Aktualności

ZT Ogierów 2011 – Gniezno (próba zaprzęgowa)

26 września 2011 · Kategoria: ·

100-Day Stallion Driving Performance Test

ZT Gniezno, 26 wrze­śnia 2011

Fot. Paulina Peckiel
Więcej zdjęć moż­na obej­rzeć na stro­nie www.peckiel.pl.

Hodowca i Jeździec