Hodowla

Ogiery lub nasienie ogierów czystej krwi arabskiej i pełnej krwi angielskiej

 

uży­wa­ne do dosko­na­le­nia koni pol­skich ras pół­krwi: mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, dopusz­czo­ne do roz­ro­du przez Polski Związek Hodowców Koni od 2007 r.

Uwaga!
Poniższa lista nie zawie­ra nazw ogie­rów czy­stej krwi arab­skiej i peł­nej krwi angiel­skiej, któ­re zosta­ły dopusz­czo­ne do dosko­na­le­nia ras pół­krwi przed 1 stycz­nia 2007 r., zgod­nie z zasa­da­mi poszcze­gól­nych pro­gra­mów hodow­la­nych ras pół­krwi.

Nazwa ogie­ra Rasa Rok ur. Ojciec Matka Ojciec mat­ki Data
uzna­nia
Do
ras
Ogier
/nas.
ABOU ZOUZ xx 1994 Miswaki Bold Jessie Never So Bold 25.05.2007 m, wlkp, sp ogier
ALBAICIN xx 2014 Sorbie Tower Amarna Great Lakes 19.03.2019 m ogier
ALBARAN xx 1993 Sure Blade Araqueen Königsstuhl 2014 sp, wlkp nas.
ARMANI oo 2002 Ekstern Armenia Tallin 17.04.2007 m, wlkp, sp ogier
BRZASK xx 2001 Alywar Brewka Beauvallon 06.06.2008 m, wlkp, sp ogier
CACCINI xx 2013 American Post (GB) Courances (FR) Simon du Desert (FR) 06.02.2018 m, wlkp, sp ogier
CESIHUS oo 2002 Avangard 25 Cesia Pers 05.06.2008 m, wlkp, sp ogier
CHIRON xx 2001 Valanour Corsita Top Ville 22.10.2018 m, wlkp, sp ogier
CZORT Z GÓR oo 2011 Eton Czeczotka Czyżyk 13.07.2018 m ogier
DUKE OF ZAMINDAR (IRE) xx 2010 Zamindar (USA) Dalannda (IRE) Hernando (FR) 19.06.2019 m, wlkp, sp ogier
GHAZALLAH oo 2002 Ganges Ghaza Engar 15.10.2008 m, wlkp, sp ogier
GLUOSNIS xx 1996 Gerodot Glorija Versal 2006 sp ogier
2007 wlkp
28.03.2012 m
GRANT oo 1997 Entyk Greczynka Etogram 05.06.2008 m, wlkp, sp ogier
JOVELLANOS xx 2005 Jape Jovanka Enjoy Plan 05.01.2018 m, wlkp, sp ogier
JURAND xx 2004 Enjoy Plan Junona Omen 14.06.2017 m, wlkp, sp ogier
KORNEL xx 2004 Jape Kornelia Who Knows 03.01.2017 sp, wlkp, m ogier
MANGO oo 1999 Angor Matura Arbil 14.07.2008 m, wlkp, sp ogier
MASINI xx 1999 Dixieland Mansarda Miami Prince 15.12.2009 m, wlkp, sp, śl ogier
NEGRO xx 1998 Don Corleone Nemezia Dakota 04.04.2008 wlkp, sp ogier
NOEL xx 1995 Acatenango Noble Princesse Windwurf 25.05.2007 m, wlkp, sp ogier
ORMUZ xx 2003 Special Power Olga Jape 20.10.2010 wlkp, sp ogier
PERKAL oo 2001 Pamir Perforacja Ernal 06.06.2008 m, wlkp, sp ogier
PORYW oo 2012 Nougatin (FR) Pasima Ecaho 26.06.2019 m, wlkp, sp ogier
RHODESIAN WINNER xx 1999 Snurge Rhodesia Solo Dancer 21.11.2012 m, wlkp, sp ogier
ROULETTE xx 1994 Machiavellian Rimsh Storm Bird 03.01.2017 sp, wlkp, m ogier
RUTEN (USA) xx 2005 El Prado (IRE) Rash (USA) Miswaki (USA) 13.07.2018 sp, wlkp, m, śl. ogier
SABAT oo 2002 Wojsław Sarmacja Gil 09.07.2013 m ogier
SALIX oo 2002 Oset Sawina Wagram 17.04.2007 m ogier
SAN LUIS xx 1999 Dixieland Santa Monika Who Knows 05.12.2007 m, wlkp, sp ogier
SAN MORITZ xx 2004 Roulette Santa Monika Who Knows 28.10.2010 m, wlkp, sp ogier
SAN-MIEGO oo 1999 Sansal Maggina Mag 05.06.2008 m, wlkp, sp ogier
SCYRIS xx 2000 In Camera Scytia Euro Star 23.02.2018 śl. ogier
13.05.2019 sp, wlkp
WADI NUR oo 2004 Gazal Al Shaqab Wenessa Egon 10.07.2013 m ogier
WORKAL oo 2003 Gazal Al Shaqab Wola Arbil 06.06.2008 m ogier
Hodowca i Jeździec