Aktualności

ZT Klaczy 2013 – Książ, turnus 2 (kwalifikacja)

14 maja 2013 · Kategoria: ·

60-Day Silesian Mare Performance Test Qualification

Kwalifikacja kla­czy ślą­skich do Zakładu Treningowego

ZT Książ, 14.05.2013

Fot. Paulina Peckiel
Więcej zdjęć moż­na obej­rzeć na stro­nie www.peckiel.pl.

Hodowca i Jeździec