Aktualności

Wesołych Świąt

21 grudnia 2018 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

Wszystkim Hodowcom i Właścicielom koni życzy­my
zdro­wych, spo­koj­nych, rado­snych i peł­nych miłych wspo­mnień Świąt Bożego Narodzenia
oraz samych suk­ce­sów w nad­cho­dzą­cym 2019 roku

Zarząd i pra­cow­ni­cy biu­ra Polskiego Związku Hodowców Koni

Hodowca i Jeździec