Kalendarz imprez

 

Kalendarz imprez wystawienniczo-hodowlanych 2014
organizowanych lub współorganizowanych przez PZHK oraz OZHK/WZHK

Styczeń
18. Pokaz Ogierów w Bogusławicach SO Bogusławice
OZHK Kielce
Luty
8. III Czempionat Polski Północnej w sko­kach luzem Kwidzyn
PomZHK Malbork
11. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (śl.)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
ZT Książ
PZHK
22. II Pokaz Ogierów Hodowlanych Klikowa
MZHK Kraków
22. Pokaz Ogierów Do Krycia w Sezonie 2014 KJ Wolica
ZHKWlkp Gniezno
22 – 23. Lubelska Wystawa Zoologiczna ZOO Park Targi Lublin
LZHK Lublin
Marzec
1. Pokaz ogie­rów przed sezo­nem kopu­la­cyj­nym Bolesławowo
PomZHK Malbork
1. Pokaz ogie­rów przed sezo­nem kopu­la­cyj­nym Grabowiec k/Torunia
KPZHK Bydgoszcz
6. Wiosenna Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty KJ Aromer – Józefin
WZHK Warszawa
6 – 9. CAVALIADA TOUR LUBLIN
– Międzynarodowe Zawody  w Skokach przez Przeszkody CSI
– Halowy Puchar Polski w Zaprzęgach Parokonnych
Targi Lublin
PZHK
LZHK Lublin
8. Pokaz Ogierów Turek
ZHKWlkp Gniezno
10. Doroczny Jarmark Koński „WSTĘPY”
Ogólnopolski Pokaz Hodowlany i Użytkowy Ogierów oraz Pokaz użyt­ko­wy koni hucul­skich
Skaryszew
WZHK Warszawa o/Radom
13 – 16. CAVALIADA TOUR WARSZAWA Warszawa – Torwar
PZHK
17. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Bogusławice
PZHK
23. Festiwal Sztuki Jeździeckiej Warszawa
PZHK
26. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Bielice
PZHK
28. Zimowa kwa­li­fi­ka­cja ogie­rów zim­no­krwi­stych Kwidzyn Miłosna
PomZHK Malbork
29. Wiosenna Kwalifikacja Ogierów PKZ
Wstępna i Zasadnicza Próba Dzielności Ogierów PKZ
SO Bogusławice
OZHK Łódź
OZHK Kielce
Kwiecień
3. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Włocławek
PZHK
4. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Doruchów
PZHK
4. Wiosenna kwa­li­fi­ka­cja ogie­rów rasy pkz Suchowola
WZHK Białystok
9. Preselekcja ogie­rów w typie wierz­cho­wym Truskolasy
OZHK Katowice
11 – 12. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (śl.) ZT Książ
PZHK
12. Pokaz orki kon­nej i wio­sen­nych prac polo­wych
Muzeum Wsi Lubelskiej
Lublin
LZHK Lublin
13. Agrotargi Czarnków
ZHKWlkp Gniezno
27. Pokaz ogie­rów kry­ją­cych w 2014 r. ODR Olsztyn
W‑MZHK Olsztyn
29. Polowa wierz­cho­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy – ras szla­chet­nych Galiny k/Bartoszyc
W‑MZHK Olsztyn
29. VII Wiosenna Gala Koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty – Zasadnicza polo­wa pró­ba zaprzę­go­wa ogie­rów star­szych Horodyszcze k/Wisznic
LZHK Lublin
Maj
1. I Ogólnopolska Wystawa Koni Małopolskich i Skoki Luzem SO Bogusławice
OZHK Kielce
1. XI Włościańskie Zawody w Powożeniu – Memoriał i. Maślińskiego Śmigiel
ZHKWlkp Gniezno
3. Ogólnopolska Wystawa Koni rasy Polski Koń Zimnokrwisty SO Bogusławice
OZHK Kielce
3. Amatorskie zawo­dy w powo­że­niu – Memoriał im. J. Lipowego Bukówiec
ZHKWlkp Gniezno
4. Pokaz Koni pod­czas I Regionalnej Wystawy Dorobku Ziemi Radomskiej Głowaczów
WZHK Warszawa o/Radom
6. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (śl.)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
ZT Książ
PZHK
9. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
ZT Bogusławice
PZHK
10. Ogólnopolskie Targi Końskie (edy­cja wio­sen­na) Pajęczno
OZHK Kielce
10. Piknik histo­rycz­ny na Błoniach w Koninie Konin
ZHKWlkp Gniezno
10. Przebierana majów­ka Sarbka
ZHKWlkp Gniezno
11. IX Pokaz Wszechstronnego Wykorzystania Koni i Kuców Bychawa
LZHK Lublin
11. Zawody zaprzę­go­we i w sko­kach Budzisław Koś.
ZHKWlkp Gniezno
11. Amatorski rajd dłu­go­dy­stan­so­wy Sarbka
ZHKWlkp Gniezno
16. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr) ZT Bogusławice
PZHK
17. Premiowanie źre­biąt Gniezno
ZHKWlkp Gniezno
17 – 18. Małopolskie Zawody Oddziałów Kawalerii Ochotniczych – „Militari”, połą­czo­ne z Galicyjskim Turniejem Jeździeckim Klikowa
MZHK Kraków
18. Pielgrzymka hodow­ców i miło­śni­ków koni Góra Św. Anny
OZHK Katowice
18. Święto Konia – Wystawa Hodowlana Siedlec Trzebnicki
OZHK Wrocław
18. V Świętokrzyski Młodzieżowy Czempionat PKZ Wólka Tarłowska
OZHK Kielce
24. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr) ZT Bielice
PZHK
24 – 25. „Majówka w Regietowie”
Próba dziel­no­ści + Eliminacje do Czempionatu Użytkowego
SKH Gładyszów
MZHK Kraków
25. Preselekcja ogie­rów ras szla­chet­nych do Zakładów Treningowych Janów k/Chełma
LZHK Lublin
25. Zawody zaprzę­go­we Krzymów
ZHKWlkp Gniezno
25. Majówka Konna w Parku Pszczyńskim  – Towarzyskie zawo­dy w powo­że­niu Pszczyna
OZHK Katowice
Czerwiec
1. XI Dzień Woźnicy – prze­gląd mło­dzie­ży rasy pkz Smolajny k/Dobrego Miasta
W‑MZHK Olsztyn
1. III Wojewódzkie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi Borki k/Nowodworu
LZHK Lublin
1. Regionalne zawo­dy w sko­kach i zawo­dy zaprzę­go­we Kawęczyn
ZHKWlkp Gniezno
1. Czempionat Koni PKZ Dąbrowa Białostocka
WZHK Białystok
2. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr) ZT Włocławek
PZHK
3. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr) ZT Doruchów
PZHK
4. Polowa zaprzę­go­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych Urzędów
LZHK Lublin
7. Ogólnopolska Wystawa Koni Rasy Śląskiej Pajęczno
OZHK Kielce
7 – 8. XXIII Pomorskie Targi Rolno-Przemysłowe,
Pomorska Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Lubań
PomZHK Malbork
7 – 8. II Mistrzostwa Małopolskie w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi SKH Gładyszów
MZHK Kraków
7 – 8. XXIV Wiosenny Młodzieżowy Pokaz Koni Czystej Krwi Arabskiej SO Białka
LZHK Lublin
7 – 8. Konie i Powozy Rokosowo
ZHKWlkp Gniezno
7 – 9. XX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Sielinko
ZHKWlkp Gniezno
8. Zjazd Miłośników Koni Pajęczno
OZHK Kielce
8. Zawody kon­nych sika­wek stra­żac­kich Rudawka Rymanowska
OZHK Rzeszów
8. Święto Konia – Zawody Regionalne i Towarzyskie Rychlik
ZHKWlkp Gniezno
8. Towarzyskie zawo­dy zaprzę­gów jed­no­kon­nych i paro­kon­nych Pszów
OZHK Katowice
8. Czempionat Koni PKZ Sztabin
WZHK Białystok
11. Ścieżka hucul­ska – pró­ba dziel­no­ści Brenna
OZHK Katowice
12. Polowa zaprzę­go­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy zim­no­krwi­stych Wolica
LZHK Lublin
14 – 15. XXI Żuławskie Targi Rolne,
XIV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Stare Pole
PomZHK Malbork
14 – 15. Pokaz ras rodzi­mych i zacho­waw­czych w Małopolsce Szczyrzyc
MZHK Kraków
14 – 15. VIII Mazowiecka Wystawa Klaczy Hodowlanych oraz
Amatorskie Zwody Zaprzęgowe
ODR Poświętne k/Płońska
WZHK Warszawa
14 – 15. Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Marszew
ZHKWlkp Gniezno
14 – 15. „Święto Konia Małopolskiego”
VIII Regionalny Czempionat Koni Rasy Małopolskiej
Klikowa
MZHK Kraków
OZHK Rzeszów
15. VI Parada Konna w Żarówce
Czempionat Hodowlany Klaczy rasy sp i pkz
Żarówka k/Mielca
OZHK Rzeszów
15. Zawody zaprzę­go­we Tuliszków
ZHKWlkp Gniezno
15. Wielka Pniewska – zawo­dy powo­że­nio­we Pniewy
ZHKWlkp Gniezno
15. Czempionat Koni PKZ Pomigacze
WZHK Białystok
21 – 22. XIV Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej
„Szlakiem Konia Huculskiego”
Klikowa
MZHK Kraków
21 – 22. Regionalne zawo­dy w sko­kach Konin
ZHKWlkp Gniezno
22. VII Ogólnopolski Czempionat Kuców Felińskich Felin k/Lublina
LZHK Lublin
22. Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Skoki
ZHKWlkp Gniezno
24 – 25. Nabór ogie­rów ras szla­chet­nych
na 100-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Bielice
PZHK
28 – 29. XVII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Boguchwała
OZHK Rzeszów
28 – 29. IX Świętokrzyska Ścieżka Huculska Sielec k/Staszowa
OZHK Kielce
28 – 29. XXI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Szepietowo
WZHK Białystok
28. Czempionat źre­biąt 1 i 2 let­nich rasy ślą­skiej Poręba k/Góry Św. Anny
OZHK Katowice
29. Zawody zaprzę­go­we koni ras szla­chet­nych, kucy i pkz Malinowo k/Działdowa
W‑MZHK Olsztyn
29. Młodzieżowy Czempionat Koni Ras Zimnokrwistych Marynin k/Radzynia Podlaskiego
LZHK Lublin
29. Powiatowa Wystawa Koni, zawo­dy w powo­że­niu Stróżewo PK Chodzież
ZHKWlkp Gniezno
29. Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Miejska Górka
ZHKWlkp Gniezno
29. Zawody w powo­że­niu Nowy Tomyśl
ZHKWlkp Gniezno
Lipiec
4 – 5. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (śl.) ZT Książ
PZHK
4 – 6. XXVIII Wystawa Zwierząt Hodowlanych Sitno k/Zamościa
LZHK Lublin
5. XI Wielka para­da bry­czek i wozów
IV Mistrzostwa Szwajcarii Kaszubskiej w jeź­dzie na oklep i wyści­gi bry­czek
Szymbark
PomZHK Malbork
5. Zawody kon­ne w sko­kach – Memoriał dyr. K. Nowickiego SO Sieraków
ZHKWlkp Gniezno
5 – 6. XV Świętokrzyski Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich Opatowiec
OZHK Kielce
5 – 6. VII Zjazd Huculski w Hawłowicach Hawłowice k/Pruchnika
OZHK Rzeszów
6. Regionalna Wystawa Koni Skaryszew
WZHK Warszawa o/Radom
6. VIII Wystawa Koni Hodowlanych Rasy PKZ Janowo k/Nidzicy
W‑MZHK Olsztyn
6. Czempionat Źrebiąt rasy pkz pod mat­ka­mi Augustów
WZHK Białystok
6. Premiowanie źre­biąt 1 – 2 let­nich
Powiatowa Wystawa Koni Hodowlanych
Zawody w sko­kach
Korpysy
ZHKWlkp Gniezno
7 – 8. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr) ZT Bogusławice
PZHK
12. Wystawa Koni Bakałarzewo
WZHK Białystok
12 – 13. IX Wystawa Koni Zimnokrwistych Oleszyce
OZHK Rzeszów
12 – 13. III Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych Ludźmierz
MZHK Kraków
13. Czempionat kla­czy hodow­la­nych rasy pkz Stulichy k/Węgorzewa
W‑MZHK Olsztyn
13. Premiowanie źre­biąt 1 – 2 let­nich Miejska Górka
ZHKWlkp Gniezno
13. Amatorskie zawo­dy w powo­że­niu Otusz
ZHKWlkp Gniezno
17. Polowa zaprzę­go­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych Tomaszówka
LZHK Lublin
19 – 20. XIII Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty
I Specjalistyczna Wystawa koni Ardeńskich, Sokólskich i Sztumskich
SO Kętrzyn
W‑MZHK Olsztyn
19 – 20. VI Mazowiecki Weekend z Hucułem
Próba dziel­no­ści i Eliminacja do ogól­no­pol­skie­go czem­pio­na­tu koni hucul­skich
Chmielewo k/Pułtuska
WZHK Warszawa
19 – 20. Premiowanie źre­biąt, wysta­wa hodow­la­na,
Memoriał dyr. T. Czermińskiego – zawo­dy w powo­że­niu
SO Sieraków
ZHKWlkp Gniezno
20. Regionalne Zawody w sko­kach przez prze­szko­dy Janów k/Chełma
LZHK Lublin
20. Zawody w kokach i zaprzę­go­we Wietchinin
ZHKWlkp Gniezno
20. Regionalne zawo­dy w sko­kach przez prze­szko­dy Pszczyna
OZHK Katowice
20. Towarzyskie zawo­dy zaprzę­gów jed­no­kon­nych i paro­kon­nych Kroczyce
OZHK Katowice
21. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
ZT Bogusławice
PZHK
26 – 27. XVII Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich SO Białka
LZHK Lublin
27. V Amatorski kon­kurs zręcz­no­ści powo­że­nia zaprzę­ga­mi paro­kon­ny­mi
Konkurs zryw­ki drze­wa
Ujanowice
MZHK Kraków
27. Czempionat Źrebiąt rasy pkz pod mat­ka­mi
Pokaz ogie­rów kry­ją­cych
Drohiczyn
WZHK Białystok
27. Zawody zaprzę­go­we Uniejów
ZHKWlkp Gniezno
Sierpień
 1 – 2. III Ogólnopolski Czempionat Hodowlany Kuców
I Czempionat Użytkowy Kuców
Wolica
ZHKWlkp Gniezno
2 – 3. „Z hucu­łem do Krakowa”
Próba dziel­no­ści + Eliminacje do Czempionatu Użytkowego
Rzeszotary
MZHK Kraków
3. X Krajowy Czempionat Koni Rasy Śląskiej SO Książ
OZHK Wrocław
3. „Bazyliada” – VI Specjalistyczna Wystawa Zwierząt Hodowlanych – koni rasy Konik Polski Pilchowice
OZHK Katowice
3. Koń jak jest – Czempionat Hodowlany Klaczy Rasy Małopolskiej i PKZ Skansen Kolbuszowa
OZHK Rzeszów
12. Nabór ogie­rów rasy ślą­skiej oraz m, wlkp, sp i import.
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
ZT Książ
PZHK
9 – 10. IV Galicyjskie lato z koniem Kołaczyce k/Jasła
OZHK Rzeszów
15. Wystawa Koni Suchowola
WZHK Białystok
15 – 16. Święto Konika Polskiego Wojnowo k/Rucianego Nidy
W‑MZHK Olsztyn
16 – 17. Ogólnopolski Czempionat Ras Szlachetnych oraz
III Czempionat w Skokach Luzem Ziemi Łódzkiej
Wiączyń Dolny
OZHK Łódź
16. Ścieżka Huculska Nowa Łomnica
OZHK Wrocław
17. VII Regionalna Wystawa Koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty oraz
Ocena źre­biąt  rocz­nych i dwu­let­nich
Tuczna
LZHK Lublin
17. Polowa pró­ba zaprzę­go­wa kla­czy rasy pkz – zawo­dy zaprzę­go­we Narusa k/Fromborka
W‑MZHK Olsztyn
22. Próby dziel­no­ści kla­czy i ogie­rów rasy kn Popielno k/Rucianego Nidy
W‑MZHK Olsztyn
22 – 24. XIV Pożegnanie waka­cji w Rudawce Rymanowskiej Rudawka Rymanowska
OZHK Rzeszów
23. Piknik z Konikiem Polskim – prze­gląd kla­czy z sysa­ka­mi Popielno k/Rucianego Nidy
W‑MZHK Olsztyn
23. Towarzyskie Zawody Zaprzęgów jed­no­kon­nych i paro­kon­nych Kędzierzyn-Koźle
OZHK Katowice
23. Pokazy kon­ne Jankówko
ZHKWlkp Gniezno
24. Przegląd źre­biąt – kla­cze z sysa­ka­mi rasy pkz Hartowiec k/Lubawy
W‑MZHK Olsztyn
28 – 29. Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Wielkopolskiej i Polski Koń Szlachetny Półkrwi w sko­kach luzem Gajewniki
OZHK Kielce
28 – 30. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy Gajewniki
PZHK
30. Wielkopolski Czempionat Koni Huculskich Boguszynek
ZHKWlkp Gniezno
30 – 31. Tarpaniada – Święto Konika Polskiego SO Sieraków
ZHKWlkp Gniezno
31. Pokaz ogie­rów kry­ją­cych w 2014 r. Sypitki k/Ełku
W‑MZHK Olsztyn
31. Amatorskie Zawody w powo­że­niu Buk
ZHKWlkp Gniezno
Wrzesień
3. Przegląd źre­biąt ras kuc przy mat­kach Czołna
LZHK Lublin
5. Przegląd źre­biąt ras szla­chet­nych Sitno
LZHK Lublin
5 – 7. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w spor­to­wych raj­dach kon­nych Koczek
PZHK
6. XIII Warmińsko-Mazurski Czempionat Źrebiąt – kla­cze z sysa­ka­mi ras szla­chet­nych Galiny k/Bartoszyc
W‑MZHK Olsztyn
6. Ogólnopolskie Targi Końskie (edy­cja jesien­na) Pajęczno
OZHK Kielce
6. Wystawa Hodowlana Młodzieży Śląskiej Lubomierz
OZHK Wrocław
6. Polowe pró­by dziel­no­ści
Wpis mło­dych ogie­rów do księ­gi
Pomysk Wielki k/Bytowa
PomZHK Malbork
6 – 7. Przegląd źre­biąt – kla­cze z sysa­ka­mi rasy pkz ODR Olsztyn
W‑MZHK Olsztyn
6 – 7. Mazowiecka Wystawa Klaczy Hodowlanych oraz Pokaz Ogierów ODR Siedlce
WZHK Warszawa
6 – 7. Premiowanie źre­biąt rasy ślą­skiej pod mat­ka­mi oraz
Polowa pró­ba zaprzę­go­wa kla­czy ślą­skich
Sadów k/Lublińca
OZHK Katowice
7. Regionalne Zawody Konne w sko­kach Trójka
ZHKWlkp Gniezno
9. Przegląd źre­biąt ras szla­chet­nych Pszczela Wola
LZHK Lublin
11. Przegląd źre­biąt ras zim­no­krwi­stych Talczyn
LZHK Lublin
12 – 14. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi Kwieki
PZHK
13. X Kujawsko-Pomorski Przegląd Młodzieży Hodowlanej Ras Szlachetnych i Konkurs Skoków Luzem dla Koni 2‑letnich Brzoza Bydgoska
KPZHK Bydgoszcz
13. Towarzyskie zawo­dy zaprzę­gów jed­no­kon­nych, paro­kon­nych i czte­ro­kon­nych Gorzyce
OZHK Katowice
13 – 14. XII Piknik z Konikiem Polskim Trzcinica k/Jasła
OZHK Rzeszów
13 – 14. XI Zachodniopomorska Wystawa Hodowlana Koni Barzkowice
ZZHK Szczecin
13 – 14. „Klikowska Parada Konna”
VI Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Śląskiej i
III Czempionat Hodowlany Koni Zimnokrwistych
Klikowa
MZHK Kraków
OZHK Rzeszów
14. Polowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy
Amatorskie Zawody w Powożeniu
Korpysy
ZHKWlkp Gniezno
14. Pokazy Tradycyjnego i Nowoczesnego wyko­rzy­sta­nia koni robo­czych
Muzeum Wsi Lubelskiej
Lublin
LZHK Lublin
14. Czempionat źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich oraz źre­biąt pod mat­ka­mi w typie szla­chet­nym SK Udórz
OZHK Katowice
14. Dożynki Powiatowe Sokółka
WZHK Białystok
14 – 15. XVI Kaszubska Jesień Rolnicza Lubań
PomZHK Malbork
16. Przegląd źre­biąt ras zim­no­krwi­stych Piszczac
LZHK Lublin
18. Przegląd źre­biąt ras zim­no­krwi­stych Wygnanka
LZHK Lublin
19. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Doruchów
PZHK
19 – 21. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW Strzegom
PZHK
19 – 21. Ogólnopolski Czempionat Hodowlany i Użytkowy Koni Rasy Huculskiejregu­la­min oraz ogól­ne warun­ki i zasa­dy orga­ni­za­cyj­ne
„XX Dni Huculskie”
SKH Gładyszów
MZHK Kraków
20. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty KJ Aromer – Józefin
WZHK Warszawa
20. Regionalne Zawody w sko­kach Turek
ZHKWlkp Gniezno
21. Koński Jarmark „Koń to tra­dy­cja” Chmielnik
OZHK Kielce
21. Amatorskie Zawody Zaprzęgowe i poka­zy kon­ne Turek
ZHKWlkp Gniezno
22 – 23. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr) ZT Bogusławice
PZHK
23. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty KozieniceSkaryszew
WZHK Warszawa o/Radom
25. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty SO Białka
LZHK Lublin
27. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty
Kwalifikacja Ogierów PKZ
Borków k/Kielc
OZHK Kielce
27. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy zim­no­krwi­stej oraz sprze­daż ogie­rów star­szych Klikowa
MZHK Kraków
27. Ścieżka hucul­ska Orzechowo k/Dobrego Miasta
W‑MZHK Olsztyn
27 – 28. Regionalna Wystawa Rolnicza Opole Zakrzów
OZHK Katowice
28. Pokaz Zwierząt Hodowlanych Bolesławów
PomZHK Malbork
28. II Święto Hodowców Koni w Górkach Górki gm. Garwolin
WZHK Warszawa
Październik
1 – 2. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych ZT Bielice
PZHK
3 – 5. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu Strzegom
PZHK
4. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Zabajka
OZHK Rzeszów
MZHK Kraków
6. Polowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy Goraj
ZHKWlkp Gniezno
7. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Janów k/Sokółki
WZHK Białystok
10. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Bielice
PZHK
10. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty SO Kętrzyn
W‑MZHK Olsztyn
10 – 11. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów rasy ślą­skiej oraz m, wlkp, sp i import. ZT Książ
PZHK
11. Hubertus i Amatorskie zawo­dy w powo­że­niu Skoroszyce
OZHK Katowice
14. Próba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej SKH Gładyszów
MZHK Kraków
14 – 15. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Starogard Gdański
PomZHK Malbork
16. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty SK Nowe Jankowice
KPZHK Bydgoszcz
17. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Gorzów Wlkp.
ZHKWlkp Gniezno
ZZHK Szczecin
OZHK Wrocław
ZHKZL Zielona Góra
18. Ogólnopolski Czempionat Porównawczy Koni Ras m, sp, wlkp w sko­kach luzem Zakrzów
Ś‑OZHK Katowice
21. VII  Dzień Konia Zimnokrwistego – Aukcja ogie­rów star­szych,
Zasadnicza polo­wa pró­ba zaprzę­go­wa ogie­rów star­szych
SO Białka
LZHK Lublin
21. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Mikołajów k/Koluszek
OZHK Łódź
24. Polowa wierz­cho­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych Galiny k/Bartoszyc
W‑MZHK Olsztyn
25. IV Ogólnopolski Czempionat Ogierów Ras Zimnokrwistych SO Kętrzyn
ZHKRZ
W‑MZHK Olsztyn
Listopad
14 – 15. Czempionat użyt­ko­wy SO Sieraków
ZHKWlkp Gniezno
19. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr) ZT Doruchów
PZHK
19. Polowa pró­ba wierz­cho­wa kla­czy SK Prudnik
OZHK Katowice
Grudzień
4 – 7. CAVALIADA TOUR POZNAŃ
I Aukcja „Teraz Polskie Konie”
Poznań
PZHK
6. „Kucyk pod cho­in­kę” TRW Kwidzyn Miłosna
PomZHK Malbork
9. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr) ZT Bielice
PZHK

 

Hodowca i Jeździec