Kalendarz imprez

 

Kalendarz imprez wystawienniczo-hodowlanych 2017
organizowanych lub współorganizowanych przez PZHK oraz OZHK/WZHK

Luty
2 – 5. CAVALIADA TOUR LUBLIN
Międzynarodowe Zawody w Skokach przez Przeszkody CSI2*
Targi Lublin
PZHK,
LZHK Lublin
4. IV Pokaz Ogierów Hodowlanych Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­stych Klikowa
MZHK Kraków
11 – 12. Czempionat dwu­let­nich kla­czy ras zim­no­krwi­stych Arena – Ostróda
W‑MZHK Olsztyn
16. Zimowa kwa­li­fi­ka­cja ogie­rów ras zim­no­krwi­stych Kwidzyn TRW Miłosna
PomZHK Malbork
21. zt Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (śl.)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
ZT Książ
PZHK
23 – 26. CAVALIADA TOUR WARSZAWA
Międzynarodowe Zawody w Skokach przez Przeszkody CSI3*-W
Warszawa – Torwar
PZHK
25. VI Czempionat Polski Północnej w sko­kach luzem oraz polo­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych Kwidzyn TRW Miłosna
PomZHK Malbork
28. zt Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Doruchów
PZHK
Marzec
4. Wiosenna Aukcja Ogierów Ras Zimnokrwistych
zmia­na ter­mi­nu z 3.03.
KJ Aromer, Józefin
WZHK Warszawa
4. III Pokaz Hodowlany Ogierów Wierzawice
OZHK Rzeszów
4. Pokaz Ogierów – roz­po­czę­cie sezo­nu hodow­la­ne­go 2017 Grabowiec k/Torunia
KPZHK Bydgoszcz
 6. – 7. Doroczny Jarmark Koński „WSTĘPY”
Ogólnopolski Pokaz Ogierów Hodowlanych
Skaryszew
WZHK w Warszawie o/Radom
14. zt Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr., śl.)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
ZT Klikowa
PZHK
18. Pokaz ogie­rów przed sezo­nem kopu­la­cyj­nym 2017 ZSR Bolesławowo
PomZHK Malbork
20. zt Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Bielice
PZHK
27. zt Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
Zakład odwo­ła­ny
ZT Zbrosławice
PZHK
Kwiecień
2. Pokaz tra­dy­cyj­ne­go użyt­ko­wa­nia koni w gospo­dar­stwie i pra­cach polo­wych Muzeum Wsi Lubelskiej
LZHK Lublin
4. zt Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Łąck
PZHK
8. Próba zaprzę­go­wa ogie­rów zim­no­krwi­stych Gniewczyna Tryniecka
OZHK Rzeszów
12. Preselekcja ogie­rów w typie wierz­cho­wym SK Udórz
ŚOZHK Katowice
21 – 22. zt Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (śl.) ZT Książ
PZHK
22. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej
zmia­na ter­mi­nu z 20.04.
Klikowa
MZHK Kraków
22 – 23. Wiosenne Targi Rolnicze-pokaz koni hodow­la­nych W‑MODR Olsztyn
W‑MZHK Olsztyn
25. Ocena źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich ras zim­no­krwi­stych Lubenka
OZHK Lublin
27 – 28. Kurs powo­że­nia – pró­ba dziel­no­ści Hrubieszów
OZHK Lublin
28. zt Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.) ZT Doruchów
PZHK
29. „Bieg Zwiadowcy Konnego” Włoszczowa – Podzamcze
OZHK Kielce
29. III Kujawsko-Pomorski Czempionat Użytkowy (2 – 3‑letnie konie ras szla­chet­nych oce­nia­ne w ruchu i sko­kach luzem) Stajnia Jarużyn
KPZHK Bydgoszcz
29. Szkolenia – ABC powo­że­nia Siedlec Trzebnicki
OZHK Wrocław
30. Towarzyskie zawo­dy w powo­że­niu w Kornicy – Puchar Prezesa ŚOZHK Kornice
ŚOZHK Katowice
Maj
1. Izerska Parada Powozów Lubomierz
OZHK Wrocław
2. Premiowanie Źrebiąt Turek
ZHKWlkp Gniezno
4 – 7. XXVIII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych Międzynarodowe Targi Poznańskie
PZHK
6. I Eliminacja Dolnośląskiej Amatorskiej Ligi Zaprzęgowej DALZ 2017
zmia­na ter­mi­nu z 23.04.
SO Książ
OZHK Wrocław
9. zt Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (śl.)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
ZT Książ
PZHK
10. Przegląd źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich ras szla­chet­nych i zim­no­krwi­stych Sitno k/Zamościa
LZHK Lublin
11. VII Kujawsko-Pomorskie otwar­te pre­mio­wa­nie mło­dzie­ży zim­no­krwi­stej (rocz­ne i 2‑letnie konie zim­no­krwi­ste) SK Nowe Jankowice
KPZHK Bydgoszcz
13. II Mazowiecki Czempionat Młodzieży Hodowlanej Wszystkich Ras Józefin
KJ Aromer

WZHK Warszawa
13. XIV Akademickie Mistrzostwa Województwa Lub. w sko­kach przez prze­szko­dy UP Felin
LZHK Lublin
13 – 14. III Ścieżka hucul­ska Zalutyń k/Piszczaca
LZHK Lublin
14. Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych, pre­mio­wa­nie źre­biąt rasy ślą­skiej OSiR Drzonków
ZHKZL Zielona Góra
14. Regionalny Pokaz Koni
zmia­na ter­mi­nu z 4.06.
Jastrzębia
WZHK w Warszawie o/Radom
15 – 16. zt Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr., śl.)
zmia­na ter­mi­nu z 12 – 13.05.
ZT Klikowa
PZHK
16. Przegląd źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich ras szla­chet­nych Zarzeka
LZHK Lublin
18. zt Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.) ZT Bielice
PZHK
18. Wystawa koni – kon­kurs zaprzę­gów Turka k/Dorohuska
LZHK Lublin
19. IV Warmińsko-Mazurski Czempionat w sko­kach luzem koni ras szla­chet­nych SK Galiny k/Bartoszyc
W‑MZHK Olsztyn
20, Premiowanie Źrebiąt Gniezno
ZHKWlkp Gniezno
20 – 21. Wystawa Specjalistyczna – Czempionat Koni Sokólskich Szepietowo
WZHK Białystok
21. Majówka Konna w Parku Pszczyńskim – Towarzyskie zawo­dy w powo­że­niu – Puchar Prezesa ŚOZHK Pszczyna
ŚOZHK Katowice
21. IV Młodzieżowy Czempionat koni ras zim­no­krwi­stych Bedlno k/Radzynia
LZHK Lublin
21. Ogólnopolska Wystawa Młodzieży Hodowlanej róż­nych ras – „Święto Konia” Siedlec Trzebnicki
OZHK Wrocław
23. Polowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras zim­no­krwi­stych Kawka k/Lublina
LZHK Lublin
23 – 24. zt Kwalifikacja ogie­rów ras szla­chet­nych do 100-dniowego tre­nin­gu wierz­cho­we­go Leszno
PZHK
25. zt Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.)
Zakład odwo­ła­ny
ZT Zbrosławice
PZHK
27. Premiowanie źre­biąt: wlkp, sp, m, z, ras pry­mi­tyw­nych i kuców
impre­za odwo­ła­na
Siedlnica, pow. Wschowa
ZHKZL Zielona Góra
27 – 28. „Majówka w Regietowie” – pró­ba dziel­no­ści i kwa­li­fi­ka­cje do czem­pio­na­tu użyt­ko­we­go SKH – Gładyszów
MZHK Kraków
28. VIII Świętokrzyski Młodzieżowy Czempionat Koni Ras Zimnokrwistych Ożarów
OZHK Kielce
28. II Mistrzostwa Kaszub w zawo­dach zaprzę­go­wych (sin­gle i pary) Gmina Dziamiany
PomZHK Malbork
28. IV Czempionat Koni Ras Szlachetnych SO Białka
LZHK Lublin
30 – 31. zt Kwalifikacja ogie­rów ras szla­chet­nych do ZT SO Białka
LZHK Lublin
PZHK
Czerwiec
2. zt Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.) ZT Łąck
PZHK
3. Pokaz Koni Furioso-Przedświt na Kresach Kalników
OZHK Rzeszów
3 – 4. XXVI Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych (pkz i ard.pol.) PODR Lubań k/Kościerzyny
PomZHK Malbork
3 – 4. Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Sielinko
ZHKWlkp Gniezno
4. IX Parada Konna w Żarówce Żarówka
OZHK Rzeszów
4. VI Wojewódzki Czempionat Koni, Zawody kawa­le­ryj­skie Borki k/Nowodworu
LZHK Lublin
4. XVII Wystawa Koni Hodowlanych Margonin
ZHKWlkp Gniezno
10 – 11. „Szlakiem Konia Huculskiego”
XVII Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej
Klikowa
MZHK Kraków
10 – 11. Specjalistyczna wysta­wa zwie­rząt hodow­la­nych pod nazwą „XI Mazowiecka Wystawa Klaczy Hodowlanych” MODR Poświętne k/Płońska
WZHK Warszawa
10 – 11. Wystawa Specjalistyczna – Czempionat Koni Sztumskich
zmia­na ter­mi­nu z 17 – 18.06.
PODR Stare Pole k/Malborka
PomZHK Malbork
10 – 11. XX Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich SO Białka
LZHK Lublin
10 – 11. „Konie i Powozy”, Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Rokosowo
ZHKWlkp Gniezno
11. XXII Amatorskie Zawody w Powożeniu MODR Poświętne k/Płońska
WZHK Warszawa
17 – 18. „Święto Konia Małopolskiego”
XI Regionalny Czempionat Hodowlany Koni Rasy Małopolskiej
Klikowa
MZHK Kraków
OZHK Rzeszów
18. II Eliminacja Dolnośląskiej Amatorskiej Ligi Zaprzęgowej DALZ 2017 Folwark Leszczynówka Budzów Kolonia
OZHK Wrocław
18. Regionalny Czempionat źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich ras pol­ski koń zim­no­krwi­sty i arden pol­ski Niewodnica Kościelna
WZHK Białystok
18. Wystawa Koni Hodowlanych KACZOR 2017 Odolanów
ZHKWlkp Gniezno
20. Polowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras zim­no­krwi­stych Marynin k/Radzynia
LZHK Lublin
22. Ocena źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich ras zim­no­krwi­stych,  polo­wa pró­ba dziel­no­ści ras zim­no­krwi­stych Dratów k/Łęcznej
LZHK Lublin
23 – 25. XII Świętokrzyska Ścieżka Huculska
impre­za odwo­ła­na
Sielec k/Staszowa
OZHK Kielce
24. zt Polowa wierz­cho­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy
Premiowanie źre­biąt: wlkp, sp, m, z, ras pry­mi­tyw­nych i kuców
zmia­na ter­mi­nu z 27.05.
Stajnia Sportowa Błażejewski Stary Kisielin
ZHKZL Zielona Góra
24. Czempionat źre­biąt l i 2‑letnich rasy ślą­skiej Poręba
ŚOZHK Katowice
24. Zasadnicza Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej Tarnów Klikowa
OZHK Rzeszów
24 – 25. XIX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Boguchwale Boguchwała
OZHK Rzeszów
24 – 25. Wystawa Zwierząt Hodowlanych Końskowola k/Puław
LZHK Lublin
24 – 25. XXIV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym Szepietowo
WZHK Białystok
25. Towarzyskie Zawody w Powożeniu w Porębie – Puchar Prezesa ŚOZHK Poręba
ŚOZHK Katowice
25. Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych
zmia­na ter­mi­nu z 18.06.
Gołańcz
ZHKWlkp Gniezno
27. Przegląd źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich ras zim­no­krwi­stych Parczek
LZHK Lublin
Lipiec
1. Premiowanie źre­biąt Turek
ZHKWlkp Gniezno
1 – 2. XXXI Wystawa Zwierząt Hodowlanych Sitno k/Zamościa
LZHK Lublin
2. Regionalna Wystawa Koni Skaryszew
WZHK w Warszawie o/Radom
2. ikona Rasa pkz XI Wystawa Koni Hodowlanych ras zim­no­krwi­stych Janowo k/Nidzicy
W‑MZHK Olsztyn
2. Wystawa koni ślą­skich Gniewczyna Łańcucka
OZHK Rzeszów
2. Wystawa koni Sztabin
WZHK Białystok
5. ikona Rasa pkz Przegląd źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich ras zim­no­krwi­stych, polo­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy Orchówek k/Włodawy
LZHK Lublin
7. ikona Rasa pkz Przegląd źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich ras zim­no­krwi­stych Żalin k/Chełma
LZHK Lublin
7 – 8. zt Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (śl.) ZT Książ
PZHK
8 – 9. ikona Rasa pkz XII Wystawa Koni Zimnokrwistych w Oleszycach Oleszyce
OZHK Rzeszów
8 – 9. VI Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych Ludźmierz
8 – 9. XVII Świętokrzyski Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich Błonia Opatowieckie
OZHK Kielce
9. Wystawa koni Łuszczów k/Lublina
LZHK Lublin
15. Premiowanie Źrebiąt Sieraków
ZHKWlkp Gniezno
15 – 16. Specjalistyczna wysta­wa zwie­rząt hodow­la­nych pod nazwą „Mazowiecki Weekend z Hucułem” Warszawa Białołęka
WZHK Warszawa
16. ikona Rasa pkz Czempionat ogie­rów kry­ją­cych ras zim­no­krwi­stych Stulichy k/Węgorzewa
W‑MZHK Olsztyn
16. Wystawa koni Augustów
WZHK Białystok
22 – 23. ikona Rasa pkz Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty SO Kętrzyn
WZHK Białystok
PZHK
Specjalistyczna Wystawa Koni Rasy Arden Polski
23. Krajowy Czempionat Koni Rasy Śląskiej SO Książ
DZHK Wrocław
30. IX Amatorski kon­kurs zręcz­no­ści powo­że­nia zaprzę­ga­mi paro­kon­ny­mi Ujanowice
MZHK Kraków
30. Towarzyskie zawo­dy zaprzę­gów jed­no­kon­nych, paro­kon­nych i czte­ro­kon­nych Gogolowa
ŚOZHK Katowice
30. Regionalna Wystawa Koni Drohiczyn
WZHK Białystok
Sierpień
4 – 6. III Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia o Trofeum Śląska Koszęcin
patro­nat PZHK
5 – 6. „Z hucu­łem do Krakowa” – pró­ba dziel­no­ści i kwa­li­fi­ka­cje do czem­pio­na­tu użyt­ko­we­go Rzeszotary
MZHK Kraków
6. Koń jaki jest… Skansen Kolbuszowa
OZHK Rzeszów
6. ikona Rasa pkz X Regionalna Wystawa koni ras zim­no­krwi­stych Tuczna k/Białej Podl.
LZHK Lublin
7 – 8. zt Nabór ogie­rów rasy ślą­skiej oraz m, wlkp, sp i import.
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
ZT Książ
PZHK
11 – 13. MPMK w sko­kach przez prze­szko­dy Drzonków
PZHK
12. Premiowanie źre­biąt pod mat­ka­mi róż­nych ras Jelenia Góra
OZHK Wrocław
12 – 13. VII Galicyjskie Lato z Koniem – kwa­li­fi­ka­cje do czem­pio­na­tu użyt­ko­we­go Kołaczyce
OZHK Rzeszów
16. ikona Rasa hc Bieszczadzki Czempionat Hodowlany Koni Huculskich w Polanie – wierz­cho­wa pró­ba zasad­ni­cza Polana
OZHK Rzeszów
18. Mistrzostwa Podhala w Powożeniu Zakopane
18 – 19. Święto Konika Polskiego Majdan k/Ruciane-Nida
W‑MZHK Olsztyn
19. ikona Rasa hc Ścieżka Huculska Młodzikowo
ZHKWlkp Gniezno
20. III Amatorskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi Klukowo
WZHK Białystok
20. Pokaz koni hodow­la­nych Jankówko
ZHKWlkp Gniezno
22. zt Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr., śl.)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
zmia­na ter­mi­nu z 5.07.
ZT Klikowa
PZHK
25 – 27. XVII Pożegnanie Wakacji Rudawka Rymanowska
OZHK Rzeszów
26. III Zawody kon­ne w sko­kach przez prze­szko­dy i w zręcz­no­ści powo­że­nia Stacja Ogierów Pawłowo k/Chojnic
PomZHK Malbork
26 – 27. Krajowa Wystawa Koników Polskich „Tarpaniada” SO Sieraków
PZHK
ZHKWlkp Gniezno
Wrzesień
  III Mistrzostwa Szwajcarii Kaszubskiej w sko­kach przez prze­szko­dy i zryw­ce spor­to­wej drew­na Stadnina Koni Kolano Wieżyca
PomZHK Malbork
2. Zasadnicza Próba Dzielności koni rasy hucul­skiej Chorzów k/Jarosławia
OZHK Rzeszów
2. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni­ków pol­skich Pomysk Wielki
PomZHK Malbork
2 – 3. ikona Rasa pkz Przegląd źre­biąt ras zim­no­krwi­stych W‑MODR Olsztyn
W‑MZHK Olsztyn
2 – 3. Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Wielkopolskiej Młodzikowo
PZHK
ZHKWlkp Gniezno
IV Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi w sko­kach luzem
zmia­na ter­mi­nu z 11 – 12.08.
IV Ogólnopolski Czempionat Porównawczy Koni Ras: Małopolskiej, Wielkopolskiej i Polski Koń Szlachetny Półkrwi w sko­kach luzem
zmia­na ter­mi­nu z 11 – 12.08.
2 – 3. Towarzyskie zawo­dy zaprzę­gów jed­no­kon­nych, paro­kon­nych i czte­ro­kon­nych w OJ „Lando” Finał Pucharu Prezesa ŚOZHK Ptakowice
ŚOZHK Katowice
2 – 3. Pokaz Koni w Bogorii Bogoria
OZHK Kielce
3. Specjalistyczna wysta­wa zwie­rząt hodow­la­nych pod nazwą „Wystawa Klaczy Hodowlanych oraz Ogierów Hodowlanych”
zmia­na ter­mi­nu z 2 – 3.09.
MODR Siedlce
WZHK Warszawa
3. ikona Rasa pkz Czempionat kla­czy ras zim­no­krwi­stych
zmia­na ter­mi­nu z 27.08.
Giżycko
W‑MZHK Olsztyn
8 – 9. Próby dziel­no­ści kla­czy i ogie­rów rasy kn
Przegląd kla­czy z sysa­ka­mi rasy kn. Kwalifikacja ogie­rów i kla­czy rasy kn
Popielno k/Ruciane Nida
W‑MZHK Olsztyn
9. XV Warmińsko-Mazurski Czempionat Źrebiąt  ras szla­chet­nych SK Rzeczna
W‑MZHK Olsztyn
9 – 10. „Klikowska Parada Konna”
IX Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Śląskiej
i VI Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty
Klikowa
MZHK Kraków
OZHK Rzeszów
10. ikona Rasa pkz Przegląd źre­biąt ras zim­no­krwi­stych Hartowiec k/Lubawy
W‑MZHK Olsztyn
10. Premiowanie źre­biąt rasy ślą­skiej pod mat­ka­mi oraz Polowa pró­ba zaprzę­go­wa kla­czy ślą­skich Sadów
ŚOZHK Katowice
10. Krasnostawski Piknik Konny Kol. Niemienice k/Krasnegostawu
LZHK Lublin
10. XII Pokaz wszech­stron­ne­go wyko­rzy­sta­nia koni i kuców
zmia­na ter­mi­nu z 14.05.
Bychawa
LZHK Lublin
12. zt Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Doruchów
PZHK
14 – 17. MPMK w WKKW Strzegom
PZHK
15 – 17. „XXIII Dni Huculskie”
Mistrzostwa Polski Koni Rasy Huculskiej
SKH Gładyszów
MZHK Kraków
16. zt Polowa zaprzę­go­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy Surowa
ZHKZL Zielona Góra
16. Wystawa Hodowlana Młodzieży rasy ślą­skiej i konik pol­ski Lubomierz
OZHK Wrocław
16. V Ogólnopolski Czempionat Hodowlany Kuców
impre­za odwo­ła­na
KJ Aromer, Józefin
WZHK Warszawa
16 – 17. Konkurs zręcz­no­ści powo­że­nia Gorajec Zagroble
LZHK Lublin
17. XXI Kaszubska Jesień Rolnicza Zawody w powo­że­niu o Memoriał im. Wojciecha Dąbrowskiego PODR Lubań k/Kościerzyny
PomZHK Malbork
17. Czempionat źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich oraz źre­biąt pod mat­ka­mi w typie szla­chet­nym SK Udórz
ŚOZHK Katowice
17. Premiowanie źre­biąt Korpysy
ZHKWlkp Gniezno
19. zt Polowa wierz­cho­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ZSR Pszczela Wola
LZHK Lublin
21 – 22. Premiowanie źre­biąt ras zim­no­krwi­stych pod mat­ka­mi PomZHK Malbork
22 – 24. MPMK w ujeż­dże­niu
zmia­na ter­mi­nu z 29.09.
Strzegom
PZHK
MPMK w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi
zmia­na ter­mi­nu z 29.09.
23. Premiowanie źre­biąt ras szla­chet­nych pod mat­ka­mi Bolesławowo ZSR
PomZHK Malbork
23. III Eliminacja Dolnośląskiej Amatorskiej Ligi Zaprzęgowej DALZ 2017
zmia­na ter­mi­nu z 29.09.
Świdnik
OZHK Wrocław
23. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Skaryszew
WZHK w Warszawie o/Radom
23 – 24. V Regionalne Święto Hodowców Koni Górki
TKHK Garwolin
24. Pokaz koni wszyst­kich ras Bedlno
LZHK Lublin
24. Powiatowa Wystawa Koni Hodowlanych Bukówiec
ZHKWlkp Gniezno
25. Wystawa – Sprzedaż Ogierów ardeń­skich Kwidzyn
PZHK
26. ikona Rasa pkz Wystawa – Sprzedaż Ogierów ras zim­no­krwi­stych Kętrzyn
PZHK
OZHK Olsztyn
27. Wystawa – Sprzedaż Ogierów ardeń­skich Józefin
PZHK
28. ikona Rasa pkz Aukcja Koni Zimnokrwistych SO Białka
LZHK Lublin
29. Polowa pró­ba dziel­no­ści koni rasy konik pol­ski Zwierzyniec
LZHK Lublin
29 – 30. ikona Rasa pkz Kwalifikacja Ogierów Ras Zimnokrwistych
Wstępna i zasad­ni­cza polo­wa pró­ba zaprzę­go­wa
Wola Łagowska
OZHK Kielce
29. ikona Rasa pkz Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Wola Łagowska
OZHK Kielce
30. Jesienna Aukcja Ogierów Ras Zimnokrwistych KJ Aromer – Józefin
WZHK Warszawa
Październik
  Kwalifikacja kla­czy do pro­gra­mów ras zacho­waw­czych Wisznice, SO Białka
LZHK Lublin
2 – 3. ikona Rasa pkz Wystawa – Aukcja ogie­rów ras zim­no­krwi­stych Szepietowo
WZHK Białystok
5. Wystawa – Aukcja ogie­rów ras zim­no­krwi­stych oraz kwa­li­fi­ka­cja kla­czy Bogusławice
Bratoszewice

OZHK Kielce o/Bogusławice
6. ikona Rasa pkz Wystawa – Aukcja Ogierów Zimnokrwistych Klikowa
6 – 7. zt Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów rasy ślą­skiej oraz m, wlkp, sp i import. ZT Książ
PZHK
6 – 7. MPMK w spor­to­wych raj­dach kon­nych
zmia­na ter­mi­nu z 30.09.
Janów Podlaski
PZHK
7. ikona Rasa pkz Wystawa – Aukcja Ogierów Zimnokrwistych w Zabajce; zawo­dy zaprzę­go­we Zabajka
OZHK Rzeszów
7. Czempionat źre­biąt ras szla­chet­nych Stajnia Jarużyn
KPZHK Bydgoszcz
9. zt Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Łąck
ZT Bielice

PZHK
10. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej SKH – Gładyszów
MZHK Kraków
10. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy

Zakład odwo­ła­ny
ZT Janów Podlaski
PZHK
10 – 11. ikona Rasa pkz 64 Wystawa – sprze­daż ogie­rów ras zim­no­krwi­stych Kwidzyn
PomZHK Malbork
12. ikona Rasa pkz Wystawa – Aukcja ogie­rów zim­no­krwi­stych SK Nowe Jankowice
KPZHK Bydgoszcz
13. ikona Rasa pkz Aukcja Ogierów Zimnokrwistych
Premiowanie źre­biąt
Stajnia Czechówka Gorzów Wlkp
ZHKZL Zielona Góra
14. ikona Rasa pkz Specjalistyczna wysta­wa kla­czy star­szych ras zim­no­krwi­stych
Zmiana ter­mi­nu z 02.09.
SK Kozienice
WZHK w Warszawie o/Radom
14 – 15. FINAŁ Dolnośląskiej Amatorskiej Ligi Zaprzęgowej DALZ 2017 SO Książ
OZHK Wrocław
14 – 15. Czempionat użyt­ko­wy koni hodow­la­nych Sieraków
ZHKWlkp Gniezno
17. Uznawanie ogie­rów rasy hucul­skiej Klikowa
MZHK Kraków
18 – 19. zt Polowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych po 100-dniowym tre­nin­gu wierz­cho­wym
Zmiana ter­mi­nu z 17 – 18.09.
SO Łąck
PZHK
18. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej Klikowa
MZHK Kraków
20 – 21. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr., śl.)
zmia­na ter­mi­nu z 1 – 2.09.
ZT Klikowa
PZHK
21. zt Polowa wierz­cho­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych SK-Galiny k/Bartoszyc
W‑MZHK Olsztyn
21. ikona Rasa pkz VI Ogólnopolski Czempionat Ogierów Hodowlanych Ras Zimnokrwistych
zmia­na ter­mi­nu z 23.10.
SO Kętrzyn
PZHK,
OZHK Malbork,
OZHK Olsztyn,
ZHKRZ
26. ikona Rasa pkz X Dzień Konia Zimnokrwistego
Aukcja ogie­rów star­szych
SO Białka
LZHK Lublin
Listopad
10. zt Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.) ZT Doruchów
PZHK
Grudzień
  Kucyk pod cho­in­kę TRW Kwidzyn
PomZHK Malbork
30.11.
– 3.12.
CAVALIADA TOUR POZNAŃ
– CSI3*-W
– Pawilon Polskiej Hodowli
– Aukcja pol­skich koni spor­to­wych „Teraz Polskie Konie”
Poznań
PZHK
7. zt Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.) ZT Łąck
ZT Bielice

PZHK
8. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.)
Zakład odwo­ła­ny
ZT Janów Podlaski
PZHK
Hodowca i Jeździec