Uznawanie ogierów lub nasienia w PZHK na podstawie uznania w AES

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi uznawania ogierów lub nasienia w księgach polskiego konia sportowego (sp) oraz wielkopolskiej (wlkp) na podstawie wcześniejszego uznania w księdze AES (Anglo European Studbook).

Ogier uznany w AES, wpisany do bazy koniowatych PZHK musi spełnić poniższe warunki, aby mieć uznanie w PZHK (księgi sp/wlkp):

 1. Zostać ocenionym przez Komisje Wet. PZHK pod kątem OCD (na adres cuber@pzhk.pl należy przesłać zestaw 12 zdjęć OCD (nie jest to TUV, w załączniku instrukcja).
 2. Posiadać potwierdzone pochodzenie po obojgu rodzicach dokonany przez jedno z dwóch uprawnionych laboratoriów i wynik tego badania musi widnieć w bazie koniowatych PZHK.
 3. Posiadać dokument wydany przez lekarza z listy lek. wet. PZHK, że ogier jest wolny od porażenia krtani (skan dokumentu trzeba przesłać drogą elektroniczną (cuber@pzhk.pl) lub drogą pocztową oryginał.
 4. Spełniać warunki rodowodowe wpisu do polskich ksiąg.
 5. Posiadać odpowiedni status w AES (licensed, approved, elite).
 6. Opłacić i przesłać drogą elektroniczną na adres cuber@pzhk.pl potwierdzenie dowodu wpłaty 400 zł oraz 246 zł za każde badanie OCD.
 7. Uzyskać odpowiednią bonitację oraz ocenę liniową kierownika OZHK/WZHK.
 8. Wypełnić elektroniczny wniosek o uznanie ogiera.
 9. Po otrzymaniu pisma z PZHK właściciel proszony jest o kontakt z OZHK w celu wyrobienia licencji czasowej ogierowi.

Dopuszczenie nasienia ogiera uznanego w AES do polskich ksiąg sp/wlkp, kontakt z p. Anną Cuber cuber@pzhk.pl:

 1. Wypełnić wniosek o dopuszczenie nasienia danego ogiera.
 2. Spełniać warunki rodowodowe wpisu do polskich ksiąg.
 3. Posiadać odpowiedni status w AES (licensed, approved, elite).
 4. Przesłać do p. Anny Cuber wynik badania DNA ogiera.
 5. Opłacić i przesłać drogą elektroniczną na adres cuber@pzhk.pl potwierdzenie dowodu wpłaty 200 zł.

W razie pytań prosimy kontaktować się z p. Anną Cuber 503-123-654.

Scroll to Top