Kalendarz imprez

 

Kalendarz imprez wystawienniczo-hodowlanych 2016
organizowanych lub współorganizowanych przez PZHK oraz OZHK/WZHK

Styczeń
30. IV Pokaz Ogierów Hodowlanych Klikowa
MZHK Kraków
31. Zawody fur­ma­nów Węgierska Górka
ŚOZHK Katowice
Luty
4 – 7. CAVALIADA TOUR LUBLIN
  • Międzynarodowe Zawody w Skokach przez Przeszkody CSI2*
  • Halowy Puchar Polski w Zaprzęgach Parokonnych
  • CLAAS Halowy Puchar Polski w WKKW
Targi Lublin
PZHK, LZHK Lublin
6. Pokaz Ogierów Hodowlanych Zbrosławice
ŚOZHK Katowice
13 – 14. Czempiona dwu­let­nich kla­czy ras zim­no­krwi­stych Ostróda
W‑MZHK Olsztyn
15. Doroczny Jarmark Koński „Wstępy”
Pokaz Ogierów Hodowlanych
Skaryszew
WZHK Warszawa o/Radom
16. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (śl.)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
ZT Książ
PZHK
17. Zimowa kwa­li­fi­ka­cja ogie­rów ras zim­no­krwi­stych Kwidzyn
PomZHK Malbork
19. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Bielice
PZHK
20. V Czempionat Polski Północnej w sko­kach luzem oraz polo­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych Kwidzyn
PomZHK Malbork
25 – 28. CAVALIADA TOUR WARSZAWA
  • Międzynarodowe Zawody w Skokach przez Przeszkody CSI3*-W
  • Halowy Puchar Polski w Powożeniu
  • Halowy Puchar Polski w WKKW
Warszawa – Torwar
PZHK
Marzec
1. Wystawa-Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Józefin
WZHK Warszawa
5. Pokaz Hodowlany Ogierów Wierzawice k/Leżajska
OZHK Rzeszów
5. Pokaz ogie­rów przed sezo­nem kopu­la­cyj­nym 2016 Bolesławowo
PomZHK Malbork
5. Pokaz Ogierów – roz­po­czę­cie sezo­nu hodow­la­ne­go 2016 Grabowiec k/Torunia
KPZHK Bydgoszcz
8. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr., śl.)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
ZT Klikowa
PZHK
12 – 13. Lubelska Wystawa Zoologiczna ZOO Park Targi Lublin
LZHK Lublin
14. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Doruchów
PZHK
Kwiecień
  Preselekcja ogie­rów w typie wierz­cho­wym SK Udórz
ŚOZHK Katowice
  Szkolenie zaprzę­go­we SK Udórz
ŚOZHK Katowice
5. Szkolenie „Nowa per­spek­ty­wa PROW 2014 – 2020” Izba Rolnicza – Lublin
LZHK Lublin
10. Pokaz orki kon­nej i wio­sen­nych prac polo­wych Muzeum Wsi Lubelskiej
LZHK Lublin
14. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Klikowa
MZHK Kraków
14. Szkolenie „O potrze­bie pie­lę­gna­cji kopyt koni” Izba Rolnicza – Lublin
LZHK Lublin
15. Polowa pró­ba zaprzę­go­wa dla kla­czy ras zim­no­krwi­stych Ruda Huta
LZHK Lublin
15 – 16. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (śl.) ZT Książ
PZHK
18. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr., śl.)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
ZT Bogusławice
PZHK
19. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.) ZT Bielice
PZHK
19. Polowa pró­ba zaprzę­go­wa dla kla­czy ras szla­chet­nych Sętki
LZHK Lublin
19. Polowa pró­ba dziel­no­ści dla kla­czy Stary Kisielin
ZHKZL Zielona Góra
22. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej Klikowa
MZHK Kraków
23. II Kujawsko‑Pomorski Czempionat Użytkowy (2- i 3‑letnie konie ras szla­chet­nych oce­nia­ne w ruchu i sko­kach luzem) KPZHK Bydgoszcz
23 – 24. Wiosenne Targi Rolnicze – pokaz koni hodow­la­nych Olsztyn
W‑MZHK Olsztyn
29. Zasadnicza polo­wa pró­ba zaprzę­go­wa ogie­rów ras zim­no­krwi­stych Borki k/Nowodworu
LZHK Lublin
30. Izerska Parada Powozów Lubomierz
OZHK Wrocław
Maj
1. Towarzyskie zawo­dy w powo­że­niu Kornice
ŚOZHK Katowice
2. „Bieg Zwiadowcy Konnego” Włoszczowa
OZHK Kielce
3. Festyn „Z Koniem za Pan Brat” Putkowice Nadolne k/Drohiczyna
WZHK Białystok
4. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (śl.)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
Zmiana ter­mi­nu z 26.04.
ZT Książ
PZHK
6 – 7. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr., śl.) ZT Klikowa
PZHK
8. Ogólnopolski Czempionat Kuców
XI Pokaz Wszechstronnego Wykorzystania Koni i Kuców
Bychawa k/Lublina
LZHK Lublin
10. Przegląd źre­biąt ras zim­no­krwi­stych rocz­nych i dwu­let­nich Orchówek
LZHK Lublin
11. Przegląd źre­biąt ras szla­chet­nych rocz­nych i dwu­let­nich Czarna
LZHK Lublin
13. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.) ZT Doruchów
PZHK
13 – 15. Kwalifikacje koni 4‑, 5- i 6- let­nich do MPMK w sko­kach Kobylarnia
KPZHK Bydgoszcz
14. I Mazowiecki Czempionat Młodzieży Hodowlanej Koni Wszystkich Ras Józefin
WZHK Warszawa
14. II Ścieżka Huculska nad Lutnią
Zasadnicza polo­wa pró­ba wierz­cho­wa kla­czy hucul­skich
Zalutyń
LZHK Lublin
14 – 15. Kawaleryjski Turniej Jeździecki Czterech Miast
Tarnowski Oddział Jazdy Konnej im. V Pułku Strzelców Konnych
zmia­na ter­mi­nu z 21 – 22.05.
Klikowa
MZHK Kraków
15. Ogólnopolska Wystawa Młodzieży Hodowlanej róż­nych ras – „Święto Konia” Siedlec Trzebnicki
OZHK Wrocław
15. Pielgrzymka hodow­ców i miło­śni­ków koni na Górze Św. Anny Góra Św. Anny
ŚOZHK Katowice
15. III Młodzieżowy Czempionat Koni Ras Zimnokrwistych
zmia­na ter­mi­nu z 22.05.
Marynin k/Radzynia Podlaskiego
LZHK Lublin
17. Przegląd źre­biąt ras zim­no­krwi­stych rocz­nych i dwu­let­nich Wolica
LZHK Lublin
18. Przegląd źre­biąt ras zim­no­krwi­stych rocz­nych i dwu­let­nich Uhnin
LZHK Lublin
19. VI Kujawsko-Pomorskie Otwarte Premiowanie Młodzieży Zimnokrwistej (rocz­ne i 2‑letnie konie zim­no­krwi­ste) SK Nowe Jankowice
KPZHK Bydgoszcz
20. III Warmińsko-Mazurski Czempionat w sko­kach luzem koni ras szla­chet­nych SK Galiny
W‑MZHK Olsztyn
21. III Czempionat Koni Ras Szlachetnych
Preselekcja ogie­rów ras szla­chet­nych do Zakładów Treningowych
zmia­na ter­mi­nu z 15.05.
Janów k/Chełma
LZHK Lublin
21 – 22. „Majówka w Regietowie”
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej, Eliminacje do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej
Regietów
MZHK Kraków
22. Majówka Konna w Parku Pszczyńskim – Towarzyskie zawo­dy w powo­że­niu Pszczyna
ŚOZHK Katowice
28 – 29. Wystawa Specjalistyczna, Czempionat Koni Sokólskich Szepietowo
WZHK Białystok
29. VIII Parada Konna w Żarówce – Czempionat Hodowlany Klaczy Żarówka k/Mielca
OZHK Rzeszów
29. VII Świętokrzyski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy PKZ Ożarów
OZHK Kielce
29. Regionalny Pokaz Koni Jastrzębia
WZHK Radom
29. Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych
Premiowanie źre­biąt
Drzonków
ZHKZL Zielona Góra
31. Przegląd źre­biąt ras szla­chet­nych rocz­nych i dwu­let­nich Sitno
LZHK Lublin
Czerwiec
4. Pokaz Koni Furioso-Przedświt na Kresach Kalników
OZHK Rzeszów
4 – 5. IV Regionalna Wystawa Koni Rasy Małopolskiej, Huculskiej, Śląskiej i Polski Koń Zimnokrwisty
Amatorski Konkurs Powożenia Zaprzęgami Konnymi
Szczyrzyc
MZHK Kraków
4 – 5. XXV Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych /pkz i ard.pol./ Lubań k/Kościerzyny
PomZHK Malbork
5. Wystawa Koni Sokólskich Dąbrowa Białostocka
WZHK Białystok
5. V Wojewódzkie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi Borki k/Nowodworu
LZHK Lublin
7. Polowa pró­ba zaprzę­go­wa dla kla­czy ras szla­chet­nych Huta
LZHK Lublin
8. Polowa pró­ba zaprzę­go­wa dla kla­czy ras zim­no­krwi­stych Talczyn
LZHK Lublin
10 – 12. Międzynarodowy Czempionat Koni Rasy Ardeńskiej SO Kętrzyn
PZHK, WZHK Białystok, W‑MZHK Olsztyn, PomZHK Malbork
11. „Szlakiem konia Huculskiego”
XVI Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej
Klikowa
MZHK Kraków
11 – 12. X Mazowiecka Wystawa Klaczy Hodowlanych MODR Poświętne k/Płońska
WZHK Warszawa
12. Jarmark Koński Muzeum Wsi Lubelskiej
LZHK Lublin
12. „Z Koniem na spor­to­wo”
III Małopolskie Zawody w Powożeniu
Klikowa
MZHK Kraków
16 – 17. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr., śl.) ZT Bogusławice
PZHK
18. „Święto Konia Małopolskiego”
X Regionalny Czempionat Hodowlany Koni Rasy Małopolskiej
Klikowa
OZHK Rzeszów, MZHK Kraków
18 – 19. Krajowy Czempionat koni ras pol­ski koń zim­no­krwi­sty w typie sztum­skim Stare Pole
PomZHK Malbork
19. III Małopolskie Zawody Strażackich Sikawek Konnych Klikowa
MZHK Kraków
19. Czempionat Koni Rocznych i Dwuletnich Pomigacze
WZHK Białystok
19 – 20. Nabór ogie­rów ras szla­chet­nych
na 100-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Bielice
PZHK
23. Przegląd źre­biąt ras zim­no­krwi­stych rocz­nych i dwu­let­nich Wygnanka
LZHK Lublin
24 – 26. XI Świętokrzyska Ścieżka Huculska Sielec k/Staszowa
OZHK Kielce
25. Czempionat źre­biąt l i 2 let­nich rasy ślą­skiej Poręba
ŚOZHK Katowice
25 – 26. XIX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Czempionat Koni Rasy Zimnokrwistej
Boguchwała
OZHK Rzeszów
25 – 26. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej, Eliminacje do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej Sielec
OZHK Kielce
25 – 26. XXIII Wystawa Zwierząt Hodowlanych Szepietowo
WZHK Białystok
26. Towarzyskie Zawody w Powożeniu Poręba
ŚOZHK Katowice
28. Polowa pró­ba zaprzę­go­wa dla kla­czy ras szla­chet­nych Siennica Nadolna
LZHK Lublin
29. Polowa Wierzchowa Próba Klaczy Szlachetnych KPZHK Bydgoszcz
Lipiec
1 – 2. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (śl.)
Zmiana ter­mi­nu z 24 – 25.06.
ZT Książ
PZHK
2. Czempionat Koni Rocznych i Dwuletnich Bakałarzewo
WZHK Białystok
2 – 3. „IX Zajazd Huculski w Hawłowicach”
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej, Eliminacje do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej
Hawłowice
OZHK Rzeszów
3. Regionalna Wystawa Koni Skaryszew
WZHK Warszawa o/Radom
3. X Wystawa Koni Hodowlanych ras zim­no­krwi­stych Janowo k/Nidzicy
W‑MZHK Olsztyn
3. Czempionat Koni Rocznych i Dwuletnich Sztabin
WZHK Białystok
5. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr., śl.)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
ZT Klikowa
PZHK
8 – 10. XXX Wystawa Zwierząt Hodowlanych
zmia­na ter­mi­nu z 1 – 3.07.
Sitno k/Zamościa
LZHK Lublin
9 – 10. XI Wystawa Koni Zimnokrwistych Oleszyce
OZHK Rzeszów
9 – 10. V Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych Ludźmierz
MZHK Kraków
9 – 10. XVII Świętokrzyski Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich Błonia Opatowskie
OZHK Kielce
10. XII Krajowy Czempionat Młodzieży Koni Rasy Śląskiej SO Książ
OZHK Wrocław, ŚOZHK Katowice
10. Czempionat kla­czy wpi­sa­nych do ksiąg koni ras zim­no­krwi­stych Stulichy k/Węgorzewa
W‑MZHK Olsztyn
10. Wystawa Koni Augustów
WZHK Białystok
16 – 17. „VIII Mazowiecki Weekend z Hucułem”
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej, Eliminacje do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej
Warszawa Białołęka
WZHK Warszawa
16 – 17. XIX Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich SO Białka
LZHK Lublin
17. XIII Wielka para­da zaprzę­gów
VI Mistrzostwa Szwajcarii Kaszubskiej w jeź­dzie na oklep i wyści­gi bry­czek
Szymbark k/Kościerzyny
PomZHK Malbork
17. Regionalne zawo­dy w sko­kach przez prze­szko­dy w Pszczynie – orga­ni­zu­je TKHK Pszczyna i KJ Plessówka Pszczyna
ŚOZHK Katowice
23 – 24. XV Krajowy Czempionat Źrebiąt Rocznych i Dwuletnich rasy pkz oraz arden pol­ski SO Kętrzyn
PZHK, W‑MZHK Olsztyn, WZHK Białystok
24. Towarzyskie zawo­dy zaprzę­gów jed­no­kon­nych i paro­kon­nych Kroczyce
ŚOZHK Katowice
24. VII Amatorski kon­kurs zręcz­no­ści powo­że­nia zaprzę­ga­mi paro­kon­ny­mi
zmia­na ter­mi­nu z 31.07
Ujanowice
MZHK Kraków
31. Ocena źre­biąt pod mat­ka­mi Drohiczyn
WZHK Białystok
Sierpień
6 – 7. II Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia o Puchar Śląska Koszęcin
6 – 7. „Z hucu­łem do Krakowa”
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej, Eliminacje do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej
Rzeszotary
MZHK Kraków
6 – 7. Puchar Małopolski w Rajdach Konnych Łopuszna
MZHK Kraków
XVIII Zawody jeź­dziec­kie w sko­kach przez prze­szko­dy oraz ujeż­dże­niu o puchar Wójta Gminy Nowy Targ
XIV Mistrzostwa Podhala w Zrywce Drewna
7. Koń jaki jest – Czempionat Hodowlany kla­czy rassz­la­chet­nych, rasy zim­no­krwi­stej Skansen Kolbuszowa
OZHK Rzeszów
7. IX Regionalna Wystawa Koni ras zim­no­krwi­stych Tuczna
LZHK Lublin
7. Bazyliada – VII Specjalistyczna Wystawa Zwierząt Hodowlanych – koni rasy konik pol­ski
uwa­ga! impre­za odwo­ła­na!
Pilchowice
OZHK Katowice
8. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr., śl.)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy

odwo­ła­ny
ZT Bogusławice
PZHK
12 – 13. XVI Święto Konika Polskiego
Wszechstronny Konkurs Konika Polskiego (WKKP) – Memoriał Prof. Tadeusza Vetulaniego, jako alter­na­tyw­na polo­wa pró­ba dziel­no­ści
Majdan k/Ruciane-Nida
W‑MZHK Olsztyn
13 – 14. VI Galicyjskie lato z koniem – Zasadnicza zaprzę­go­wa pró­ba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej Kołaczyce k/Jasła
OZHK Rzeszów
16. Nabór ogie­rów rasy ślą­skiej oraz m, wlkp, sp i import.
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
ZT Książ
PZHK
16. Bieszczadzki Czempionat Hodowlany Koni Huculskich w Polanie – Wierzchowa Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej
Zmiana ter­mi­nu z 17.08.
Polana
OZHK Rzeszów
19 – 20. Weekend z koni­kiem pol­skim – pró­by dziel­no­ści kla­czy i ogie­rów, prze­gląd kla­czy z sysa­ka­mi oraz kwa­li­fi­ka­cja ogie­rów i kla­czy rasy konik pol­ski Popielno
W‑MZHK Olsztyn
19 – 20. Ogólnopolski Czempionat koni ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) w sko­kach luzem Drzonków
PZHK
19 – 21. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy Drzonków
PZHK
20. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej, Eliminacje do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej Młodzikowo
ZHKWlkp Gniezno
21. Rogoźnickie Dni Sportu i Rozrywki Rogoźnik
MZHK Kraków
21. Przegląd źre­biąt ras zim­no­krwi­stych Hartowiec k/Lubawy
W‑MZHK Olsztyn
21. Zawody Zaprzęgowe Klukowo
WZHK Białystok
21. Ocena źre­biąt pod mat­ka­mi
Zmiana ter­mi­nu z 15.08.
Suchowola
WZHK Białystok
23. Przegląd źre­biąt ras szla­chet­nych rocz­nych i dwu­let­nich Niedrzwica Kościelna
LZHK Lublin
24. Przegląd źre­biąt ras szla­chet­nych rocz­nych i dwu­let­nich Główne
LZHK Lublin
26 – 28. „XVI Pożegnanie waka­cji w Rudawce Rymanowskiej”
Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej, Eliminacje do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej
Rudawka Rymanowska
OZHK Rzeszów
27. Premiowanie źre­biąt pod mat­ka­mi róż­nych ras Jelenia Góra
OZHK Wrocław
27 – 28. VII Krajowa Wystawa Koników Polskich – TARPANIADA – czem­pio­nat mło­dzie­żo­wy, polo­we pró­by dziel­no­ści, wpis mło­dych ogie­rów do księ­gi, semi­na­rium nauko­we SO Sieraków
ZHKWlkp Gniezno
28. Przegląd źre­biąt ras zim­no­krwi­stych Żurawiec k/Elbląga
W‑MZHK Olsztyn
28. Wystawa kla­czy hodow­la­nych ras zim­no­krwi­stych Pisanica
W‑MZHK Olsztyn
28. Jaki jest koń każ­dy widzi Skansen Olsztynek
W‑MZHK Olsztyn
30. Polowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy rasy konik pol­ski Sławatycze
LZHK Lublin
31. Przegląd źre­biąt rasy hucul­skiej rocz­nych i dwu­let­nich Gęś
LZHK Lublin
Wrzesień
3 – 4. Przegląd źre­biąt ras zim­no­krwi­stych Olsztyn
W‑MZHK Olsztyn
4. Przegląd źre­biąt ras zim­no­krwi­stych Giżycko
W‑MZHK Olsztyn
4. Pokaz Koni Bogoria
OZHK Kielce
4. Towarzyskie zawo­dy zaprzę­gów jed­no­kon­nych, paro­kon­nych i czte­ro­kon­nych Gorzyce
ŚOZHK Katowice
4. Premiowanie źre­biąt rasy ślą­skiej pod mat­ka­mi oraz Polowa pró­ba zaprzę­go­wa kla­czy ślą­skich
Zmiana ter­mi­nu z 11.09.
Sadów
ŚOZHK Katowice
5. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Doruchów
PZHK
5 – 6. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr., śl.)
Zmiana ter­mi­nu z 2 – 3.09.
ZT Klikowa
PZHK
10. Wystawa Hodowlana Młodzieży rasy ślą­skiej i konik pol­ski Lubomierz
OZHK Wrocław
10. XIV Warmińsko-Mazurski Czempionat Źrebiąt ras szla­chet­nych SK Rzeczna
W‑MZHK Olsztyn
10. V Ogólnopolski Czempionat Ogierów Hodowlanych Ras Zimnokrwistych SO Kętrzyn
PZHK, OZHK Malbork, OZHK Olsztyn, ZHKRZ
10 – 11. „Klikowska Parada Konna”
VII Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Śląskiej i V Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty
Klikowa
OZHK Rzeszów, MZHK Kraków
10 – 11. XIII Piknik z Konikiem Polskim – wysta­wa hodow­la­na, „ścież­ka jasiel­ska”, polo­we pró­by dziel­no­ści, wpis mło­dych ogie­rów do księ­gi Trzcinica k/Jasła
OZHK Rzeszów
11. Ocena źre­biąt pod mat­ka­mi Bakałarzewo
WZHK Białystok
16 – 18. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW Strzegom
PZHK
16 – 18. „XXII Dni Huculskie”
Ogólnopolski Czempionat Hodowlany i Użytkowy Koni Rasy Huculskiej
Regietów
MZHK Kraków
17. Wystawa-Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Skaryszew
WZHK Warszawa o/Radom
18. „Jarmark Koński” Chmielnik
OZHK Kielce
18. XX Kaszubska Jesień Rolnicza
Zawody w powo­że­niu o Memoriał im. Wojciecha Dąbrowskiego
Lubań k/Kościerzyny
PomZHK Malbork
18. XI Zawody w powo­że­niu zaprzę­ga­mi kon­ny­mi Gorajec Zagroble
LZHK Lublin
18. Czempionat źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich oraz źre­biąt pod mat­ka­mi w typie szla­chet­nym
Zmiana ter­mi­nu z 04.09.
SK Udórz
ŚOZHK Katowice
22. Ścieżka hucul­ska – zasad­ni­cza pró­ba dziel­no­ści dla koni rasy hucul­skiej Sajzy
WMZHK Olsztyn
22 – 23. Premiowanie źre­biąt ras zim­no­krwi­stych pod mat­ka­mi SK w Dolinie Brdy
PomZHK Malbork
24. Wystawa-Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty KJ Aromer – Józefin
WZHK Warszawa
24. Premiowanie źre­biąt ras szla­chet­nych pod mat­ka­mi Bolesławowo
PomZHK Malbork
25. II Wystawa Koni ras szla­chet­nych Bolesławowo
PomZHK Malbork
28 – 29. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych ZT Bielice
PZHK
29. Wystawa-Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Bratoszewice
OZHK Łódź
30. Wystawa-Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Wola Łagowska
OZHK Kielce
30. Wystawa-Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Klikowa
MZHK Kraków
30 – 01. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w spor­to­wych raj­dach kon­nych Koczek
PZHK
30 – 01. Kwalifikacja Ogierów Ras Zimnokrwistych
Wstępna i zasad­ni­cza polo­wa pró­ba zaprzę­go­wa
Wola Łagowska
OZHK Kielce
30 – 02. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu Strzegom
PZHK
Mistrzostwa Polski Młodych Koni w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi
Październik
1. Wystawa-Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Zabajka
OZHK Rzeszów
1. Czempionat Źrebiąt Ras Szlachetnych Stajnia Jarużyn
KPZHK Bydgoszcz
1 – 2. IV Mistrzostwa Małopolskie w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi Regietów
MZHK Kraków
2. Konkurs Orki Putkowice Nadolne k/Drohiczyna
WZHK Białystok
3 – 4. Wystawa-Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych w tym Sokólskich
Zmiana miej­sca
Szepietowo
WZHK Białystok
5. XLIV Wystawa-Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Janów k/Chełma
LZHK Lublin
6. Wystawa-Sprzedaż Ogierów Rasy Arden Polski Józefin
WZHK Warszawa
6 – 7. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr., śl.)
odwo­ła­ny
ZT Bogusławice
PZHK
7. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Bielice
PZHK
7. Wystawa-Sprzedaż Ogierów Rasy Arden Polski oraz Polski Koń Zimnokrwisty SO Kętrzyn
W‑MZHK Olsztyn
8. Czempionat Hodowlany Klaczy rasy ślą­skiej połą­czo­ny z polo­wą pró­bą zaprzę­go­wą Gniewczyna Łańcucka
OZHK Rzeszów
11. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej Regietów
MZHK Kraków
11 – 12. 63 Wystawa-Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych w tym Sztumskich SO Starogard Gdański
PomZHK Malbork
13. Wystawa-Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Nowe Jankowice
KPZHK Bydgoszcz
14. Wystawa-Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Gorzów
ZHKZL Zielona Góra, ZZHK Szczecin, OZHK Wrocław
14 – 15. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów rasy ślą­skiej oraz m, wlkp, sp i import. ZT Książ
PZHK
19. Uznawanie ogie­rów rasy hucul­skiej Klikowa
PZHK
20. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej Klikowa
MZHK Kraków
21. VI Ogólnopolski Czempionat Ogierów Hodowlanych Ras Zimnokrwistych SO Kętrzyn
ZHKRZ
21. Polowa wierz­cho­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych SK Galiny k/Bartoszyc
W‑MZHK Olsztyn
25. IX Dzień Konia Zimnokrwistego
  • Aukcja ogie­rów star­szych,
  • Zasadnicza polo­wa pró­ba zaprzę­go­wa ogie­rów star­szych
Janów k/Chełma
LZHK Lublin
25. Premiowanie źre­biąt ras zim­no­krwi­stych Kozłów Biskupi
WZHK Warszawa
Listopad
4. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.) ZT Doruchów
PZHK
4. Polowa wierz­cho­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych
Zmiana ter­mi­nu z 26.10
SK Janów Podlaski
LZHK Lublin
Grudzień
  CAVALIADA TOUR POZNAŃ Poznań
PZHK
6. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.) ZT Bielice
PZHK
17. „Kucyk pod cho­in­kę” Kwidzyn
PomZHK Malbork
Hodowca i Jeździec