Kalendarz imprez

 

Kalendarz imprez wystawienniczo-hodowlanych 2004
organizowanych lub współorganizowanych przez PZHK oraz OZHK/WZHK

Czerwiec
5. Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich SO Białka
6. „Konik nie tyl­ko na bie­gu­nach” – eli­mi­na­cje do czem­pio­na­tu użyt­ko­we­go w ścież­ce hucul­skiej Iwkowa
6 – 7. Próba dziel­no­ści ogie­rów rasy mało­pol­skiej SO Bogusławice
8. Nabór ogie­rów ras szla­chet­nych do Zakładu Treningowego SO Bogusławice
SO Gniezno
9. Nabór ogie­rów ras szla­chet­nych do Zakładu Treningowego SO Starogard Gd.
ZT Biały Bór
19 – 20. IV Ogólnopolski Czempionat Młodych Koni Huculskich Tarnów – SO Klikowa
Lipiec
10. Eliminacje do czem­pio­na­tu użyt­ko­we­go w ścież­ce hucul­skiej Lutowiska – Bieszczadzki PN
17. „Wakacje z hucu­łem” – eli­mi­na­cje do czem­pio­na­tu użyt­ko­we­go w ścież­ce hucul­skiej Brenna
24 – 25. III Krajowy Czempionat Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty SO Kętrzyn
Sierpień
3. Test „połów­ko­wy” dla ogie­rów ras szla­chet­nych ZT Bogusławice
4. Test „połów­ko­wy” dla ogie­rów ras szla­chet­nych ZT Biały Bór
21. Eliminacje do czem­pio­na­tu użyt­ko­we­go w ścież­ce hucul­skiej Polana
27 – 29. IV Pożegnanie Wakacji z Koniem Huculskim. Regionalny czem­pio­nat hodow­la­ny i użyt­ko­wy Rudawka Rymanowska
OZHK Rzeszów
28 – 29. Dni Rawy Mazowieckiej – Eliminacje do czem­pio­na­tu użyt­ko­we­go w ścież­ce hucul­skiej Rawa Mazowiecka
OZHK Łódź
Wrzesień
3 – 5. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w Skokach przez prze­szko­dy SO Łąck
4 – 5. Wystawa hodow­la­na i Tarnowska Parada Konna Tarnów – SO Klikowa
10 – 12. „Dni Huculskie” – Ogólnopolski Czempionat Hodowlany i Użytkowy Koni Huculskich Regietów
11. Piknik z koni­kiem pol­skim Jasło – Łaski
OZHK Rzeszów
14 – 15. Próba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych SO Bogusławice
16 – 17. Próba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych ZT Biały Bór
18. Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Chronówek
WZHK Warszawa
21. Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Bogusławice
OZHK Łódź
22. Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Łąck
WZHK Warszawa
24 – 26. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW ZT Biały Bór
25 – 26. Krajowa Wystawa Koników Polskich „TARPANIADA 2004” SO Sieraków Wlkp.
28. Nabór ogie­rów rasy ślą­skiej do Zakładu Treningowego SO Książ
OZHK Wrocław
29. Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Białka
LZHK Lublin
30. Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Kętrzyn
WMZHK Olsztyn
Październik
1. IV Międzywojewódzka Aukcja Ogierów Zimnokrwistych LKJ Zabajka
OZHK Rzeszów
1 – 3. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w Ujeżdżeniu SO Książ
1 – 3. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w Powożeniu Zaprzęgami SO Bogusławice
2. Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Kielce
5. Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Mońki
WZHK Białystok
7 – 10. Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych „POLAGRA-FARM” MTP Poznań
12. Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Starogard Gd.
PomZHK
14. Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Nowe Jankowice
OZHK Bydgoszcz
16. Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Bonin
ZZHK Szczecin
27 – 28. Próba dziel­no­ści oraz aukcja ogie­rów rasy ślą­skiej SO Książ
OZHK Wrocław

 

Hodowca i Jeździec