Ogiery wytypowane do krycia klaczy objętych programem ochrony


Sezon 2022

Ogiery zimnokrwiste w typie sztumskim i sokólskim

Ogiery zimnokrwiste przeznaczone do rozrodu w programach ochrony zostały podzielone na 2 grupy w zależności od typu, który reprezentują. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki klaczy, objętych programami.

UWAGA! Do krycia każdej klaczy sztumskiej i sokólskiej należy dobierać ogiera indywidualnie, tak aby w rodowodzie potomstwa uzyskać minimum 75% krwi sztumskiej lub sokólskiej. Nie każdy ogier znajdujący się na liście gwarantuje, że potomstwo wejdzie do programu!

Ogiery rasy małopolskiej

Ogiery rasy małopolskiej przeznaczone do rozrodu w programie ochrony koni rasy małopolskiej zostały podzielone na 5 grup w zależności od liczby przodków uznanych za obce, występujących w rodowodzie. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki programu.
Stan na 05.08.2022 r.

UWAGA! Za obcego przodka program ochrony koni rasy małopolskiej uznaje: pełną krew angielską, czystą krew arabską, czystą krew angloarabską, wszystkie inne angloaraby obcego pochodzenia, w tym również francuskie i pochodzące ze starych rodów austro-węgierskich.

Ogiery rasy wielkopolskiej

Ogiery rasy wielkopolskiej przeznaczone do rozrodu w programie ochrony zostały podzielone na 3 grupy w zależności od liczby przodków ras: trakeńskiej i pełnej krwi angielskiej w rodowodzie. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki klaczy, objętych programem.
Stan na 24.08.2022 r.

Ogiery rasy śląskiej

Ogiery rasy śląskiej przeznaczone do rozrodu w programie ochrony zostały podzielone na 3 grupy w zależności od liczby przodków pełnej krwi angielskiej w rodowodzie. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki klaczy, objętych programem.
Stan na 12.12.2022 r.

Ogiery rasy huculskiej

Lista ogierów rasy huculskiej, które mogą być łączone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony. Dobór należy prowadzić tak, by nie dopuścić do depresji inbredowej, występującej przy łączeniu osobników spokrewnionych.
Stan na 06.06.2022 r.

Ogiery rasy konik polski

Lista ogierów rasy konik polski, które mogą być łączone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony. Dobór należy prowadzić tak, by nie dopuścić do depresji inbredowej, występującej przy łączeniu osobników spokrewnionych.
Stan na 05.08.2022 r.


Sezon 2021

Ogiery zimnokrwiste w typie sztumskim i sokólskim

Ogiery zimnokrwiste przeznaczone do rozrodu w programach ochrony zostały podzielone na 2 grupy w zależności od typu, który reprezentują. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki klaczy, objętych programami.

UWAGA! Do krycia każdej klaczy sztumskiej i sokólskiej należy dobierać ogiera indywidualnie, tak aby w rodowodzie potomstwa uzyskać minimum 75% krwi sztumskiej lub sokólskiej. Nie każdy ogier znajdujący się na liście gwarantuje, że potomstwo wejdzie do programu!
Informujemy, że zgodnie z ustaleniem z Instytutem Zootechniki w Balicach ogiery nie spełniające kryteriów rodowodowych programów ochrony koni sztumskich i sokólskich (posiadające poniżej 75% krwi sztumskiej / sokólskiej) będą musiały być usunięte z tych list z do końca 2021 roku.

Ostatnia aktualizacja list ogierów zimnokrwistych, kwalifikowanych do krycia klaczy w typie sokólskim i sztumskim (oddzielne zakładki w pliku Excela) przez IZ PIB, miała miejsce 18.01.2022. W przypadku gdy plik był pobierany wcześniej, przed ponownym pobraniem, zaleca się wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki.

Ogiery rasy małopolskiej

Ogiery rasy małopolskiej przeznaczone do rozrodu w programie ochrony koni rasy małopolskiej zostały podzielone na 5 grup w zależności od liczby przodków uznanych za obce, występujących w rodowodzie. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki programu.

UWAGA! Za obcego przodka program ochrony koni rasy małopolskiej uznaje: pełną krew angielską, czystą krew arabską, czystą krew angloarabską, wszystkie inne angloaraby obcego pochodzenia, w tym również francuskie i pochodzące ze starych rodów austro-węgierskich.

Ostatnia aktualizacja listy ogierów małopolskich, kwalifikowanych do krycia klaczy przez IZ PIB, miała miejsce 13.09.2021. W przypadku gdy plik był pobierany wcześniej, przed ponownym pobraniem, zaleca się wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki.

Ogiery rasy wielkopolskiej

Ogiery rasy wielkopolskiej przeznaczone do rozrodu w programie ochrony zostały podzielone na 3 grupy w zależności od liczby przodków ras: trakeńskiej i pełnej krwi angielskiej w rodowodzie. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki klaczy, objętych programem.

Ostatnia aktualizacja listy ogierów wielkopolskich, kwalifikowanych do krycia klaczy przez IZ PIB, miała miejsce 28.05.2021. W przypadku gdy plik był pobierany wcześniej, przed ponownym pobraniem, zaleca się wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki.

Ogiery rasy śląskiej

Ogiery rasy śląskiej przeznaczone do rozrodu w programie ochrony zostały podzielone na 3 grupy w zależności od liczby przodków pełnej krwi angielskiej w rodowodzie. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki klaczy, objętych programem.

Ostatnia aktualizacja listy ogierów śląskich, kwalifikowanych do krycia klaczy przez IZ PIB, miała miejsce 01.02.2022. W przypadku gdy plik był pobierany wcześniej, przed ponownym pobraniem, zaleca się wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki.

Ogiery rasy huculskiej

Lista ogierów rasy huculskiej, które mogą być łączone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony. Dobór należy prowadzić tak, by nie dopuścić do depresji inbredowej, występującej przy łączeniu osobników spokrewnionych.

Ostatnia aktualizacja listy ogierów huculskich, kwalifikowanych do krycia klaczy przez IZ PIB, miała miejsce 01.10.2021. W przypadku gdy plik był pobierany wcześniej, przed ponownym pobraniem, zaleca się wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki.

Ogiery rasy konik polski

Lista ogierów rasy konik polski, które mogą być łączone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony. Dobór należy prowadzić tak, by nie dopuścić do depresji inbredowej, występującej przy łączeniu osobników spokrewnionych.

Ostatnia aktualizacja listy ogierów rasy konik polski, kwalifikowanych do krycia klaczy przez IZ PIB, miała miejsce 01.07.2021. W przypadku gdy plik był pobierany wcześniej, przed ponownym pobraniem, zaleca się wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki.


Sezon 2020

Ogiery zimnokrwiste w typie sztumskim i sokólskim

Ogiery zimnokrwiste przeznaczone do rozrodu w programach ochrony zostały podzielone na 2 grupy w zależności od typu, który reprezentują. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki klaczy, objętych programami.

UWAGA! Do krycia każdej klaczy sztumskiej i sokólskiej należy dobierać ogiera indywidualnie, tak aby w rodowodzie potomstwa uzyskać minimum 75% krwi sztumskiej lub sokólskiej. Nie każdy ogier znajdujący się na liście gwarantuje, że potomstwo wejdzie do programu!
Informujemy, że zgodnie z ustaleniem z Instytutem Zootechniki w Balicach ogiery nie spełniające kryteriów rodowodowych programów ochrony koni sztumskich i sokólskich (posiadające poniżej 75% krwi sztumskiej / sokólskiej) będą musiały być usunięte z tych list z do końca 2021 roku.

Ogiery rasy małopolskiej

Ogiery rasy małopolskiej przeznaczone do rozrodu w programie ochrony koni rasy małopolskiej zostały podzielone na 5 grup w zależności od liczby przodków uznanych za obce, występujących w rodowodzie. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki programu.

UWAGA! Za obcego przodka program ochrony koni rasy małopolskiej uznaje: pełną krew angielską, czystą krew arabską, czystą krew angloarabską, wszystkie inne angloaraby obcego pochodzenia, w tym również francuskie i pochodzące ze starych rodów austro-węgierskich.

Ogiery rasy wielkopolskiej

Ogiery rasy wielkopolskiej przeznaczone do rozrodu w programie ochrony zostały podzielone na 3 grupy w zależności od liczby przodków ras: trakeńskiej i pełnej krwi angielskiej w rodowodzie. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki klaczy, objętych programem.

Ogiery rasy śląskiej

Ogiery rasy śląskiej przeznaczone do rozrodu w programie ochrony zostały podzielone na 3 grupy w zależności od liczby przodków pełnej krwi angielskiej w rodowodzie. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki klaczy, objętych programem.

Ogiery rasy huculskiej

Lista ogierów rasy huculskiej, które mogą być łączone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony. Dobór należy prowadzić tak, by nie dopuścić do depresji inbredowej, występującej przy łączeniu osobników spokrewnionych.

Ogiery rasy konik polski

Lista ogierów rasy konik polski, które mogą być łączone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony. Dobór należy prowadzić tak, by nie dopuścić do depresji inbredowej, występującej przy łączeniu osobników spokrewnionych.


Sezon 2019

Ogiery zimnokrwiste w typie sztumskim i sokólskim

Ogiery zimnokrwiste przeznaczone do rozrodu w programach ochrony zostały podzielone na 2 grupy w zależności od typu, który reprezentują. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki klaczy, objętych programami.

UWAGA!!!
Do krycia każdej klaczy sztumskiej i sokólskiej należy dobierać ogiera indywidualnie, tak aby w rodowodzie potomstwa uzyskać minimum 75% krwi sztumskiej lub sokólskiej. Nie każdy ogier znajdujący się na liście gwarantuje, że potomstwo wejdzie do programu!

 1. Lista ogierów zimnokrwistych, kwalifikowanych do krycia klaczy w typie sztumskim przez IZ PIB
 2. Lista ogierów zimnokrwistych, kwalifikowanych do krycia klaczy w typie sokólskim przez IZ PIB

Ogiery rasy małopolskiej

Ogiery rasy małopolskiej przeznaczone do rozrodu w programie ochrony koni rasy małopolskiej zostały podzielone na 5 grup w zależności od liczby przodków uznanych za obce, występujących w rodowodzie. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki programu.

UWAGA!!!
Za obcego przodka program ochrony koni rasy małopolskiej uznaje: pełną krew angielską, czystą krew arabską, czystą krew angloarabską, wszystkie inne angloaraby obcego pochodzenia, w tym również francuskie i pochodzące ze starych rodów austro-węgierskich.

Ogiery rasy wielkopolskiej

Ogiery rasy wielkopolskiej przeznaczone do rozrodu w programie ochrony zostały podzielone na 3 grupy w zależności od liczby przodków ras: trakeńskiej i pełnej krwi angielskiej w rodowodzie. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki klaczy, objętych programem.

Ogiery rasy śląskiej

Ogiery rasy śląskiej przeznaczone do rozrodu w programie ochrony zostały podzielone na 3 grupy w zależności od liczby przodków pełnej krwi angielskiej w rodowodzie. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki klaczy, objętych programem.

Ogiery rasy huculskiej

Lista ogierów rasy huculskiej, które mogą być łączone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony. Dobór należy prowadzić tak, by nie dopuścić do depresji inbredowej, występującej przy łączeniu osobników spokrewnionych.

Ogiery rasy konik polski

Lista ogierów rasy konik polski, które mogą być łączone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony. Dobór należy prowadzić tak, by nie dopuścić do depresji inbredowej, występującej przy łączeniu osobników spokrewnionych.


Sezon 2018

Ogiery zimnokrwiste w typie sztumskim i sokólskim

Ogiery zimnokrwiste przeznaczone do rozrodu w programach ochrony zostały podzielone na 2 grupy w zależności od typu, który reprezentują. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki klaczy, objętych programami.

UWAGA!!!
Do krycia każdej klaczy sztumskiej i sokólskiej należy dobierać ogiera indywidualnie, tak aby w rodowodzie potomstwa uzyskać minimum 75% krwi sztumskiej lub sokólskiej. Nie każdy ogier znajdujący się na liście gwarantuje, że potomstwo wejdzie do programu!

 1. Lista ogierów zimnokrwistych, kwalifikowanych do krycia klaczy w typie sztumskim przez IZ PIB.
 2. Lista ogierów zimnokrwistych, kwalifikowanych do krycia klaczy w typie sokólskim przez IZ PIB.

Ogiery rasy małopolskiej

Ogiery rasy małopolskiej przeznaczone do rozrodu w programie ochrony koni rasy małopolskiej zostały podzielone na 5 grup w zależności od liczby przodków uznanych za obce, występujących w rodowodzie. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki programu.

UWAGA!!!
Za obcego przodka program ochrony koni rasy małopolskiej uznaje: pełną krew angielską, czystą krew arabską, czystą krew angloarabską, wszystkie inne angloaraby obcego pochodzenia, w tym również francuskie i pochodzące ze starych rodów austro-węgierskich.

Ogiery rasy wielkopolskiej

Ogiery rasy wielkopolskiej przeznaczone do rozrodu w programie ochrony zostały podzielone na 3 grupy w zależności od liczby przodków ras: trakeńskiej i pełnej krwi angielskiej w rodowodzie. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki klaczy, objętych programem.

Ogiery rasy śląskiej

Ogiery rasy śląskiej przeznaczone do rozrodu w programie ochrony zostały podzielone na 3 grupy w zależności od liczby przodków pełnej krwi angielskiej w rodowodzie. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki klaczy, objętych programem.

Ogiery rasy huculskiej

Lista ogierów rasy huculskiej, które mogą być łączone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony. Dobór należy prowadzić tak, by nie dopuścić do depresji inbredowej, występującej przy łączeniu osobników spokrewnionych.

Ogiery rasy konik polski

Lista ogierów rasy konik polski, które mogą być łączone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony. Dobór należy prowadzić tak, by nie dopuścić do depresji inbredowej, występującej przy łączeniu osobników spokrewnionych.


Sezon 2017

Ogiery zimnokrwiste w typie sztumskim i sokólskim

Ogiery zimnokrwiste przeznaczone do rozrodu w programach ochrony zostały podzielone na 2 grupy w zależności od typu, który reprezentują. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki klaczy, objętych programami.

UWAGA!!!
Do krycia każdej klaczy sztumskiej i sokólskiej należy dobierać ogiera indywidualnie, tak aby w rodowodzie potomstwa uzyskać minimum 75% krwi sztumskiej lub sokólskiej. Nie każdy ogier znajdujący się na liście gwarantuje, że potomstwo wejdzie do programu!

 1. Lista ogierów zimnokrwistych, kwalifikowanych do krycia klaczy w typie sztumskim przez IZ PIB.
 2. Lista ogierów zimnokrwistych, kwalifikowanych do krycia klaczy w typie sokólskim przez IZ PIB.

Ogiery rasy małopolskiej

Ogiery rasy małopolskiej przeznaczone do rozrodu w programie ochrony koni rasy małopolskiej zostały podzielone na 5 grup w zależności od liczby przodków uznanych za obce, występujących w rodowodzie. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki programu.

UWAGA!!!
Za obcego przodka program ochrony koni rasy małopolskiej uznaje: pełną krew angielską, czystą krew arabską, czystą krew angloarabską, wszystkie inne angloaraby obcego pochodzenia, w tym również francuskie i pochodzące ze starych rodów austro-węgierskich.

Ogiery rasy wielkopolskiej

Ogiery rasy wielkopolskiej przeznaczone do rozrodu w programie ochrony zostały podzielone na 3 grupy w zależności od liczby przodków ras: trakeńskiej i pełnej krwi angielskiej w rodowodzie. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki klaczy, objętych programem.

Ogiery rasy śląskiej

Ogiery rasy śląskiej przeznaczone do rozrodu w programie ochrony zostały podzielone na 3 grupy (oddzielne zakładki w powyższym pliku excela) w zależności od liczby przodków pełnej krwi angielskiej w rodowodzie. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki klaczy, objętych programem.

Ogiery rasy huculskiej

Lista ogierów rasy huculskiej, które mogą być łączone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony. Dobór należy prowadzić tak, by nie dopuścić do depresji inbredowej, występującej przy łączeniu osobników spokrewnionych.

Ogiery rasy konik polski

Lista ogierów rasy konik polski, które mogą być łączone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony. Dobór należy prowadzić tak, by nie dopuścić do depresji inbredowej, występującej przy łączeniu osobników spokrewnionych.


Sezon 2016

Ogiery rasy polski koń zimnokrwisty

Ogiery rasy polski koń zimnokrwisty przeznaczone do rozrodu w programach ochrony zostały podzielone na 2 grupy w zależności od typu, który reprezentują. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki klaczy, objętych programami.

UWAGA!!!
Do krycia każdej klaczy sztumskiej i sokólskiej należy dobierać ogiera indywidualnie, tak aby w rodowodzie potomstwa uzyskać minimum 75% krwi sztumskiej lub sokólskiej. Nie każdy ogier znajdujący się na liście gwarantuje, że potomstwo wejdzie do programu!

 1. Lista ogierów rasy polski koń zimnokrwisty, kwalifikowanych do krycia klaczy w typie sztumskim przez IZ PIB.
 2. Lista ogierów rasy polski koń zimnokrwisty, kwalifikowanych do krycia klaczy w typie sokólskim przez IZ PIB.

Ogiery rasy małopolskiej

Ogiery rasy małopolskiej przeznaczone do rozrodu w programie ochrony koni rasy małopolskiej zostały podzielone na 5 grup w zależności od liczby przodków uznanych za obce, występujących w rodowodzie. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki programu.

 • Grupa 1: Ogiery, które mogą być kojarzone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony. Potomstwo wszystkich klaczy objętych programem ochrony i ogierów z listy będzie spełniało rodowodowe warunki programu ochrony.
 • Grupa 2: Ogiery, w rodowodach których w drugim pokoleniu występuje jeden koń rasy uznanej przez nowy program ochrony za obcą. Ogiery te mogą być łączone z klaczami objętymi programem ochrony, w rodowodach których w drugim pokoleniu występuje maksymalnie dwóch przodków ras uznanych za obce.
 • Grupa 3: Ogiery, w rodowodach których w drugim pokoleniu występują dwa konie ras uznanych za obce. Ogiery te mogą być łączone z klaczami objętymi programem ochrony, w rodowodach których w drugim pokoleniu występuje maksymalnie dwóch przodków ras uznanych przez nowy program ochrony za obce.
 • Grupa 4: Ogiery, w rodowodach których występuje w drugim pokoleniu trzech przodków ras uznanych za obce. Ogiery te mogą być łączone z klaczami, w rodowodach których w drugim pokoleniu występuje maksymalnie jeden przodek ras uznanych przez nowy program ochrony za obce.
 • Grupa 5: Ogiery, w rodowodach których w drugim pokoleniu występuje czterech przodków uznanych za obce. Ogiery te mogą być łączone z klaczami, w rodowodach których w drugim pokoleniu nie występują przodkowie ras uznanych przez nowy program ochrony za obce.
 • Ogiery pełnej krwi angielskiej oraz czystej krwi arabskiej, mimo że są dopuszczone do rozrodu w rasie małopolskiej, nie mogą być kojarzone z klaczami objętymi programem ochrony.

UWAGA!!!
Za obcego przodka program ochrony koni rasy małopolskiej uznaje: pełną krew angielską, czystą krew arabską, czystą krew angloarabską, wszystkie inne angloaraby obcego pochodzenia, w tym również francuskie i pochodzące ze starych rodów austro-węgierskich.

Ogiery rasy wielkopolskiej

Ogiery rasy wielkopolskiej przeznaczone do rozrodu w programie ochrony zostały podzielone na 4 grupy w zależności od liczby przodków ras: trakeńskiej i pełnej krwi angielskiej w rodowodzie. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki klaczy, objętych programem.

 • Grupa 1: Ogiery, które mogą być kojarzone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony.
 • Grupa 2: Ogiery, które w swoim rodowodzie posiadają 1 przodka ras: trakeńskiej lub pełnej krwi angielskiej w II pokoleniu i mogą być kojarzone jedynie z klaczami, które w II pokoleniu mają maksymalnie 3 przodków ras: trakeńskiej lub pełnej krwi angielskiej.
 • Grupa 3: Ogiery, które ze względu na obecność 2 przodków ras: trakeńskiej lub pełnej krwi angielskiej w II pokoleniu, mogą być kojarzone jedynie z klaczami, które w II pokoleniu mają maksymalnie 2 przodków ras: trakeńskiej lub pełnej krwi angielskiej.
 • Grupa 4: Ogiery, które w swoim rodowodzie posiadają 3 przodków ras: trakeńskiej lub pełnej krwi angielskiej w II pokoleniu i mogą być kojarzone jedynie z klaczami, które w II pokoleniu mają maksymalnie 1 przodka ras: trakeńskiej lub pełnej krwi angielskiej.

Ogiery rasy śląskiej

Ogiery rasy śląskiej przeznaczone do rozrodu w programie ochrony zostały podzielone na 3 grupy (oddzielne zakładki w powyższym pliku excela) w zależności od liczby przodków pełnej krwi angielskiej w rodowodzie. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki klaczy, objętych programem.

 • Grupa 1: Ogiery, które mogą być kojarzone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony.
 • Grupa 2: Ogiery, które w swoim rodowodzie posiadają 1 przodka rasy pełnej krwi angielskiej w II pokoleniu i mogą być kojarzone jedynie z klaczami, które w II pokoleniu mają maksymalnie 1 przodka pełnej krwi angielskiej zobacz.
 • Grupa 3: Ogiery, które ze względu na obecność 2 przodków pełnej krwi angielskiej w II pokoleniu, mogą być kojarzone jedynie z klaczami, które w II pokoleniu nie mają żadnego przodka pełnej krwi angielskiej zobacz.

Ogiery rasy huculskiej

Lista ogierów rasy huculskiej, które mogą być łączone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony. Dobór należy prowadzić tak, by nie dopuścić do depresji inbredowej, występującej przy łączeniu osobników spokrewnionych.

Ogiery rasy konik polski

Lista ogierów rasy konik polski, które mogą być łączone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony. Dobór należy prowadzić tak, by nie dopuścić do depresji inbredowej, występującej przy łączeniu osobników spokrewnionych.

 • Lista nr 1: ogiery rasy konik polski, które mogą być kojarzone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony.
 • Lista nr 2: ogiery rasy konik polski, które mają niezaliczoną próbę dzielności lub nieprzeprowadzoną weryfikację bonitacji i wymiarów, lecz zostały warunkowo dopuszczone do krycia wszystkich klaczy objętych programem ochrony.
 • Lista nr 3: ogiery, rasy konik polski, które zostały dopuszczonych warunkowo na bieżący rok.

Sezon 2015

Ogiery rasy polski koń zimnokrwisty

Ogiery rasy polski koń zimnokrwisty przeznaczone do rozrodu w programach ochrony zostały podzielone na 2 grupy w zależności od typu, który reprezentują. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki klaczy, objętych programami.

UWAGA!!!
Do krycia każdej klaczy sztumskiej i sokólskiej należy dobierać ogiera indywidualnie, tak aby w rodowodzie potomstwa uzyskać minimum 75% krwi sztumskiej lub sokólskiej. Nie każdy ogier znajdujący się na liście gwarantuje, że potomstwo wejdzie do programu!

 1. Lista ogierów rasy polski koń zimnokrwisty, kwalifikowanych do krycia klaczy w typie sztumskim przez IZ PIB.
 2. Lista ogierów rasy polski koń zimnokrwisty, kwalifikowanych do krycia klaczy w typie sokólskim przez IZ PIB.

Ogiery rasy małopolskiej

Ogiery rasy małopolskiej przeznaczone do rozrodu w programie ochrony koni rasy małopolskiej zostały podzielone na 5 grup (oddzielne zakładki w powyższym pliku excela) w zależności od liczby przodków uznanych za obce, występujących w rodowodzie. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki programu.

 • Grupa 1: Ogiery, które mogą być kojarzone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony. Potomstwo wszystkich klaczy objętych programem ochrony i ogierów z listy będzie spełniało rodowodowe warunki programu ochrony.
 • Grupa 2: Ogiery, w rodowodach których w drugim pokoleniu występuje jeden koń rasy uznanej przez nowy program ochrony za obcą. Ogiery te mogą być łączone z klaczami objętymi programem ochrony, w rodowodach których w drugim pokoleniu występuje maksymalnie dwóch przodków ras uznanych za obce.
 • Grupa 3: Ogiery, w rodowodach których w drugim pokoleniu występują dwa konie ras uznanych za obce. Ogiery te mogą być łączone z klaczami objętymi programem ochrony, w rodowodach których w drugim pokoleniu występuje maksymalnie dwóch przodków ras uznanych przez nowy program ochrony za obce.
 • Grupa 4: Ogiery, w rodowodach których występuje w drugim pokoleniu trzech przodków ras uznanych za obce. Ogiery te mogą być łączone z klaczami, w rodowodach których w drugim pokoleniu występuje maksymalnie jeden przodek ras uznanych przez nowy program ochrony za obce.
 • Grupa 5: Ogiery, w rodowodach których w drugim pokoleniu występuje czterech przodków uznanych za obce. Ogiery te mogą być łączone z klaczami, w rodowodach których w drugim pokoleniu nie występują przodkowie ras uznanych przez nowy program ochrony za obce.
 • Ogiery pełnej krwi angielskiej oraz czystej krwi arabskiej, mimo że są dopuszczone do rozrodu w rasie małopolskiej, nie mogą być kojarzone z klaczami objętymi programem ochrony.

UWAGA!!!
Za obcego przodka program ochrony koni rasy małopolskiej uznaje: pełną krew angielską, czystą krew arabską, czystą krew angloarabską, wszystkie inne angloaraby obcego pochodzenia, w tym również francuskie i pochodzące ze starych rodów austro-węgierskich.

Ogiery rasy wielkopolskiej

Ogiery rasy wielkopolskiej przeznaczone do rozrodu w programie ochrony zostały podzielone na 4 grupy (oddzielne zakładki w powyższym pliku excela) w zależności od liczby przodków ras: trakeńskiej i pełnej krwi angielskiej w rodowodzie. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki klaczy, objętych programem.

 • Grupa 1: Ogiery, które mogą być kojarzone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony.
 • Grupa 2: Ogiery, które w swoim rodowodzie posiadają 1 przodka ras: trakeńskiej lub pełnej krwi angielskiej w II pokoleniu i mogą być kojarzone jedynie z klaczami, które w II pokoleniu mają maksymalnie 3 przodków ras: trakeńskiej lub pełnej krwi angielskiej.
 • Grupa 3: Ogiery, które ze względu na obecność 2 przodków ras: trakeńskiej lub pełnej krwi angielskiej w II pokoleniu, mogą być kojarzone jedynie z klaczami, które w II pokoleniu mają maksymalnie 2 przodków ras: trakeńskiej lub pełnej krwi angielskiej.
 • Grupa 4: Ogiery, które w swoim rodowodzie posiadają 3 przodków ras: trakeńskiej lub pełnej krwi angielskiej w II pokoleniu i mogą być kojarzone jedynie z klaczami, które w II pokoleniu mają maksymalnie 1 przodka ras: trakeńskiej lub pełnej krwi angielskiej.

Ogiery rasy śląskiej

Ogiery rasy śląskiej przeznaczone do rozrodu w programie ochrony zostały podzielone na 3 grupy (oddzielne zakładki w powyższym pliku excela) w zależności od liczby przodków pełnej krwi angielskiej w rodowodzie. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki klaczy, objętych programem.

 • Grupa 1: Ogiery, które mogą być kojarzone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony.
 • Grupa 2: Ogiery, które w swoim rodowodzie posiadają 1 przodka rasy pełnej krwi angielskiej w II pokoleniu i mogą być kojarzone jedynie z klaczami, które w II pokoleniu mają maksymalnie 1 przodka pełnej krwi angielskiej zobacz.
 • Grupa 3: Ogiery, które ze względu na obecność 2 przodków pełnej krwi angielskiej w II pokoleniu, mogą być kojarzone jedynie z klaczami, które w II pokoleniu nie mają żadnego przodka pełnej krwi angielskiej zobacz.

Ogiery rasy huculskiej

Lista ogierów rasy huculskiej, które mogą być łączone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony. Dobór należy prowadzić tak, by nie dopuścić do depresji inbredowej, występującej przy łączeniu osobników spokrewnionych.

Ogiery rasy konik

Lista ogierów rasy konik polski, które mogą być łączone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony. Dobór należy prowadzić tak, by nie dopuścić do depresji inbredowej, występującej przy łączeniu osobników spokrewnionych.

 • Lista nr 1: ogiery rasy konik polski, które mogą być kojarzone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony.
 • Lista nr 2: ogiery rasy konik polski, które mają niezaliczoną próbę dzielności lub nieprzeprowadzoną weryfikację bonitacji i wymiarów, lecz zostały warunkowo dopuszczone do krycia wszystkich klaczy objętych programem ochrony.
 • Lista nr 3: ogiery, rasy konik polski, które zostały dopuszczonych warunkowo na bieżący

Sezon 2014

Ogiery rasy polski koń zimnokrwisty

Ogiery rasy polski koń zimnokrwisty przeznaczone do rozrodu w programach ochrony zostały podzielone na 2 grupy w zależności od typu, który reprezentują. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki klaczy, objętych programami.

UWAGA!!!
Do krycia każdej klaczy sztumskiej i sokólskiej należy dobierać ogiera indywidualnie, tak aby w rodowodzie potomstwa uzyskać minimum 75% krwi sztumskiej lub sokólskiej. Nie każdy ogier znajdujący się na liście gwarantuje, że potomstwo wejdzie do programu!

 1. Lista ogierów rasy polski koń zimnokrwisty, kwalifikowanych do krycia klaczy w typie sztumskim przez IZ PIB.
 2. Lista ogierów rasy polski koń zimnokrwisty, kwalifikowanych do krycia klaczy w typie sokólskim przez IZ PIB.

Ogiery rasy małopolskiej

Ogiery rasy małopolskiej przeznaczone do rozrodu w programie ochrony koni rasy małopolskiej zostały podzielone na 5 grup (oddzielne zakładki w powyższym pliku excela) w zależności od liczby przodków uznanych za obce, występujących w rodowodzie. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki programu.

 • Grupa 1: Ogiery, które mogą być kojarzone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony. Potomstwo wszystkich klaczy objętych programem ochrony i ogierów z listy będzie spełniało rodowodowe warunki programu ochrony.
 • Grupa 2: Ogiery, w rodowodach których w drugim pokoleniu występuje jeden koń rasy uznanej przez nowy program ochrony za obcą. Ogiery te mogą być łączone z klaczami objętymi programem ochrony, w rodowodach których w drugim pokoleniu występuje maksymalnie dwóch przodków ras uznanych za obce.
 • Grupa 3: Ogiery, w rodowodach których w drugim pokoleniu występują dwa konie ras uznanych za obce. Ogiery te mogą być łączone z klaczami objętymi programem ochrony, w rodowodach których w drugim pokoleniu występuje maksymalnie dwóch przodków ras uznanych przez nowy program ochrony za obce.
 • Grupa 4: Ogiery, w rodowodach których występuje w drugim pokoleniu trzech przodków ras uznanych za obce. Ogiery te mogą być łączone z klaczami, w rodowodach których w drugim pokoleniu występuje maksymalnie jeden przodek ras uznanych przez nowy program ochrony za obce.
 • Grupa 5: Ogiery, w rodowodach których w drugim pokoleniu występuje czterech przodków uznanych za obce. Ogiery te mogą być łączone z klaczami, w rodowodach których w drugim pokoleniu nie występują przodkowie ras uznanych przez nowy program ochrony za obce.
 • Ogiery pełnej krwi angielskiej oraz czystej krwi arabskiej, mimo że są dopuszczone do rozrodu w rasie małopolskiej, nie mogą być kojarzone z klaczami objętymi programem ochrony.

UWAGA!!!
Za obcego przodka program ochrony koni rasy małopolskiej uznaje: pełną krew angielską, czystą krew arabską, czystą krew angloarabską, wszystkie inne angloaraby obcego pochodzenia, w tym również francuskie i pochodzące ze starych rodów austro-węgierskich.

Ogiery rasy wielkopolskiej

Ogiery rasy wielkopolskiej przeznaczone do rozrodu w programie ochrony zostały podzielone na 4 grupy (oddzielne zakładki w powyższym pliku excela) w zależności od liczby przodków ras: trakeńskiej i pełnej krwi angielskiej w rodowodzie (ostatnia aktualizacja 17.06.2014, w przypadku gdy plik był pobierany wcześniej zaleca się wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki). W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki klaczy, objętych programem.

 • Grupa 1: Ogiery, które mogą być kojarzone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony.
 • Grupa 2: Ogiery, które w swoim rodowodzie posiadają 1 przodka ras: trakeńskiej lub pełnej krwi angielskiej w II pokoleniu i mogą być kojarzone jedynie z klaczami, które w II pokoleniu mają maksymalnie 3 przodków ras: trakeńskiej lub pełnej krwi angielskiej.
 • Grupa 3: Ogiery, które ze względu na obecność 2 przodków ras: trakeńskiej lub pełnej krwi angielskiej w II pokoleniu, mogą być kojarzone jedynie z klaczami, które w II pokoleniu mają maksymalnie 2 przodków ras: trakeńskiej lub pełnej krwi angielskiej.
 • Grupa 4: Ogiery, które w swoim rodowodzie posiadają 3 przodków ras: trakeńskiej lub pełnej krwi angielskiej w II pokoleniu i mogą być kojarzone jedynie z klaczami, które w II pokoleniu mają maksymalnie 1 przodka ras: trakeńskiej lub pełnej krwi angielskiej.

Ogiery rasy śląskiej

Ogiery rasy śląskiej prze­zna­czone do roz­rodu w pro­gra­mie ochrony zostały podzie­lone na 3 grupy (oddzielne zakładki w powyż­szym pliku excela) w zależ­no­ści od liczby przod­ków peł­nej krwi angiel­skiej w rodo­wo­dzie. W tej popu­la­cji ogiery uży­wane w roz­ro­dzie muszą pozo­sta­wiać potom­stwo speł­nia­jące rodo­wo­dowe warunki kla­czy, obję­tych programem.

 • Grupa 1: Ogiery, które mogą być koja­rzone ze wszyst­kimi kla­czami obję­tymi pro­gra­mem ochrony.
 • Grupa 2: Ogiery, które w swoim rodo­wo­dzie posia­dają 1 przodka rasy peł­nej krwi angiel­skiej w II poko­le­niu i mogą być koja­rzone jedy­nie z kla­czami, które w II poko­le­niu mają mak­sy­mal­nie 1 przodka peł­nej krwi angiel­skiej zobacz.
 • Grupa 3: Ogiery, które ze względu na obec­ność 2 przod­ków peł­nej krwi angiel­skiej w II poko­le­niu, mogą być koja­rzone jedy­nie z kla­czami, które w II poko­le­niu nie mają żadnego przodka peł­nej krwi angiel­skiej zobacz.

Ogiery rasy huculskiej

Lista ogie­rów rasy hucul­skiej, które mogą być łączone ze wszyst­kimi kla­czami obję­tymi pro­gra­mem ochrony. Dobór należy pro­wa­dzić tak, by nie dopu­ścić do depre­sji inbre­do­wej, wystę­pu­ją­cej przy łącze­niu osob­ni­ków spokrewnionych.

Ogiery rasy konik polski

Lista ogie­rów rasy konik pol­ski, które mogą być łączone ze wszyst­kimi kla­czami obję­tymi pro­gra­mem ochrony. Dobór należy pro­wa­dzić tak, by nie dopu­ścić do depre­sji inbre­do­wej, wystę­pu­ją­cej przy łącze­niu osob­ni­ków spokrewnionych.

 • Lista nr 1: ogie­ry rasy konik pol­ski, które mogą być koja­rzone ze wszyst­kimi kla­czami obję­tymi pro­gra­mem ochrony.
 • Lista nr 2: ogie­ry rasy konik pol­ski, które mają nie­za­li­czoną próbę dziel­no­ści lub nie­prze­pro­wa­dzoną wery­fi­ka­cję boni­ta­cji i wymia­rów, lecz zostały warun­kowo dopusz­czone do kry­cia wszyst­kich kla­czy obję­tych pro­gra­mem ochrony.
 • Lista nr 3: ogiery, rasy konik polski, które zostały dopuszczonych warunkowo na bieżący rok.

Sezon 2013

Ogiery rasy polski koń zimnokrwisty

Ogiery rasy polski koń zimnokrwisty przeznaczone do rozrodu w programach ochrony zostały podzielone na 2 grupy w zależności od typu, który reprezentują. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki klaczy, objętych programami.

UWAGA!!!
Do krycia każdej klaczy sztumskiej i sokólskiej należy dobierać ogiera indywidualnie, tak aby w rodowodzie potomstwa uzyskać minimum 75% krwi sztumskiej lub sokólskiej. Nie każdy ogier znajdujący się na liście gwarantuje, że potomstwo wejdzie do programu!

 1. Lista ogierów rasy polski koń zimnokrwisty, kwalifikowanych do krycia klaczy w typie sztumskim przez IZ PIB.
 2. Lista ogierów rasy polski koń zimnokrwisty, kwalifikowanych do krycia klaczy w typie sokólskim przez IZ PIB.

Ogiery rasy małopolskiej

Ogiery rasy małopolskiej przeznaczone do rozrodu w programie ochrony koni rasy małopolskiej zostały podzielone na 5 grup (oddzielne zakładki w powyższym pliku excela) w zależności od liczby przodków uznanych za obce, występujących w rodowodzie. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki programu.

 • Grupa 1: Ogiery, które mogą być kojarzone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony. Potomstwo wszystkich klaczy objętych programem ochrony i ogierów z listy będzie spełniało rodowodowe warunki programu ochrony.
 • Grupa 2: Ogiery, w rodowodach których w drugim pokoleniu występuje jeden koń rasy uznanej przez nowy program ochrony za obcą. Ogiery te mogą być łączone z klaczami objętymi programem ochrony, w rodowodach których w drugim pokoleniu występuje maksymalnie dwóch przodków ras uznanych za obce.
 • Grupa 3: Ogiery, w rodowodach których w drugim pokoleniu występują dwa konie ras uznanych za obce. Ogiery te mogą być łączone z klaczami objętymi programem ochrony, w rodowodach których w drugim pokoleniu występuje maksymalnie dwóch przodków ras uznanych przez nowy program ochrony za obce.
 • Grupa 4: Ogiery, w rodowodach których występuje w drugim pokoleniu trzech przodków ras uznanych za obce. Ogiery te mogą być łączone z klaczami, w rodowodach których w drugim pokoleniu występuje maksymalnie jeden przodek ras uznanych przez nowy program ochrony za obce.
 • Grupa 5: Ogiery, w rodowodach których w drugim pokoleniu występuje czterech przodków uznanych za obce. Ogiery te mogą być łączone z klaczami, w rodowodach których w drugim pokoleniu nie występują przodkowie ras uznanych przez nowy program ochrony za obce.
 • Ogiery pełnej krwi angielskiej oraz czystej krwi arabskiej, mimo że są dopuszczone do rozrodu w rasie małopolskiej, nie mogą być kojarzone z klaczami objętymi programem ochrony.

UWAGA!!!
Za obcego przodka program ochrony koni rasy małopolskiej uznaje: pełną krew angielską, czystą krew arabską, czystą krew angloarabską, wszystkie inne angloaraby obcego pochodzenia, w tym również francuskie i pochodzące ze starych rodów austro-węgierskich.

Ogiery rasy wielkopolskiej

Ogiery rasy wielkopolskiej przeznaczone do rozrodu w programie ochrony zostały podzielone na 4 grupy w zależności od liczby przodków ras: trakeńskiej i pełnej krwi angielskiej w rodowodzie. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki klaczy, objętych programem.

 • Grupa 1: Ogiery, które mogą być kojarzone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony.
 • Grupa 2: Ogiery, które w swoim rodowodzie posiadają 1 przodka ras: trakeńskiej lub pełnej krwi angielskiej w II pokoleniu i mogą być kojarzone jedynie z klaczami, które w II pokoleniu mają maksymalnie 3 przodków ras: trakeńskiej lub pełnej krwi angielskiej.
 • Grupa 3: Ogiery, które ze względu na obecność 2 przodków ras: trakeńskiej lub pełnej krwi angielskiej w II pokoleniu, mogą być kojarzone jedynie z klaczami, które w II pokoleniu mają maksymalnie 2 przodków ras: trakeńskiej lub pełnej krwi angielskiej.
 • Grupa 4: Ogiery, które w swoim rodowodzie posiadają 3 przodków ras: trakeńskiej lub pełnej krwi angielskiej w II pokoleniu i mogą być kojarzone jedynie z klaczami, które w II pokoleniu mają maksymalnie 1 przodka ras: trakeńskiej lub pełnej krwi angielskiej.

Ogiery rasy śląskiej

Ogiery rasy śląskiej przeznaczone do rozrodu w programie ochrony zostały podzielone na 3 grupy (oddzielne zakładki w powyższym pliku excela) w zależności od liczby przodków pełnej krwi angielskiej w rodowodzie. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki klaczy, objętych programem.

 • Grupa 1: Ogiery, które mogą być kojarzone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony.
 • Grupa 2: Ogiery, które w swoim rodowodzie posiadają 1 przodka rasy pełnej krwi angielskiej w II pokoleniu i mogą być kojarzone jedynie z klaczami, które w II pokoleniu mają maksymalnie 1 przodka pełnej krwi angielskiej zobacz.
 • Grupa 3: Ogiery, które ze względu na obecność 2 przodków pełnej krwi angielskiej w II pokoleniu, mogą być kojarzone jedynie z klaczami, które w II pokoleniu nie mają żadnego przodka pełnej krwi angielskiej zobacz.

Ogiery rasy huculskiej

Lista ogierów rasy huculskiej, które mogą być łączone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony. Dobór należy prowadzić tak, by nie dopuścić do depresji inbredowej, występującej przy łączeniu osobników spokrewnionych.

Ogiery rasy konik polski

Listy ogierów rasy konik polski, które mogą być łączone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony. Dobór należy prowadzić tak, by nie dopuścić do depresji inbredowej, występującej przy łączeniu osobników spokrewnionych.

 1. Lista ogierów rasy konik polski, które mogą być kojarzone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony.
 2. Lista ogierów rasy konik polski, które mają niezaliczoną próbę dzielności lub nieprzeprowadzoną weryfikację bonitacji i wymiarów, lecz zostały warunkowo dopuszczone do krycia wszystkich klaczy objętych programem ochrony. Właściciele wymienionych ogierów zostali zobligowani do uzupełnienia braków w ciągu roku.

Sezon 2012

Ogiery rasy polski koń zimnokrwisty

Ogiery rasy polski koń zimnokrwisty przeznaczone do rozrodu w programach ochrony zostały podzielone na 2 grupy w zależności od typu, który reprezentują. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki klaczy, objętych programami.

UWAGA!!!
Do krycia każdej klaczy sztumskiej i sokólskiej należy dobierać ogiera indywidualnie, tak aby w rodowodzie potomstwa uzyskać minimum 75% krwi sztumskiej lub sokólskiej. Nie każdy ogier znajdujący się na liście gwarantuje, że potomstwo wejdzie do programu!

 1. Lista ogierów rasy polski koń zimnokrwisty, wskazanych do krycia klaczy w typie sztumskim.
 2. Lista ogierów rasy polski koń zimnokrwisty, wskazanych do krycia klaczy w typie sokólskim.
 3. Zaktualizowana lista ogierów rasy polski koń zimnokrwisty, wskazanych do krycia klaczy w typie sztumskim i sokólskim (w pliku znajdują się dwie zakładki)

Ogiery rasy małopolskiej

Ogiery rasy małopolskiej przeznaczone do rozrodu w programie ochrony koni rasy małopolskiej zostały podzielone na 5 grup (oddzielne zakładki w powyższym pliku excela) w zależności od liczby przodków uznanych za obce, występujących w rodowodzie. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki programu.

 • Grupa 1: Ogiery, które mogą być kojarzone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony. Potomstwo wszystkich klaczy objętych programem ochrony i ogierów z listy będzie spełniało rodowodowe warunki programu ochrony.
 • Grupa 2: Ogiery, w rodowodach których w drugim pokoleniu występuje jeden koń rasy uznanej przez nowy program ochrony za obcą. Ogiery te mogą być łączone z klaczami objętymi programem ochrony, w rodowodach których w drugim pokoleniu występuje maksymalnie dwóch przodków ras uznanych za obce.
 • Grupa 3: Ogiery, w rodowodach których w drugim pokoleniu występują dwa konie ras uznanych za obce. Ogiery te mogą być łączone z klaczami objętymi programem ochrony, w rodowodach których w drugim pokoleniu występuje maksymalnie dwóch przodków ras uznanych przez nowy program ochrony za obce.
 • Grupa 4: Ogiery, w rodowodach których występuje w drugim pokoleniu trzech przodków ras uznanych za obce. Ogiery te mogą być łączone z klaczami, w rodowodach których w drugim pokoleniu występuje maksymalnie jeden przodek ras uznanych przez nowy program ochrony za obce.
 • Grupa 5: Ogiery, w rodowodach których w drugim pokoleniu występuje czterech przodków uznanych za obce. Ogiery te mogą być łączone z klaczami, w rodowodach których w drugim pokoleniu nie występują przodkowie ras uznanych przez nowy program ochrony za obce.
 • Ogiery pełnej krwi angielskiej oraz czystej krwi arabskiej, mimo że są dopuszczone do rozrodu w rasie małopolskiej, nie mogą być kojarzone z klaczami objętymi programem ochrony.

UWAGA!!!
Za obcego przodka program ochrony koni rasy małopolskiej uznaje: pełną krew angielską, czystą krew arabską, czystą krew angloarabską, wszystkie inne angloaraby obcego pochodzenia, w tym również francuskie i pochodzące ze starych rodów austro-węgierskich.

Ogiery rasy wielkopolskiej

Ogiery rasy wielkopolskiej przeznaczone do rozrodu w programie ochrony zostały podzielone na 4 grupy (oddzielne zakładki w powyższym pliku excela) w zależności od liczby przodków ras: trakeńskiej i pełnej krwi angielskiej w rodowodzie. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki klaczy, objętych programem.

 • Grupa 1: Ogiery, które mogą być kojarzone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony.
 • Grupa 2: Ogiery, które w swoim rodowodzie posiadają 1 przodka ras: trakeńskiej lub pełnej krwi angielskiej w II pokoleniu i mogą być kojarzone jedynie z klaczami, które w II pokoleniu mają maksymalnie 3 przodków ras: trakeńskiej lub pełnej krwi angielskiej.
 • Grupa 3: Ogiery, które ze względu na obecność 2 przodków ras: trakeńskiej lub pełnej krwi angielskiej w II pokoleniu, mogą być kojarzone jedynie z klaczami, które w II pokoleniu mają maksymalnie 2 przodków ras: trakeńskiej lub pełnej krwi angielskiej.
 • Grupa 4: Ogiery, które w swoim rodowodzie posiadają 3 przodków ras: trakeńskiej lub pełnej krwi angielskiej w II pokoleniu i mogą być kojarzone jedynie z klaczami, które w II pokoleniu mają maksymalnie 1 przodka ras: trakeńskiej lub pełnej krwi angielskiej.

Ogiery rasy śląskiej

Ogiery rasy śląskiej przeznaczone do rozrodu w programie ochrony zostały podzielone na 3 grupy (oddzielne zakładki w powyższym pliku excela) w zależności od liczby przodków pełnej krwi angielskiej w rodowodzie. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki klaczy, objętych programem.

 • Grupa 1: Ogiery, które mogą być kojarzone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony.
 • Grupa 2: Ogiery, które w swoim rodowodzie posiadają 1 przodka rasy pełnej krwi angielskiej w II pokoleniu i mogą być kojarzone jedynie z klaczami, które w II pokoleniu mają maksymalnie 1 przodka pełnej krwi angielskiej zobacz.
 • Grupa 3: Ogiery, które ze względu na obecność 2 przodków pełnej krwi angielskiej w II pokoleniu, mogą być kojarzone jedynie z klaczami, które w II pokoleniu nie mają żadnego przodka pełnej krwi angielskiej zobacz.

Ogiery rasy huculskiej

Lista ogierów rasy huculskiej, które mogą być łączone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony. Dobór należy prowadzić tak, by nie dopuścić do depresji inbredowej, występującej przy łączeniu osobników spokrewnionych.

Ogiery rasy konik polski

Listy ogierów rasy konik polski, które mogą być łączone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony. Dobór należy prowadzić tak, by nie dopuścić do depresji inbredowej, występującej przy łączeniu osobników spokrewnionych.

 1. Lista ogierów rasy konik polski, które mogą być kojarzone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony.
 2. Lista ogierów rasy konik polski, które mają niezaliczoną próbę dzielności lub nieprzeprowadzoną weryfikację bonitacji i wymiarów, lecz zostały warunkowo dopuszczone do krycia wszystkich klaczy objętych programem ochrony. Właściciele wymienionych ogierów zostali zobligowani do uzupełnienia braków w ciągu roku.

Sezon 2011

Ogiery rasy polski koń zimnokrwisty

Ogiery rasy polski koń zimnokrwisty przeznaczone do rozrodu w programach ochrony zostały podzielone na 2 grupy w zależności od typu, który reprezentują. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki klaczy, objętych programami.

UWAGA!!!
Do krycia każdej klaczy sztumskiej i sokólskiej należy dobierać ogiera indywidualnie, tak aby w rodowodzie potomstwa uzyskać minimum 75% krwi sztumskiej lub sokólskiej. Nie każdy ogier znajdujący się na liście gwarantuje, że potomstwo wejdzie do programu!

 1. Lista ogierów rasy polski koń zimnokrwisty, wskazanych do krycia klaczy w typie sztumskim.
 2. Lista ogierów rasy polski koń zimnokrwisty, wskazanych do krycia klaczy w typie sokólskim.

Przedstawiamy również listy preferowanych w poszczególnych typach, wyselekcjonowanych pod względem odpowiedniego rodowodu, wysokiej oceny bonitacyjnej oraz optymalnych dla każdego typu wymiarów zoometrycznych. Ogierami z listy preferowanych reproduktorów można kryć wszystkie klacze, bez względu na liczbę przodków sztumskich czy sokólskich w rodowodzie klaczy.

 1. Lista ogierów preferowanych rasy polski koń zimnokrwisty, wskazanych do krycia klaczy w typie sztumskim.
 2. Lista ogierów preferowanych rasy polski koń zimnokrwisty, wskazanych do krycia klaczy w typie sokólskim.

Ogiery rasy małopolskiej

Ogiery przeznaczone do rozrodu w programie ochrony koni rasy małopolskiej zostały podzielone na 5 grup w zależności od liczby przodków uznanych za obce, występujących w rodowodzie. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki programu.

 1. Lista ogierów rasy małopolskiej, które mogą być kojarzone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony. Potomstwo wszystkich klaczy objętych programem ochrony i ogierów z listy będzie spełniało rodowodowe warunki programu ochrony.
 2. Lista ogierów małopolskich, w rodowodach których w drugim pokoleniu występuje jeden koń rasy uznanej przez nowy program ochrony za obcą. Ogiery te mogą być łączone z klaczami objętymi programem ochrony, w rodowodach których w drugim pokoleniu występuje maksymalnie dwóch przodków ras uznanych za obce.
 3. Lista ogierów małopolskich, w rodowodach których w drugim pokoleniu występują dwa konie ras uznanych za obce. Ogiery te mogą być łączone z klaczami objętymi programem ochrony, w rodowodach których w drugim pokoleniu występuje maksymalnie dwóch przodków ras uznanych przez nowy program ochrony za obce.
 4. Lista ogierów małopolskich, w rodowodach których występuje w drugim pokoleniu trzech przodków ras uznanych za obce. Ogiery te mogą być łączone z klaczami, w rodowodach których w drugim pokoleniu występuje maksymalnie jeden przodek ras uznanych przez nowy program ochrony za obce.
 5. Lista ogierów małopolskich, w rodowodach których w drugim pokoleniu występuje czterech przodków uznanych za obce. Ogiery te mogą być łączone z klaczami, w rodowodach których w drugim pokoleniu nie występują przodkowie ras uznanych przez nowy program ochrony za obce.
 6. Ogiery pełnej krwi angielskiej oraz czystej krwi arabskiej, mimo że są dopuszczone do rozrodu w rasie małopolskiej, nie mogą być kojarzone z klaczami objętymi programem ochrony.

UWAGA!!!
Za obcego przodka program ochrony koni rasy małopolskiej uznaje: pełną krew angielską, czystą krew arabską, czystą krew angloarabską, wszystkie inne angloaraby obcego pochodzenia, w tym również francuskie i pochodzące ze starych rodów austro-węgierskich.

Ogiery rasy wielkopolskiej

Ogiery rasy wielkopolskiej przeznaczone do rozrodu w programie ochrony zostały podzielone na 4 grupy w zależności od liczby przodków ras: trakeńskiej i pełnej krwi angielskiej w rodowodzie. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki klaczy, objętych programem.

 1. Lista ogierów rasy wielkopolskiej, które mogą być kojarzone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony.
 2. Lista ogierów rasy wielkopolskiej, które w swoim rodowodzie posiadają 1 przodka ras: trakeńskiej lub pełnej krwi angielskiej w II pokoleniu i mogą być kojarzone jedynie z klaczami, które w II pokoleniu mają maksymalnie 3 przodków ras: trakeńskiej lub pełnej krwi angielskiej.
 3. Lista ogierów rasy wielkopolskiej, które ze względu na obecność 2 przodków ras: trakeńskiej lub pełnej krwi angielskiej w II pokoleniu, mogą być kojarzone jedynie z klaczami, które w II pokoleniu mają maksymalnie 2 przodków ras: trakeńskiej lub pełnej krwi angielskiej.
 4. Lista ogierów rasy wielkopolskiej, które w swoim rodowodzie posiadają 3 przodków ras: trakeńskiej lub pełnej krwi angielskiej w II pokoleniu i mogą być kojarzone jedynie z klaczami, które w II pokoleniu mają maksymalnie 1 przodka ras: trakeńskiej lub pełnej krwi angielskiej.

Ogiery rasy śląskiej

Ogiery rasy śląskiej przeznaczone do rozrodu w programie ochrony zostały podzielone na 3 grupy w zależności od liczby przodków pełnej krwi angielskiej w rodowodzie. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki klaczy, objętych programem.

 1. Lista ogierów rasy śląskiej, które mogą być kojarzone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony.
 2. Lista ogierów rasy śląskiej, które w swoim rodowodzie posiadają 1 przodka rasy pełnej krwi angielskiej w II pokoleniu i mogą być kojarzone jedynie z klaczami, które w II pokoleniu mają maksymalnie 1 przodka pełnej krwi angielskiej zobacz.
 3. Lista ogierów rasy śląskiej, które ze względu na obecność 2 przodków pełnej krwi angielskiej w II pokoleniu, mogą być kojarzone jedynie z klaczami, które w II pokoleniu nie mają żadnego przodka pełnej krwi angielskiej zobacz.

Ogiery rasy huculskiej

Lista ogierów rasy huculskiej, które mogą być łączone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony. Dobór należy prowadzić tak, by nie dopuścić do depresji inbredowej, występującej przy łączeniu osobników spokrewnionych.

Ogiery rasy konik polski

Listy ogierów rasy konik polski, które mogą być łączone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony. Dobór należy prowadzić tak, by nie dopuścić do depresji inbredowej, występującej przy łączeniu osobników spokrewnionych.

 1. Lista ogierów rasy konik polski, które mogą być kojarzone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony.
 2. Lista ogierów rasy konik polski, które mają niezaliczoną próbę dzielności lub nieprzeprowadzoną weryfikację bonitacji i wymiarów, lecz zostały warunkowo dopuszczone do krycia wszystkich klaczy objętych programem ochrony. Właściciele wymienionych ogierów zostali zobligowani do uzupełnienia braków w ciągu roku.

Sezon 2010

Ogiery rasy polski koń zimnokrwisty

Ogiery rasy polski koń zimnokrwisty przeznaczone do rozrodu w programach ochrony zostały podzielone na 2 grupy w zależności od typu, który reprezentują. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki klaczy, objętych programami.

UWAGA!!!
Do krycia każdej klaczy sztumskiej i sokólskiej należy dobierać ogiera indywidualnie, tak aby w rodowodzie potomstwa uzyskać minimum 75% krwi sztumskiej lub sokólskiej. Nie każdy ogier znajdujący się na liście gwarantuje, że potomstwo wejdzie do programu!

 1. Lista ogierów rasy polski koń zimnokrwisty, wskazanych do krycia klaczy w typie sztumskim.
 2. Lista ogierów rasy polski koń zimnokrwisty, wskazanych do krycia klaczy w typie sokólskim.

Przedstawiamy również listy preferowanych w poszczególnych typach, wyselekcjonowanych pod względem odpowiedniego rodowodu, wysokiej oceny bonitacyjnej oraz optymalnych dla każdego typu wymiarów zoometrycznych. Ogierami z listy preferowanych reproduktorów można kryć wszystkie klacze, bez względu na liczbę przodków sztumskich czy sokólskich w rodowodzie klaczy.

 1. Lista ogierów preferowanych rasy polski koń zimnokrwisty, wskazanych do krycia klaczy w typie sztumskim.
 2. Lista ogierów preferowanych rasy polski koń zimnokrwisty, wskazanych do krycia klaczy w typie sokólskim.

Ogiery rasy małopolskiej

Ogiery przeznaczone do rozrodu w programie ochrony koni rasy małopolskiej zostały podzielone na 5 grup w zależności od liczby przodków uznanych za obce, występujących w rodowodzie. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki programu.

 1. Lista ogierów rasy małopolskiej, które mogą być kojarzone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony. Potomstwo wszystkich klaczy objętych programem ochrony i ogierów z listy będzie spełniało rodowodowe warunki programu ochrony.
 2. Lista ogierów małopolskich, w rodowodach których w drugim pokoleniu występuje jeden koń rasy uznanej przez nowy program ochrony za obcą. Ogiery te mogą być łączone z klaczami objętymi programem ochrony, w rodowodach których w drugim pokoleniu występuje maksymalnie trzech przodków ras uznanych za obce.
 3. Lista ogierów małopolskich, w rodowodach których w drugim pokoleniu występują dwa konie ras uznanych za obce. Ogiery te mogą być łączone z klaczami objętymi programem ochrony, w rodowodach których w drugim pokoleniu występuje maksymalnie dwóch przodków ras uznanych przez nowy program ochrony za obce.
 4. Lista ogierów małopolskich, w rodowodach których występuje w drugim pokoleniu trzech przodków ras uznanych za obce. Ogiery te mogą być łączone z klaczami, w rodowodach których w drugim pokoleniu występuje maksymalnie jeden przodek ras uznanych przez nowy program ochrony za obce.
 5. Lista ogierów małopolskich, w rodowodach których w drugim pokoleniu występuje czterech przodków uznanych za obce. Ogiery te mogą być łączone z klaczami, w rodowodach których w drugim pokoleniu nie występują przodkowie ras uznanych przez nowy program ochrony za obce.
 6. Ogiery pełnej krwi angielskiej oraz czystej krwi arabskiej, mimo że są dopuszczone do rozrodu w rasie małopolskiej, nie mogą być kojarzone z klaczami objętymi programem ochrony.

UWAGA!!!
Za obcego przodka nowy program ochrony koni rasy małopolskiej uznaje: pełną krew angielską, czystą krew arabską, czystą krew angloarabską, wszystkie inne angloaraby obcego pochodzenia, w tym również francuskie i pochodzące ze starych rodów austro-węgierskich.

Ogiery rasy wielkopolskiej

Ogiery rasy wielkopolskiej przeznaczone do rozrodu w programie ochrony zostały podzielone na 4 grupy w zależności od liczby przodków ras: trakeńskiej i pełnej krwi angielskiej w rodowodzie. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki klaczy, objętych programem.

 1. Lista ogierów rasy wielkopolskiej, które mogą być kojarzone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony.
 2. Lista ogierów rasy wielkopolskiej, które w swoim rodowodzie posiadają 1 przodka ras: trakeńskiej lub pełnej krwi angielskiej w II pokoleniu i mogą być kojarzone jedynie z klaczami, które w II pokoleniu mają maksymalnie 3 przodków ras: trakeńskiej lub pełnej krwi angielskiej.
 3. Lista ogierów rasy wielkopolskiej, które ze względu na obecność 2 przodków ras: trakeńskiej lub pełnej krwi angielskiej w II pokoleniu, mogą być kojarzone jedynie z klaczami, które w II pokoleniu mają maksymalnie 2 przodków ras: trakeńskiej lub pełnej krwi angielskiej.
 4. Lista ogierów rasy wielkopolskiej, które w swoim rodowodzie posiadają 3 przodków ras: trakeńskiej lub pełnej krwi angielskiej w II pokoleniu i mogą być kojarzone jedynie z klaczami, które w II pokoleniu mają maksymalnie 1 przodka ras: trakeńskiej lub pełnej krwi angielskiej.

Ogiery rasy śląskiej

Ogiery rasy śląskiej przeznaczone do rozrodu w programie ochrony zostały podzielone na 3 grupy w zależności od liczby przodków pełnej krwi angielskiej w rodowodzie. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki klaczy, objętych programem.

 1. Lista ogierów rasy śląskiej, które mogą być kojarzone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony.
 2. Lista ogierów rasy śląskiej, które w swoim rodowodzie posiadają 1 przodka rasy pełnej krwi angielskiej w II pokoleniu i mogą być kojarzone jedynie z klaczami, które w II pokoleniu mają maksymalnie 1 przodka pełnej krwi angielskiej.
 3. Lista ogierów rasy śląskiej, które ze względu na obecność 2 przodków pełnej krwi angielskiej w II pokoleniu, mogą być kojarzone jedynie z klaczami, które w II pokoleniu nie mają żadnego przodka pełnej krwi angielskiej.

Ogiery rasy huculskiej

Lista ogierów rasy huculskiej, które mogą być łączone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony. Dobór należy prowadzić tak, by nie dopuścić do depresji inbredowej, występującej przy łączeniu osobników spokrewnionych.

Ogiery rasy konik polski

Listy ogierów rasy konik polski, które mogą być łączone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony. Dobór należy prowadzić tak, by nie dopuścić do depresji inbredowej, występującej przy łączeniu osobników spokrewnionych.

 1. Lista ogierów rasy konik polski, które mogą być kojarzone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony.
 2. Lista ogierów rasy konik polski, które mają niezaliczoną próbę dzielności lub nieprzeprowadzoną weryfikację bonitacji i wymiarów, lecz zostały warunkowo dopuszczone do krycia wszystkich klaczy objętych programem ochrony. Właściciele wymienionych ogierów zostali zobligowani do uzupełnienia braków w ciągu roku.

Sezon 2009

Ogiery rasy polski koń zimnokrwisty

Ogiery rasy polski koń zimnokrwisty przeznaczone do rozrodu w programach ochrony zostały podzielone na 2 grupy w zależności od typu, który reprezentują. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki klaczy, objętych programami.

 1. Lista ogierów rasy polski koń zimnokrwisty, wskazanych do krycia klaczy w typie sztumskim.
 2. Lista ogierów rasy polski koń zimnokrwisty, wskazanych do krycia klaczy w typie sokólskim.

Ogiery rasy wielkopolskiej

Lista ogierów rasy wielkopolskiej przeznaczonych do rozrodu w programie ochrony. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki klaczy, objętych programem.

Ogiery rasy śląskiej

Ogiery rasy śląskiej przeznaczone do rozrodu w programie ochrony zostały podzielone na 3 grupy w zależności od liczby przodków pełnej krwi angielskiej w rodowodzie. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki klaczy, objętych programem.

 1. Lista ogierów rasy śląskiej, które mogą być kojarzone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony.
 2. Lista ogierów rasy śląskiej, które w swoim rodowodzie posiadają 1 przodka rasy pełnej krwi angielskiej w II pokoleniu i mogą być kojarzone jedynie z klaczami, które w II pokoleniu mają maksymalnie 1 przodka pełnej krwi angielskiej.
 3. Lista ogierów rasy śląskiej, które ze względu na obecność 2 przodków pełnej krwi angielskiej w II pokoleniu, mogą być kojarzone jedynie z klaczami, które w II pokoleniu nie mają żadnego przodka pełnej krwi angielskiej.

Ogiery rasy huculskiej i konik polski

Ogiery rasy huculskiej i konik polski wpisane do ksiąg mogą być łączone ze wszystkimi klaczami objętymi programem w danej rasie. Dobór należy prowadzić tak, by nie dopuścić do depresji inbredowej, występującej przy łączeniu osobników spokrewnionych.


Sezon 2008

Ogiery rasy małopolskiej

Ogiery przeznaczone do rozrodu w programie ochrony koni rasy małopolskiej zostały podzielone na 5 grup w zależności od liczby przodków pełnej krwi angielskiej oraz przodków wpisanych do obcych ksiąg. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki programu.

 1. Lista ogierów rasy małopolskiej, które mogą być kojarzone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony. Potomstwo wszystkich klaczy objętych programem ochrony i ogierów z listy będzie spełniało rodowodowe warunki programu ochrony.
 2. Lista ogierów małopolskich, w rodowodach których w drugim pokoleniu występuje jeden koń pełnej krwi angielskiej. Ogiery te mogą być łączone z klaczami objętymi programem ochrony, w rodowodach których w drugim pokoleniu występuje co najwyżej trzech przodków pełnej krwi angielskiej.
 3. Lista ogierów małopolskich, w rodowodach których w drugim pokoleniu występują dwa konie pełnej krwi angielskiej. Ogiery te mogą być łączone z klaczami objętymi programem ochrony, w rodowodach których w drugim pokoleniu występuje co najwyżej dwóch przodków pełnej krwi angielskiej.
 4. Lista ogierów małopolskich, w rodowodach których występuje w drugim pokoleniu trzech przodków rasy pełnej krwi angielskiej. Ogiery te mogą być łączone z klaczami, w rodowodach których w drugim pokoleniu występuje tylko jeden przodek pełnej krwi angielskiej.
 5. Lista ogierów małopolskich, w rodowodach których w drugim pokoleniu występuje jeden lub dwóch przodków wpisanych do obcych ksiąg. Ogiery te mogą być łączone z klaczami, w rodowodach których w drugim pokoleniu występują tylko przodkowie wpisani do księgi stadnej koni rasy małopolskiej.
 6. Ogiery pełnej krwi angielskiej, o ile są dopuszczone do rozrodu w rasie małopolskiej, mogą być kojarzone z klaczami, w rodowodach których w drugim pokoleniu nie występują przodkowie pełnej krwi angielskiej. Ogiery czystej krwi arabskiej, o ile są dopuszczone do rozrodu w rasie małopolskiej, mogą być kojarzone ze wszystkimi klaczami.
Scroll to Top