Aktualności

ZT Klaczy 2014 – Bogusławice, turnus 1 (próba zaprzęgowa)

8 lipca 2014 · Kategoria: ·

60‐Day Mare Driving Performance Test

Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy szla­chet­nych

ZT Bogusławice, 7 – 8 lip­ca 2014

Fot. Paulina Peckiel
Więcej zdjęć moż­na obej­rzeć na stro­nie www.peckiel.pl.

Hodowca i Jeździec