Aktualności

MPMK w powożeniu 2018 – propozycje

22 czerwca 2018 · Kategoria: MPMK, Powożenie, ·

Przedstawiamy pro­po­zy­cje Mistrzostw Polski Młodych Koni w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi, któ­re odbę­dą się w SO Bogusławice w dniach 25 – 26 lip­ca br.

Hodowca i Jeździec