Kalendarz imprez

 

Kalendarz imprez wystawienniczo‐hodowlanych 2015
organizowanych lub współorganizowanych przez PZHK oraz OZHK/WZHK

Styczeń
 31.  III Pokaz Ogierów Hodowlanych Klikowa
MZHK Kraków
Luty
7. IV Czempionat Polski Północnej w sko­kach luzem TRW Kwidzyn Miłosna
PomZHK Malbork
10. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (śl.)
na 60‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
Książ
PZHK
14. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty KJ Aromer – Józefin
WZHK Warszawa
18. Zimowa kwa­li­fi­ka­cja ogie­rów zim­no­krwi­stych TRW Kwidzyn Miłosna
PomZHK Malbork
19 – 22. CAVALIADA TOUR LUBLIN
– Międzynarodowe Zawody w Skokach przez Przeszkody CSI
– Halowy Puchar Polski w Zaprzęgach Parokonnych
Targi Lublin
PZHK
LZHK Lublin
23 – 24. Doroczny Jarmark Koński „WSTĘPY”
II Ogólnopolski Pokaz Hodowlany i Użytkowy ogie­rów
Skaryszew
WZHK Warszawa o/Radom
25. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr, śl.*)
na 60‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
Bogusławice
PZHK
27. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr)
na 60‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
Bielice
PZHK
28. Pokaz ogie­rów – roz­po­czę­cie Sezonu Hodowlanego 2015 Grabowiec k/Torunia
KPZHK Bydgoszcz
28. Pokaz ogie­rów licen­cjo­no­wa­nych Wrocław – Partynice
OZHK Wrocław
28. Pokaz ogie­rów przed sezo­nem kopu­la­cyj­nym ZSR Bolesławowo k/Skarszewów
PomZHK Malbork
Marzec
4 – 15. Lubelska Wystawa Zoologiczna ZOO Park Targi Lublin
LZHK Lublin
7. Pokaz ogie­rów Turek
ZHKWlkp Gniezno
10. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr, śl.*)
na 60‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
Klikowa
PZHK
12 – 15. CAVALIADA TOUR WARSZAWA Warszawa – Torwar
PZHK
21. Pokaz hodow­la­ny ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2015 Wierzawice k/Leżajska
OZHK Rzeszów
22. Festiwal Sztuki Jeździeckiej Warszawa
PZHK
Kwiecień
2. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr)
na 60‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
Doruchów
PZHK
3. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr)
na 60‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
Bogusławice
PZHK
10 – 11. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (śl.) Książ
PZHK
11. Zasadnicza Polowa Próba Dzielności Ogierów PKZ Bodzentyn (ew. Borków)
OZHK Kielce
12. Pokaz orki kon­nej i wio­sen­nych prac polo­wych Muzeum Wsi Lubelskiej
LZHK Lublin
14/16. Preselekcja ogie­rów w typie wierz­cho­wym SK Udórz
ŚOZHK Katowice
18. I Podlaski Czempionat Ogierów Kryjących Szepietowo
WZHK Białystok
18. Kujawsko‐Pomorski Czempionat Użytkowy (2‐ i 3‐ let­nie konie ras szla­chet­nych oce­nia­ne w ruchu i sko­kach luzem) Jarużyn
KPZHK Bydgoszcz
21. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (śl.)
na 60‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
Książ
PZHK
22 – 24. Zjazd ESSA Sieraków
ZHKWlkp Gniezno
23. VIII Wiosenna Gala Koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty
– Zasadnicza polo­wa pró­ba zaprzę­go­wa ogie­rów star­szych
Horodyszcze k/Wisznic
LZHK Lublin
25 – 26. Szkolenie zaprzę­go­we – pro­wa­dzą­cy: Bartłomiej Kwiatek SK Udórz
ŚOZHK Katowice
27 – 28. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr, śl.*) Bogusławice
PZHK
28. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr) Bielice
PZHK
Maj
3. Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Wapno
ZHKWlkp Gniezno
5. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr, śl.*)
na 60‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
Bogusławice
PZHK
8 – 9. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr, śl.*) Klikowa
PZHK
9. Targ Koński Pajęczno Pajęczno
OZHK Łódź
10. X Pokaz Wszechstronnego Wykorzystania Koni i Kuców Bychawa
LZHK Lublin
10. Regionalny Pokaz Koni Jastrzębia
WZHK Warszawa o/Radom
14. Polowa pró­ba wierz­cho­wa kla­czy ras szla­chet­nych SK Janów Podlaski
LZHK Lublin
15 – 17. XXVII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych
regu­la­min i szcze­gó­ło­wy pro­gram
Poznań
PZHK
ZHKWlkp Gniezno
16. Zrywka drew­na w wer­sji spor­to­wej
Impreza odwo­ła­na z przy­czyn tech­nicz­nych
Kępino k/Wejherowa
PomZHK Malbork
16 – 17. Kawaleryjski Turniej Jeździecki – Czterech Miast
Tarnowski Oddziału Jazdy im. V Pułku Strzelców Konnych
Klikowa
MZHK Kraków
17. Pielgrzymka hodow­ców i miło­śni­ków koni na Górze Św. Anny Poręba k/Góry Św. Anny
ŚOZHK Katowice
19. Przegląd źre­biąt ras zim­no­krwi­stych rocz­nych i dwu­let­nich Lubenka k/Łomaz
LZHK Lublin
23. Ścieżka Huculska Zalutyń k/Piszczaca
LZHK Lublin
23. Premiowanie źre­biąt Gniezno
ZHKWlkp Gniezno
23 – 24. „Majówka w Regietowie”
Próba dziel­no­ści + Eliminacje do Czempionatu Użytkowego
SKH – Gładyszów
MZHK Kraków
24. Majówka Konna w Parku Pszczyńskim – Towarzyskie zawo­dy w powo­że­niu Pszczyna
OZHK Katowice
28. Premiowanie mło­dzie­ży zim­no­krwi­stej (rocz­ne i 2‐letnie konie zim­no­krwi­ste) SK Nowe Jankowice
KPZHK Bydgoszcz
30. Próba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej
Impreza odwo­ła­na
Bydgoszcz
KPZHK Bydgoszcz
30 – 31. III Czempionat Koni Ras Szlachetnych
- Preselekcja ogie­rów ras szla­chet­nych do Zakładów Treningowych
- Polowa pró­ba wierz­cho­wa kla­czy ras szla­chet­nych
Impreza odwo­ła­na
Janów k/Chełma
LZHK Lublin
30 – 31. XX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych ODR Sielinko
ZHKWlkp Gniezno
31. VI Świętokrzyski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy PKZ Wólka Tarłowska
OZHK Kielce
31. Czempionat Koni Rocznych i Dwuletnich (sokól­skie) Dąbrowa Białostocka
WZHK Białystok
31. Święto Konia – Wystawa Hodowlana Siedlec Trzebnicki
OZHK Wrocław
Czerwiec
1. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr) Doruchów
PZHK
2. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr) Bogusławice
PZHK
6. Wystawa Koni Rasy Śląskiej Pajęczno
OZHK Łódź
6 – 7. XXIV Pomorskie Targi Rolno‐Przemysłowe,
Pomorska Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Lubań k/Kościerzyny
PomZHK Malbork
6 – 7. III Mistrzostwa Małopolskie w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi SKH – Gładyszów
MZHK Kraków
6 – 7. III Regionalna Wystawa Koni Rasy Małopolskiej, Huculskiej, Śląskiej i Polski Koń Zimnokrwisty
Amatorski Konkurs Powożenia Zaprzęgami Konnymi
Szczyrzyc
MZHK Kraków
7. IV Wojewódzkie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi Borki k/Nowodworu
LZHK Lublin
7. Wystawa Regionalna Drzonków
OZHK Wrocław
7. Spotkanie Hodowców Koni w Pajęcznie Pajęczno
OZHK Łódź
7. Wieruszowska Parada Konna OZHK Łódź
10. Polowa zaprzę­go­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych Obrowiec k/Hrubieszowa
LZHK Lublin
13 – 14. „Szlakiem Konia Huculskiego”
XV Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej
– Małopolskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi
Klikowa
MZHK Kraków
PZHK
13 – 14. IX Mazowiecka Wystawa Klaczy Hodowlanych oraz
Amatorskie Zwody Zaprzęgowe
MODR Poświętne k/Płońska
WZHK Warszawa
13 – 14. Konie i Powozy Rokosowo
ZHKWlkp Gniezno
14. Towarzyskie zawo­dy zaprzę­gów jed­no­kon­nych i paro­kon­nych Pszów
ŚOZHK Katowice
14. Czempionat Koni Rocznych i Dwuletnich (pkz i arde­ny) Pomigacze
WZHK Białystok
19. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr)
na 60‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
Bogusławice
PZHK
19 – 20. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (śl.) Książ
PZHK
20 – 21. „Święto Konia Małopolskiego”
– IX Regionalny Czempionat Hodowlany Koni Małopolskich
– II Małopolskie Zawody Strażackich Sikawek Konnych
Klikowa
OZHK Rzeszów
MZHK Kraków
20 – 21. XXII Żuławskie Targi Rolne,
XV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Stare Pole k/Malborka
PomZHK Malbork
20 – 21. Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Marszew
ZHKWlkp Gniezno
21. Polowa zaprzę­go­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy zim­no­krwi­stych Orchówek k/Włodawy
LZHK Lublin
21. Czempionat Koni Rocznych i Dwuletnich (pkz i arde­ny) Sztabin
WZHK Białystok
21 – 22. Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych Bratoszewice
OZHK Łódź
22 – 23. Nabór ogie­rów ras szla­chet­nych
na 100‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Bielice
PZHK
26. Polowa wierz­cho­wa pró­ba kla­czy KPZHK Bydgoszcz
26 – 28. X Świętokrzyska Ścieżka Huculska Sielec k/Staszowa
OZHK Kielce
27. Czempionat źre­biąt 1‐ i 2‐letnich rasy ślą­skiej Poręba k/Góry Św. Anny
ŚOZHK Katowice
27 – 28. XVIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Boguchwała
OZHK Rzeszów
27 – 28. Wystawa Zwierząt Hodowlanych Szepietowo
WZHK Białystok
28. II Młodzieżowy Czempionat Koni Ras Zimnokrwistych Marynin k/Radzynia Podlaskiego
LZHK Lublin
28. Jarmark Końsk Muzeum Wsi Lubelskiej
LZHK Lublin
28. Skierniewicki Piknik Konny OZHK Łódź
28. Powiatowa Wystawa Koni Hodowlanych Chodzież
ZHKWlkp Gniezno
Lipiec
3 – 4. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr, śl.*) Bogusławice
PZHK
3 – 5. XXIX Wystawa Zwierząt Hodowlanych Sitno k/Zamościa
LZHK Lublin
4 – 5. VIII Zajazd Huculski w Hawłowicach Hawłowice
OZHK Rzeszów
5. Regionalna Wystawa Koni Skaryszew
WZHK Warszawa o/Radom
5. IX Wystawa Koni Hodowlanych ras zim­no­krwi­stych Janowo k/Nidzicy
W‐MZHK Olsztyn
5. Ocena źre­biąt pod mat­ka­mi Augustów
WZHK Białystok
5. Parada Konna Łask
OZHK Łódź
5. Premiowanie źre­biąt Korpysy
ZHKWlkp Gniezno
5. Premiowanie źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich Sieraków
ZHKWlkp Gniezno
7. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr, śl.*)
na 60‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
Klikowa
PZHK
9. Polowa zaprzę­go­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych Nowy Bidaczów k/Biłograja
LZHK Lublin
11 – 12. X Wystawa Koni Zimnokrwistych Oleszyce
OZHK Rzeszów
11 – 12. IV Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych Ludźmierz
MZHK Kraków
11 – 12. XVI Świętokrzyski Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich Błonia Opatowieckie
OZHK Kielce
12. XI Krajowy Czempionat Koni Rasy Śląskiej SO Książ
OZHK Wrocław
PZHK
12. Przegląd źre­biąt ras zim­no­krwi­stych Stulichy k/Węgorzewa
W‐MZHK Olsztyn
12. Premiowanie źre­biąt Miejska Górka
ZHKWlkp Gniezno
12. XII Wielka para­da bry­czek i wozów,
V Mistrzostwa Szwajcarii Kaszubskiej w jeź­dzie na oklep i wyści­gi brycz­ka­mi
Szymbark
PomZHK Malbork
16. Przegląd źre­biąt ras szla­chet­nych rocz­nych i dwu­let­nich Niedrzwica Duża
LZHK Lublin
18 – 19. VII Mazowiecki Weekend z Hucułem Warszawa Białołęka
WZHK Warszawa
18 – 19. XIV Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty
II Specjalistyczna Wystawa koni Ardeńskich, Sokólskich i Sztumskich
SO Kętrzyn
W‐MZHK Olsztyn
PZHK
19. Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody Janów k/Chełma
LZHK Lublin
19. Towarzyskie zawo­dy zaprzę­gów jed­no­kon­nych i paro­kon­nych Kroczyce
ŚOZHK Katowice
19. Regionalne zawo­dy w sko­kach przez prze­szko­dy Pszczyna
ŚOZHK Katowice
19. Opoczyński Dzień z Koniem OZHK Łódź
25 – 26. XVIII Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich SO Białka
LZHK Lublin
PZHK
26. VII Amatorski kon­kurs zręcz­no­ści powo­że­nia zaprzę­ga­mi paro­kon­ny­mi
Konkurs zryw­ki drze­wa
Ujanowice
MZHK Kraków
26. Ocena źre­biąt pod mat­ka­mi Drohiczyn
WZHK Białystok
Sierpień
1 – 2. „Z hucu­łem do Krakowa”
– Próba dziel­no­ści + Eliminacje do Czempionatu Użytkowego
– Międzypokoleniowe Zawody Jeździeckie
Rzeszotary
MZHK Kraków
2. „Koń jaki jest …” – Czempionat kla­czy rasy pkz i m Skansen Kolbuszowa
OZHK Rzeszów
2. „Bazyliada” – VII Specjalistyczna Wystawa Zwierząt Hodowlanych – koni rasy konik pol­ski Pilchowice
ŚOZHK Katowice
2. Święto dysz­la, zaprzę­go­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy Sompolno
ZHKWlkp Gniezno
8 – 9. V Galicyjskie Lato z Koniem Kołaczyce k/Jasła
OZHK Rzeszów
9. VIII Regionalna Wystawa Koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Tuczna
LZHK Lublin
14 – 15. Święto Konika Polskiego
Wszechstronny Konkurs Konika Polskiego (WKKP) – Memoriał Profesora Tadeusza Vetulaniego, jako alter­na­tyw­na polo­wa pró­ba wierz­cho­wa
Wojnowo k/Ruciane‐Nida
W‐MZHK Olsztyn
15. Amatorskie zawo­dy w powo­że­niu zaprzę­ga­mi kon­ny­mi
Impreza odwo­ła­na
Wdzydze Kiszewskie
PomZHK Malbork
15. V Ścieżka Huculska Ziemi Kłodzkiej
Próba dziel­no­ści i eli­mi­na­cje do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy hucul­skiej
Impreza odwo­ła­na
Paszków
OZHK Wrocław
15. Ocena źre­biąt pod mat­ka­mi Suchowola
WZHK Białystok
15 – 16. Czempionat Koni Ras Szlachetnych
Łódzki Czempionat w Skokach Luzem
Imprezy odwo­ła­ne
KJ Zbyszko
OZHK Łódź
18. Nabór ogie­rów rasy ślą­skiej oraz m, wlkp, sp i import.
na 60‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
ZT Książ
PZHK
18. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr) Bogusławice
PZHK
20. Ścieżka hucul­ska Orzechowo k/Dobrego Miasta
W‐MZHK Olsztyn
21 – 23. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy Drzonków
PZHK
21 – 23. Ogólnopolski Czempionat Koni rasy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi oraz Ogólnopolski Czempionat Porównawczy koni ras szla­chet­nych: m, wlkp i sp w sko­kach luzem
Czempionat porów­naw­czy odwo­ła­ny
Drzonków
PZHK
22. Towarzyskie Zawody Zaprzęgów jed­no­kon­nych i paro­kon­nych Kędzierzyn‐Koźle
ŚOZHK Katowice
22 – 23. Wielkopolski Czempionat Huculski Boguszynek
ZHKWlkp Gniezno
23. Przegląd źre­biąt ras zim­no­krwi­stych Hartowiec k/Lubawy
W‐MZHK Olsztyn
23. VII Parada Konna w Żarówce – Czempionat kla­czy ras pkz i szla­chet­nych Żarnówka
OZHK Rzeszów
28 – 30. XV Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej Rudawka Rymanowska
OZHK Rzeszów
29. Wojewódzka Wystawa Koni Zimnokrwistych KJ Zbyszko
OZHK Łódź
29. Poświęcenie Sztandaru PK Poznań
ZHKWlkp Gniezno
29 – 30. XVI Krajowa Wystawa Koników Polskich „Tarpaniada” - czem­pio­nat mło­dzie­żo­wy, polo­we pró­by dziel­no­ści, wpis mło­dych ogie­rów do księ­gi, semi­na­rium nauko­we SO Sieraków
ZHKWlkp Gniezno
PZHK
29 – 30. Art Cup Zakrzów Zakrzów
ŚOZHK Katowice
Wrzesień
  Premiowanie źre­biąt rasy ślą­skiej pod mat­ka­mi oraz
Polowa pró­ba zaprzę­go­wa kla­czy ślą­skich
Sadów k/Lublińca
ŚOZHK Katowice
  Próba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej Mieleszynek
OZHK Łódź
4 – 5. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr, śl.*) Klikowa
PZHK
5. Targ Koński Pajęczno Pajęczno
OZHK Łódź
5. XIII Warmińsko‐Mazurski Czempionat Źrebiąt ras szla­chet­nych SK Rzeczna
W‐MZHK Olsztyn
5. Towarzyskie zawo­dy zaprzę­gów jed­no­kon­nych, paro­kon­nych i czte­ro­kon­nych Gorzyce
ŚOZHK Katowice
5. Pokazy kon­ne Jankówko
ZHKWlkp Gniezno
5 – 6. IV Ogólnopolski Czempionat Hodowlany Kuców
II Ogólnopolski Czempionat Użytkowy Kuców
Impreza odwo­ła­na
Strzegom
OZHK Wrocław
6. Czempionat źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich oraz źre­biąt pod mat­ka­mi w typie szla­chet­nym SK Udórz
ŚOZHK Katowice
7. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr)
na 60‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
Doruchów
PZHK
7 – 9. Jubileusz 60‐lecia rezer­wa­to­wej hodow­li koni­ka pol­skie­go w PAN Popielno: polo­we pró­by dziel­no­ści (7.09); kon­fe­ren­cja nauko­wa poświę­co­na koni­kom pol­skim (8.09); prze­gląd hodow­la­ny, wpis mło­dych ogie­rów i kla­czy do księ­gi (9.09) Popielno
W‐MZHK Olsztyn
8. Polowa zaprzę­go­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy zim­no­krwi­stych Baran k/Firleja
LZHK Lublin
9. Przegląd źre­biąt ras kuc przy mat­kach Turka k/Wólki
LZHK Lublin
9. Przegląd kla­czy z sysa­ka­mi rasy kn
Kwalifikacja ogie­rów i kla­czy rasy kn
Popielno
W‐MZHK Olsztyn
11. Przegląd źre­biąt ras szla­chet­nych przy mat­kach Nałęczów
LZHK Lublin
12. Przegląd mło­dzie­ży szla­chet­nej rocz­ni­ka 2015 ZSR Bolesławowo k/Skarszewów
PomZHK Malbork
12. Wystawa Hodowlana Młodzieży rasy ślą­skiej i konik pol­ski Lubomierz
OZHK Wrocław
12 – 13. XIII Piknik z Konikiem Polskim – wysta­wa hodow­la­na, Ścieżka Jasielska, zawo­dy w powo­że­niu, poka­zy, wpis mło­dych ogie­rów do księ­gi, polo­wa pró­ba dziel­no­ści, w tym WKKP – alter­na­tyw­na polo­wa pró­ba wierz­cho­wa (w zależ­no­ści od licz­by chęt­nych)
Impreza odwo­ła­na
Trzcinica k/Jasła
OZHK Rzeszów
12 – 13. „Klikowska Parada Konna”
VII Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Śląskiej
IV Czempionat Hodowlany Koni Zimnokrwistych
Klikowa
OZHK Rzeszów
MZHK Kraków
13. Jarmark Koński Muzeum Wsi Lubelskiej
LZHK Lublin
13. Wystawa Bydła Mlecznego, Pokaz Koni Ras Szlachetnych ZSR Bolesławowo k/Skarszewów
PomZHK Malbork
13. Premiowanie źre­biąt rasy ślą­skiej pod mat­ka­mi oraz Polowa pró­ba zaprzę­go­wa kla­czy ślą­skich Sadów
ŚOZHK Katowice
16. Przegląd źre­biąt ras zim­no­krwi­stych przy mat­kach Tchórzew Kol. k/Kłocka
LZHK Lublin
18. RPN Zwierzyniec – polo­we pró­by dziel­no­ści, wpis mło­dych ogie­rów do księ­gi Zwierzyniec
LZHK Lublin
18 – 19. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w spor­to­wych raj­dach kon­nych Dobrodzień
PZHK
18 – 20. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW Strzegom
PZHK
18 – 20. Ogólnopolski Czempionat Hodowlany i Użytkowy Koni Rasy Huculskiej
„XXI Dni Huculskie”
SKH – Gładyszów
MZHK Kraków
PZHK
19. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Kozienice
Skaryszew

WZHK Warszawa o/Radom
19. Hubertus i Amatorskie zawo­dy w powo­że­niu Skoroszyce
ŚOZHK Katowice
19 – 20. Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Wielkopolskiej Wolica k/Kalisza
ZHKWlkp Gniezno
PZHK
19 – 20. XVII Kaszubska Jesień Rolnicza Lubań k/Kościerzyny
PomZHK Malbork
20. Pokazy tra­dy­cyj­ne­go i nowo­cze­sne­go wyko­rzy­sta­nia koni Muzeum Wsi Lubelskiej
LZHK Lublin
20. Przegląd źre­biąt ras zim­no­krwi­stych Markusy
W‐MZHK Olsztyn
22. Przegląd źre­biąt ras zim­no­krwi­stych przy mat­kach Wyryki Adampol
LZHK Lublin
24. Premiowanie źre­biąt rasy pkz rocz­ni­ka 2015 SO Starogard Gdański
PomZHK Malbork
24. Premiowanie źre­biąt rasy pkz rocz­ni­ka 2015 TRW Kwidzyn Miłosna
PomZHK Malbork
25. Premiowanie źre­biąt rasy pkz rocz­ni­ka 2015 Konarzynki Gospodarstwo Roman Szultka
PomZHK Malbork
25. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty SO Białka
Janów k/Chełma

LZHK Lublin
25 – 27. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu Strzegom
PZHK
26. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty KJ Aromer – Józefin
WZHK Warszawa
26 – 27. Regionalna Wystawa Rolnicza Opole Zakrzów
ŚOZHK Katowice
30 – 01. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych ZT Bielice
PZHK
Październik
1. Przegląd źre­biąt ras zim­no­krwi­stych przy mat­kach Horodyszcze k/Wisznic
LZHK Lublin
3. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Zabajka
OZHK Rzeszów
MZHK Kraków
3. Polowa Wierzchowa Próba Dzielności Klaczy Ras Szlachetnych OZHK Kielce
5 – 6. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Janów
WZHK Białystok
8. Kwalifikacja ogie­rów ardeń­skich KJ Aromer – Józefin
PZHK
9. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr)
na 60‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
Bielice
PZHK
9. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty SO Kętrzyn
W‐MZHK Olsztyn
9 – 11. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi
Strzegom
PZHK
10. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Wola Łagowska
OZHK Kielce
13. Próba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej SKH – Gładyszów
MZHK Kraków
13 – 14. LXII Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty SO Starogard Gdański
PomZHK Malbork
15. Wystawa – Sprzedaż (Uznawanie) Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Szarnoś (SK Nowe Jankowice)
KPZHK Bydgoszcz
16 – 17. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów rasy ślą­skiej oraz m, wlkp, sp i import. ZT Książ
PZHK
17. Czempionat źre­biąt ras szla­chet­nych KPZHK Bydgoszcz
20. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej Klikowa
MZHK Kraków
21. VIII Dzień Konia Zimnokrwistego
– Aukcja ogie­rów star­szych
– Zasadnicza polo­wa pró­ba zaprzę­go­wa ogie­rów star­szych
Janów k/Chełma
LZHK Lublin
23. Polowa wierz­cho­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych SK Galiny k/Bartoszyc
W‐MZHK Olsztyn
23. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy zim­no­krwi­stej
Sprzedaż ogie­rów star­szych
Klikowa
MZHK Kraków
24. Czempionat ogie­rów ras zim­no­krwi­stych
Impreza odwo­ła­na
SO Kętrzyn
W‐MZHK Olsztyn
24. Próba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej Antoniów
OZHK Łódź
Listopad
6. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr) Doruchów
PZHK
6 – 7. Polowa pró­ba wierz­cho­wa kla­czy ras szla­chet­nych SK Janów Podlaski
LZHK Lublin
14 – 15. Czempionat użyt­ko­wy Sieraków
ZHKWlkp Gniezno
Grudzień
5. „Kucyk pod cho­in­kę” TRW Kwidzyn Miłosna
PomZHK Malbork
8. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr) Bielice
PZHK
10 – 13. CAVALIADA TOUR POZNAŃ
Gala obcho­dów 120‐lecia PZHK
Aukcja „Teraz Polskie Konie”
Poznań
PZHK

 

Hodowca i Jeździec