Aktualności

ZT Klaczy 2015 – Książ, turnus 1 (próba zaprzęgowa)

11 kwietnia 2015 · Kategoria: ·

60-Day Silesian Mare Driving Performance Test

Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ślą­skich

ZT Książ, 10 – 11 kwiet­nia 2015

Fot. Paulina Peckiel
Więcej zdjęć moż­na obej­rzeć na stro­nie www.peckiel.pl.

Hodowca i Jeździec