotyczące MŚP/DP PZHK (najpierw wersję elektroniczną na adres cuber@pzhk.pl, następnie oryginał pocztą, załącznik nr 1). W przypadku właścicieli sklasyfikowanych jako duże przedsiębiorstwo nie ma możliwości dofinansowania badań w kierunku OCD.
  2. Następnie proszę przesłać na adres cuber@pzhk.pl zestaw zdjęć RTG wykonanych zgodnie z instrukcją (załącznik nr 3) wraz z fakturą wystawioną przez lekarza weterynarii na PZHK na kwotę max. 600 złotych. PZHK refunduje TYLKO koszty badań w kierunku OCD (nie porażenia krtani).
  3. Po otrzymaniu faktury z PZHK wystawionej na wnioskodawcę należy dokonać opłaty w wysokości 240 złotych (numer konta PZHK w załączniku nr 2) za ocenę zdjęć przez Komisję Oceniającą. PZHK, w myśl obecnych przepisów, nie ma prawa dofinansować bezpośrednio hodowców, dlatego dotację do kosztów wykonania zdjęć RTG otrzymuje lekarz weterynarii, który musi dokonać rozliczenia z właścicielem.
  4. Po przesłaniu potwierdzenia przelewu na adres cuber@pzhk.pl, zdjęcia zostaną wysłane do Komisji Oceniającej, która zbiera się 1-2 razy w miesiącu.
  5. Refundacja części kosztów wykonania zdjęć RTG zostanie przesłana na konto wskazanego lekarza wet. po dokonaniu oceny przez Komisję Oceniającą. W przypadku zdjęć RTG nie nadających się do oceny zostaną one odesłane do wnioskodawcy wraz z informacją o konieczności wykonania prawidłowych zdjęć.
  6. W przypadku konieczności powtórnej konsultacji zdjęć OC dokonywanej przez Komisję Oceny OC powołanej przez PZHK, właściciel ogiera  zobligowany jest do dodatkowej opłaty w wysokości 240 zł na konto PZHK.
  7. Jeśli wynik badania w kierunku osteochondrozy okaże się negatywny (3 stopień OCD), koszty takiego badania nie będą refundowane, a właściciel będący podmiotem MŚP jest zobowiązany do opłacenia pełnych kosztów wykonania i oceny zdjęć RTG (dopłata 560 zł).
Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec