Kalendarz imprez

 

Kalendarz imprez wystawienniczo-hodowlanych 2011
organizowanych lub współorganizowanych przez PZHK oraz OZHK/WZHK

Styczeń
14.
Szkolenie: „Klacz i źre­bię” Janów k/Chełma
LZHK Lublin
27.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Doruchów
PZHK
28.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Bogusławice
PZHK
Luty
3.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Włocławek
PZHK
4.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Racot
PZHK
15.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (śl.)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
ZT Książ
PZHK
19.
Pokaz Ogierów Grabowiec k/Torunia
KPZHK Bydgoszcz
23.
Zimowa Kwalifikacja ogie­rów zim­no­krwi­stych TRW „Miłosna” Kwidzyn
PomZHK Malbork
Marzec
5.
Pokaz ogie­rów przed sezo­nem kopu­la­cyj­nym Bolesławowo k/Skaryszewa
PomZHK Malbork
28.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Doruchów
PZHK
29.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Bogusławice
PZHK
Kwiecień
1.
Wiosenna pró­ba dziel­no­ści ogie­rów rasy PKZ Stajnia Sobków
OZHK Kielce
4.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Racot
PZHK
5.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
ZT Włocławek
PZHK
8.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Bogusławice
PZHK
9.
IV Wiosenna Gala Koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Wisznice
LZHK Lublin
14.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Włocławek
PZHK
14.
Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów star­szych rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Horodyszcze
LZHK Lublin
15 – 16.
Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy rasy ślą­skiej ZT Książ
PZHK
17.
Agrotargi Czarnków Czarnków
ZHKWlkp Poznań
19.
Wierzchowa polo­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych Galiny
W‑MZHK Olsztyn
19.
Preselekcja ogie­rów w typie wierz­cho­wym do ZT Bogusławice Brynek
OZHK Katowice
28.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Doruchów
PZHK
Maj
6.
Przegląd źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich oraz sysa­ków wraz z mat­ka­mi rasy hucul­skiej SKH Gładyszów
OZHK Kraków
7.
Pokaz ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty kry­ją­cych w 2011 r. ODR Olsztyn
W‑MZHK Olsztyn
8.
VI Pokaz Wszechstronnego Wykorzystania Koni i Kuców
Wystawa koni
Bychawa
LZHK Lublin
8.
„Konikoniada” – Ścieżka zręcz­no­ścio­wa dla koni­ków pol­skich Złoty Potok
OZHK Wrocław
10.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (śl.)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
ZT Książ
PZHK
11.
Preselekcja ogie­rów ras szla­chet­nych do ZT SO Białka
LZHK Lublin
14.
Premiowanie źre­biąt Gniezno
ZHKWlkp Poznań
14.
Jarmark Pajęczański Pajęczno
OZHK Łódź
14.
Kwalifikacja ogie­rów i pró­ba dziel­no­ści koni­ków pol­skich ZSR Krzelów
OZHK Kielce
21.
Regionalna Wystawa Hodowlana Koni / Przegląd Źrebiąt Pod Matkami Koszalin
ZZHK Szczecin
21 – 22.
Majówka w Regietowie
Próba dziel­no­ści + Eliminacje do Czempionatu użyt­ko­we­go koni rasy hucul­skiej
SKH Gładyszów
OZHK Kraków
22.
Majówka w Parku Pszczyńskim Park Pszczyński
OZHK Katowice
28.
Młodzieżowy Czempionat Koni Wielkopolskich Gniezno
ZHKWlkp Poznań
29.
II Regionalna Wystawa Koni Dołhobrody
LZHK Lublin
29.
V Opoczyńska Wystawa Koni – Ogólnopolska wysta­wa kucy i koni małych Opoczno
OZHK Łódź
29.
III Parada Konna Żarówka
OZHK Rzeszów
29.
Regionalny czem­pio­nat źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich Dąbrowa Białostocka
WZHK Białystok
29.
Targi Rolnicze Glisno ODR Lubniewice
ZHKZL Zielona Góra
Czerwiec
  Pokaz koni Wieruszów
OZHK Łódź
4.
Ogólnopolska Wystawa Koni rasy ślą­skiej
Pajęczno
OZHK Łódź
4 – 5.
XXI Wiosenny Młodzieżowy Pokaz Koni Czystej Krwi Arabskiej SO Białka
LZHK Lublin
4 – 5.
XI Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni rasy hucul­skiej
„Szlakiem Konia Huculskiego”
Klikowa
OZHK Kraków
4 – 5.
XX Pomorskie Targi Rolno-Przemysłowe
Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Lubań k/Kościerzyny
PomZHK Malbork
5.
Zjazd Miłośników Koni Pajęczno
OZHK Łódź
5.
Powiatowa wysta­wa Odolanów
ZHKWlkp Poznań
5.
Powiatowa wysta­wa Rąbczyn
ZHKWlkp Poznań
5.
Parada Pniewska Pniewy
ZHKWlkp Poznań
5.
Regionalny czem­pio­nat źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich Pomigacze
WZHK Białystok
5.
Targi Rolnicze Kalsk
Prezentacja kla­czy hodow­la­nych
ODR Kalsk
ZHKZL Zielona Góra
7.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Bogusławice
PZHK
11 – 12.
XIV Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich SO Białka
PZHK
LZHK Lublin
11 – 12.
Konie i Powozy Rokosowo
ZHKWlkp Poznań
11 – 12.
Regionalna Wystawa Koni Marszew
ZHKWlkp Poznań
12.
VIII Dzień Woźnicy Smolajny
W‑MZHK Olsztyn
17.
Nabór ogie­rów ras szla­chet­nych
na 100-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
ZT Gniezno
PZHK
13.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Włocławek
PZHK
18.
Czempionat Młodzieży ras szla­chet­nych – prze­gląd źre­biąt 1- i 2‑letnich Galiny
W‑MZHK Olsztyn
18.
Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych pod nazwą „Czempionat Źrebiąt Pod Matkami w Różnych Grupach Rasowych” Brynek
OZHK Katowice
18.
Polowa Wierzchowa Próba Klaczy Jarużyn
KPZHK Bydgoszcz
18 – 19.
V Mazowiecka Wystawa Klaczy Hodowlanych Poświętne
WZHK Warszawa
18 – 19.
V Regionalny Czempionat Koni Rasy Małopolskiej – „Święto Konia mało­pol­skie­go” Klikowa
OZHK Kraków
OZHK Rzeszów
18 – 19.
Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych ODR Sielinko
ZHKWlkp Poznań
ZHKZL Zielona Góra
18 – 19.
Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Czempionat koni zim­no­krwi­stych
Premiowanie mło­dzie­ży zim­no­krwi­stej
Bratoszewice
OZHK Łódź
18 – 19.
XVIII Żuławskie Targi Rolne
XII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Wystawa Rzemiosła Artystycznego
Stare Pole
PomZHK Malbork
19.
Jarmark Koński Muzeum Wsi Lubelskiej
LZHK Lublin
19.
Regionalny czem­pio­nat źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich Sztabin
WZHK Białystok
20 – 21.
Nabór ogie­rów ras szla­chet­nych
na 100-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Bogusławice
PZHK
24 – 26.
„Z hucu­łem na waka­cje” – Ścieżka hucul­ska SKH Siedlisko Sielec
OZHK Kielce
25 – 26.
XIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Boguchwała
OZHK Rzeszów
25 – 26.
XXXI Dni Otwarte Doradztwa Rolniczego
XVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych „Piotrowice 2011”
Piotrowice
OZHK Wrocław
25 – 26.
Regionalna wysta­wa zwie­rząt hodow­la­nych Szepietowo
WZHK Białystok
26.
Wystawa Czempionów Modliszewice
OZHK Kielce
26.
Premiowanie źre­biąt w Sielinku PK Nowy Tomyśl
ZHKWlkp Poznań
27.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Doruchów
PZHK
29.
Ocena źre­biąt rasy zim­no­krwi­stej przy mat­kach Orchówek
LZHK Lublin
Lipiec
2 – 3.
Powiatowa wysta­wa PK Ostrzeszów – Korpysy
ZHKWlkp Poznań
3.
Wystawa kla­czy dwu­let­nich SK Kozienice
WZHK Warszawa o/Radom
3.
Powiatowa Wystawa PK Koni Budzyń
ZHKWlkp Poznań
8 – 9.
Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy rasy ślą­skiej ZT Książ
PZHK
8 – 10.
XXV Wystawa Zwierząt Hodowlanych Sitno
LZHK Lublin
9.
Premiowanie źre­biąt
Memoriał K. Nowickiego
Sieraków
ZHKWlkp Poznań
9 – 10.
„IV Zajazd Huculski” Hawłowice
OZHK Rzeszów
9 – 10.
XII Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich Opatowiec
OZHK Kielce
10.
V Wystawa Koni Hodowlanych rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Janowo
W‑MZHK Olsztyn
10.
Pokaz Koni Hodowlanych Sompolno
ZHKWlkp Poznań
10.
Regionalny czem­pio­nat źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich Jasienówka
WZHK Białystok
10.
Premiowanie źre­biąt Miejska Górka
ZHKWlkp Poznań
13.
Przegląd mło­dzie­ży hucul­skiej Wołosate
OZHK Rzeszów
16.
Wystawa „Święto Konia” Płużnica
KPZHK Bydgoszcz
16.
V Memoriał Jaśmina, ścież­ka hucul­ska Sawin
LZHK Lublin
17.
Wystawa Koni Zimnokrwistych Oleszyce
OZHK Rzeszów
17.
Pokaz Koni Hodowlanych Dolsk
ZHKWlkp Poznań
17.
Ogólnopolski Czempionat Młodzieżowy koni rasy ślą­skiej SO Książ
OZHK Wrocław
20.
Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów star­szych rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Horodyszcze
LZHK Lublin
21.
Ocena źre­biąt ras szla­chet­nych przy mat­kach Sitno
LZHK Lublin
23.
Ścieżka hucul­ska, eli­mi­na­cje do czem­pio­na­tu Plecka Dąbrowa
OZHK Łódź
23 – 24.
Czempionat Młodzieży rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Kętrzyn
PZHK
W‑MZHK Olsztyn
28.
Ocena źre­biąt ras szla­chet­nych przy mat­kach Hrubieszów
LZHK Lublin
31.
Polowa pró­ba zaprzę­go­wa kla­czy rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty – zawo­dy zaprzę­go­we Narusa
W‑MZHK Olsztyn
Sierpień
6 – 7.
Bazyliada – Święto Konika Polskiego, polo­wa pró­ba dziel­no­ści
Specjalistyczna Wystawa Zwierząt Hodowlanych – koni rasy konik pol­ski
Pilchowice
OZHK Katowice
7.
Koń w Gospodarstwie Skansen w Kolbuszowej
OZHK Rzeszów
9.
Nabór ogie­rów rasy ślą­skiej
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
ZT Książ
PZHK
12 – 13.
Święto Konika Polskiego – prze­gląd źre­biąt 1- i 2‑letnich Wojnowo
W‑MZHK Olsztyn
13.
Czempionat Młodzieży rasy PKZ Bałtów k/Ostrowca Św.
OZHK Kielce
13 – 14.
Premiowanie źre­biąt i mło­dzie­ży ras szla­chet­nych
Czempionat koni ras szla­chet­nych w KJ „Zbyszko”
KJ „Zbyszko”
OZHK Łódź
14.
IV Regionalna Wystawa Koni Tuczna
LZHK Lublin
19.
Próby dziel­no­ści kla­czy i ogie­rów rasy konik pol­ski Popielno
W‑MZHK Olsztyn
20.
Zasadnicza pró­ba wierz­cho­wa i eli­mi­na­cje do czem­pio­na­tu koni rasy hucul­skiej Chmielewo k/Pułtuska
WZHK Warszawa
20.
Piknik z Konikiem Polskim – prze­gląd kla­czy z sysa­ka­mi Popielno
W‑MZHK Olsztyn
20.
Polowa pró­ba zaprzę­go­wa kla­czy ślą­skich Sadów
OZHK Katowice
23.
Ocena źre­biąt rasy zim­no­krwi­stej przy mat­kach Lubenka
LZHK Lublin
25.
Ocena źre­biąt rasy ślą­skiej przy mat­kach Czarna
LZHK Lublin
25 – 27.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu Wrocław – Partynice
PZHK
OZHK Wrocław
26 – 28.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy Wrocław – Partynice
PZHK
OZHK Wrocław
27.
Pokaz Koni Hodowlanych Jankówko
ZHKWlkp Poznań
27 – 28.
„XI Pożegnanie waka­cji z koniem hucul­skim” Rudawka Rymanowska
OZHK Rzeszów
27 – 28.
Tarpaniada Sieraków
ZHKWlkp Poznań
30.
Ocena źre­biąt rasy zim­no­krwi­stej przy mat­kach Biała
LZHK Lublin
Wrzesień
  Premiowanie źre­biąt 1 – 2 let­nich Korpysy
ZHKWlkp Poznań
3.
III Łódzka Wystawa Młodzieży ras szla­chet­nych Klęk
OZHK Łódź
3.
Wielkopolska Ścieżka Huculska, eli­mi­na­cje do czem­pio­na­tu Boguszynek
ZHKWlkp Poznań
3.
Wystawa Hodowlana w Lubomierzu – klacz­ki ślą­skie rocz­ne i dwu­let­nie Lubomierz
OZHK Wrocław
3 – 4.
V Regionalny Czempionat Hodowlany Koni Rasy Szlachetny Półkrwi i ślą­skiej – „Z koniem przez Małopolskę” Klikowa
OZHK Kraków
OZHK Rzeszów
3 – 4.
Regionalna Wystawa Koni Janów Lubelski
LZHK Lublin
3 – 4.
Przegląd źre­biąt rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty – kla­cze z sysa­ka­mi ODR Olsztyn
W‑MZHK Olsztyn
8.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Doruchów
PZHK
10.
Premiowanie źre­biąt zim­no­krwi­stych (sysa­ki)
Wystawa koni zim­no­krwi­stych
Łódź
OZHK Łódź
10.
XI Warmińsko-Mazurski Czempionat Źrebiąt ras szla­chet­nych – kla­cze z sysa­ka­mi Galiny
W‑MZHK Olsztyn
10.
Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych pod nazwą „Czempionat Źrebiąt Rocznych i Dwuletnich w Typie Szlachetnym” SK Udórz
OZHK Katowice
10 – 11.
III Regionalny Młodzieżowy Czempionat Koni Ras Zimnokrwistych Siedlce
WZHK Warszawa
10 – 11.
VII Kujawsko-Pomorski Przegląd Młodzieży Hodowlanej Jarużyn
KPZHK Bydgoszcz
10 – 11.
VIII Zachodniopomorska Wystawa Hodowlana Koni Barzkowice
ZZHK Szczecin
11.
Przegląd źre­biąt rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty – kla­cze z sysa­ka­mi Hartowiec
W‑MZHK Olsztyn
11 – 14.
Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych Polagra-Food i Polagra-Tech
Poznań
PZHK
16 – 18.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w spor­to­wych raj­dach kon­nych SK Gieniusze
PZHK
16 – 18.
„XVII Dni Huculskie” – Ogólnopolski Czempionat Hodowlany i Użytkowy SKH Gładyszów
OZHK Kraków
17 – 18.
XIV Kaszubska Jesień Rolnicza Lubań k/Kościerzyny
PomZHK Malbork
17.
Mazowiecki Czempionat Źrebiąt Józefin – KJ Aromer
WZHK Warszawa
18.
Przegląd źre­biąt rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty – kla­cze z sysa­ka­mi Markusy
W‑MZHK Olsztyn
20.
Zasadnicza polo­wa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów zim­no­krwi­stych OZHK Łódź
23 – 25.
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW Strzegom
PZHK
OZHK Wrocław
24.
Wystawa – Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SK Kozienice
WZHK Warszawa o/Radom
24.
Premiowanie źre­biąt ras zim­no­krwi­stych
Premiowanie źre­biąt ras szla­chet­nych
SO Starogard Gd.
PomZHK Malbork
24 – 25.
IX Piknik z Konikiem Polski Jasło
OZHK Rzeszów
25.
Czempionat źre­biąt rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty – kla­cze z sysa­ka­mi Zajączki
W‑MZHK Olsztyn
25.
Pokaz Zwierząt Hodowlanych
Zespół Szkół Rolniczych – Centrum Kształcenia Praktycznego
Bolesławowo
PomZHK Malbork
25.
Powiatowa wysta­wa Bukówiec
ZHKWlkp Poznań
26.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Włocławek
PZHK
26.
Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych ZT Gniezno
PZHK
27.
Wystawa – Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Łąck
WZHK Warszawa
27 – 28.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych ZT Bogusławice
PZHK
28.
Wystawa – Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Białka
LZHK Lublin
30.
Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Bogusławice
PZHK
Październik
4.
Wystawa – Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Mońki
WZHK Białystok
5.
Wystawa – Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Kętrzyn
W‑MZHK Olsztyn
6.
Wystawa – Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Bogusławice
OZHK Łódź
6.
Przegląd hodow­la­ny i zasad­ni­cza pró­ba dziel­no­ści ogie­rów zim­no­krwi­stych – „Święto Konia Zimnokrwistego” Klikowa
OZHK Kraków
7.
Wystawa – Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Opatów
OZHK Kielce
7 – 8.
Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów rasy ślą­skiej ZT Książ
PZHK
8.
Wystawa – Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Zabajka
OZHK Kraków
9.
Wystawa Koni
Premiowanie Źrebiąt
Złotnik
ZHKZL Zielona Góra
11 – 12.
Wystawa – Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty SO Starogard Gd.
PomZHK Malbork
13.
Wystawa – Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Nowe Jankowice
KPZHK Bydgoszcz
14.
Jesienna pró­ba dziel­no­ści ogie­rów rasy PKZ Bałtów k/Ostrowca Św.
OZHK Kielce
16 – 16
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w powo­że­niu w zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi
Myślęcinek – Bydgoszcz
PZHK
15.
Próba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej SKH Gładyszów
OZHK Kraków
15 – 16.
Czempionat Hodowlany Koni Rasy Małopolskiej Brzostek
OZHK Rzeszów
20.
IV Dzień Konia Zimnokrwistego SO Białka
LZHK Lublin
21.
Wystawa – Aukcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty
Premiowanie źre­biąt
Gorzów Wlkp.
ZHKZL Zielona Góra
ZZHK Szczecin
22.
Specjalistyczna Wystawa Zwierząt Hodowlanych pod nazwą „Ogólnokrajowy Czempionat w Wolnym Skoku Koni Rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi” SK Okoły
OZHK Katowice
Listopad
  Polowa Próba wierz­cho­wa kla­czy w typie szla­chet­nym Zakrzów
OZHK Katowice
7.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Doruchów
PZHK
25.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
ZT Włocławek
PZHK
Grudzień
2.
Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
ZT Bogusławice
PZHK
3.
Kucyk pod cho­in­kę TRW „Miłosna” Kwidzyn
PomZHK Malbork

 

Hodowca i Jeździec