Kalendarz imprez

 

Kalendarz imprez wystawienniczo-hodowlanych 2006
organizowanych lub współorganizowanych przez PZHK oraz OZHK/WZHK

Marzec
9.
Próba dziel­no­ści kla­czy SO Biały Bór
ZZHK Szczecin
11.
V Regionalny Pokaz wybra­nych repro­duk­to­rów pań­stwo­wych i pry­wat­nych KJ Atlanta, Łukocin
PomZHK Malbork
24.
Próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych SK Galiny
W‑MZHK Olsztyn
Kwiecień
25.
Test „połów­ko­wy” dla ogie­rów rasy mało­pol­skiej w ZT SO Bogusławice
PZHK
Maj
6.
Koński Targ Pajęczno
OZHK Łódź
6.
I Warmińsko-Mazurska Wystawa Koni Ras Szlachetnych – Czempionat Młodzieży Galiny
WMZHK Olsztyn
13.
Premiowanie Źrebiąt rocz­nych i dwu­let­nich oraz pokaz koni prze­zna­czo­nych do sprze­da­ży SO Gniezno
WlkpZHK Poznań
13.
Regionalna Wystawa Koni „Koński Targ” Ochla k/Zielonej Góry
ZHKZL Zielona Góra
13 – 14.
Regionalny pokaz hodow­la­ny – Muzeum Wsi Lubelskiej LZHK Lublin
21.
Wystawa koni hodow­la­nych Konin
WlkpZHK Poznań
21.
Majówka w Parku Pszczyńskim Pszczyna
OZHK Katowice
27.
Polowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy OHJ Doruchów
WlkpZHK Poznań
27 – 28.
IX Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni rasy mało­pol­skiej SO Białka
LZHK Lublin
28.
Majówka w Regietowie SKH Gładyszów
OZHK Kraków
28.
Pokazy kon­ne Krzymów
WlkpZHK Poznań
Czerwiec
  Regionalny Czempionat koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty
Regionalny Czempionat koni ras wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi
ODR Stare Pole
W‑MZHK Olsztyn
  Regionalna Wystawa Hodowlana Pogdaj
WlkpZHK Poznań
3 – 4.
XV Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych Lubań k/Kościerzyny
PomZHK Malbork
4.
Zjazd Miłośników Koni Pajęczno
OZHK Łódź
4.
Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Odolanów
WlkpZHK Poznań
4.
Ścieżka Huculska Iwkowa
OZHK Kraków
7.
Próba dziel­no­ści ogie­rów rasy mało­pol­skiej SO Bogusławice
PZHK
10.
Polowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy rasy ślą­skiej Komorniki k/Olszowej
OZHK Katowice
10 – 11.
VII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Stare Pole k/Malborka
PomZHK Malbork
11.
Regionalna wysta­wa – prze­gląd hodow­la­ny kuców Felin
LZHK Lublin
11.
Regionalna Wystawa Koni Jedlnia Letnisko
WZHK Warszawa o/Radom
11.
Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych ODR Marszew
WlkpZHK Poznań
11.
Wielkopolski Czempionat Młodych Koni Huculskich Janów – Grodziec
WlkpZHK Poznań
16 – 18.
Festiwal Koni Bełżyce
LZHK Lublin
17 – 18.
„Konie i powo­zy” Rokosowo
WlkpZHK Poznań
17 – 18.
Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Sielinko
WlkpZHK Poznań
18.
Młodzieżowy Czempionat Koni rasy hucul­skiej SO Klikowa
OZHK Kraków
24.
Pokaz rocz­nych i dwu­let­nich źre­biąt rasy ślą­skiej Poręba k/Góry Św. Anny
OZHK Katowice
24.
Polowa Próba Wierzchowa KPZHK Bydgoszcz
24 – 25.
VIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Boguchwał
OZHK Rzeszów
24 – 25.
Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Szepietowo
WZHK Białystok
24 – 25.
Sobótki z koniem – Regionalna Wystawa Hodowlana Bogusławice lub Gajewniki
OZHK Łódź
25.
Powiatowa Wystawa Koni Korpysy
WlkpZHK Poznań
25.
Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Budzyń
WlkpZHK Poznań
Lipiec
1 – 2.
Regionalna Wystawa Zwierząt Sitno
LZHK Lublin
2.
Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Miejska Górka
WlkpZHK Poznań
3.
Nabór ogie­rów ras szla­chet­nych do Zakładu Treningowego o pro­fi­lu wierzchowo-zaprzęgowym SO Bogusławice
PZHK
8 – 9.
Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Maszyn Rolniczych Opole
OZHK Katowice
9.
Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Miejska Górka
WlkpZHK Poznań
16.
Premiowanie źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich Miejska Górka
WlkpZHK Poznań
22.
Ścieżka hucul­ska Brenna
OZHK Katowice
22 – 23.
Ogólnopolski Czempionat koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Kętrzyn
W‑MZHK Olsztyn
22 – 23.
Próba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej Rawa Mazowiecka
OZHK Łódź
29.
Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Domasławek
WlkpZHK Poznań
30.
Premiowanie źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich w typie wierz­cho­wym, polo­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy wierz­cho­wych Skorogoszcz
OZHK Katowice
Sierpień
7.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych w tre­nin­gu wierzchowo-zaprzęgowym SO Bogusławice
PZHK
8 – 9.
Nabór ogie­rów ras szla­chet­nych do Zakładów Treningowych SO Bogusławice
PZHK
10 – 11.
Nabór ogie­rów ras szla­chet­nych do Zakładów Treningowych ZT Biały Bór
PZHK
18 – 19.
Święto Konika Polskiego – II Memoriał im. prof. T. Vetulaniego Wojnowo
WMZHK Olsztyn
20.
Ogólnopolski Czempionat Koni rasy ślą­skiej SO Książ
OZHK Wrocław
25 – 27.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy SO Łąck
PZHK
25 – 27.
VII Krajowa Wystawa Koników Polskich „TARPANIADA 2006” SO Sieraków Wlkp.
WlkpZHK Poznań
25 – 27.
VII Pożegnanie waka­cji z koniem hucul­skim – Regionalny Czempionat hodow­la­ny i użyt­ko­wy Rudawka Rymanowska
OZHK Rzeszów
27.
Pokazy i zawo­dy kon­ne Trójka
WlkpZHK Poznań
Wrzesień
  Przegląd hodow­la­ny źre­biąt Sielinko
WlkpZHK Poznań
  Regionalna Wystawa Hodowlana Bukówiec
WlkpZHK Poznań
1 – 2.
Przegląd i pró­by dziel­no­ści koni­ków pol­skich Popielno
WMZHK Olsztyn
2 – 3.
Wystawa Koni – Muzeum Wsi Lubelskiej LZHK Lublin
2 – 3.
XIX Tarnowska Parada Konna – Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych SO Klikowa
OZHK Kraków
7.
Próba dziel­no­ści koni­ków pol­skich Zwierzyniec
LZHK Lublin
9.
Wielkopolski Czempionat Hodowlany i Użytkowy Janów – Grodziec
WlkpZHK Poznań
9 – 10.
Piknik z koni­kiem pol­skim – pró­by dziel­no­ści Jasło
OZHK Rzeszów
15 – 17.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu SO Książ
PZHK
15 – 17.
„Dni Huculskie” – Ogólnopolski Czempionat Hodowlany i Użytkowy Koni Huculskich SKH Gładyszów
OZHK Kraków
17.
XI Kociewska Wystawa Zwierząt Hodowlanych ZSR Bolesławowie k/Skaryszewa
PomZHK Malbork
23.
Wystawa – Sprzedaż Ogierów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SK Kozienice
WZHK Warszawa o/Radom
24.
II Kujawsko-Pomorska Wystawa Młodzieży Hodowlanej (rasy pół­krwi) KPZHK Bydgoszcz
26.
Wystawa – Sprzedaż Ogierów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Bogusławice
OZHK Łódź
27.
Nabór ogie­rów rasy ślą­skiej do Zakładu Treningowego ZT Książ
OZHK Wrocław
27.
Wystawa – Sprzedaż Ogierów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Łąck
WZHK Warszawa
28.
Wystawa – Sprzedaż Ogierów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Białka
LZHK Lublin
30.
Wystawa – Sprzedaż Ogierów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Zabajka
OZHK Rzeszów
29. – 1.X.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi SO Bogusławice
PZHK
29. – 1.X.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW SO Biały Bór
PZHK
Październik
  Regionalny Czempionat Źrebiąt Ras Szlachetnych SK Galiny
W‑MZHK Olsztyn
  V Regionalny Czempionat Źrebiąt Ras Szlachetnych KJ Atlanta, Łukocin
PomZHK Malbork
3.
Wystawa – Sprzedaż Ogierów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Kętrzyn
W‑MZHK Olsztyn
7.
Wystawa – Sprzedaż Ogierów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Kielce
OZHK Kielce
10.
Wystawa – Sprzedaż Ogierów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Mońki
WZHK Białystok
10.
Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych w tre­nin­gu wierzchowo-zaprzęgowym SO Bogusławice
PZHK
12 – 15.
Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych „POLAGRA-FARM” Poznań
WlkpZHK Poznań
17.
53 Wystawa – Sprzedaż Ogierów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Starogard Gd.
PomZHK Malbork
19.
Wystawa – Sprzedaż Ogierów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SK Nowe Jankowice
KPZHK Bydgoszcz
20.
Wystawa – Sprzedaż ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Biały Bór
ZZHK Szczecin
27 – 28.
Próba dziel­no­ści ogie­rów rasy ślą­skiej SO Książ
OZHK Wrocław
Listopad
  Próba dziel­no­ści kla­czy Domasławek
WlkpZHK Poznań
4.
Próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych SK Rychnowo
W‑MZHK Olsztyn
15 – 16.
Próba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych ZT Biały Bór
PZHK
17 – 18.
Próba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych SO Bogusławice
PZHK
Grudzień
  Próba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych SK Liski
W‑MZHK Olsztyn

 

Hodowca i Jeździec