Kalendarz imprez

 

Kalendarz imprez wystawienniczo-hodowlanych 2015
organizowanych lub współorganizowanych przez PZHK oraz OZHK/WZHK

Styczeń
31. III Pokaz Ogierów Hodowlanych Klikowa
MZHK Kraków
Luty
7. IV Czempionat Polski Północnej w sko­kach luzem TRW Kwidzyn Miłosna
PomZHK Malbork
10. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (śl.)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
Książ
PZHK
14. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty KJ Aromer – Józefin
WZHK Warszawa
18. Zimowa kwa­li­fi­ka­cja ogie­rów zim­no­krwi­stych TRW Kwidzyn Miłosna
PomZHK Malbork
19 – 22. CAVALIADA TOUR LUBLIN
 • Międzynarodowe Zawody w Skokach przez Przeszkody CSI
 • Halowy Puchar Polski w Zaprzęgach Parokonnych
Targi Lublin
PZHK, LZHK Lublin
23 – 24. Doroczny Jarmark Koński „WSTĘPY”
II Ogólnopolski Pokaz Hodowlany i Użytkowy ogie­rów
Skaryszew
WZHK Warszawa o/Radom
25. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr, śl.*)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
Bogusławice
PZHK
27. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
Bielice
PZHK
28. Pokaz ogie­rów – roz­po­czę­cie Sezonu Hodowlanego 2015 Grabowiec k/Torunia
KPZHK Bydgoszcz
28. Pokaz ogie­rów licen­cjo­no­wa­nych Wrocław – Partynice
OZHK Wrocław
28. Pokaz ogie­rów przed sezo­nem kopu­la­cyj­nym ZSR Bolesławowo k/Skarszewów
PomZHK Malbork
Marzec
4 – 15. Lubelska Wystawa Zoologiczna ZOO Park Targi Lublin
LZHK Lublin
7. Pokaz ogie­rów Turek
ZHKWlkp Gniezno
10. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr, śl.*)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
Klikowa
PZHK
12 – 15. CAVALIADA TOUR WARSZAWA Warszawa – Torwar
PZHK
21. Pokaz hodow­la­ny ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2015 Wierzawice k/Leżajska
OZHK Rzeszów
22. Festiwal Sztuki Jeździeckiej Warszawa
PZHK
Kwiecień
2. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
Doruchów
PZHK
3. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
Bogusławice
PZHK
10 – 11. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (śl.) Książ
PZHK
11. Zasadnicza Polowa Próba Dzielności Ogierów PKZ Bodzentyn (ew. Borków)
OZHK Kielce
12. Pokaz orki kon­nej i wio­sen­nych prac polo­wych Muzeum Wsi Lubelskiej
LZHK Lublin
14/16. Preselekcja ogie­rów w typie wierz­cho­wym SK Udórz
ŚOZHK Katowice
18. I Podlaski Czempionat Ogierów Kryjących Szepietowo
WZHK Białystok
18. Kujawsko-Pomorski Czempionat Użytkowy (2- i 3- let­nie konie ras szla­chet­nych oce­nia­ne w ruchu i sko­kach luzem) Jarużyn
KPZHK Bydgoszcz
21. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (śl.)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
Książ
PZHK
22 – 24. Zjazd ESSA Sieraków
ZHKWlkp Gniezno
23. VIII Wiosenna Gala Koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty
– Zasadnicza polo­wa pró­ba zaprzę­go­wa ogie­rów star­szych
Horodyszcze k/Wisznic
LZHK Lublin
25 – 26. Szkolenie zaprzę­go­we – pro­wa­dzą­cy: Bartłomiej Kwiatek SK Udórz
ŚOZHK Katowice
27 – 28. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr, śl.*) Bogusławice
PZHK
28. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr) Bielice
PZHK
Maj
3. Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Wapno
ZHKWlkp Gniezno
5. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr, śl.*)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
Bogusławice
PZHK
8 – 9. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr, śl.*) Klikowa
PZHK
9. Targ Koński Pajęczno Pajęczno
OZHK Łódź
10. X Pokaz Wszechstronnego Wykorzystania Koni i Kuców Bychawa
LZHK Lublin
10. Regionalny Pokaz Koni Jastrzębia
WZHK Warszawa o/Radom
14. Polowa pró­ba wierz­cho­wa kla­czy ras szla­chet­nych SK Janów Podlaski
LZHK Lublin
15 – 17. XXVII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych Poznań
PZHK, ZHKWlkp Gniezno
16. Zrywka drew­na w wer­sji spor­to­wej
Impreza odwo­ła­na z przy­czyn tech­nicz­nych
Kępino k/Wejherowa
PomZHK Malbork
16 – 17. Kawaleryjski Turniej Jeździecki – Czterech Miast
Tarnowski Oddziału Jazdy im. V Pułku Strzelców Konnych
Klikowa
MZHK Kraków
17. Pielgrzymka hodow­ców i miło­śni­ków koni na Górze Św. Anny Poręba k/Góry Św. Anny
ŚOZHK Katowice
19. Przegląd źre­biąt ras zim­no­krwi­stych rocz­nych i dwu­let­nich Lubenka k/Łomaz
LZHK Lublin
23. Ścieżka Huculska Zalutyń k/Piszczaca
LZHK Lublin
23. Premiowanie źre­biąt Gniezno
ZHKWlkp Gniezno
23 – 24. „Majówka w Regietowie”
Próba dziel­no­ści + Eliminacje do Czempionatu Użytkowego
SKH – Gładyszów
MZHK Kraków
24. Majówka Konna w Parku Pszczyńskim – Towarzyskie zawo­dy w powo­że­niu Pszczyna
OZHK Katowice
28. Premiowanie mło­dzie­ży zim­no­krwi­stej (rocz­ne i 2‑letnie konie zim­no­krwi­ste) SK Nowe Jankowice
KPZHK Bydgoszcz
30. Próba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej
Impreza odwo­ła­na
Bydgoszcz
KPZHK Bydgoszcz
30 – 31. III Czempionat Koni Ras Szlachetnych
 • Preselekcja ogie­rów ras szla­chet­nych do Zakładów Treningowych
 • Polowa pró­ba wierz­cho­wa kla­czy ras szla­chet­nych


Impreza odwo­ła­na
Janów k/Chełma
LZHK Lublin
30 – 31. XX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych ODR Sielinko
ZHKWlkp Gniezno
31. VI Świętokrzyski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy PKZ Wólka Tarłowska
OZHK Kielce
31. Czempionat Koni Rocznych i Dwuletnich (sokól­skie) Dąbrowa Białostocka
WZHK Białystok
31. Święto Konia – Wystawa Hodowlana Siedlec Trzebnicki
OZHK Wrocław
Czerwiec
1. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr) Doruchów
PZHK
2. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr) Bogusławice
PZHK
6. Wystawa Koni Rasy Śląskiej Pajęczno
OZHK Łódź
6 – 7. XXIV Pomorskie Targi Rolno-Przemysłowe,
Pomorska Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Lubań k/Kościerzyny
PomZHK Malbork
6 – 7. III Mistrzostwa Małopolskie w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi SKH – Gładyszów
MZHK Kraków
6 – 7. III Regionalna Wystawa Koni Rasy Małopolskiej, Huculskiej, Śląskiej i Polski Koń Zimnokrwisty

Amatorski Konkurs Powożenia Zaprzęgami Konnymi
Szczyrzyc
MZHK Kraków
7. IV Wojewódzkie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi Borki k/Nowodworu
LZHK Lublin
7. Wystawa Regionalna Drzonków
OZHK Wrocław
7. Spotkanie Hodowców Koni w Pajęcznie Pajęczno
OZHK Łódź
7. Wieruszowska Parada Konna OZHK Łódź
10. Polowa zaprzę­go­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych Obrowiec k/Hrubieszowa
LZHK Lublin
13 – 14. „Szlakiem Konia Huculskiego”
 • XV Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej
 • Małopolskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi
Klikowa
MZHK Kraków, PZHK
13 – 14. IX Mazowiecka Wystawa Klaczy Hodowlanych oraz
Amatorskie Zwody Zaprzęgowe
MODR Poświętne k/Płońska
WZHK Warszawa
13 – 14. Konie i Powozy Rokosowo
ZHKWlkp Gniezno
14. Towarzyskie zawo­dy zaprzę­gów jed­no­kon­nych i paro­kon­nych Pszów
ŚOZHK Katowice
14. Czempionat Koni Rocznych i Dwuletnich (pkz i arde­ny) Pomigacze
WZHK Białystok
19. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
Bogusławice
PZHK
19 – 20. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (śl.) Książ
PZHK
20 – 21. „Święto Konia Małopolskiego”
 • IX Regionalny Czempionat Hodowlany Koni Małopolskich
 • II Małopolskie Zawody Strażackich Sikawek Konnych
Klikowa
OZHK Rzeszów, MZHK Kraków
20 – 21. XXII Żuławskie Targi Rolne,
XV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Stare Pole k/Malborka
PomZHK Malbork
20 – 21. Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Marszew
ZHKWlkp Gniezno
21. Polowa zaprzę­go­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy zim­no­krwi­stych Orchówek k/Włodawy
LZHK Lublin
21. Czempionat Koni Rocznych i Dwuletnich (pkz i arde­ny) Sztabin
WZHK Białystok
21 – 22. Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych Bratoszewice
OZHK Łódź
22 – 23. Nabór ogie­rów ras szla­chet­nych
na 100-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Bielice
PZHK
26. Polowa wierz­cho­wa pró­ba kla­czy KPZHK Bydgoszcz
26 – 28. X Świętokrzyska Ścieżka Huculska Sielec k/Staszowa
OZHK Kielce
27. Czempionat źre­biąt 1- i 2‑letnich rasy ślą­skiej Poręba k/Góry Św. Anny
ŚOZHK Katowice
27 – 28. XVIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Boguchwała
OZHK Rzeszów
27 – 28. Wystawa Zwierząt Hodowlanych Szepietowo
WZHK Białystok
28. II Młodzieżowy Czempionat Koni Ras Zimnokrwistych Marynin k/Radzynia Podlaskiego
LZHK Lublin
28. Jarmark Końsk Muzeum Wsi Lubelskiej
LZHK Lublin
28. Skierniewicki Piknik Konny OZHK Łódź
28. Powiatowa Wystawa Koni Hodowlanych Chodzież
ZHKWlkp Gniezno
Lipiec
3 – 4. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr, śl.*) Bogusławice
PZHK
3 – 5. XXIX Wystawa Zwierząt Hodowlanych Sitno k/Zamościa
LZHK Lublin
4 – 5. VIII Zajazd Huculski w Hawłowicach Hawłowice
OZHK Rzeszów
5. Regionalna Wystawa Koni Skaryszew
WZHK Warszawa o/Radom
5. IX Wystawa Koni Hodowlanych ras zim­no­krwi­stych Janowo k/Nidzicy
W‑MZHK Olsztyn
5. Ocena źre­biąt pod mat­ka­mi Augustów
WZHK Białystok
5. Parada Konna Łask
OZHK Łódź
5. Premiowanie źre­biąt Korpysy
ZHKWlkp Gniezno
5. Premiowanie źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich Sieraków
ZHKWlkp Gniezno
7. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr, śl.*)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
Klikowa
PZHK
9. Polowa zaprzę­go­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych Nowy Bidaczów k/Biłograja
LZHK Lublin
11 – 12. X Wystawa Koni Zimnokrwistych Oleszyce
OZHK Rzeszów
11 – 12. IV Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych Ludźmierz
MZHK Kraków
11 – 12. XVI Świętokrzyski Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich Błonia Opatowieckie
OZHK Kielce
12. XI Krajowy Czempionat Koni Rasy Śląskiej SO Książ
OZHK Wrocław, PZHK
12. Przegląd źre­biąt ras zim­no­krwi­stych Stulichy k/Węgorzewa
W‑MZHK Olsztyn
12. Premiowanie źre­biąt Miejska Górka
ZHKWlkp Gniezno
12. XII Wielka para­da bry­czek i wozów,
V Mistrzostwa Szwajcarii Kaszubskiej w jeź­dzie na oklep i wyści­gi brycz­ka­mi
Szymbark
PomZHK Malbork
16. Przegląd źre­biąt ras szla­chet­nych rocz­nych i dwu­let­nich Niedrzwica Duża
LZHK Lublin
18 – 19. VII Mazowiecki Weekend z Hucułem Warszawa Białołęka
WZHK Warszawa
18 – 19. XIV Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty
II Specjalistyczna Wystawa koni Ardeńskich, Sokólskich i Sztumskich
SO Kętrzyn
W‑MZHK Olsztyn, PZHK
19. Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody Janów k/Chełma
LZHK Lublin
19. Towarzyskie zawo­dy zaprzę­gów jed­no­kon­nych i paro­kon­nych Kroczyce
ŚOZHK Katowice
19. Regionalne zawo­dy w sko­kach przez prze­szko­dy Pszczyna
ŚOZHK Katowice
19. Opoczyński Dzień z Koniem OZHK Łódź
25 – 26. XVIII Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich SO Białka
LZHK Lublin, PZHK
26. VII Amatorski kon­kurs zręcz­no­ści powo­że­nia zaprzę­ga­mi paro­kon­ny­mi
Konkurs zryw­ki drze­wa
Ujanowice
MZHK Kraków
26. Ocena źre­biąt pod mat­ka­mi Drohiczyn
WZHK Białystok
Sierpień
1 – 2. „Z hucu­łem do Krakowa”
 • Próba dziel­no­ści + Eliminacje do Czempionatu Użytkowego
 • Międzypokoleniowe Zawody Jeździeckie
Rzeszotary
MZHK Kraków
2. „Koń jaki jest…” – Czempionat kla­czy rasy pkz i m Skansen Kolbuszowa
OZHK Rzeszów
2. „Bazyliada” – VII Specjalistyczna Wystawa Zwierząt Hodowlanych – koni rasy konik pol­ski Pilchowice
ŚOZHK Katowice
2. Święto dysz­la, zaprzę­go­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy Sompolno
ZHKWlkp Gniezno
8 – 9. V Galicyjskie Lato z Koniem Kołaczyce k/Jasła
OZHK Rzeszów
9. VIII Regionalna Wystawa Koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Tuczna
LZHK Lublin
14 – 15. Święto Konika Polskiego
Wszechstronny Konkurs Konika Polskiego (WKKP) – Memoriał Profesora Tadeusza Vetulaniego, jako alter­na­tyw­na polo­wa pró­ba wierz­cho­wa
Wojnowo k/Ruciane-Nida
W‑MZHK Olsztyn
15. Amatorskie zawo­dy w powo­że­niu zaprzę­ga­mi kon­ny­mi
Impreza odwo­ła­na
Wdzydze Kiszewskie
PomZHK Malbork
15. V Ścieżka Huculska Ziemi Kłodzkiej
Próba dziel­no­ści i eli­mi­na­cje do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy
hucul­skiej

Impreza odwo­ła­na
Paszków
OZHK Wrocław
15. Ocena źre­biąt pod mat­ka­mi Suchowola
WZHK Białystok
15 – 16. Czempionat Koni Ras Szlachetnych
Łódzki Czempionat w Skokach Luzem

Imprezy odwo­ła­ne
KJ Zbyszko
OZHK Łódź
18. Nabór ogie­rów rasy ślą­skiej oraz m, wlkp, sp i import.
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
ZT Książ
PZHK
18. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr) Bogusławice
PZHK
20. Ścieżka hucul­ska Orzechowo k/Dobrego Miasta
W‑MZHK Olsztyn
21 – 23. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy Drzonków
PZHK
21 – 23. Ogólnopolski Czempionat Koni rasy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi oraz Ogólnopolski Czempionat Porównawczy koni ras szla­chet­nych: m, wlkp i sp w sko­kach luzem
Czempionat porów­naw­czy odwo­ła­ny
Drzonków
PZHK
22. Towarzyskie Zawody Zaprzęgów jed­no­kon­nych i paro­kon­nych Kędzierzyn-Koźle
ŚOZHK Katowice
22 – 23. Wielkopolski Czempionat Huculski Boguszynek
ZHKWlkp Gniezno
23. Przegląd źre­biąt ras zim­no­krwi­stych Hartowiec k/Lubawy
W‑MZHK Olsztyn
23. VII Parada Konna w Żarówce – Czempionat kla­czy ras pkz i szla­chet­nych Żarnówka
OZHK Rzeszów
28 – 30. XV Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej Rudawka Rymanowska
OZHK Rzeszów
29. Wojewódzka Wystawa Koni Zimnokrwistych KJ Zbyszko
OZHK Łódź
29. Poświęcenie Sztandaru PK Poznań
ZHKWlkp Gniezno
29 – 30. XVI Krajowa Wystawa Koników Polskich „Tarpaniada” – czem­pio­nat mło­dzie­żo­wy, polo­we pró­by dziel­no­ści, wpis mło­dych ogie­rów do księ­gi, semi­na­rium nauko­we SO Sieraków
ZHKWlkp Gniezno, PZHK
29 – 30. Art Cup Zakrzów Zakrzów
ŚOZHK Katowice
Wrzesień
Premiowanie źre­biąt rasy ślą­skiej pod mat­ka­mi oraz
Polowa pró­ba zaprzę­go­wa kla­czy ślą­skich
Sadów k/Lublińca
ŚOZHK Katowice
Próba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej Mieleszynek
OZHK Łódź
4 – 5. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr, śl.*) Klikowa
PZHK
5. Targ Koński Pajęczno Pajęczno
OZHK Łódź
5. XIII Warmińsko-Mazurski Czempionat Źrebiąt ras szla­chet­nych SK Rzeczna
W‑MZHK Olsztyn
5. Towarzyskie zawo­dy zaprzę­gów jed­no­kon­nych, paro­kon­nych i czte­ro­kon­nych Gorzyce
ŚOZHK Katowice
5. Pokazy kon­ne Jankówko
ZHKWlkp Gniezno
5 – 6. IV Ogólnopolski Czempionat Hodowlany Kuców
II Ogólnopolski Czempionat Użytkowy Kuców

Impreza odwo­ła­na
Strzegom
OZHK Wrocław
6. Czempionat źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich oraz źre­biąt pod mat­ka­mi w typie szla­chet­nym SK Udórz
ŚOZHK Katowice
7. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
Doruchów
PZHK
7 – 9. Jubileusz 60-lecia rezer­wa­to­wej hodow­li koni­ka pol­skie­go w PAN Popielno: polo­we pró­by dziel­no­ści (7.09); kon­fe­ren­cja nauko­wa poświę­co­na koni­kom pol­skim (8.09); prze­gląd hodow­la­ny, wpis mło­dych ogie­rów i kla­czy do księ­gi (9.09) Popielno
W‑MZHK Olsztyn
8. Polowa zaprzę­go­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy zim­no­krwi­stych Baran k/Firleja
LZHK Lublin
9. Przegląd źre­biąt ras kuc przy mat­kach Turka k/Wólki
LZHK Lublin
9. Przegląd kla­czy z sysa­ka­mi rasy kn
Kwalifikacja ogie­rów i kla­czy rasy kn
Popielno
W‑MZHK Olsztyn
11. Przegląd źre­biąt ras szla­chet­nych przy mat­kach Nałęczów
LZHK Lublin
12. Przegląd mło­dzie­ży szla­chet­nej rocz­ni­ka 2015 ZSR Bolesławowo k/Skarszewów
PomZHK Malbork
12. Wystawa Hodowlana Młodzieży rasy ślą­skiej i konik pol­ski Lubomierz
OZHK Wrocław
12 – 13. XIII Piknik z Konikiem Polskim
 • wysta­wa hodow­la­na, Ścieżka Jasielska, zawo­dy w powo­że­niu, poka­zy, wpis mło­dych ogie­rów do
  księ­gi, polo­wa pró­ba dziel­no­ści, w tym WKKP
 • alter­na­tyw­na polo­wa pró­ba wierz­cho­wa (w zależ­no­ści od licz­by chęt­nych)


Impreza odwo­ła­na
Trzcinica k/Jasła
OZHK Rzeszów
12 – 13. „Klikowska Parada Konna”
 • VII Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Śląskiej
 • IV Czempionat Hodowlany Koni Zimnokrwistych
Klikowa
OZHK Rzeszów, MZHK Kraków
13. Jarmark Koński Muzeum Wsi Lubelskiej
LZHK Lublin
13. Wystawa Bydła Mlecznego, Pokaz Koni Ras Szlachetnych ZSR Bolesławowo k/Skarszewów
PomZHK Malbork
13. Premiowanie źre­biąt rasy ślą­skiej pod mat­ka­mi oraz Polowa pró­ba zaprzę­go­wa kla­czy ślą­skich Sadów
ŚOZHK Katowice
16. Przegląd źre­biąt ras zim­no­krwi­stych przy mat­kach Tchórzew Kol. k/Kłocka
LZHK Lublin
18. RPN Zwierzyniec – polo­we pró­by dziel­no­ści, wpis mło­dych ogie­rów do księ­gi Zwierzyniec
LZHK Lublin
18 – 19. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w spor­to­wych raj­dach kon­nych Dobrodzień
PZHK
18 – 20. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW Strzegom
PZHK
18 – 20. Ogólnopolski Czempionat Hodowlany i Użytkowy Koni Rasy Huculskiej
„XXI Dni Huculskie”
SKH – Gładyszów
MZHK Kraków, PZHK
19. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty
Zmiana miej­sca impre­zy – poprzed­nio Kozienice
Skaryszew
WZHK Warszawa o/Radom
19. Hubertus i Amatorskie zawo­dy w powo­że­niu Skoroszyce
ŚOZHK Katowice
19 – 20. Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Wielkopolskiej Wolica k/Kalisza
ZHKWlkp Gniezno, PZHK
19 – 20. XVII Kaszubska Jesień Rolnicza Lubań k/Kościerzyny
PomZHK Malbork
20. Pokazy tra­dy­cyj­ne­go i nowo­cze­sne­go wyko­rzy­sta­nia koni Muzeum Wsi Lubelskiej
LZHK Lublin
20. Przegląd źre­biąt ras zim­no­krwi­stych Markusy
W‑MZHK Olsztyn
22. Przegląd źre­biąt ras zim­no­krwi­stych przy mat­kach Wyryki Adampol
LZHK Lublin
24. Premiowanie źre­biąt rasy pkz rocz­ni­ka 2015 SO Starogard Gdański
PomZHK Malbork
24. Premiowanie źre­biąt rasy pkz rocz­ni­ka 2015 TRW Kwidzyn Miłosna
PomZHK Malbork
25. Premiowanie źre­biąt rasy pkz rocz­ni­ka 2015 Konarzynki Gospodarstwo Roman Szultka
PomZHK Malbork
25. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty
Zmiana miej­sca impre­zy – poprzed­nio SO Białka
Janów k/Chełma
LZHK Lublin
25 – 27. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu Strzegom
PZHK
26. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty KJ Aromer – Józefin
WZHK Warszawa
26 – 27. Regionalna Wystawa Rolnicza Opole Zakrzów
ŚOZHK Katowice
30 – 01. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych ZT Bielice
PZHK
Październik
1. Przegląd źre­biąt ras zim­no­krwi­stych przy mat­kach Horodyszcze k/Wisznic
LZHK Lublin
3. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Zabajka
OZHK Rzeszów, MZHK Kraków
3. Polowa Wierzchowa Próba Dzielności Klaczy Ras Szlachetnych OZHK Kielce
5 – 6. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Janów
WZHK Białystok
8. Kwalifikacja ogie­rów ardeń­skich KJ Aromer – Józefin
PZHK
9. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
Bielice
PZHK
9. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty SO Kętrzyn
W‑MZHK Olsztyn
9 – 11. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi Strzegom
PZHK
10. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Wola Łagowska
OZHK Kielce
13. Próba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej SKH – Gładyszów
MZHK Kraków
13 – 14. LXII Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty SO Starogard Gdański
PomZHK Malbork
15. Wystawa – Sprzedaż (Uznawanie) Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Szarnoś (SK Nowe Jankowice)
KPZHK Bydgoszcz
16 – 17. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów rasy ślą­skiej oraz m, wlkp, sp i import. ZT Książ
PZHK
17. Czempionat źre­biąt ras szla­chet­nych KPZHK Bydgoszcz
20. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej Klikowa
MZHK Kraków
21. VIII Dzień Konia Zimnokrwistego
 • Aukcja ogie­rów star­szych
 • Zasadnicza polo­wa pró­ba zaprzę­go­wa ogie­rów star­szych
Janów k/Chełma
LZHK Lublin
23. Polowa wierz­cho­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych SK Galiny k/Bartoszyc
W‑MZHK Olsztyn
23. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy zim­no­krwi­stej
Sprzedaż ogie­rów star­szych
Klikowa
MZHK Kraków
24. Czempionat ogie­rów ras zim­no­krwi­stych
Impreza odwo­ła­na
SO Kętrzyn
W‑MZHK Olsztyn
24. Próba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej Antoniów
OZHK Łódź
Listopad
6. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr) Doruchów
PZHK
6 – 7. Polowa pró­ba wierz­cho­wa kla­czy ras szla­chet­nych SK Janów Podlaski
LZHK Lublin
14 – 15. Czempionat użyt­ko­wy Sieraków
ZHKWlkp Gniezno
Grudzień
5. „Kucyk pod cho­in­kę” TRW Kwidzyn Miłosna
PomZHK Malbork
8. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr) Bielice
PZHK
10 – 13. CAVALIADA TOUR POZNAŃ
Gala obcho­dów 120-lecia PZHK
Aukcja „Teraz Polskie Konie”
Poznań
PZHK
Hodowca i Jeździec