Kalendarz imprez

 

Kalendarz imprez wystawienniczo-hodowlanych 2010
organizowanych lub współorganizowanych przez PZHK oraz OZHK/WZHK

Luty
1.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Bogusławice
PZHK
2.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Biały Bór
PZHK
10.
Wystawa – Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Starogard Gd.
PomZHK Malbork
15.
Wystawa – Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Łękawica
WZHK Warszawa o/Radom
20.
Regionalny Pokaz Ogierów Hodowlanych Grabowiec k/Torunia
KPZHK Bydgoszcz
20.
Regionalny Pokaz Ogierów Hodowlanych przed sezo­nem kopu­la­cyj­nym 2010 ZSR Bolesławowo k/Skarszewa
PomZHK Malbork
22.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Włocławek
PZHK
23.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Doruchów
PZHK
24.
Nabór kla­czy rasy ślą­skiej
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
ZT Książ
PZHK
Marzec
12.
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty
„Kraina koni”
Bałtów k/Ostrowca Św.
OZHK Kielce
27.
Pokaz ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty kry­ją­cych w 2010 r. ODR Olsztyn
W‑MZHK Olsztyn
31.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Bogusławice
PZHK
Kwiecień
1.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Biały Bór
PZHK
8.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Bogusławice
PZHK
8.
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy zim­no­krwi­stej SO Klikowa
OZHK Kraków
9.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Biały Bór
PZHK
10.
III Wiosenna Gala Koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Wisznice
LZHK Lublin
15.
Polowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych Galiny
W‑MZHK Olsztyn
22.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Włocławek
PZHK
23.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Doruchów
PZHK
23 – 24.
Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy rasy ślą­skiej ZT Książ
PZHK
24.
II Ścieżka Huculska w Dolinie Siniochy
(zasad­ni­cza pró­ba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej)
Zawalów
LZHK Lublin
26.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Włocławek
PZHK
27.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Doruchów
PZHK
28.
Preselekcja ogie­rów ras szla­chet­nych do ZT SO Białka
LZHK Lublin
Maj
6.
Regionalny Czempionat Młodzieżowy koni ras szla­chet­nych Galiny
W‑MZHK Olsztyn
8 – 9.
Regionalna wysta­wa koni
V Pokaz Wszechstronnego Wykorzystania Koni i Kuców
Bychawa
LZHK Lublin
9.
„Konikoniada” – polo­wa pró­ba dziel­no­ści koni­ków pol­skich Złoty Potok k/Lwówka Śl.
OZHK Wrocław
15.
Jarmark Pajęczański Pajęczno
OZHK Łódź
15.
Premiowanie źre­biąt rocz­nych i 2‑letnich Gniezno
WlkpZHK Poznań
15.
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści dla koni rasy hucul­skiej Chmielewo
WZHK Warszawa
18.
Nabór kla­czy rasy ślą­skiej
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
ZT Książ
PZHK
22 – 23.
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści i eli­mi­na­cje dla koni rasy hucul­skiej Nielepice
OZHK Kraków
23.
II Gminna Parada Konna Żarówka k/Mielca
OZHK Rzeszów
23.
I Regionalna Wystawa Koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty – oce­na źre­biąt Dołhobrody
LZHK Lublin
29 – 30.
Majówka w Regietowie
(zasad­ni­cza pró­ba dziel­no­ści i eli­mi­na­cje dla koni rasy hucul­skiej)
SKH Gładyszów
OZHK Kraków
Czerwiec
5 – 6.
XIII Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich SO Białka
LZHK Lublin
5 – 6.
Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi Młodzikowo
WlkpZHK Poznań
PZHK
5 – 6.
Ogólnopolska Wystawa Koni rasy ślą­skiej Pajęczno
OZHK Łódź
7.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Bogusławice
PZHK
8.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Biały Bór
PZHK
12 – 13.
„Szlakiem konia hucul­skie­go”
X Ogólnopolski Czempionat Młodzieżowy koni rasy hucul­skiej
SO Klikowa
OZHK Kraków
PZHK
12 – 13.
„Konie i powo­zy” – Regionalna Wystawa Koni Rokosowo
WlkpZHK Poznań
12 – 13.
Regionalna Wystawa Koni ODR Marszew
WlkpZHK Poznań
12 – 13.
XIX Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych Lubań k/Kościerzyny
PomZHK Malbork
14.
Nabór ogie­rów ras szla­chet­nych
na 100-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
ZT Gniezno
PZHK
15 – 16.
Nabór ogie­rów ras szla­chet­nych
na 100-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Biały Bór
PZHK
17 – 18.
Nabór ogie­rów rasy mało­pol­skiej
na 100-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Bogusławice
PZHK
18 – 19.
XI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Stare Pole k/Malborka
PomZHK Malbork
18 – 20.
Warmińsko-Mazurskie Mistrzostwa Młodych Koni (4‑, 5- i 6‑letnich) i Ogierów Licencjonowanych Galiny
W‑MZHK Olsztyn
19.
Regionalny Czempionat Źrebiąt ras szla­chet­nych pod mat­ka­mi
Wierzchowa polo­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych
Brynek
OZHK Katowice
19 – 20.
„Święto konia mało­pol­skie­go”
IV Regionalny Czempionat Koni Rasy Małopolskiej
SO Klikowa
OZHK Kraków
OZHK Rzeszów
19 – 20.
Regionalna Wystawa Koni ODR Sielinko
WlkpZHK Poznań
19 – 20.
XI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Stare Pole k/Malborka
PomZHK Malbork
24.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Włocławek
PZHK
25.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Doruchów
PZHK
26.
Regionalny Czempionat Źrebiąt rocz­nych i dwu­let­nich rasy ślą­skiej Poręba k/Góry św. Anny
OZHK Katowice
26.
Polowa pró­ba dziel­no­ści koni­ków pol­skich
Kwalifikacja kla­czy i ogie­rów do wpi­su do księ­gi stad­nej
Kębliny
OZHK Łódź
26 – 27.
„Szklarki 2010” – Rozpoczęcie waka­cji z hucu­łem – V Świętokrzyska Ścieżka Huculska
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści i eli­mi­na­cje dla koni rasy hucul­skiej
Sielec k/Staszowa
OZHK Kielce
26 – 27.
XII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Boguchwała
OZHK Rzeszów
26 – 27.
XVIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Szepietowo
WZHK Białystok
27.
Wojewódzka Wystawa Koni Szlachetnych i Kuców Opoczno
OZHK Łódź
27.
Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych
(pokaz czem­pio­nów w poszcze­gól­nych rasach koni)
Modliszewice
OZHK Kielce
27.
Powiatowa Wystawa Koni Nowy Tomyśl
WlkpZHK Poznań
27.
Regionalna Wystawa Koni Miejska Górka
WlkpZHK Poznań
Lipiec
2 – 4.
XXIV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Sitno
LZHK Lublin
3.
Regionalna Wystawa Koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SK Kozienice
WZHK Warszawa o/Radom
3 – 4.
Bazyliada – Święto Konika Polskiego, polo­wa pró­ba dziel­no­ści
Specjalistyczna Wystawa Zwierząt Hodowlanych – koni rasy konik pol­ski
Pilchowice
OZHK Katowice
3 – 4.
Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Wojewódzka Wystawa Koni Zimnokrwistych
Bratoszewice
OZHK Łódź
3 – 4.
Regionalna Wystawa Koni i zawo­dy kon­ne Korpysy k/Ostrzeszowa
WlkpZHK Poznań
4.
Regionalna Wystawa Klaczy Hodowlanych Proszowice
OZHK Kraków
10.
Polowa wierz­cho­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych Jarużyn
KPZHK Bydgoszcz
10 – 11.
III Zajazd Huculski
(zasad­ni­cza pró­ba dziel­no­ści i eli­mi­na­cje dla koni rasy hucul­skiej)
Hawłowice
OZHK Rzeszów
10 – 11.
VII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Maszyn Rolniczych Opole – Bierkowice
OZHK Katowice
11.
IV Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Janowo
W‑MZHK Olsztyn
11.
Ogólnopolski Czempionat Młodzieżowy koni rasy ślą­skiej Wrocław-Partynice
OZHK Wrocław
PZHK
11.
Premiowanie źre­biąt rocz­nych i 2‑letnich Miejska Górka
WlkpZHK Poznań
16 – 17.
Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy rasy ślą­skiej ZT Książ
PZHK
20.
Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów star­szych rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Wisznice
LZHK Lublin
24.
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści oraz eli­mi­na­cje dla koni rasy hucul­skiej Plecka Dąbrowa
OZHK Łódź
24 – 25.
IV Memoriał Jaśmina
(zasad­ni­cza pró­ba dziel­no­ści i eli­mi­na­cje dla koni rasy hucul­skiej)
Bukowa Mała k/Chełma
LZHK Lublin
24 – 25.
Ogólnopolski Czempionat Młodzieżowy koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Kętrzyn
W‑MZHK Olsztyn
PZHK
25.
Regionalna Wystawa Koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Oleszyce
OZHK Rzeszów
31.
Powiatowa Wystawa Koni Sieraków
WlkpZHK Poznań
31.
Polowa pró­ba zaprzę­go­wa kla­czy rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Narusa k/Tolkmicka
W‑MZHK Olsztyn
Sierpień
1.
Koń w gospo­dar­stwie – Regionalna Wystawa Klaczy Skansen Kolbuszowa
OZHK Rzeszów
13 – 15.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy SO Łąck
PZHK
13 – 14.
Święto Konika Polskiego Wojnowo
W‑MZHK Olsztyn
15.
Piknik koń­ski Bukówiec
WlkpZHK Poznań
20 – 21.
Weekend z koni­kiem pol­skim – polo­wa pró­ba dziel­no­ści i prze­gląd stad­ni­ny PAN Popielno
W‑MZHK Olsztyn
21.
Obchody 125-lecia Stada Ogierów Gniezno SO Gniezno
WlkpZHK Poznań
22.
XI Regionalny Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Małopolskiej Opatowiec
OZHK Kielce
22.
III Regionalna Wystawa Koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Tuczna
LZHK Lublin
22.
VI Kresowe Spotkania Miłośników Koni Orientalnych Wólka Wieprzecka
LZHK Lublin
25.
Nabór ogie­rów rasy ślą­skiej
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
ZT Książ
PZHK
27 – 29.
X Pożegnanie Wakacji
(zasad­ni­cza pró­ba dziel­no­ści i eli­mi­na­cje dla koni rasy hucul­skiej)
Rudawka Rymanowska
OZHK Rzeszów
28.
X Warmińsko-Mazurski Czempionat Źrebiąt ras szla­chet­nych Galiny
W‑MZHK Olsztyn
28 – 29.
„Tarpaniada 2010” – XI Krajowa Wystawa Koników Polskich SO Sieraków Wlkp.
WlkpZHK Poznań
Wrzesień
3 – 5.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi Gogolewo
PZHK
4 – 5.
„Z koniem przez Małopolskę”
IV Regionalny Czempionat Hodowlany Koni ras: pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi i ślą­skiej
SO Klikowa
OZHK Kraków
OZHK Rzeszów
4 – 5.
Regionalna Wystawa Koni Ras Lokalnych – Targi Jesienne ODR Olsztyn
W‑MZHK Olsztyn
6.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Włocławek
PZHK
7.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Doruchów
PZHK
11.
Regionalny Czempionat Źrebiąt rocz­nych i dwu­let­nich ras szla­chet­nych Udórz
OZHK Katowice
11.
VI Kujawsko-Pomorski Przegląd Młodzieży Hodowlanej Ras Szlachetnych Jarużyn
KPZHK Bydgoszcz
11.
Regionalny Czempionat Młodzieży rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty – „Kraina koni” Bałtów k/Ostrowca Św.
OZHK Kielce
11 – 12.
VIII Piknik z Konikiem Polskim Jasło-Trzcinica
OZHK Rzeszów
11 – 12.
VII Zachodniopomorska Wystawa Hodowlana Koni Barzkowice
ZZHK Szczecin
12.
Premiowanie źre­biąt rocz­nych i 2‑letnich Korpysy k/Ostrzeszowa
WlkpZHK Poznań
13 – 14.
Polowa pró­ba dziel­no­ści koni­ków pol­skich
Konferencja
RPN Zwierzyniec
LZHK Lublin
17 – 19.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu Wrocław – Partynice
PZHK
17 – 19.
„XVI Dni Huculskie” – Ogólnopolski Czempionat Hodowlany i Użytkowy koni rasy hucul­skiej,
zawo­dy zaprzę­go­we, sko­ki przez prze­szko­dy, poka­zy kon­ne
Regietów
OZHK Kraków
PZHK
18 – 19.
XII Kaszubska Jesień
Memoriał im. W. Dąbrowskiego (zawo­dy)
Lubań k/Kościerzyny
PomZHK Malbork
20.
Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych ZT Gniezno
PZHK
21 – 22.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych ZT Biały Bór
PZHK
23 – 24.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów rasy mało­pol­skiej ZT Bogusławice
PZHK
25.
Wystawa – Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SK Kozienice
WZHK Warszawa o/Radom
25.
Regionalny Czempionat Koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Zajączki
W‑MZHK Olsztyn
26.
Powiatowa Wystawa Koni Bukówiec
WlkpZHK Poznań
26.
Kociewska Wystawa Zwierząt Hodowlanych ZSR Bolesławowo
PomZHK Malbork
28.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Bogusławice
PZHK
28.
Wystawa – Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Łąck
WZHK Warszawa
29.
Wystawa – Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Białka
LZHK Lublin
Październik
1 – 3.
Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych MTP Poznań
WlkpZHK Poznań
PZHK
1 – 3.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW SO Biały Bór
PZHK
5.
Wystawa – Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Mońki
WZHK Białystok
6.
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści ogie­rów zim­no­krwi­stych SO Klikowa
OZHK Kraków
7.
Wystawa – Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Bogusławice
OZHK Łódź
8.
Wystawa – Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty
„Kraina koni”
Bałtów k/Ostrowca Św.
OZHK Kielce
8 – 10.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w dłu­go­dy­stan­so­wych raj­dach kon­nych Gieniusze
PZHK
9.
Wystawa – Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Zabajka
OZHK Rzeszów
OZHK Kraków
11.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Biały Bór
PZHK
11.
Wystawa – Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Kętrzyn
W‑MZHK Olsztyn
12.
Polowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych Galiny
W‑MZHK Olsztyn
12 – 13.
57 Wystawa – Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Starogard Gd.
PomZHK Malbork
14.
Wystawa – Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Nowe Jankowice
KPZHK Bydgoszcz
15.
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty
„Kraina koni”
Bałtów k/Ostrowca Św.
OZHK Kielce
15.
Wystawa – Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty (godz. 14:00) Gorzów Wlkp
ZHKZL Zielona Góra
ZZHK Szczecin
16.
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści dla koni rasy hucul­skiej SKH Gładyszów
OZHK Kraków
20.
III Dzień Konia Zimnokrwistego SO Białka
LZHK Lublin
22 – 23.
Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów rasy ślą­skiej ZT Książ
PZHK
Listopad
4.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Włocławek
PZHK
5.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Doruchów
PZHK
26.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Bogusławice
PZHK
Grudzień
9.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Biały Bór
PZH

 

Hodowca i Jeździec