Kalendarz imprez

 

Kalendarz imprez wystawienniczo-hodowlanych 2018
organizowanych lub współorganizowanych przez PZHK oraz OZHK/WZHK

Styczeń
28. Zawody fur­ma­nów Węgierska Górka
Ś‑OZHK Katowice
Luty
10. V Pokaz Ogierów Hodowlanych Klikowa
MZHK Kraków
14. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (śl.)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
Książ
PZHK
15 – 18. CAVALIADA TOUR LUBLIN Targi Lublin
PZHK,
LZHK Lublin
19. V Ogólnopolski Pokaz Ogierów Hodowlanych Skaryszew
WZHK w Warszawie o/Radom
24. VII Czempionat Polski Północnej w sko­kach luzem TRW „Miłosna” Kwidzyn
PomZHK Malbork
Polowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych
24. Pokaz ogie­rów hodow­la­nych – OJ Cichoń Dressage Radzionków
Ś‑OZHK Katowice
Marzec
1 – 4. CAVALIADA TOUR WARSZAWA Warszawa – Torwar
PZHK
3. Wiosenna Wystawa-Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych Aromer Józefin
WZHK Warszawa
10.
  • Pokaz Ogierów
  • Halowe Zawody w Powożeniu
  • Rozpoczęcie Sezonu Hodowlanego 2018
Stadnina AGROFOOD S.A.
KPZHK Bydgoszcz
13. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr., śl.)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
Klikowa
PZHK
17. Pokaz ogie­rów Wierzawice
OZHK Rzeszów
19. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
Bielice
PZHK
24. Pokaz ogie­rów przed sezo­nem kopu­la­cyj­nym 2018 TRW „Miłosna” Kwidzyn
PomZHK Malbork
Zimowa kwa­li­fi­ka­cja ogie­rów ras zim­no­krwi­stych
Kwiecień
7. Próba dziel­no­ści ogie­rów zim­no­krwi­stych Gniewczyna Tryniecka
OZHK Rzeszów
9. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
Doruchów
PZHK
10. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
Zmiana ter­mi­nu z 12.03.
Łąck
PZHK
13 – 14. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (śl.) Książ
PZHK
14. Kujawsko-Pomorski Przegląd Użytkowy dla dwu- i trzy­let­nich koni ras szla­chet­nych – oce­nia­ne w ruchu i sko­kach luzem, oraz pre­se­lek­cja mło­dych ogie­rów ras szla­chet­nych Stajnia Jarużyn
KPZHK Bydgoszcz
20. Uznawanie ogie­rów rasy hucul­skiej Klikowa
PZHK,
MZHK Kraków
21. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej Klikowa
MZHK Kraków
26. Preselekcja ogie­rów w typie wierz­cho­wym SK Udórz
Ś‑OZHK Katowice
Maj
1. Izerska Parada Powozów Lubomierz
DZHK Wrocław
1. Towarzyskie zawo­dy w powo­że­niu – Puchar Prezesa Ś‑OZHK Kornice
Ś‑OZHK Katowice
5. Bieg Zwiadowcy Konnego Włoszczowa – Podzamcze
OZHK Kielce
8. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (śl.)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy

Zakład odwo­ła­ny
Książ
PZHK
10. Kujawsko-Pomorskie Premiowanie Młodzieży Zimnokrwistej – rocz­ne i dwu­let­nie konie zim­no­krwi­ste.
Dodatkowo przy odpo­wied­niej ilo­ści zgło­szo­nych koni pla­no­wa­na jest kwa­li­fi­ka­cja kla­czy do pro­gra­mu ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych koni sztum­skich.
SK Nowe Jankowice
KPZHK Bydgoszcz
11 – 12. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr., śl.) Klikowa
PZHK
12. III Mazowiecki Czempionat Młodzieży Hodowlanej Wszystkich Ras Aromer Józefin
WZHK Warszawa
12 – 13. Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Sokólskich – Wystawa Specjalistyczna ODR Szepietowo
PZHK,
WZHK Białystok
13. Regionalny Pokaz Koni Jastrzębia
WZHK w Warszawie o/Radom
15 – 16. Kwalifikacja ogie­rów ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.) – I etap
do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu zaprzę­go­we­go i polo­wej pró­by dziel­no­ści
Leszno
PZHK
17. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.) Bielice
PZHK
19. Ogólnopolski Czempionat Kuców Bielice
KPZHK Bydgoszcz
20. Święto Konia Siedlec
DZHK Wrocław
20. Majówka Konna w Parku Pszczyńskim
– Towarzyskie zawo­dy w powo­że­niu – Puchar Prezesa Ś‑OZHK
Pszczyna
Ś‑OZHK Katowice
20. Pielgrzymka hodow­ców i miło­śni­ków koni na Górze Św. Anny Góra Św. Anny
Ś‑OZHK Katowice
26 – 27. „Majówka w Regietowie”
Próba dziel­no­ści + kwa­li­fi­ka­cje do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej
SKH Gładyszów
MZHK Kraków
27. X Parada Konna w Żarówce
Czempionat Hodowlany kla­czy rasy ślą­skiej i pkz
Żarówka
OZHK Rzeszów
27. IX Świętokrzyski Młodzieżowy Czempionat Koni Ras Zimnokrwistych Ożarów
OZHK Kielce
29 – 30. Kwalifikacja ogie­rów ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.) – I etap
do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu zaprzę­go­we­go i polo­wej pró­by dziel­no­ści

Kwalifikacja odwo­ła­na
SO Białka
PZHK
Czerwiec
  III Mistrzostwa Kaszub w zawo­dach zaprzę­go­wych (sin­gle i pary) gm. Dziemiany
PomZHK Malbork
  Polowa wierz­cho­wa pró­ba kla­czy ras szla­chet­nych (dokład­na data i miej­sce do usta­le­nia) KPZHK Bydgoszcz
2. Pokaz Koni Furioso-Przedświt na Kresach – Kalników
Czempionat hodow­la­ny kla­czy mało­pol­skich
Kalników
OZHK Rzeszów
3. Podhalańskie Mistrzostwa w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi
Impreza odwo­ła­na
Ludźmierz
MZHK Kraków
7. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.) Doruchów
PZHK
8. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.)
Zmiana ter­mi­nu z 10.05.
Łąck
PZHK
9. Specjalistyczna Wystawa Koni Śląskich Pajęczno
OZHK Kielce
9 – 10. XXI Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich SO Białka
PZHK, PZHKM,
LZHK Lublin
Walny Zjazd CIAA Walewice
PZHK
9 – 10. „Szlakiem Konia Huculskiego”
XVIII Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej
Klikowa
PZHK, PZHKH,
MZHK Kraków
9 – 10. XXVII Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych /pkz i ard.pol./ PODR Lubań k/Kościerzyny
PomZHK Malbork
16. Polowa Wierzchowa Próba kla­czy
Premiowanie źre­biąt ras szla­chet­nych
Zielona Góra – Stary Kisielin
ZHKZL Zielona Góra
16 – 17. Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Sztumskich – Wystawa Specjalistyczna
Konkurs Młodych Hodowców
ODR Stare Pole k/Malborka
PZHK,
PomZHK Malbork
16 – 17. „Święto Konia Małopolskiego”
XII Regionalny Czempionat Hodowlany Koni Rasy Małopolskiej
Klikowa
MZHK Kraków
16 – 17. Specjalistyczna wysta­wa zwie­rząt hodow­la­nych pod nazwą „XII Mazowiecka Wystawa Klaczy Hodowlanych” MODR Poświętne
WZHK Warszawa
16 – 17. Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Zmiana ter­mi­nu z 23 – 24.06.
Bratoszewice
OZHK Kielce
16 – 17. Lubuskie Święto Konia + polo­wa wierz­cho­wa pró­ba kla­czy
Zmiana ter­mi­nu, miej­sca i nazwy impre­zy z 26.05. w Kaczenicach
Stary Kisielin
ZHKZL Zielona Góra
17. XXIII Amatorskie Zawody w Powożeniu MODR Poświętne
WZHK Warszawa
17. Końska Zajawka (dodat­ko­wo pla­no­wa­ne jest zor­ga­ni­zo­wa­nie ścież­ki hucul­skiej) Węgierska Górka
Ś‑OZHK Katowice
22 – 23. Mazurska ścież­ka hucul­ska (pró­ba dziel­no­ści + kwa­li­fi­ka­cje do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej) Filice
W‑MZHK Olsztyn
23 – 24. XX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Czempionat Hodowlany kla­czy rasy konik pol­ski
Boguchwała
OZHK Rzeszów
30. Regionalna Wystawa Koni Skaryszew
WZHK w Warszawie o/Radom
30. Czempionat źre­biąt 1- i 2‑letnich rasy ślą­skiej Poręba
Ś‑OZHK Katowice
30 – 1. „Z hucu­łem do Krakowa”
Kwalifikacje do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej
Rzeszotary
MZHK Kraków
Lipiec
1. II Wojewódzka Wystawa koni ślą­skich Tryńcza
OZHK Rzeszów
1. Towarzyskie Zawody w Powożeniu – Puchar Prezesa Ś‑OZHK Poręba
Ś‑OZHK Katowice
2. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr., śl.)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
Zakład odwo­ła­ny
Klikowa
PZHK
6 – 7. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (śl.)
Zakład odwo­ła­ny
Książ
PZHK
7 – 8. VII Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych Ludźmierz
MZHK Kraków
7 – 8. XIII Wystawa Koni Zimnokrwistych Oleszyce
OZHK Rzeszów
7 – 8. XIX Świętokrzyski Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich Błonia Opatowieckie
OZHK Kielce
14. Ścieżka Huculska na Śmidowej
Kwalifikacja do Mistrzostw Ploski koni rasy hucul­skiej
Chorzów
OZHK Rzeszów
15. I Towarzyskie Zawody w sko­kach przez prze­szko­dy TKHK w Garwolinie
15. Regionalne zawo­dy w sko­kach przez prze­szko­dy Pszczyna
Ś‑OZHK Katowice
TKHK Pszczyna
KJ Plessówka
15. Towarzyskie Zawody w Powożeniu – Puchar Prezesa Ś‑OZHK Gogołowa
Ś‑OZHK Katowice
21 – 22. Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty SO Kętrzyn
PZHK, ZHKRZ,
W‑MZHK Olsztyn,
PomZHK Malbork,
WZHK Białystok
Specjalistyczna Wystawa, Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Arden Polski
21 – 22. Specjalistyczna wysta­wa zwie­rząt hodow­la­nych pod nazwą „Mazowiecki Weekend z Hucułem”
Impreza odwo­ła­na
Warszawa Białołęka
WZHK Warszawa
22. Krajowy Czempionat Młodzieży Koni Rasy Śląskiej SO Książ
PZHK,
DZHK Wrocław,
ŚOZHK Katowice
25 – 26. MPMK w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi
Zawody odwo­ła­ne
SO Bogusławice
PZHK
29. X Galicyjski kon­kurs zręcz­no­ści powo­że­nia zaprzę­ga­mi kon­ny­mi Ujanowice
MZHK Kraków
Sierpień
  Premiowanie źre­biąt pod mat­ka­mi DZHK Wrocław
  III Zawody kon­ne w sko­kach przez prze­szko­dy i w zręcz­no­ści powo­że­nia Stacja Ogierów Pawłowo k/Chojnic
PomZHK Malbork
3. Bezpłatne Szkolenie dla miło­śni­ków Tradycji Powożenia Koszęcin
Polska Grupa Tradycji Powożenia
3 – 5. Międzynarodowy Czempionat Koni Rasy Ardeńskiej Szwecja
PZHK
4 – 5. IV Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia o Trofeum Śląska Koszęcin
Polska Grupa Tradycji Powożenia i Zespół Śląsk
5. Koń jaki jest… Skansen Kolbuszowa
OZHK Rzeszów
7. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy

Zakład odwo­ła­ny
Łąck
PZHK
11 – 12. VIII Galicyjskie Lato z Koniem
Kwalifikacja do Mistrzostw Polski koni rasy hucul­skiej
Kołaczyce
OZHK Rzeszów
16 – 17. Kwalifikacja ogie­rów rasy ślą­skiej oraz ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.) – II etap
do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu zaprzę­go­we­go
ZT Książ
PZHK
17. Mistrzostwa Podhala w Powożeniu Zakopane
MZHK Kraków
18. Wielkopolski Czempionat (pró­ba dziel­no­ści + kwa­li­fi­ka­cje do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej) SK Racot
ZHKWlkp Gniezno
19. Rogoźnickie Dni Sportu i Rozrywki Rogoźnik – SK „Dworna”
MZHK Kraków
24 – 26. XVIII Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej
Kwalifikacja do Mistrzostw Polski koni rasy hucul­skiej
Rudawka Rymanowska
OZHK Rzeszów
25 – 26. „Tarpaniada”
Krajowa Wystawa Koników Polskich
SO Sieraków
PZHK, ZHKP,
ZHKWlkp Gniezno
26. Premiowanie źre­biąt ras PKZ pod mat­ka­mi Rosocha
OZHK Kielce
30 – 31. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr., śl.)
Zakład odwo­ła­ny
Klikowa
PZHK
Wrzesień
  IV Mistrzostwa Szwajcarii Kaszubskiej w sko­kach przez prze­szko­dy i zryw­ce spor­to­wej drew­na SK Kolano Wieżyca
PomZHK Malbork
1 – 2. Specjalistyczna wysta­wa zwie­rząt hodow­la­nych pod nazwą „Wystawa Klaczy Hodowlanych oraz Ogierów Hodowlanych” ODR Siedlce
WZHK Warszawa
2. Wystawa Młodzieży Śląskiej i Koników Polskich Lubomierz
DZHK Wrocław
2. Pokaz Koni Bogoria
OZHK Kielce
2. Premiowanie źre­biąt rasy ślą­skiej pod mat­ka­mi
oraz Polowa pró­ba zaprzę­go­wa kla­sy ślą­skich
Sadów
Ś‑OZHK Katowice
8. VII Ogólnopolski Czempionat Ogierów Hodowlanych Ras Zimnokrwistych SO Kętrzyn
PZHK, ZHKRZ
8. Premiowanie źre­biąt ras PKZ pod mat­ka­mi Mogilno Małe
OZHK Kielce
8 – 9. „Klikowska Parada Konna”
X Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Śląskiej
i VII Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty
Klikowa
MZHK Kraków
8 – 9. XIV Piknik z Konikiem Polskim
Impreza odwo­ła­na
Trzcinica k/Jasła
OZHK Rzeszów
9. Powiatowa Wystawa Koni Sztumskich Sztum
PomZHK Malbork
9. Czempionat źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich oraz źre­biąt pod mat­ka­mi w typie szla­chet­nym SK Udórz
Ś‑OZHK Katowice
10. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy

Zakład odwo­ła­ny
Doruchów
PZHK
14 – 15. MPMK w spor­to­wych raj­dach kon­nych Krakowski Tor Wyścigów Konnych Dąbrówka
PZHK
15. Polowa Zaprzęgowa Próba kla­czy ślą­skich Surowa
ZHKZL Zielona Góra
15. Towarzyskie Zawody w Powożeniu FINAŁ – Puchar Prezesa Ś‑OZHK Ś‑OZHK Katowice
15. Krajowy Czempionat Koni Rasy Wielkopolskiej Baborówko
PZHK
ZHKWlkp Gniezno
16. XXII Kaszubska Jesień Rolnicza Zawody, w powo­że­niu o Memoriał im. Wojciecha Dąbrowskiego,
Konkurs Młodego Hodowcy w Powożeniu
PODR Lubań k/Kościerzyny
PomZHK Malbork
16. Jarmark Koński Chmielnik
OZHK Kielce
20 – 23. MPMK w ujeż­dże­niu Strzegom
PZHK
MPMK w sko­kach przez prze­szko­dy
MPMK w WKKW
21. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych /pkz/
Kwalifikacja Ogierów Ras Zimnokrwistych, Kwalifikacja Klaczy do pro­gra­mów – typ sztum. i sok.
SO Bogusławice
OZHK Kielce – biu­ro Bogusławice
21 – 22. Premiowanie źre­biąt ras zim­no­krwi­stych pod mat­ka­mi PomZHK Malbork
21 – 23. „XXIV Dni Huculskie”
Mistrzostwa Polski Koni Rasy Huculskiej
i Ogólnopolski Czempionat Hodowlany
SKH Gładyszów
PZHK, PZHKH
MZHK Kraków
22. 58 Wystawa-Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych /pkz/ Kozienice
WZHK w Warszawie o/Radom
23. IV Wystawa koni ras szla­chet­nych Bolesławowo ZSR
PomZHK Malbork
27. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Ardeńskich TRW „Miłosna” Kwidzyn
PZHK
PomZHK Malbork
28. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Zimnokrwistych i Ardeńskich SO Kętrzyn
PZHK
W‑MZHK Olsztyn
29. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Zimnokrwistych i Ardeńskich Aromer Józefin
PZHK
WZHK Warszawa
29. Premiowanie koni rasy zim­no­krwi­stej Warłów
Ś‑OZHK Katowice
29 – 30. VI Regionalne Święto Hodowców Koni TKHK w Garwolinie
30. V Małopolskie Mistrzostwa W Konkursie Powożenia Zaprzęgami Konnymi – FINAŁ
Impreza odwo­ła­na
Klikowa
MZHK Kraków
Październik
2. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych /pkz + sok./ Szepietowo
WZHK Białystok
3. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych /pkz/ SO Białka
LZHK Lublin
4 – 5. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych /pkz/
Kwalifikacja Ogierów Ras Zimnokrwistych Wstępna i Zasadnicza Polowa Próba Dzielności Ogierów Ras Zimnokrwistych
Wola Łagowska
OZHK Kielce
5. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.)
Zakład odwo­ła­ny
Łąck
PZHK
5. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Zimnokrwistych /pkz/
Kwalifikacja Klaczy do pro­gra­mów – typ sztum. i sok.
Klikowa
MZHK Kraków
6. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Zimnokrwistych /pkz/
Kwalifikacja Klaczy do pro­gra­mów – typ sztum. i sok.
Zabajka
OZHK Rzeszów
6. Kujawsko-Pomorski Przegląd źre­biąt ras szla­chet­nych – źre­bię­ta pod mat­ka­mi Stajnia Jarużyn
KPZHK Bydgoszcz
7. Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi Jarużyn
ZHPKSP
PZHK
KPZHK Bydgoszcz
9. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej SKH Gładyszów
MZHK Kraków
10. 65 Wystawa – Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych /pkz + sztum./ TRW „Miłosna” Kwidzyn
PomZHK Malbork
11. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Zimnokrwistych /pkz/ SK Nowe Jankowice
KPZHK Bydgoszcz
12. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Klikowa
MZHK Kraków
12. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Zimnokrwistych /pkz/
Kwalifikacja kla­czy do pro­gra­mu ochro­ny
Premiowanie źre­biąt wszyst­kich ras, dla któ­rych PZHK pro­wa­dzi księ­gi hodow­la­ne
Gorzów Wielkopolski
PZHK
ZHKZL Zielona Góra
12 – 13. Próba dziel­no­ści ogie­rów rasy ślą­skiej oraz ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.)
po sta­cjo­nar­nym tre­nin­gu zaprzę­go­wym
ZT Książ
PZHK
18. Uznawanie ogie­rów rasy hucul­skiej Klikowa
PZHK,
MZHK Kraków
19. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej Klikowa
MZHK Kraków
19. Zasadnicza Próba Dzielności Ogierów Ras Zimnokrwistych
Zmiana ter­mi­nu z 20.10.
SO Bogusławice
OZHK Kielce – biu­ro Bogusławice
20. Ogólnopolska Wystawa Klaczy Ras Zimnokrwistych
Zmiana ter­mi­nu z 27.10.
Aromer Józefin
WZHK Warszawa,
ZHKRZ
23 – 24. Polowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.) PZHK
27. Ścieżka Huculska w Antoniowie – Zasadnicza Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej Antoniów
OZHK Kielce – biu­ro Bogusławice
Listopad
8. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.)
Zakład odwo­ła­ny
Doruchów
PZHK
19 – 20. Kwalifikacja 2,5‑letnich ogie­rów ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.) – do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu zaprzę­go­we­go i polo­wej pró­by dziel­no­ści Leszno
PZHK
29 – 2. CAVALIADA TOUR POZNAŃ
– CSI3*-W – Pawilon Polskiej Hodowli – Ogólnopolski czem­pio­nat koni ras szla­chet­nych w sko­kach luzem
Poznań
PZHK
Grudzień
  Kucyk pod cho­in­kę TRW „Miłosna” Kwidzyn
PomZHK Malbork
Hodowca i Jeździec