Aktualności

ZT Ogierów 2013 – Książ (kwalifikacja)

20 sierpnia 2013 · Kategoria: ·

Qualifications for 60-Day Stallion Performance Test

Kwalifikacja ogie­rów ślą­skich i szla­chet­nych do Zakładu Treningowego

ZT Książ, 13.08.2013

Fot. Paulina Peckiel
Więcej zdjęć moż­na obej­rzeć na stro­nie www.peckiel.pl.

Hodowca i Jeździec