Aktualności

MPMK 2018 – dekoracje

16 listopada 2018 · Kategoria: ·

Strzegom, 20 – 23 wrze­śnia 2018

MPMK w trzech dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich:

  • ujeż­dże­niu,
  • sko­kach przez prze­szko­dy
  • wszech­stron­nym kon­kur­sie konia wierz­cho­we­go.

Fot. Małgorzata Żółtańska

Hodowca i Jeździec