Kalendarz imprez

 

Kalendarz imprez wystawienniczo‐hodowlanych 2010
organizowanych lub współorganizowanych przez PZHK oraz OZHK/WZHK

Luty
1.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Bogusławice
PZHK
2.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Biały Bór
PZHK
10.
Wystawa – Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Starogard Gd.
PomZHK Malbork
15.
Wystawa – Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Łękawica
WZHK Warszawa o/Radom
20.
Regionalny Pokaz Ogierów Hodowlanych Grabowiec k/Torunia
KPZHK Bydgoszcz
20.
Regionalny Pokaz Ogierów Hodowlanych przed sezo­nem kopu­la­cyj­nym 2010 ZSR Bolesławowo k/Skarszewa
PomZHK Malbork
22.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Włocławek
PZHK
23.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Doruchów
PZHK
24.
Nabór kla­czy rasy ślą­skiej
na 60‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
ZT Książ
PZHK
Marzec
12.
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty
„Kraina koni”
Bałtów k/Ostrowca Św.
OZHK Kielce
27.
Pokaz ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty kry­ją­cych w 2010 r. ODR Olsztyn
W‐MZHK Olsztyn
31.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Bogusławice
PZHK
Kwiecień
1.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Biały Bór
PZHK
8.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Bogusławice
PZHK
8.
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy zim­no­krwi­stej SO Klikowa
OZHK Kraków
9.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Biały Bór
PZHK
10.
III Wiosenna Gala Koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Wisznice
LZHK Lublin
15.
Polowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych Galiny
W‐MZHK Olsztyn
22.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Włocławek
PZHK
23.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Doruchów
PZHK
23 – 24.
Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy rasy ślą­skiej ZT Książ
PZHK
24.
II Ścieżka Huculska w Dolinie Siniochy
(zasad­ni­cza pró­ba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej)
Zawalów
LZHK Lublin
26.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Włocławek
PZHK
27.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Doruchów
PZHK
28.
Preselekcja ogie­rów ras szla­chet­nych do ZT SO Białka
LZHK Lublin
Maj
6.
Regionalny Czempionat Młodzieżowy koni ras szla­chet­nych Galiny
W‐MZHK Olsztyn
8 – 9.
Regionalna wysta­wa koni
V Pokaz Wszechstronnego Wykorzystania Koni i Kuców
Bychawa
LZHK Lublin
9.
„Konikoniada” – polo­wa pró­ba dziel­no­ści koni­ków pol­skich Złoty Potok k/Lwówka Śl.
OZHK Wrocław
15.
Jarmark Pajęczański Pajęczno
OZHK Łódź
15.
Premiowanie źre­biąt rocz­nych i 2‐letnich Gniezno
WlkpZHK Poznań
15.
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści dla koni rasy hucul­skiej Chmielewo
WZHK Warszawa
18.
Nabór kla­czy rasy ślą­skiej
na 60‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
ZT Książ
PZHK
22 – 23.
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści i eli­mi­na­cje dla koni rasy hucul­skiej Nielepice
OZHK Kraków
23.
II Gminna Parada Konna Żarówka k/Mielca
OZHK Rzeszów
23.
I Regionalna Wystawa Koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty – oce­na źre­biąt Dołhobrody
LZHK Lublin
29 – 30.
Majówka w Regietowie
(zasad­ni­cza pró­ba dziel­no­ści i eli­mi­na­cje dla koni rasy hucul­skiej)
SKH Gładyszów
OZHK Kraków
Czerwiec
5 – 6.
XIII Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich SO Białka
LZHK Lublin
5 – 6.
Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi Młodzikowo
WlkpZHK Poznań
PZHK
5 – 6.
Ogólnopolska Wystawa Koni rasy ślą­skiej Pajęczno
OZHK Łódź
7.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Bogusławice
PZHK
8.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Biały Bór
PZHK
12 – 13.
„Szlakiem konia hucul­skie­go”
X Ogólnopolski Czempionat Młodzieżowy koni rasy hucul­skiej
SO Klikowa
OZHK Kraków
PZHK
12 – 13.
„Konie i powo­zy” – Regionalna Wystawa Koni Rokosowo
WlkpZHK Poznań
12 – 13.
Regionalna Wystawa Koni ODR Marszew
WlkpZHK Poznań
12 – 13.
XIX Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych Lubań k/Kościerzyny
PomZHK Malbork
14.
Nabór ogie­rów ras szla­chet­nych
na 100‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
ZT Gniezno
PZHK
15 – 16.
Nabór ogie­rów ras szla­chet­nych
na 100‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Biały Bór
PZHK
17 – 18.
Nabór ogie­rów rasy mało­pol­skiej
na 100‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Bogusławice
PZHK
18 – 19.
XI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Stare Pole k/Malborka
PomZHK Malbork
18 – 20.
Warmińsko‐Mazurskie Mistrzostwa Młodych Koni (4‐, 5‐ i 6‐letnich) i Ogierów Licencjonowanych Galiny
W‐MZHK Olsztyn
19.
Regionalny Czempionat Źrebiąt ras szla­chet­nych pod mat­ka­mi
Wierzchowa polo­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych
Brynek
OZHK Katowice
19 – 20.
„Święto konia mało­pol­skie­go”
IV Regionalny Czempionat Koni Rasy Małopolskiej
SO Klikowa
OZHK Kraków
OZHK Rzeszów
19 – 20.
Regionalna Wystawa Koni ODR Sielinko
WlkpZHK Poznań
19 – 20.
XI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Stare Pole k/Malborka
PomZHK Malbork
24.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Włocławek
PZHK
25.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Doruchów
PZHK
26.
Regionalny Czempionat Źrebiąt rocz­nych i dwu­let­nich rasy ślą­skiej Poręba k/Góry św. Anny
OZHK Katowice
26.
Polowa pró­ba dziel­no­ści koni­ków pol­skich
Kwalifikacja kla­czy i ogie­rów do wpi­su do księ­gi stad­nej
Kębliny
OZHK Łódź
26 – 27.
„Szklarki 2010” – Rozpoczęcie waka­cji z hucu­łem – V Świętokrzyska Ścieżka Huculska
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści i eli­mi­na­cje dla koni rasy hucul­skiej
Sielec k/Staszowa
OZHK Kielce
26 – 27.
XII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Boguchwała
OZHK Rzeszów
26 – 27.
XVIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Szepietowo
WZHK Białystok
27.
Wojewódzka Wystawa Koni Szlachetnych i Kuców Opoczno
OZHK Łódź
27.
Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych
(pokaz czem­pio­nów w poszcze­gól­nych rasach koni)
Modliszewice
OZHK Kielce
27.
Powiatowa Wystawa Koni Nowy Tomyśl
WlkpZHK Poznań
27.
Regionalna Wystawa Koni Miejska Górka
WlkpZHK Poznań
Lipiec
2 – 4.
XXIV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Sitno
LZHK Lublin
3.
Regionalna Wystawa Koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SK Kozienice
WZHK Warszawa o/Radom
3 – 4.
Bazyliada – Święto Konika Polskiego, polo­wa pró­ba dziel­no­ści
Specjalistyczna Wystawa Zwierząt Hodowlanych – koni rasy konik pol­ski
Pilchowice
OZHK Katowice
3 – 4.
Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Wojewódzka Wystawa Koni Zimnokrwistych
Bratoszewice
OZHK Łódź
3 – 4.
Regionalna Wystawa Koni i zawo­dy kon­ne Korpysy k/Ostrzeszowa
WlkpZHK Poznań
4.
Regionalna Wystawa Klaczy Hodowlanych Proszowice
OZHK Kraków
10.
Polowa wierz­cho­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych Jarużyn
KPZHK Bydgoszcz
10 – 11.
III Zajazd Huculski
(zasad­ni­cza pró­ba dziel­no­ści i eli­mi­na­cje dla koni rasy hucul­skiej)
Hawłowice
OZHK Rzeszów
10 – 11.
VII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Maszyn Rolniczych Opole – Bierkowice
OZHK Katowice
11.
IV Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Janowo
W‐MZHK Olsztyn
11.
Ogólnopolski Czempionat Młodzieżowy koni rasy ślą­skiej Wrocław‐Partynice
OZHK Wrocław
PZHK
11.
Premiowanie źre­biąt rocz­nych i 2‐letnich Miejska Górka
WlkpZHK Poznań
16 – 17.
Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy rasy ślą­skiej ZT Książ
PZHK
20.
Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów star­szych rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Wisznice
LZHK Lublin
24.
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści oraz eli­mi­na­cje dla koni rasy hucul­skiej Plecka Dąbrowa
OZHK Łódź
24 – 25.
IV Memoriał Jaśmina
(zasad­ni­cza pró­ba dziel­no­ści i eli­mi­na­cje dla koni rasy hucul­skiej)
Bukowa Mała k/Chełma
LZHK Lublin
24 – 25.
Ogólnopolski Czempionat Młodzieżowy koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Kętrzyn
W‐MZHK Olsztyn
PZHK
25.
Regionalna Wystawa Koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Oleszyce
OZHK Rzeszów
31.
Powiatowa Wystawa Koni Sieraków
WlkpZHK Poznań
31.
Polowa pró­ba zaprzę­go­wa kla­czy rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Narusa k/Tolkmicka
W‐MZHK Olsztyn
Sierpień
1.
Koń w gospo­dar­stwie – Regionalna Wystawa Klaczy Skansen Kolbuszowa
OZHK Rzeszów
13 – 15.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy SO Łąck
PZHK
13 – 14.
Święto Konika Polskiego Wojnowo
W‐MZHK Olsztyn
15.
Piknik koń­ski Bukówiec
WlkpZHK Poznań
20 – 21.
Weekend z koni­kiem pol­skim – polo­wa pró­ba dziel­no­ści i prze­gląd stad­ni­ny PAN Popielno
W‐MZHK Olsztyn
21.
Obchody 125‐lecia Stada Ogierów Gniezno SO Gniezno
WlkpZHK Poznań
22.
XI Regionalny Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Małopolskiej Opatowiec
OZHK Kielce
22.
III Regionalna Wystawa Koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Tuczna
LZHK Lublin
22.
VI Kresowe Spotkania Miłośników Koni Orientalnych Wólka Wieprzecka
LZHK Lublin
25.
Nabór ogie­rów rasy ślą­skiej
na 60‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
ZT Książ
PZHK
27 – 29.
X Pożegnanie Wakacji
(zasad­ni­cza pró­ba dziel­no­ści i eli­mi­na­cje dla koni rasy hucul­skiej)
Rudawka Rymanowska
OZHK Rzeszów
28.
X Warmińsko‐Mazurski Czempionat Źrebiąt ras szla­chet­nych Galiny
W‐MZHK Olsztyn
28 – 29.
„Tarpaniada 2010” – XI Krajowa Wystawa Koników Polskich SO Sieraków Wlkp.
WlkpZHK Poznań
Wrzesień
3 – 5.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi Gogolewo
PZHK
4 – 5.
„Z koniem przez Małopolskę”
IV Regionalny Czempionat Hodowlany Koni ras: pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi i ślą­skiej
SO Klikowa
OZHK Kraków
OZHK Rzeszów
4 – 5.
Regionalna Wystawa Koni Ras Lokalnych – Targi Jesienne ODR Olsztyn
W‐MZHK Olsztyn
6.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Włocławek
PZHK
7.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Doruchów
PZHK
11.
Regionalny Czempionat Źrebiąt rocz­nych i dwu­let­nich ras szla­chet­nych Udórz
OZHK Katowice
11.
VI Kujawsko‐Pomorski Przegląd Młodzieży Hodowlanej Ras Szlachetnych Jarużyn
KPZHK Bydgoszcz
11.
Regionalny Czempionat Młodzieży rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty – „Kraina koni” Bałtów k/Ostrowca Św.
OZHK Kielce
11 – 12.
VIII Piknik z Konikiem Polskim Jasło‐Trzcinica
OZHK Rzeszów
11 – 12.
VII Zachodniopomorska Wystawa Hodowlana Koni Barzkowice
ZZHK Szczecin
12.
Premiowanie źre­biąt rocz­nych i 2‐letnich Korpysy k/Ostrzeszowa
WlkpZHK Poznań
13 – 14.
Polowa pró­ba dziel­no­ści koni­ków pol­skich
Konferencja
RPN Zwierzyniec
LZHK Lublin
17 – 19.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu Wrocław – Partynice
PZHK
17 – 19.
„XVI Dni Huculskie” – Ogólnopolski Czempionat Hodowlany i Użytkowy koni rasy hucul­skiej,
zawo­dy zaprzę­go­we, sko­ki przez prze­szko­dy, poka­zy kon­ne
Regietów
OZHK Kraków
PZHK
18 – 19.
XII Kaszubska Jesień
Memoriał im. W. Dąbrowskiego (zawo­dy)
Lubań k/Kościerzyny
PomZHK Malbork
20.
Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych ZT Gniezno
PZHK
21 – 22.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych ZT Biały Bór
PZHK
23 – 24.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów rasy mało­pol­skiej ZT Bogusławice
PZHK
25.
Wystawa – Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SK Kozienice
WZHK Warszawa o/Radom
25.
Regionalny Czempionat Koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Zajączki
W‐MZHK Olsztyn
26.
Powiatowa Wystawa Koni Bukówiec
WlkpZHK Poznań
26.
Kociewska Wystawa Zwierząt Hodowlanych ZSR Bolesławowo
PomZHK Malbork
28.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Bogusławice
PZHK
28.
Wystawa – Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Łąck
WZHK Warszawa
29.
Wystawa – Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Białka
LZHK Lublin
Październik
1 – 3.
Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych MTP Poznań
WlkpZHK Poznań
PZHK
1 – 3.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW SO Biały Bór
PZHK
5.
Wystawa – Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Mońki
WZHK Białystok
6.
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści ogie­rów zim­no­krwi­stych SO Klikowa
OZHK Kraków
7.
Wystawa – Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Bogusławice
OZHK Łódź
8.
Wystawa – Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty
„Kraina koni”
Bałtów k/Ostrowca Św.
OZHK Kielce
8 – 10.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w dłu­go­dy­stan­so­wych raj­dach kon­nych Gieniusze
PZHK
9.
Wystawa – Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Zabajka
OZHK Rzeszów
OZHK Kraków
11.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Biały Bór
PZHK
11.
Wystawa – Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Kętrzyn
W‐MZHK Olsztyn
12.
Polowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych Galiny
W‐MZHK Olsztyn
12 – 13.
57 Wystawa – Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Starogard Gd.
PomZHK Malbork
14.
Wystawa – Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Nowe Jankowice
KPZHK Bydgoszcz
15.
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty
„Kraina koni”
Bałtów k/Ostrowca Św.
OZHK Kielce
15.
Wystawa – Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty (godz. 14:00) Gorzów Wlkp
ZHKZL Zielona Góra
ZZHK Szczecin
16.
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści dla koni rasy hucul­skiej SKH Gładyszów
OZHK Kraków
20.
III Dzień Konia Zimnokrwistego SO Białka
LZHK Lublin
22 – 23.
Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów rasy ślą­skiej ZT Książ
PZHK
Listopad
4.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Włocławek
PZHK
5.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Doruchów
PZHK
26.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Bogusławice
PZHK
Grudzień
9.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Biały Bór
PZH

 

Hodowca i Jeździec