Archiwum

Kategoria: Rasa: Okres:

Zmiany w programach hodowli

6 sierpnia 2020 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa: , , , , , , ,

Polski Związek Hodowców Koni informuje, że z dniem 10 sierpnia wchodzą w życie zaakceptowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmiany w programach hodowli dotyczące:

Przeczytaj cały wpis „Zmiany w programach hodowli” »

Znowelizowane programy hodowli

27 marca 2020 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa: , , , , , , , ,

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptowało znowelizowane programy hodowli dla koni wszystkich ras, tj.: wielkopolskiej, małopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej, polski koń zimnokrwisty, arden polski, huculskiej, konik polski oraz kuc.
Zaktualizowane programy wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku.

Programy hodowli dostosowane do nowych przepisów UE

6 marca 2019 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa: , , , , , , , ,

Polski Związek Hodowców Koni zachęca hodowców i wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z programami hodowli dla poszczególnych ras koni Przeczytaj cały wpis „Programy hodowli dostosowane do nowych przepisów UE” »

Klacze huculskie bez próby dzielności

20 grudnia 2018 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie uprzejmie informuje, że zgodnie z aktualnie obowiązującym „Programem hodowli koni rasy huculskiej”, klacze wpisywane są do księgi stadnej po zaliczeniu minimum wstępnej próby polowej, jednak obligatoryjnie do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 7 lat muszą zaliczyć próbę zasadniczą (wierzchową lub zaprzęgową). Zapis ten obowiązuje wszystkie klacze rasy huculskiej wpisane do księgi stadnej od dnia 1 stycznia 2014 r., bez względu na fakt, czy uczestniczą one w Programie Ochrony Zasobów Genetycznych, czy nie. Przeczytaj cały wpis „Klacze huculskie bez próby dzielności” »

Zmiana w programie hodowli koni małopolskich

5 kwietnia 2018 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa:

Z dniem 19 kwietnia 2018 roku wchodzi w życie zmiana w programie hodowli koni małopolskich, dotycząca warunków wpisu ogierów rasy małopolskiej do księgi stadnej na podstawie wyników uzyskanych w wyścigach konnych. Dotychczas wymagana liczba gonitw ukończonych na miejscu płatnym w ciągu rocznej kariery wyścigowej została ograniczona z 5 do 3. Link do pełnej wersji programu hodowli z zaznaczoną zmianą (Załącznik nr 2 – A.II.6), str. 38)

Obligatoryjne próby dzielności dla klaczy huculskich

21 grudnia 2017 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa:

Przypominamy, iż zgodnie z „Programem hodowli koni rasy huculskiej”, klacze po zaliczeniu wstępnej próby polowej są wpisywane do księgi stadnej, ale muszą obligatoryjnie do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 7 lat zaliczyć próbę zasadniczą – wierzchową lub zaprzęgową (przepis ten obowiązuje wszystkie klacze wpisywane do księgi od 1 stycznia 2014 r.). Przeczytaj cały wpis „Obligatoryjne próby dzielności dla klaczy huculskich” »

Zmiany w programie hodowli koni rasy wielkopolskiej

21 kwietnia 2017 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa:

Zapraszamy do zapoznania się z 2 nowymi zmianami w programie hodowli koni rasy wielkopolskiej, które po akceptacji MRiRW zaczną obowiązywać od 1 maja b.r.: Przeczytaj cały wpis „Zmiany w programie hodowli koni rasy wielkopolskiej” »

Zmiany w programach hodowli ras m, sp i wlkp

27 marca 2017 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa: , ,

Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją programów hodowli koni ras małopolskiej, wielkopolskiej i polski koń szlachetny półkrwi, które zgodnie z decyzją MRiRW zaczną obowiązywać od 15 kwietnia b.r. Przeczytaj cały wpis „Zmiany w programach hodowli ras m, sp i wlkp” »

Zmiany do programów hodowli koni zimnokrwistych oraz arden polski

17 lutego 2017 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa: ,

Polski Związek Hodowców Koni informuje, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptowało zmiany do programów hodowli koni zimnokrwistych oraz arden polski. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi dokumentami (od 1 stycznia 2017 r.). Przeczytaj cały wpis „Zmiany do programów hodowli koni zimnokrwistych oraz arden polski” »

Znowelizowane programy hodowli PKZ i Arden polski

1 września 2016 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa: ,

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptowało znowelizowane programy hodowli dla koni ras zimnokrwistych oraz arden polski. Zmiany dotyczą prób użytkowości i mogą być stosowane od 5 września 2016 roku.

Program hodowli koni rasy małopolskiej

6 czerwca 2016 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni informuje, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptowało jednolitą wersję programu hodowli koni rasy małopolskiej, uwzględniającą wszystkie dotychczas wprowadzone zmiany, jak również nowe poprawki, dotyczące m.in. stacjonarnych i alternatywnych prób dzielności ogierów i klaczy oraz zasad kategoryzacji ogierów. Ponadto zastosowano nowy podział na określone rozdziały i załączniki, a treść niektórych zapisów została uproszczona lub zmodernizowana.
Zgodnie z decyzją MRiRW nowy program obowiązuje od dnia 1 czerwca 2016 roku.

Obowiązkowe próby użytkowości dla klaczy rasy konik polski

17 maja 2016 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni, w wyniku konsultacji z członkami Komisji Księgi Stadnej koni rasy Konik Polski i hodowcami tej rasy, postanowił wprowadzić dla klaczy stadnych rasy konik polski obowiązkową próbę użytkowości (wierzchową lub zaprzęgową). Przeczytaj cały wpis „Obowiązkowe próby użytkowości dla klaczy rasy konik polski” »

Zmiana w programie hodowli koni rasy arden polski

17 września 2015 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni informuje iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptowało poniższe zmiany w treści „Programu hodowli koni rasy arden polski”, które obowiązywać będą od dnia 8 października 2015 r. Przeczytaj cały wpis „Zmiana w programie hodowli koni rasy arden polski” »

Zmiana w programie hodowli koni zimnokrwistych i ard.pol.

12 sierpnia 2015 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa: ,

Polski Związek Hodowców Koni informuje iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptowało poniższe zmiany w treści „Programu hodowli koni zimnokrwistych” oraz „Programu hodowli koni rasy arden polski”, obowiązującego od dnia 23 lipca 2015 r. Przeczytaj cały wpis „Zmiana w programie hodowli koni zimnokrwistych i ard.pol.” »

Kategoryzacja ogierów

9 lutego 2015 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa: , ,

Informujemy, że w związku ze zmianą zapisów kategoryzacji ogierów ras szlachetnych, zatwierdzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisje Ksiąg Stadnych ras: małopolskiej, wielkopolskiej oraz polski koń szlachetny półkrwi na wspólnym spotkaniu w dniu 3 lutego 2015 r. podjęły decyzję, iż ogiery zakwalifikowane w poprzednich latach do rezerwy hodowlanej zostają bezterminowo przywrócone do hodowli, natomiast indywidualne decyzje w przypadku ogierów wycofanych z rozrodu podejmują odpowiednie Komisje Ksiąg Stadnych na podstawie wniosków właścicieli.

Zmiany w programach hodowli m, wlkp i sp

15 stycznia 2015 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa: , ,

Polski Związek Hodowców Koni informuje iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptowało poniższe zmiany w treści „Programów hodowli koni” ras: małopolskiej, wielkopolskiej i polski koń szlachetny półkrwi. Wprowadzone zmiany obowiązują od dnia 1 stycznia 2015 r. Przeczytaj cały wpis „Zmiany w programach hodowli m, wlkp i sp” »

Zmiana w pro­gra­mie hodowli koni zimnokrwistych

30 grudnia 2014 · Kategoria: Programy hodowli, Programy ochrony · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni informuje iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptowało poniższe zmiany w treści „Programu hodowli koni rasy polski koń zimnokrwisty”, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2015 r. Przeczytaj cały wpis „Zmiana w pro­gra­mie hodowli koni zimnokrwistych” »

Zmiana w programach hodowli m, wlkp, sp – od 1 lipca 2014

16 lipca 2014 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa: , ,

Polski Związek Hodowców Koni, po wspólnych ustaleniach Komisji Ksiąg Stadnych Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi, Koni Rasy Wielkopolskiej i Małopolskiej oraz po konsultacjach z hodowcami, informuje iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptowało poniższą zmianę w programach hodowli, która obowiązuje od 1 lipca 2014 roku. Programy koni rasy małopolskiej, wielkopolskiej oraz polski koń szlachetny półkrwi powinny być realizowane zgodnie z wprowadzoną zmianą. Przeczytaj cały wpis „Zmiana w programach hodowli m, wlkp, sp – od 1 lipca 2014” »

Pro­gra­m hodowli koni zimnokrwistych

6 maja 2014 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa:

Zapraszamy do zapoznania się z ujednoliconym programem hodowlanym koni zimnokrwistych (polskiego konia zimnokrwistego, koni sokólskich oraz koni sztumskich). Program ten został zaakceptowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i będzie obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.

Pro­gra­m hodowli koni rasy śląskiej i huculskiej

1 maja 2014 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa: ,

Zapraszamy do zapoznania się z ujednoliconymi programami hodowlanymi koni rasy śląskiej oraz koni rasy huculskiej, które dostępne są na stronie z Programami hodowlanymi. Programy te zostały zaakceptowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i obowiązują od dnia dzisiejszego, tzn. od 1 maja 2014 r.


Hodowca i Jeździec