Kalendarz imprez

 

Kalendarz imprez wystawienniczo‐hodowlanych 2016
organizowanych lub współorganizowanych przez PZHK oraz OZHK/WZHK

Styczeń
30. IV Pokaz Ogierów Hodowlanych Klikowa
MZHK Kraków
31. Zawody fur­ma­nów Węgierska Górka
ŚOZHK Katowice
Luty
4 – 7. CAVALIADA TOUR LUBLIN
  • Międzynarodowe Zawody w Skokach przez Przeszkody CSI2*
  • Halowy Puchar Polski w Zaprzęgach Parokonnych
  • CLAAS Halowy Puchar Polski w WKKW
Targi Lublin
PZHK, LZHK Lublin
6. Pokaz Ogierów Hodowlanych Zbrosławice
ŚOZHK Katowice
13 – 14. Czempiona dwu­let­nich kla­czy ras zim­no­krwi­stych Ostróda
W‐MZHK Olsztyn
15. Doroczny Jarmark Koński „Wstępy”
Pokaz Ogierów Hodowlanych
Skaryszew
WZHK Warszawa o/Radom
16. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (śl.)
na 60‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
ZT Książ
PZHK
17. Zimowa kwa­li­fi­ka­cja ogie­rów ras zim­no­krwi­stych Kwidzyn
PomZHK Malbork
19. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.)
na 60‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Bielice
PZHK
20. V Czempionat Polski Północnej w sko­kach luzem oraz polo­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych Kwidzyn
PomZHK Malbork
25 – 28. CAVALIADA TOUR WARSZAWA
  • Międzynarodowe Zawody w Skokach przez Przeszkody CSI3*-W
  • Halowy Puchar Polski w Powożeniu
  • Halowy Puchar Polski w WKKW
Warszawa – Torwar
PZHK
Marzec
1. Wystawa‐Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Józefin
WZHK Warszawa
5. Pokaz Hodowlany Ogierów Wierzawice k/Leżajska
OZHK Rzeszów
5. Pokaz ogie­rów przed sezo­nem kopu­la­cyj­nym 2016 Bolesławowo
PomZHK Malbork
5. Pokaz Ogierów – roz­po­czę­cie sezo­nu hodow­la­ne­go 2016 Grabowiec k/Torunia
KPZHK Bydgoszcz
8. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr., śl.)
na 60‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
ZT Klikowa
PZHK
12 – 13. Lubelska Wystawa Zoologiczna ZOO Park Targi Lublin
LZHK Lublin
14. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.)
na 60‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Doruchów
PZHK
Kwiecień
  Preselekcja ogie­rów w typie wierz­cho­wym SK Udórz
ŚOZHK Katowice
  Szkolenie zaprzę­go­we SK Udórz
ŚOZHK Katowice
5. Szkolenie „Nowa per­spek­ty­wa PROW 2014 – 2020” Izba Rolnicza – Lublin
LZHK Lublin
10. Pokaz orki kon­nej i wio­sen­nych prac polo­wych Muzeum Wsi Lubelskiej
LZHK Lublin
14. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Klikowa
MZHK Kraków
14. Szkolenie „O potrze­bie pie­lę­gna­cji kopyt koni” Izba Rolnicza – Lublin
LZHK Lublin
15. Polowa pró­ba zaprzę­go­wa dla kla­czy ras zim­no­krwi­stych Ruda Huta
LZHK Lublin
15 – 16. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (śl.) ZT Książ
PZHK
18. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr., śl.)
na 60‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
ZT Bogusławice
PZHK
19. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.) ZT Bielice
PZHK
19. Polowa pró­ba zaprzę­go­wa dla kla­czy ras szla­chet­nych Sętki
LZHK Lublin
19. Polowa pró­ba dziel­no­ści dla kla­czy Stary Kisielin
ZHKZL Zielona Góra
22. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej Klikowa
MZHK Kraków
23. II Kujawsko‑Pomorski Czempionat Użytkowy (2‐ i 3‐letnie konie ras szla­chet­nych oce­nia­ne w ruchu i sko­kach luzem) KPZHK Bydgoszcz
23 – 24. Wiosenne Targi Rolnicze – pokaz koni hodow­la­nych Olsztyn
W‐MZHK Olsztyn
29. Zasadnicza polo­wa pró­ba zaprzę­go­wa ogie­rów ras zim­no­krwi­stych Borki k/Nowodworu
LZHK Lublin
30. Izerska Parada Powozów Lubomierz
OZHK Wrocław
Maj
1. Towarzyskie zawo­dy w powo­że­niu Kornice
ŚOZHK Katowice
2. „Bieg Zwiadowcy Konnego” Włoszczowa
OZHK Kielce
3. Festyn „Z Koniem za Pan Brat” Putkowice Nadolne k/Drohiczyna
WZHK Białystok
4. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (śl.)
na 60‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
Zmiana ter­mi­nu z 26.04.
ZT Książ
PZHK
6 – 7. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr., śl.) ZT Klikowa
PZHK
8. Ogólnopolski Czempionat Kuców
XI Pokaz Wszechstronnego Wykorzystania Koni i Kuców
Bychawa k/Lublina
LZHK Lublin
10. Przegląd źre­biąt ras zim­no­krwi­stych rocz­nych i dwu­let­nich Orchówek
LZHK Lublin
11. Przegląd źre­biąt ras szla­chet­nych rocz­nych i dwu­let­nich Czarna
LZHK Lublin
13. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.) ZT Doruchów
PZHK
13 – 15. Kwalifikacje koni 4‐, 5‐ i 6‐ let­nich do MPMK w sko­kach Kobylarnia
KPZHK Bydgoszcz
14. I Mazowiecki Czempionat Młodzieży Hodowlanej Koni Wszystkich Ras Józefin
WZHK Warszawa
14. II Ścieżka Huculska nad Lutnią
Zasadnicza polo­wa pró­ba wierz­cho­wa kla­czy hucul­skich
Zalutyń
LZHK Lublin
14 – 15. Kawaleryjski Turniej Jeździecki Czterech Miast
Tarnowski Oddział Jazdy Konnej im. V Pułku Strzelców Konnych
zmia­na ter­mi­nu z 21 – 22.05.
Klikowa
MZHK Kraków
15. Ogólnopolska Wystawa Młodzieży Hodowlanej róż­nych ras – „Święto Konia” Siedlec Trzebnicki
OZHK Wrocław
15. Pielgrzymka hodow­ców i miło­śni­ków koni na Górze Św. Anny Góra Św. Anny
ŚOZHK Katowice
15. III Młodzieżowy Czempionat Koni Ras Zimnokrwistych
zmia­na ter­mi­nu z 22.05.
Marynin k/Radzynia Podlaskiego
LZHK Lublin
17. Przegląd źre­biąt ras zim­no­krwi­stych rocz­nych i dwu­let­nich Wolica
LZHK Lublin
18. Przegląd źre­biąt ras zim­no­krwi­stych rocz­nych i dwu­let­nich Uhnin
LZHK Lublin
19. VI Kujawsko‐Pomorskie Otwarte Premiowanie Młodzieży Zimnokrwistej (rocz­ne i 2‐letnie konie zim­no­krwi­ste) SK Nowe Jankowice
KPZHK Bydgoszcz
20. III Warmińsko‐Mazurski Czempionat w sko­kach luzem koni ras szla­chet­nych SK Galiny
W‐MZHK Olsztyn
21. III Czempionat Koni Ras Szlachetnych
Preselekcja ogie­rów ras szla­chet­nych do Zakładów Treningowych
zmia­na ter­mi­nu z 15.05.
Janów k/Chełma
LZHK Lublin
21 – 22. „Majówka w Regietowie”
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej, Eliminacje do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej
Regietów
MZHK Kraków
22. Majówka Konna w Parku Pszczyńskim – Towarzyskie zawo­dy w powo­że­niu Pszczyna
ŚOZHK Katowice
28 – 29. Wystawa Specjalistyczna, Czempionat Koni Sokólskich Szepietowo
WZHK Białystok
29. VIII Parada Konna w Żarówce – Czempionat Hodowlany Klaczy Żarówka k/Mielca
OZHK Rzeszów
29. VII Świętokrzyski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy PKZ Ożarów
OZHK Kielce
29. Regionalny Pokaz Koni Jastrzębia
WZHK Radom
29. Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych
Premiowanie źre­biąt
Drzonków
ZHKZL Zielona Góra
31. Przegląd źre­biąt ras szla­chet­nych rocz­nych i dwu­let­nich Sitno
LZHK Lublin
Czerwiec
4. Pokaz Koni Furioso‐Przedświt na Kresach Kalników
OZHK Rzeszów
4 – 5. IV Regionalna Wystawa Koni Rasy Małopolskiej, Huculskiej, Śląskiej i Polski Koń Zimnokrwisty
Amatorski Konkurs Powożenia Zaprzęgami Konnymi
Szczyrzyc
MZHK Kraków
4 – 5. XXV Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych /pkz i ard.pol./ Lubań k/Kościerzyny
PomZHK Malbork
5. Wystawa Koni Sokólskich Dąbrowa Białostocka
WZHK Białystok
5. V Wojewódzkie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi Borki k/Nowodworu
LZHK Lublin
7. Polowa pró­ba zaprzę­go­wa dla kla­czy ras szla­chet­nych Huta
LZHK Lublin
8. Polowa pró­ba zaprzę­go­wa dla kla­czy ras zim­no­krwi­stych Talczyn
LZHK Lublin
10 – 12. Międzynarodowy Czempionat Koni Rasy Ardeńskiej SO Kętrzyn
PZHK, WZHK Białystok, W‐MZHK Olsztyn, PomZHK Malbork
11. „Szlakiem konia Huculskiego”
XVI Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej
Klikowa
MZHK Kraków
11 – 12. X Mazowiecka Wystawa Klaczy Hodowlanych MODR Poświętne k/Płońska
WZHK Warszawa
12. Jarmark Koński Muzeum Wsi Lubelskiej
LZHK Lublin
12. „Z Koniem na spor­to­wo”
III Małopolskie Zawody w Powożeniu
Klikowa
MZHK Kraków
16 – 17. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr., śl.) ZT Bogusławice
PZHK
18. „Święto Konia Małopolskiego”
X Regionalny Czempionat Hodowlany Koni Rasy Małopolskiej
Klikowa
OZHK Rzeszów, MZHK Kraków
18 – 19. Krajowy Czempionat koni ras pol­ski koń zim­no­krwi­sty w typie sztum­skim Stare Pole
PomZHK Malbork
19. III Małopolskie Zawody Strażackich Sikawek Konnych Klikowa
MZHK Kraków
19. Czempionat Koni Rocznych i Dwuletnich Pomigacze
WZHK Białystok
19 – 20. Nabór ogie­rów ras szla­chet­nych
na 100‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Bielice
PZHK
23. Przegląd źre­biąt ras zim­no­krwi­stych rocz­nych i dwu­let­nich Wygnanka
LZHK Lublin
24 – 26. XI Świętokrzyska Ścieżka Huculska Sielec k/Staszowa
OZHK Kielce
25. Czempionat źre­biąt l i 2 let­nich rasy ślą­skiej Poręba
ŚOZHK Katowice
25 – 26. XIX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Czempionat Koni Rasy Zimnokrwistej
Boguchwała
OZHK Rzeszów
25 – 26. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej, Eliminacje do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej Sielec
OZHK Kielce
25 – 26. XXIII Wystawa Zwierząt Hodowlanych Szepietowo
WZHK Białystok
26. Towarzyskie Zawody w Powożeniu Poręba
ŚOZHK Katowice
28. Polowa pró­ba zaprzę­go­wa dla kla­czy ras szla­chet­nych Siennica Nadolna
LZHK Lublin
29. Polowa Wierzchowa Próba Klaczy Szlachetnych KPZHK Bydgoszcz
Lipiec
1 – 2. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (śl.)
Zmiana ter­mi­nu z 24 – 25.06.
ZT Książ
PZHK
2. Czempionat Koni Rocznych i Dwuletnich Bakałarzewo
WZHK Białystok
2 – 3. „IX Zajazd Huculski w Hawłowicach”
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej, Eliminacje do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej
Hawłowice
OZHK Rzeszów
3. Regionalna Wystawa Koni Skaryszew
WZHK Warszawa o/Radom
3. X Wystawa Koni Hodowlanych ras zim­no­krwi­stych Janowo k/Nidzicy
W‐MZHK Olsztyn
3. Czempionat Koni Rocznych i Dwuletnich Sztabin
WZHK Białystok
5. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr., śl.)
na 60‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
ZT Klikowa
PZHK
8 – 10. XXX Wystawa Zwierząt Hodowlanych
zmia­na ter­mi­nu z 1 – 3.07.
Sitno k/Zamościa
LZHK Lublin
9 – 10. XI Wystawa Koni Zimnokrwistych Oleszyce
OZHK Rzeszów
9 – 10. V Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych Ludźmierz
MZHK Kraków
9 – 10. XVII Świętokrzyski Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich Błonia Opatowskie
OZHK Kielce
10. XII Krajowy Czempionat Młodzieży Koni Rasy Śląskiej SO Książ
OZHK Wrocław, ŚOZHK Katowice
10. Czempionat kla­czy wpi­sa­nych do ksiąg koni ras zim­no­krwi­stych Stulichy k/Węgorzewa
W‐MZHK Olsztyn
10. Wystawa Koni Augustów
WZHK Białystok
16 – 17. „VIII Mazowiecki Weekend z Hucułem”
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej, Eliminacje do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej
Warszawa Białołęka
WZHK Warszawa
16 – 17. XIX Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich SO Białka
LZHK Lublin
17. XIII Wielka para­da zaprzę­gów
VI Mistrzostwa Szwajcarii Kaszubskiej w jeź­dzie na oklep i wyści­gi bry­czek
Szymbark k/Kościerzyny
PomZHK Malbork
17. Regionalne zawo­dy w sko­kach przez prze­szko­dy w Pszczynie – orga­ni­zu­je TKHK Pszczyna i KJ Plessówka Pszczyna
ŚOZHK Katowice
23 – 24. XV Krajowy Czempionat Źrebiąt Rocznych i Dwuletnich rasy pkz oraz arden pol­ski SO Kętrzyn
PZHK, W‐MZHK Olsztyn, WZHK Białystok
24. Towarzyskie zawo­dy zaprzę­gów jed­no­kon­nych i paro­kon­nych Kroczyce
ŚOZHK Katowice
24. VII Amatorski kon­kurs zręcz­no­ści powo­że­nia zaprzę­ga­mi paro­kon­ny­mi
zmia­na ter­mi­nu z 31.07
Ujanowice
MZHK Kraków
31. Ocena źre­biąt pod mat­ka­mi Drohiczyn
WZHK Białystok
Sierpień
6 – 7. II Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia o Puchar Śląska Koszęcin
6 – 7. „Z hucu­łem do Krakowa”
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej, Eliminacje do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej
Rzeszotary
MZHK Kraków
6 – 7. Puchar Małopolski w Rajdach Konnych Łopuszna
MZHK Kraków
XVIII Zawody jeź­dziec­kie w sko­kach przez prze­szko­dy oraz ujeż­dże­niu o puchar Wójta Gminy Nowy Targ
XIV Mistrzostwa Podhala w Zrywce Drewna
7. Koń jaki jest – Czempionat Hodowlany kla­czy rassz­la­chet­nych, rasy zim­no­krwi­stej Skansen Kolbuszowa
OZHK Rzeszów
7. IX Regionalna Wystawa Koni ras zim­no­krwi­stych Tuczna
LZHK Lublin
7. Bazyliada – VII Specjalistyczna Wystawa Zwierząt Hodowlanych – koni rasy konik pol­ski
uwa­ga! impre­za odwo­ła­na!
Pilchowice
OZHK Katowice
8. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr., śl.)
na 60‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy

odwo­ła­ny
ZT Bogusławice
PZHK
12 – 13. XVI Święto Konika Polskiego
Wszechstronny Konkurs Konika Polskiego (WKKP) – Memoriał Prof. Tadeusza Vetulaniego, jako alter­na­tyw­na polo­wa pró­ba dziel­no­ści
Majdan k/Ruciane‐Nida
W‐MZHK Olsztyn
13 – 14. VI Galicyjskie lato z koniem – Zasadnicza zaprzę­go­wa pró­ba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej Kołaczyce k/Jasła
OZHK Rzeszów
16. Nabór ogie­rów rasy ślą­skiej oraz m, wlkp, sp i import.
na 60‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
ZT Książ
PZHK
16. Bieszczadzki Czempionat Hodowlany Koni Huculskich w Polanie – Wierzchowa Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej
Zmiana ter­mi­nu z 17.08.
Polana
OZHK Rzeszów
19 – 20. Weekend z koni­kiem pol­skim – pró­by dziel­no­ści kla­czy i ogie­rów, prze­gląd kla­czy z sysa­ka­mi oraz kwa­li­fi­ka­cja ogie­rów i kla­czy rasy konik pol­ski Popielno
W‐MZHK Olsztyn
19 – 20. Ogólnopolski Czempionat koni ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) w sko­kach luzem Drzonków
PZHK
19 – 21. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy Drzonków
PZHK
20. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej, Eliminacje do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej Młodzikowo
ZHKWlkp Gniezno
21. Rogoźnickie Dni Sportu i Rozrywki Rogoźnik
MZHK Kraków
21. Przegląd źre­biąt ras zim­no­krwi­stych Hartowiec k/Lubawy
W‐MZHK Olsztyn
21. Zawody Zaprzęgowe Klukowo
WZHK Białystok
21. Ocena źre­biąt pod mat­ka­mi
Zmiana ter­mi­nu z 15.08.
Suchowola
WZHK Białystok
23. Przegląd źre­biąt ras szla­chet­nych rocz­nych i dwu­let­nich Niedrzwica Kościelna
LZHK Lublin
24. Przegląd źre­biąt ras szla­chet­nych rocz­nych i dwu­let­nich Główne
LZHK Lublin
26 – 28. „XVI Pożegnanie waka­cji w Rudawce Rymanowskiej”
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej, Eliminacje do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej
Rudawka Rymanowska
OZHK Rzeszów
27. Premiowanie źre­biąt pod mat­ka­mi róż­nych ras Jelenia Góra
OZHK Wrocław
27 – 28. VII Krajowa Wystawa Koników Polskich – TARPANIADA – czem­pio­nat mło­dzie­żo­wy, polo­we pró­by dziel­no­ści, wpis mło­dych ogie­rów do księ­gi, semi­na­rium nauko­we SO Sieraków
ZHKWlkp Gniezno
28. Przegląd źre­biąt ras zim­no­krwi­stych Żurawiec k/Elbląga
W‐MZHK Olsztyn
28. Wystawa kla­czy hodow­la­nych ras zim­no­krwi­stych Pisanica
W‐MZHK Olsztyn
28. Jaki jest koń każ­dy widzi Skansen Olsztynek
W‐MZHK Olsztyn
30. Polowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy rasy konik pol­ski Sławatycze
LZHK Lublin
31. Przegląd źre­biąt rasy hucul­skiej rocz­nych i dwu­let­nich Gęś
LZHK Lublin
Wrzesień
3 – 4. Przegląd źre­biąt ras zim­no­krwi­stych Olsztyn
W‐MZHK Olsztyn
4. Przegląd źre­biąt ras zim­no­krwi­stych Giżycko
W‐MZHK Olsztyn
4. Pokaz Koni Bogoria
OZHK Kielce
4. Towarzyskie zawo­dy zaprzę­gów jed­no­kon­nych, paro­kon­nych i czte­ro­kon­nych Gorzyce
ŚOZHK Katowice
4. Premiowanie źre­biąt rasy ślą­skiej pod mat­ka­mi oraz Polowa pró­ba zaprzę­go­wa kla­czy ślą­skich
Zmiana ter­mi­nu z 11.09.
Sadów
ŚOZHK Katowice
5. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr)
na 60‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Doruchów
PZHK
5 – 6. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr., śl.)
Zmiana ter­mi­nu z 2 – 3.09.
ZT Klikowa
PZHK
10. Wystawa Hodowlana Młodzieży rasy ślą­skiej i konik pol­ski Lubomierz
OZHK Wrocław
10. XIV Warmińsko‐Mazurski Czempionat Źrebiąt ras szla­chet­nych SK Rzeczna
W‐MZHK Olsztyn
10. V Ogólnopolski Czempionat Ogierów Hodowlanych Ras Zimnokrwistych SO Kętrzyn
PZHK, OZHK Malbork, OZHK Olsztyn, ZHKRZ
10 – 11. „Klikowska Parada Konna”
VII Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Śląskiej i V Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty
Klikowa
OZHK Rzeszów, MZHK Kraków
10 – 11. XIII Piknik z Konikiem Polskim – wysta­wa hodow­la­na, „ścież­ka jasiel­ska”, polo­we pró­by dziel­no­ści, wpis mło­dych ogie­rów do księ­gi Trzcinica k/Jasła
OZHK Rzeszów
11. Ocena źre­biąt pod mat­ka­mi Bakałarzewo
WZHK Białystok
16 – 18. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW Strzegom
PZHK
16 – 18. „XXII Dni Huculskie”
Ogólnopolski Czempionat Hodowlany i Użytkowy Koni Rasy Huculskiej
Regietów
MZHK Kraków
17. Wystawa‐Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Skaryszew
WZHK Warszawa o/Radom
18. „Jarmark Koński” Chmielnik
OZHK Kielce
18. XX Kaszubska Jesień Rolnicza
Zawody w powo­że­niu o Memoriał im. Wojciecha Dąbrowskiego
Lubań k/Kościerzyny
PomZHK Malbork
18. XI Zawody w powo­że­niu zaprzę­ga­mi kon­ny­mi Gorajec Zagroble
LZHK Lublin
18. Czempionat źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich oraz źre­biąt pod mat­ka­mi w typie szla­chet­nym
Zmiana ter­mi­nu z 04.09.
SK Udórz
ŚOZHK Katowice
22. Ścieżka hucul­ska – zasad­ni­cza pró­ba dziel­no­ści dla koni rasy hucul­skiej Sajzy
WMZHK Olsztyn
22 – 23. Premiowanie źre­biąt ras zim­no­krwi­stych pod mat­ka­mi SK w Dolinie Brdy
PomZHK Malbork
24. Wystawa‐Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty KJ Aromer – Józefin
WZHK Warszawa
24. Premiowanie źre­biąt ras szla­chet­nych pod mat­ka­mi Bolesławowo
PomZHK Malbork
25. II Wystawa Koni ras szla­chet­nych Bolesławowo
PomZHK Malbork
28 – 29. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych ZT Bielice
PZHK
29. Wystawa‐Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Bratoszewice
OZHK Łódź
30. Wystawa‐Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Wola Łagowska
OZHK Kielce
30. Wystawa‐Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Klikowa
MZHK Kraków
30 – 01. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w spor­to­wych raj­dach kon­nych Koczek
PZHK
30 – 01. Kwalifikacja Ogierów Ras Zimnokrwistych
Wstępna i zasad­ni­cza polo­wa pró­ba zaprzę­go­wa
Wola Łagowska
OZHK Kielce
30 – 02. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu Strzegom
PZHK
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi
Październik
1. Wystawa‐Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Zabajka
OZHK Rzeszów
1. Czempionat Źrebiąt Ras Szlachetnych Stajnia Jarużyn
KPZHK Bydgoszcz
1 – 2. IV Mistrzostwa Małopolskie w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi Regietów
MZHK Kraków
2. Konkurs Orki Putkowice Nadolne k/Drohiczyna
WZHK Białystok
3 – 4. Wystawa‐Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych w tym Sokólskich
Zmiana miej­sca
Szepietowo
WZHK Białystok
5. XLIV Wystawa‐Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Janów k/Chełma
LZHK Lublin
6. Wystawa‐Sprzedaż Ogierów Rasy Arden Polski Józefin
WZHK Warszawa
6 – 7. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr., śl.)
odwo­ła­ny
ZT Bogusławice
PZHK
7. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.)
na 60‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Bielice
PZHK
7. Wystawa‐Sprzedaż Ogierów Rasy Arden Polski oraz Polski Koń Zimnokrwisty SO Kętrzyn
W‐MZHK Olsztyn
8. Czempionat Hodowlany Klaczy rasy ślą­skiej połą­czo­ny z polo­wą pró­bą zaprzę­go­wą Gniewczyna Łańcucka
OZHK Rzeszów
11. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej Regietów
MZHK Kraków
11 – 12. 63 Wystawa‐Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych w tym Sztumskich SO Starogard Gdański
PomZHK Malbork
13. Wystawa‐Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Nowe Jankowice
KPZHK Bydgoszcz
14. Wystawa‐Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Gorzów
ZHKZL Zielona Góra, ZZHK Szczecin, OZHK Wrocław
14 – 15. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów rasy ślą­skiej oraz m, wlkp, sp i import. ZT Książ
PZHK
19. Uznawanie ogie­rów rasy hucul­skiej Klikowa
PZHK
20. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej Klikowa
MZHK Kraków
21. VI Ogólnopolski Czempionat Ogierów Hodowlanych Ras Zimnokrwistych SO Kętrzyn
ZHKRZ
21. Polowa wierz­cho­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych SK Galiny k/Bartoszyc
W‐MZHK Olsztyn
25. IX Dzień Konia Zimnokrwistego
  • Aukcja ogie­rów star­szych,
  • Zasadnicza polo­wa pró­ba zaprzę­go­wa ogie­rów star­szych
Janów k/Chełma
LZHK Lublin
25. Premiowanie źre­biąt ras zim­no­krwi­stych Kozłów Biskupi
WZHK Warszawa
Listopad
4. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.) ZT Doruchów
PZHK
4. Polowa wierz­cho­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych
Zmiana ter­mi­nu z 26.10
SK Janów Podlaski
LZHK Lublin
Grudzień
  CAVALIADA TOUR POZNAŃ Poznań
PZHK
6. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.) ZT Bielice
PZHK
17. „Kucyk pod cho­in­kę” Kwidzyn
PomZHK Malbork
Hodowca i Jeździec