Aktualności

ZT Ogierów 2013 – Bogusławice (próba wierzchowa)

2 października 2013 · Kategoria: ·

100-Day Stallion Performance Test

Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych

ZT Bogusławice, 2 – 3.10.2013

Fot. Paulina Peckiel
Więcej zdjęć moż­na obej­rzeć na stro­nie www.peckiel.pl.

Hodowca i Jeździec