Hodowla

Zasady dopuszczania ogierów lub ich nasienia, sprowadzonych z zagranicy, do doskonalenia polskich ras półkrwi – małopolskiej

 

“Świadectwo zootechniczne” – dotyczy nasienia ogierów zagranicznych oraz hodowli krajowej.

 1. Przy sprowadzaniu ogiera z zagranicy obowiązuje następująca procedura:
  Przyszły posiadacz ogiera winien uzyskać dokument z PZHKz informacją o możliwości dopuszczenia danego ogiera do doskonalenia polskich(ej) ras(y) półkrwi. Aby taki dokument otrzymać, należy przedstawić w PZHK:

  • oficjalny wynik właściwej (nie wstępnej !) próby użytkowości ogiera – dotyczy ogierów do 6-ego roku życia.
   W przypadku ogierów sprowadzanych z Niemiec, za właściwą próbę użytkowości uznaje się próbę po 70-dniowym treningu stacjonarnym (HLP). Próbę tę ogiery muszą ukończyć z wynikiem min. 120 pkt. jednego z trzech indeksów: ogólnego, skokowego lub ujeżdżeniowego. Ogiery hodowli niemieckiej, które ukończyły próbę użytkowości po 30-dniowym teście, muszą potwierdzić swoją wartość, kwalifikując się do Mistrzostw Niemiec Młodych Koni bądź zdając odpowiednią próbę użytkowości w Polsce;
  • zaświadczenie z właściwego związku hodowlanego z informacją o przebiegu kariery hodowlanej i sportowej ogiera (ilość i jakość potomstwa, wyniki w sporcie jeździeckim) – dotyczy ogierów 7-letnich i starszych;
  • ogiery hodowli zagranicznej, które są poddawane próbie dzielności w Polsce, aby zostać wpisane do polskiej księgi stadnej muszą ukończyć tę próbę z wynikiem min. 120 pkt. indeksu ogólnego – dotyczy 3- i 4-letnich ogierów, które nie zdawały próby dzielności zagranicą;
  • oficjalny dokument z właściwego związku hodowlanego z informacją o dopuszczeniu ogiera do rozrodu w danym kraju;
  • certyfikat badań grup krwi lub DNA wykonanych za granicą, zaświadczenie o wykonaniu badań grup krwi lub DNA w Polsce wydane przez laboratorium w Poznaniu lub Chorzelowie;
  • kserokopię paszportu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez OZHK/WZHK;
  • pismo z właściwego OZHK/WZHK z podaniem bonitacji ogiera.

  Zarząd PZHK wprowadził opłatę za rozpatrzenie przez Komisje ksiąg stadnych wniosków o uznanie ogierów sprowadzonych z zagranicy, a zgłoszonego po 31 stycznia. Opłata ta w wysokości 1000 złotych obowiązuje od roku 2008 roku.

 2. Przy sprowadzaniu nasienia ogiera obowiązuje następująca procedura:
  Przyszły posiadacz nasienia ogiera winien uzyskać dokument z PZHK z informacją o możliwości dopuszczenia nasienia danego ogiera do doskonalenia polskich(ej) ras(y) półkrwi. Aby taki dokument otrzymać, należy przedstawić w PZHK:

  • oficjalny wynik właściwej (nie wstępnej !) próby użytkowości ogiera – dotyczy ogierów (dawców nasienia) do 6-ego roku życia.
   W przypadku ogierów sprowadzanych z Niemiec za właściwą próbę użytkowości uznaje się próbę po 70-dniowym treningu stacjonarnym (HLP). Próbę tę ogiery muszą ukończyć z wynikiem min. 120 pkt. jednego z trzech indeksów: ogólnego, skokowego lub ujeżdżeniowego. Ogiery hodowli niemieckiej, które ukończyły próbę użytkowości po 30-dniowym teście, muszą potwierdzić swoją wartość, kwalifikując się do Mistrzostw Niemiec Młodych Koni bądź zdając odpowiednią próbę użytkowości w Polsce;
  • zaświadczenie z właściwego związku hodowlanego z informacją o przebiegu kariery hodowlanej i sportowej ogiera (ilość i jakość potomstwa, wyniki w sporcie jeździeckim) – dotyczy ogierów 7-letnich i starszych;
  • oficjalny dokument z właściwego związku hodowlanego z informacją o dopuszczeniu ogiera do rozrodu w danym kraju, zawierający rodowód do trzeciego pokolenia;
  • certyfikat badań grup krwi lub DNA wykonanych za granicą.
 3. Przy sprowadzaniu klaczy z zagranicy obowiązuje następująca procedura:
  Właściciel klaczy winien przedstawić we właściwym OZHK/WZHK następujące dokumenty:

  • paszport klaczy wydany przez związek hodowlany wraz z opisem słownym i graficznym oraz adnotacją o zmianie właściciela na polskiego obywatela.W przypadku braku w paszporcie adnotacji o polskim właścicielu, adnotacji takiej może dokonać OZHK/WZHK na podstawie oryginału umowy kupna-sprzedaży, bądź kserokopii takiej umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem.Ta sama procedura obowiązuje przy dzierżawie klaczy;
  • certyfikat badań grup krwi lub DNA wykonanych za granicą;
  • zaświadczenie o wykonaniu badań grup krwi lub DNA w Polsce wydane przez laboratorium w Poznaniu lub Chorzelowie.
 4. Przy sprowadzaniu klaczy zaźrebionej ogierem zagranicznym obowiązuje następująca procedura:
  Właściciel klaczy winien przedstawić we właściwym OZHK/WZHK następujące dokumenty:

  • paszport klaczy wydany przez związek hodowlany wraz z opisem słownym i graficznym oraz adnotacją o zmianie właściciela na polskiego obywatela.W przypadku braku w paszporcie adnotacji o polskim właścicielu, adnotacji takiej może dokonać OZHK/WZHK na podstawie oryginału umowy kupna-sprzedaży bądź kserokopii takiej umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem.Ta sama procedura obowiązuje przy dzierżawie klaczy;
  • certyfikat badań grup krwi lub DNA klaczy wykonanych za granicą;
  • zaświadczenie o wykonaniu badań grup krwi lub DNA klaczy w Polsce wydane przez laboratorium w Poznaniu lub Chorzelowie.

  Właściciel klaczy winien otrzymać z PZHK dokument stwierdzający, że ogier (nasienie), którym została pokryta (unasienniona) dana klacz, może być dopuszczony do doskonalenia polskich(ej) ras(y) półkrwi. Wszystkie wymagane dokumenty dotyczące ogiera/nasienia ogiera (patrz wyżej – rozdział I /II) winny trafić do PZHK, który wystawia dokument z pozytywną lub negatywną odpowiedzią o możliwości wpisania potomstwa do polskich ksiąg stadnych.

 5. W przypadku wysłania klaczy wpisanej do polskich ksiąg stadnych do stanówki (unasienniania) ogierem zagranicznym, właściciel klaczy winien otrzymać z PZHK dokument stwierdzający, że ogier (nasienie), którym będzie pokryta (unasienniona) dana klacz, może być dopuszczony do doskonalenia polskich(ej) ras(y) półkrwi. Wszystkie wymagane dokumenty dotyczące ogiera/nasienia ogiera (patrz wyżej – rozdział I /II) winny trafić do PZHK, który wystawia dokument z pozytywną lub negatywną odpowiedzią o możliwości wpisania potomstwa do polskich ksiąg stadnych.
Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec