Kalendarz imprez

 

Kalendarz imprez wystawienniczo-hodowlanych 2013
organizowanych lub współorganizowanych przez PZHK oraz OZHK/WZHK

Styczeń
18. Polowa wierz­cho­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy SK Racot
ZHKWlkp. Gniezno
26. Zjazd Polskiego Związku Hodowców Koni Małopolskich Lublin
LZHK Lublin
Luty
4. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Bogusławice
PZHK
22. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Starogard Gd.
PZHK
23. Pokaz ogie­rów Wolica
ZHKWlkp. Gniezno
Marzec
1 – 3. CAVALIADA TOUR LUBLIN – Międzynarodowe Zawody w sko­kach przez prze­szko­dy CSI, Halowy Puchar Polski w zaprzę­gach paro­kon­nych Lublin
PZHK
LZHK Lublin
2. Pokaz Ogierów Hodowlanych Grabowiec k/Torunia
KPZHK Bydgoszcz
8 – 10. CAVALIADA TOUR WARSZAWA – Międzynarodowe Zawody w sko­kach przez prze­szko­dy CSI, Halowy Puchar Polski w zaprzę­gach paro­kon­nych Warszawa – Torwar
PZHK
9. Pokaz ogie­rów przed sezo­nem kopu­la­cyj­nym Bolesławowo
PomZHK Malbork
11. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (śl.)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
ZT Książ
PZHK
15. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Bielice
PZHK
20. Zimowa kwa­li­fi­ka­cja ogie­rów zim­no­krwi­stych Kwidzyn Miłosna
PomZHK Malbork
Kwiecień
5. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Bogusławice
PZHK
10 – 11. Kurs doty­czą­cy pro­gra­mu ras zacho­waw­czych LZHK Lublin
11. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Włocławek
PZHK
12. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Doruchów
PZHK
15. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Bogusławice
PZHK
17. Preselekcja ogie­rów w typie wierz­cho­wym SK Udórz
Ś‑OZHK Katowice
21. Pokaz ogie­rów kry­ją­cych w 2013 r. ODR-Olsztyn
W‑MZHK Olsztyn
23. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Starogard Gd.
PZHK
25. VI Wiosenna Gala Koni rasy pol­ski zim­no­krwi­sty – zasad­ni­cza polo­wa pró­ba zaprzę­go­wa ogie­rów star­szych Horodyszcze k/Wisznic
LZHK Lublin
28. „Agrotargi” Czarnków
ZHKWlkp. Gniezno
Maj
1. Czempionat koni mało­pol­skich SO Bogusławice
OZHK Łódź
1. Majówka Sarbka ZHKWlkp. Gniezno
2. Czempionat w sko­kach luzem koni mało­pol­skich SO Bogusławice
OZHK Łódź
3. Czempionat koni zim­no­krwi­stych SO Bogusławice
OZHK Łódź
4 – 5. Majówka kon­na Chrósty
Ś‑OZHK Katowice
6. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
ZT Bogusławice
PZHK
8 – 9. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (śl.)
ZT Książ
PZHK
10 – 12. Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Regulamin i pro­gram
Poznań
PZHK
ZHKWlkp. Gniezno
11. Ogólnopolskie Targi Końskie Pajęczno
OZHK Łódź
14. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Bielice
PZHK
14. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (śl.)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
ZT Książ
PZHK
17 – 18. Kwalifikacja Koników Polskich, Kuców i Koni Małych,
Zasadnicza Próba Dzielności
ZSR Krzelów
OZHK Kielce
18. Premiowanie źre­biąt Gniezno
ZHKWlkp. Gniezno
18. Widowisko histo­rycz­ne „Bunty kozac­kie na Ukrainie AD 1630” Bukówiec Górny
ZHKWlkp. Gniezno
18. I Ogólnopolski Czempionat Użytkowy Koni Ras Szlachetnych Bielice
KPZHK Bydgoszcz
18 – 19. „Małopolskie Zawody Kawaleryjskie i Regionalna wysta­wa źre­biąt rocz­nych, dwu­let­nich i sysa­ków przy mat­kach rasy mało­pol­skiej oraz pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi” Wola Radłowska
MZHK Kraków
19. Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Odolanów
ZHKWlkp. Gniezno
19. V Parada Konna – Czempionat Hodowlany Klaczy rasy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi i pol­ski koń zim­no­krwi­sty Żarówka
OZHK Rzeszów
19. IV Nadbużańska Majówka
prze­gląd hodow­la­ny – oce­na źre­biąt 1- i 2‑letnich
Dołhobrody
LZHK Lublin
19. Wystawa hodow­la­na (ogier­ki rocz­ne, klacz­ki rocz­ne, klacz­ki dwu­let­nie, klacz­ki trzy­let­nie) Siedlec Trzebnicki
OZHK Wrocław
19. Pielgrzymka hodow­ców i miło­śni­ków koni na Górze Św. Anny Ś‑OZHK Katowice
23. Polowa zaprzę­go­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy zim­no­krwi­stych Baran k/Firleja
LZHK Lublin
25. Czempionat Koni Ras Szlachetnych
prze­gląd hodow­la­ny – oce­na źre­biąt hodow­la­nych rocz­nych i dwu­let­nich
Janów k/Chełma
LZHK Lublin
25 – 26. „Majówka w Regietowie”
pró­ba dziel­no­ści + eli­mi­na­cje do czem­pio­na­tu użyt­ko­we­go
SKH Gładyszów
MZHK Kraków
26. Majówka Konna Park Pszczyński
Ś‑OZHK Katowice
26. Preselekcja ogie­rów ras szla­chet­nych do Zakładów Treningowych Janów k/Chełma
LZHK Lublin
Czerwiec
1. Czempionat koni ślą­skich Pajęczno
OZHK Łódź
1. Eliminacje do XVI Narodowego Młodzieżowego Czempionatu Koni Małopolskich
Przegląd hodow­la­ny oce­na źre­biąt 1- i 2‑letnich
Janów k/Chełma
LZHK Lublin
2. Zjazd Miłośników Koni Pajęczno
OZHK Łódź
2. Czempionat koni rocz­nych i dwu­let­nich Dąbrowa Białostocka
WZHK Białystok
8 – 9. „Konie i powo­zy” Rokosowo
ZHKWlkp. Gniezno
8 – 9. XXIII Wiosenny Młodzieżowy Pokaz Koni Czystej Krwi Arabskiej SO Białka
LZHK Lublin
9. X Dzień Woźnicy – prze­gląd mło­dzie­ży rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Smolajny
W‑MZHK Olsztyn
9. Czempionat koni rocz­nych i dwu­let­nich Pomigacze
WZHK Białystok
10. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Włocławek
PZHK
11. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Doruchów
PZHK
14. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Bogusławice
PZHK
15. Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Jacentów gm.Sadowie
OZHK Kielce
15 – 16. Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Marszew
ZHKWlkp. Gniezno
15 – 16. „Wakacje z Hucułem” – pokaz użyt­ko­wa­nia konia hucul­skie­go Szczyrzyc
MZHK Kraków
16. Ocena źre­biąt pod mat­ka­mi Sztabin
WZHK Białystok
22. VII Mazowiecka Wystawa Klaczy Hodowlanych Poświętne k/Płońska
WZHK Warszawa
22 – 23. Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Sielinko
ZHKWlkp. Gniezno
22 – 23. Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych Bratoszewice
OZHK Łódź
22 – 23. Ścieżka hucul­ska Sielec k/Staszowa
OZHK Kielce
23. Pokaz hodow­la­ny Koło
ZHKWlkp. Gniezno
24 – 25. Nabór ogie­rów ras szla­chet­nych
na 100-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Bogusławice
PZHK
29. Czempionat źre­biąt 1- i 2‑letnich rasy ślą­skiej Poręba
Ś‑OZHK Katowice
29 – 30. XV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Boguchwała
OZHK Rzeszów
29 – 30. „Święto Konia Małopolskiego”
VII Regionalny Czempionat Hodowlany Koni Rasy Małopolskiej
Niepołomice
OZHK Rzeszów
OZHK Kraków
29 – 30. XX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym Szepietowo
WZHK Białystok
30. II Ogólnopolski Czempionat Kuców Prymusowa Wola
OZHK Łódź
30. Powiatowa Wystawa Koni PK Chodzież w Szamocinie
ZHKWlkp. Gniezno
Lipiec
3 – 4. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Bogusławice
PZHK
5 – 6. XIII Ogólnopolski Czempionat Młodzieżowy Koni Rasy Huculskiej
Kwalifikacja Krajowa do Międzynarodowego Czempionatu HIF
Kołaczyce
OZHK Rzeszów
5 – 7. XXVII Wystawa Zwierząt Hodowlanych Sitno k/Zamościa
LZHK Lublin
6. Regionalna wysta­wa koni Skaryszew
WZHK Warszawa o/Radom
6 – 7. Bydgoski Mityng Konny (polo­wa pró­ba kla­czy, pre­se­lek­cja do aukcji FENCES, kwa­li­fi­ka­cje koni 4‑letnich do MPMK w sko­kach, ZR w sko­kach) KPZHK Bydgoszcz
6 – 7. Powiatowa Wystawa Koni Korpysy
ZHKWlkp. Gniezno
6 – 7. II Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych Ludźmierz
MZHK Kraków
7. XIV Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich Opatowiec
OZHK Kielce
7. VII Wystawa Koni Hodowlanych rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Janowo
W‑MZHK Olsztyn
7. Premiowanie źre­biąt Sieraków Wlkp.
ZHKWlkp. Gniezno
11. III Kujawsko-Pomorskie Premiowanie Młodzieży Zimnokrwistej SK Nowe Jankowice
KPZHK Bydgoszcz
12 – 13. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (śl.)
ZT Książ
PZHK
13. IV Świętokrzyski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Jacentów
OZHK Kielce
13 – 14. VIII Wystawa Koni Zimnokrwistych Oleszyce
OZHK Rzeszów
13 – 16. Międzynarodowe zawo­dy WKKW**,
Mistrzostwa Polski Młodzieżowców WKKW
Baborówko
ZHKWlkp. Gniezno
14. Premiowanie źre­biąt Miejska Górka
ZHKWlkp. Gniezno
20 – 21. XII Ogólnopolski Czempionat Młodzieży Rasy Polski Koń Zimnokrwisty
SO Kętrzyn
PZHK
W‑MZHK Olsztyn
20 – 21. Zasadnicza wierz­cho­wa pró­ba dziel­no­ści, eli­mi­na­cje do czem­pio­na­tu hucul­skie­go. Chmielewo k/Pułtuska
WZHK Warszawa
26 – 27. Dni konia Sieraków Wlkp.
ZHKWlkp. Gniezno
27 – 28. XVI Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich SO Białka
PZHK
LZHK Lublin
28. Ocena źre­biąt pod mat­ka­mi Drohiczyn
WZHK Białystok
28. Konikoniada w Złotym Potoku Złoty Potok
OZHK Wrocław
29. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Bogusławice
PZHK
Sierpień
3 – 4. „Z hucu­łem do Krakowa”
pró­ba dziel­no­ści + eli­mi­na­cje do czem­pio­na­tu użyt­ko­we­go
Rzeszotary
MZHK Kraków
3 – 4. Specjalistyczna Wystawa Zwierząt Hodowlanych – Koni rasy Konik Polski – „Bazyliada” Pilchowice
Ś‑OZHK Katowice
4. IX Krajowy Czempionat Młodzieży Koni Rasy Śląskiej – ogier­ki rocz­ne, klacz­ki rocz­ne, dwu­let­nie i trzy­let­nie SO Książ
OZHK Wrocław
4. Powiatowa Wystawa Koni Hodowlanych Damasławek
ZHKWlkp. Gniezno
8. Polowa pró­ba zaprzę­go­wa kla­czy rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty – zawo­dy zaprzę­go­we Narusa
W‑MZHK Olsztyn
10 – 11. III Galicyjskie lato z koniem Kołaczyce
OZHK Rzeszów
11. VI Regionalna Wystawa Koni Tuczna
LZHK Lublin
13. Nabór ogie­rów rasy ślą­skiej oraz m, wlkp, sp i import.
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
ZT Książ
PZHK
14. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej Polana
OZHK Rzeszów
15. Piknik Koński Bukówiec
ZHKWlkp. Gniezno
16 – 17. Święto Konika Polskiego Wojnowo
W‑MZHK Olsztyn
16 – 17. Ścieżka hucul­ska Nowa Łomnica
OZHK Wrocław
17. Pokaz Koni Śląskich i róż­nych ras Włoszczowa
OZHK Kielce
17 – 18. Czempionat hodow­la­ny oraz w sko­kach luzem dla koni szla­chet­nych KJ „Zbyszko”
OZHK Łódź
23 – 25. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy
Gajewniki
PZHK
23 – 25. XIV Krajowa Wystawa Koników Polskich „Tarpaniada”
Konferencja nauko­wa „Teraźniejszość i przy­szłość koni­ków pol­skich?”
Sieraków Wlkp.
PZHK
ZHKWlkp. Gniezno
23 – 25. XIII Pożegnanie waka­cji Rudawka Rymanowska
OZHK Rzeszów
25. Dożynki Powiatowe, Wystawa Koni Hanna
LZHK Lublin
25. Przegląd źre­biąt rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty – kla­cze z sysa­ka­mi Hartowiec
W‑MZHK Olsztyn
27 – 5.IX. Preselekcja ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty LZHK Lublin
30 – 31. Weekend z Konikiem Polskim
– pró­by dziel­no­ści kla­czy i ogie­rów rasy konik pol­ski
– prze­gląd kla­czy z sysa­ka­mi
Popielno
W‑MZHK Olsztyn
31. Wielkopolski Czempionat Huculski Boguszynek
ZHKWlkp. Gniezno
Wrzesień
  Powiatowa Wystawa Koni PK Leszno w Bukówcu
ZHKWlkp. Gniezno
1. Otwarty Mazowiecki Czempionat Źrebiąt Józefin
WZHK Warszawa
1. Jarmark Koński Muzeum Wsi Lubelskiej
LZHK Lublin
6. Przegląd hodow­la­ny – oce­na źre­biąt rasy hucul­skiej przy mat­kach Gęś k/Parczewa
LZHK Lublin
7. Ogólnopolskie Targi Krajowe Pajęczno
OZHK Łódź
7 – 8. IX Kujawsko-Pomorski Przegląd Młodzieży Hodowlanej Ras Szlachetnych i Konkurs Skoków Luzem dla koni 2‑letnich KPZHK Bydgoszcz
7 – 8. XI Piknik z Konikiem Polskim Jasło
PZHK
OZHK Rzeszów
7 – 8. Czempionat źre­biąt rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty – kla­cze z sysa­ka­mi ODR-Olsztyn
W‑MZHK Olsztyn
8. Dożynki Powiatowe, pre­zen­ta­cja kla­czy i ogie­rów Dąbrowa Białostocka
WZHK Białystok
8. Czempionat źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich oraz źre­biąt pod mat­ka­mi w typie szla­chet­nym SK Udórz
MZHK Kraków
Ś‑OZHK Katowice
8. Premiowanie źre­biąt
Polowa Próba Zaprzęgowa i Wierzchowa Dzielności Klaczy
Korpysy
ZHKWlkp. Gniezno
8. Powiatowa Wystawa Koni Hodowlanych Szamotuły
ZHKWlkp. Gniezno
9. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Bielice
PZHK
9. Przegląd hodow­la­ny – oce­na źre­biąt ras szla­chet­nych przy mat­kach Niemienice K. k/Krasnegostawu
LZHK Lublin
10. Przegląd hodow­la­ny – oce­na źre­biąt ras szla­chet­nych przy mat­kach Grabówki k/Wąwolnicy
LZHK Lublin
11. Przegląd hodow­la­ny – oce­na źre­biąt ras zim­no­krwi­stych przy mat­kach Romaszki k/Rossosza
LZHK Lublin
12. Przegląd hodow­la­ny – oce­na źre­biąt ras zim­no­krwi­stych przy mat­kach Ruda Huta k/Chełma
LZHK Lublin
13. Przegląd hodow­la­ny – oce­na źre­biąt ras zim­no­krwi­stych przy mat­kach Łuszczów I k/Lublina
LZHK Lublin
13 – 15. „XIX Dni Huculskie”
Ogólnopolski Czempionat Hodowlany i Użytkowy Koni Rasy Huculskiej
SKH Gładyszów
PZHK
MZHK Kraków
14. III Ogólnopolski Czempionat Ogierów Hodowlanych Koni ras zim­no­krwi­stych
SO Kętrzyn
ZHKRZ
W‑MZHK Olsztyn
14 – 15. VI Krajowy Czempionat Koni Wielkopolskich Sielinko
PZHK
ZHKWlkp. Gniezno
15. Koński Jarmark Chmielnik
OZHK Kielce
15. XII Warmińsko – Mazurski Czempionat Źrebiąt – kla­cze z sysa­ka­mi ras szla­chet­nych Galiny
W‑MZHK Olsztyn
15. Przegląd mło­dzie­ży rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Markusy
W‑MZHK Olsztyn
15. Premiowanie źre­biąt rasy ślą­skiej pod mat­ka­mi Sadów
Ś‑OZHK Katowice
19 – 20. Przegląd i Próby w Zwierzyńcu
(polo­we pró­by dziel­no­ści, prze­gląd hodow­la­ny, wpis mło­dych ogie­rów do księ­gi)
ZwierzyniecLZHK Lublin
20 – 21. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w spor­to­wych raj­dach kon­nych
Biała – KJ Champion
PZHK
21. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty SK Kozienice
WZHK Warszawa o/Radom
21. Polowa pró­ba zaprzę­go­wa kla­czy ślą­skich Sadów
Ś‑OZHK Katowice
21 – 22. „Z koniem przez Małopolskę”
V Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Śląskiej
II Czempionat Hodowlany Koni Zimnokrwistych
Dębno
OZHK Rzeszów
OZHK Kraków
26. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty SO Łąck
WZHK Warszawa
26. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Włocławek
PZHK
27. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Doruchów
PZHK
27. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Bogusławice
PZHK
27. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty SO Białka
LZHK Lublin
27 – 29. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu
Wrocław-Partynice
PZHK
27 – 29. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi Kwieki
PZHK
27 – 29. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW Strzegom
PZHK
28. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Borków k/Daleszyc
OZHK Kielce
28 – 29. Wystawa Rolnicza Opole Zakrzów
Ś‑OZHK Katowice
Październik
  Polowa Zaprzęgowa Próba Dzielności Klaczy Miejska Górka
ZHKWlkp. Gniezno
2 – 3. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych ZT Bogusławice
PZHK
4. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty SO Bogusławice
OZHK Łódź
5. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty LKJ Zabajka
OZHK Rzeszów
MZHK Kraków
8. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Janów k/Sokółki
WZHK Białystok
9. „Święto Konia Zimnokrwistego”
zasad­ni­cza pró­ba dziel­no­ści ogie­rów zim­no­krwi­stych
LKJ Klikowa
MZHK Kraków
10. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty
Uznawanie arde­nów pol­skich i zagra­nicz­nych
SO Kętrzyn
W‑MZHK Olsztyn
11 – 12. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów rasy ślą­skiej oraz m, wlkp, sp i import. ZT Książ
PZHK
15. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty SK Nowe Jankowice
KPZHK Bydgoszcz
15. Próba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej SKH Gładyszów
MZHK Kraków
16. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty SO Starogard Gd.
PomZHK Malbork
17. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Gorzów Wlkp.
ZHKZL Zielona Góra
ZZHK w Szczecinie
ZHKWlkp w Gnieźnie
OZHK we Wrocławiu
18. Polowa wierz­cho­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych Galiny
W‑MZHK Olsztyn
19. III Ogólnopolski Czempionat koni 2‑, 3- i 4‑letnich w wol­nych sko­kach Zakrzów
Ś‑OZHK Katowice
22. VI Dzień Konia Zimnokrwistego – aukcja ogie­rów star­szych, zasad­ni­cza polo­wa pró­ba zaprzę­go­wa ogie­rów star­szych SO Białka
LZHK Lublin
Listopad
8. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Bielice
PZHK
9 – 10. Czempionat użyt­ko­wy, Polowe pró­by dziel­no­ści kla­czy Sieraków Wlkp.
ZHKWlkp. Gniezno
25. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Włocławek
PZHK
26. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) ZT Doruchów
PZHK
Grudzień
6 – 8. CAVALIADA TOUR POZNAŃ – Międzynarodowe Zawody w sko­kach przez prze­szko­dy CSI, Halowy Puchar Polski w zaprzę­gach paro­kon­nych, Pawilon Polskiej Hodowli Poznań
PZHK
ANR

 

Hodowca i Jeździec