Aktualności

ZT Ogierów 2013 – Bogusławice

3 października 2013 · Kategoria: ·

Stallions approved after 100-Day Stallion Performance Test

Galeria przed­sta­wia ogie­ry, któ­re uzy­ska­ły wpis do księ­gi po pró­bie dziel­no­ści

ZT Bogusławice, 3.10.2013

Fot. Katarzyna Wiszowaty

Hodowca i Jeździec