Kalendarz imprez 2018

Kalendarz imprez wystawienniczo-hodowlanych 2007

 

Styczeń
8.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Biały Bór
PZHK
22.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Bogusławice
PZHK
Marzec
3.
VI Pokaz ogie­rów ZSR Bolesławowo
PomZHK Malbork
3.
Pokaz ogie­rów Galiny
W-MZHK Olsztyn
8.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych ZT Biały Bór
PZHK
19.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Biały Bór
PZHK
22.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych ZT Bogusławice
PZHK
22-25.
ComputerLand
Halowe Zawody Międzynarodowe CSI**-W
Finał Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata
Warszawa - Torwar
25.
Jarmark „Kaziuki” - targ koń­ski ZHKZL Zielona Góra
Kwiecień
16-17.
Nabór ogie­rów rasy mało­pol­skiej
na 100-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Bogusławice
PZHK
20.
Próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych Galiny
W-MZHK Olsztyn
23.
Nabór kla­czy rasy ślą­skiej
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
ZT Książ
PZHK
Maj
5.
Regionalny Czempionat Koni - wysta­wa hodow­la­na Galiny
W-MZHK Olsztyn
5.
Koński Targ Pajęczno
OZHK Łódź
12.
Regionalna Wystawa Koni - Skansen Olcha k/Zielonej Góry
ZHKZL Zielona Góra
13.
Majówka w Zakrzowie
Konferencja z cyklu „Koń daje pra­cę”
Zakrzów
OZHK Katowice
13.
Pokaz hodow­la­ny z ele­men­ta­mi wyko­rzy­sta­nia koni w gospo­dar­stwie - Muzeum Wsi Lubelskiej Lublin
LZHK Lublin
17.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych ZT Biały Bór
PZHK
19-20.
Ścieżka hucul­ska i rajd Nielepice
OZHK Kraków
26-27.
X Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich SO Białka
LZHK Lublin
26-27.
Majówka w Regietowie - ścież­ka hucul­ska SKH Gładyszów
OZHK Kraków
27.
Majówka w Parku Pszczyńskim Pszczyna
OZHK Katowice
28.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Biały Bór
PZHK
Czerwiec
Regionalna Wystawa Koni Jedlnia Letnisko
WZHK Warszawa o/Radom
1-3.
„Silesia Hippica” - Śląskie Dni Konia
Ośrodek Harcerski PKiW
Chorzów
OZHK Katowice
2-3.
XVI Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych Lubań k/Kościerzyny
PomZHK Malbork
3.
Targi Rolnicze - pre­zen­ta­cja ras koni ODR Kalsk
ZHKZL Zielona Góra
3.
VII Zjazd Miłośników Koni Pajęczno
OZHK Łódź
8-10.
Festiwal Koni Bełżyce
LZHK Lublin
16.
Polowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy rasy ślą­skiej Stajnia Komorniki k/Olszowej
OZHK Katowice
16-17.
VII Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej SO Klikowa
ZHKH w Tarnowie
OZHK Kraków
16-17.
VIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Stare Pole k/Malborka
PomZHK Malbork
21-22.
Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy rasy ślą­skiej ZT Książ
PZHK
23-24.
Rozpoczęcie waka­cji z hucu­łem
II Świętokrzyska Ścieżka Huculska
Staszów
OZHK Kielce
23-24.
IX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Boguchwała
OZHK Rzeszów
24.
II Świętokrzyska Wystawa Zwierząt Hodowlanych Modliszewice
OZHK Kielce
28.
Polowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych Jarużyn
KPZHK Bydgoszcz
30.
Pokaz rocz­nych i dwu­let­nich źre­biąt rasy ślą­skiej Poręba k/Góry Św. Anny
OZHK Katowice
30.-1.VII.
Regionalny Czempionat Klaczy i Młodzieży rasy mało­pol­skiej SO Klikowa
OZHK Rzeszów
OZHK Kraków
30.-1.VII.
Regionalna Wystawa Zwierząt Sitno k/Zamościa
LZHK Lublin
Lipiec
2.
Nabór ogie­rów ras szla­chet­nych
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
ZT Gniezno
PZHK
7-8.
Targi koń­ski i ścież­ka hucul­ska Lutowiska
7-8.
Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Maszyn Rolniczych Opole
OZHK Katowice
8.
Młodzieżowy Czempionat Koni rasy mało­pol­skiej Opatowiec
OZHK Kielce
14-15.
Czempionat Jaśmina - ścież­ka hucul­ska Bukowa Mała k/Chełma
LZHK Lublin
21-22.
Ścieżka hucul­ska Brenna
OZHK Katowice
21-22.
Ogólnopolski Czempionat koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty - poka­zy kon­ne SO Kętrzyn
W-MZHK Olsztyn
24-25.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów rasy mało­pol­skiej ZT Bogusławice
PZHK
26.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych ZT Biały Bór
PZHK
28-29.
Ścieżka hucul­ska w Rawie Mazowieckiej Rawa Mazowiecka
OZHK Łódź
Sierpień
3-5.
Czesko-austriacko-niemiecki czem­pio­nat koni rasy hucul­skiej Brezi
4-5.
Huculskie zawo­dy kon­ne Plecka Dąbrowa
OZHK Łódź
5.
Agromania 2007 - poka­zy kon­ne Strzyżów
OZHK Rzeszów
6-7.
Nabór ogie­rów ras szla­chet­nych
na 100-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Biały Bór
PZHK
8-9.
Nabór ogie­rów ras szla­chet­nych
na 100-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Bogusławice
PZHK
11-12.
II Międzynarodowy Czempionat HIF dla koni rasy hucul­skiej SO Klikowa
OZHK Kraków
ZHKH
PZHK
17-18.
Święto Konika Polskiego Wojnowo
W-MZHK Olsztyn
18-19.
Bieszczadzki Czempionat Koni Huculskich Polana
OZHK Rzeszów
19.
Ogólnopolski Czempionat Młodzieżowy koni rasy ślą­skiej SO Książ
OZHK Wrocław
19.
Święto Konia Orientalnego na Kresach Wólka Wieprzecka k/Zamościa
LZHK Lublin
24-26.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy SO Łąck
PZHK
25-26.
Pożegnanie waka­cji
Czempionat Użytkowy Koni Huculskich
Rudawka Rymanowska
OZHK Rzeszów
25-26.
VIII Krajowa Wystawa Koników Polskich „Tarpaniada 2007” SO Sieraków
PZHK
WZHK
28-29.
Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych ZT Gniezno
PZHK
31.-1.IX.
Próby dziel­no­ści i prze­gląd hodow­la­ny koni­ków pol­skich
Sympozjum nauko­we
PAN Popielno
W-MZHK Olsztyn
Wrzesień
1. lub 8.
Wystawa Źrebiąt Ras Szlachetnych ZSR Bolesławowo lub
SO Starogard Gd.
PomZHK Malbork
1-2.
XX Tarnowska Parada Konna
Wystawa hodow­la­na kla­czy
SO Klikowa
OZHK Kraków
4.
Nabór ogie­rów rasy ślą­skiej
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
ZT Książ
PZHK
7-9.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW SO Biały Bór
PZHK
8.
VII Warmińsko-Mazurski Czempionat Źrebiąt Galiny
W-MZHK Olsztyn
8-9.
Piknik z koni­kiem pol­skim Jasło
OZHK Rzeszów
8-9.
Młodzieżowy Czempionat Koni rasy wiel­ko­pol­skiej SO Gniezno
WlkpZHK Poznań
8-9.
Ścieżka hucul­ska Janów - Grodziec
WlkpZHK Poznań
14-16.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi SK Pępowo
PZHK
15.
Czempionat źre­biąt rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Olsztyn-Kortowo
W-MZHK Olsztyn
16.
XII Kociewska Wystawa Zwierząt Hodowlanych ZSR Bolesławowo
PomZHK Malbork
21-23.
„Dni Huculskie” - Ogólnopolski Czempionat Hodowlany i Użytkowy Koni Huculskich SKH Gładyszów
OZHK Kraków
21-23.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu SO Książ
PZHK
22.
Wystawa - Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SK Kozienice
WZHK Warszawa o/Radom
23.
Wystawa - Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Gorzów Wlkp.
ZHKZL Zielona Góra
26.
Wystawa - Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Łąck
WZHK Warszawa
28-30.
Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych „POLAGRA-FARM” Poznań
WlkpZHK Poznań
PZHK
29.
Czempionat źre­biąt rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty TRW Kwidzyn Miłosna
PomZHK Malbork
Październik
Pokaz rocz­nych i dwu­let­nich źre­biąt w typie wierz­cho­wym
Polowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy wierz­cho­wych
Koniczyny
OZHK Katowice
Pokaz rocz­nych i dwu­let­nich źre­biąt w typie wierz­cho­wym
Polowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy wierz­cho­wych
Okoły
OZHK Katowice
2.
Wystawa - Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Kętrzyn
W-MZHK Olsztyn
4.
Wystawa - Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Wolbórz
OZHK Łódź
5.
Wystawa - Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Białka
LZHK Lublin
6.
Wystawa - Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Zabajka
OZHK Rzeszów
7.
III Kujawsko-Pomorska Wystawa Młodzieży Hodowlanej ras szla­chet­nych Solec Kujawski
KPZHK Bydgoszcz
7.
Wystawa - Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty
Przegląd ogie­rów uzna­nych
SO Klikowa
OZHK Kraków
9.
Wystawa - Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Mońki
WZHK Białystok
11.
Wystawa - Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Nowe Jankowice
KPZHK Bydgoszcz
13.
Wystawa - Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Borków
OZHK Kielce
16.
54 Wystawa - Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Starogard Gd.
PomZHK Malbork
26.
Wystawa - Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Biały Bór
ZZHK Szczecin
29-30.
Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów rasy ślą­skiej ZT Książ
PZHK
Listopad
13-14.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych ZT Biały Bór
PZHK
15.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych ZT Bogusławice
PZHK

 

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec