Aktualności

UWAGA – skradziono konie! Wysoka nagroda dla znalazcy

21 sierpnia 2019 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

Uwaga! W nocy z dnia 16 na 17 sierp­nia 2019 r. z pastwi­ska na tere­nie pow. nowo­są­dec­kie­go gm. Chełmiec skra­dzio­no 5 kla­czy rasy ślą­skiej oraz klacz zim­no­krwi­stą maści kasz­ta­no­wa­tej wraz ze źre­ba­kiem. Wszystkie oso­by mogą­ce pomóc w odna­le­zie­niu koni pro­szo­ne są o kon­takt z biu­rem Małopolskiego Związku Hodowców Koni pod nume­rem 12 657 – 02-25 oraz 666 – 055-055.
Za wska­za­nie miej­sca prze­by­wa­nia koni prze­wi­dzia­na jest nagro­da w wyso­ko­ści 10.000 zł.

Hodowca i Jeździec