Archiwum

Kategoria: Rasa: Okres:

Zmiana w pro­gra­mie hodowli koni zimnokrwistych

30 grudnia 2014 · Kategoria: Programy hodowli, Programy ochrony · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni informuje iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptowało poniższe zmiany w treści „Programu hodowli koni rasy polski koń zimnokrwisty”, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2015 r. Przeczytaj cały wpis „Zmiana w pro­gra­mie hodowli koni zimnokrwistych” »

Zmiana w programach hodowli m, wlkp, sp – od 1 lipca 2014

16 lipca 2014 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa: , ,

Polski Związek Hodowców Koni, po wspólnych ustaleniach Komisji Ksiąg Stadnych Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi, Koni Rasy Wielkopolskiej i Małopolskiej oraz po konsultacjach z hodowcami, informuje iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptowało poniższą zmianę w programach hodowli, która obowiązuje od 1 lipca 2014 roku. Programy koni rasy małopolskiej, wielkopolskiej oraz polski koń szlachetny półkrwi powinny być realizowane zgodnie z wprowadzoną zmianą. Przeczytaj cały wpis „Zmiana w programach hodowli m, wlkp, sp – od 1 lipca 2014” »

Pro­gra­m hodowli koni zimnokrwistych

6 maja 2014 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa:

Zapraszamy do zapoznania się z ujednoliconym programem hodowlanym koni zimnokrwistych (polskiego konia zimnokrwistego, koni sokólskich oraz koni sztumskich). Program ten został zaakceptowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i będzie obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.

Pro­gra­m hodowli koni rasy śląskiej i huculskiej

1 maja 2014 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa: ,

Zapraszamy do zapoznania się z ujednoliconymi programami hodowlanymi koni rasy śląskiej oraz koni rasy huculskiej, które dostępne są na stronie z Programami hodowlanymi. Programy te zostały zaakceptowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i obowiązują od dnia dzisiejszego, tzn. od 1 maja 2014 r.

Zmiany w programie hodowli koni rasy małopolskiej, ważne od 13 kwietnia

25 marca 2014 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni informuje, iż od 13 kwietnia 2014 roku w programie hodowli koni rasy małopolskiej zmianie ulega następujący zapis dotyczący uznawania ogierów po alternatywnych próbach dzielności: Przeczytaj cały wpis „Zmiany w programie hodowli koni rasy małopolskiej, ważne od 13 kwietnia” »

Uznawanie koni importowanych do ksiąg stadnych koni rasy wlkp oraz sp

17 marca 2014 · Kategoria: MPMK, Programy hodowli · Rasa: ,

Polski Związek Hodowców Koni przypomina, iż zgodnie z nowym zapisem w programach hodowli koni rasy wielkopolskiej i polski koń szlachetny półkrwi (pkt.III.1), od 20 czerwca 2013 r. każda klacz i ogier hodowli zagranicznej, które pretendują do uznania w księgach stadnych koni ras sp i wlkp, muszą pochodzić od matek wpisanych do księgi głównej. Przepis ten dotyczy również ogierów i klaczy startujących w Mistrzostwach Polski Młodych Koni.

Zmiany w programach hodowli koni ras m, wlkp i sp

10 lutego 2014 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa: , ,

Polski Związek Hodowców Koni, po wspólnych ustaleniach Komisji Ksiąg Stadnych Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi, Koni Rasy Wielkopolskiej i Małopolskiej oraz po konsultacjach z hodowcami, informuje iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptowało poniższe zmiany w programach hodowli, które obowiązują od 1 lutego 2014 roku, a programy koni rasy małopolskiej, wielkopolskiej oraz polski koń szlachetny półkrwi powinny być realizowane zgodnie z wprowadzonymi zmianami. Przeczytaj cały wpis „Zmiany w programach hodowli koni ras m, wlkp i sp” »

Zmiany w programach hodowli kuców

6 lutego 2014 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa:

Zachęcamy do zapoznania się z zaktualizowanym programem hodowli „Kuców i koni małych” (rejestr), na którym zostały naniesione dwie zmiany (zaznaczone kolorem czerwonym) zaakceptowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Przedstawione zmiany wchodzą w życie od dnia 1 marca 2014 r.

Zmiany w programach hodowli koni ras hc i kn

15 stycznia 2014 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa: ,

Polski Związek Hodowców Koni informuje, iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptowało zmiany w zasadach wykonywania badań markerów genetycznych DNA koni rasy huculskiej oraz konik polski, zaproponowane przez Komisje Ksiąg Stadnych koni obu ras, po analizie wykonanych w ostatnich latach badań oraz po uzgodnieniach z hodowcami i właścicielami koni. Przeczytaj cały wpis „Zmiany w programach hodowli koni ras hc i kn” »

Uznanie koni importowanych do ksiąg stadnych koni rasy wlkp oraz sp

9 sierpnia 2013 · Kategoria: MPMK, Programy hodowli · Rasa: ,

Polski Związek Hodowców Koni przypomina, iż zgodnie z nowym zapisem w programach hodowli koni rasy wielkopolskiej i polski koń szlachetny półkrwi (pkt.III.1), każda klacz i ogier hodowli zagranicznej, które pretendują do uznania w księgach stadnych koni ras sp i wlkp, muszą pochodzić od matek wpisanych do księgi głównej. Przepis ten doty­czy rów­nież ogie­rów i kla­czy star­tu­ją­cych w Mistrzostwach Polski Młodych Koni.

Wpis ogierów do ksiąg stadnych na podstawie wyników alternatywnych prób dzielności

9 sierpnia 2013 · Kategoria: Programy hodowli

Polski Związek Hodowców Koni przypomina o wprowadzonych w tym roku zmianach (pkt. II) dotyczących wpisu do ksiąg oraz kategoryzacji ogierów na podstawie wyników uzyskanych w MPMK w WKKW, powożeniu oraz rajdach długodystansowych.

Zmiany w Programie Hodowli dla koni rasy małopolskiej

15 lipca 2013 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni informuje, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptowało następującą zmianę w programie hodowli koni rasy małopolskiej Przeczytaj cały wpis „Zmiany w Programie Hodowli dla koni rasy małopolskiej” »

Zmiany w programie hodowli koni rasy małopolskiej

20 czerwca 2013 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni informuje, iż od 6 lipca 2013 roku w programie hodowli koni rasy małopolskiej zmianie uległy następujące wymogi dotyczące uznawania ogierów po alternatywnych próbach dzielności Przeczytaj cały wpis „Zmiany w programie hodowli koni rasy małopolskiej” »

Zmiany w programach hodowli

27 maja 2013 · Kategoria: Programy hodowli, Zakłady Treningowe · Rasa: , , , ,

Polski Związek Hodowców Koni, po wspólnych ustaleniach Komisji Ksiąg Stadnych Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi, Koni Rasy Wielkopolskiej i Małopolskiej oraz po konsultacjach z hodowcami, informuje iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptowało poniższe zmiany w programach hodowli, które będą obowiązywać od 20 czerwca 2013 roku, z wyjątkiem punktu I.3, który obowiązywać będzie od 1 stycznia 2014 r. Przeczytaj cały wpis „Zmiany w programach hodowli” »

Zmiany w Programie Hodowli dla koni rasy pkz

23 kwietnia 2013 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni uprzejmie informuje, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptowało zmianę w Programie Hodowli dla koni rasy polski koń zimnokrwisty. Zmiana dotyczy przeprowadzania wstępnych prób dzielności dla młodych ogierów. Począwszy od 1 lipca 2013 roku próby będą przeprowadzane bez podkładek oporowych. Przeczytaj cały wpis „Zmiany w Programie Hodowli dla koni rasy pkz” »

Zmiany w programach hodowli koni ras m, sp i wlkp – dotyczy kategoryzacji ogierów

4 lutego 2013 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa: , ,

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptowało wprowadzenie następującego zapisu do programów hodowli koni ras m, sp i wlkp, który obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r. Przeczytaj cały wpis „Zmiany w programach hodowli koni ras m, sp i wlkp – dotyczy kategoryzacji ogierów” »

Zmiany w programach hodowli koni ras m, sp i wlkp

4 lutego 2013 · Kategoria: Programy hodowli, Zakłady Treningowe · Rasa: , ,

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptowało wprowadzenie następujących zmian w programach hodowli koni ras m, sp i wlkp, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2013 r. oraz od 1 stycznia 2014 r. Przeczytaj cały wpis „Zmiany w programach hodowli koni ras m, sp i wlkp” »

Powstanie Księgi Stadnej Ardena Polskiego

8 listopada 2012 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni uprzejmie informuje, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją z dnia 7.11.2012 wydało zgodę na otwarcie i prowadzenie przez PZHK Księgi Stadnej Ardena Polskiego. Zapraszamy do zapoznania się z programem hodowlanym nowo powstałej księgi w dziale z Programami hodowlanymi. Przeczytaj cały wpis „Powstanie Księgi Stadnej Ardena Polskiego” »

Zmiany do stacjonarnej próby dzielności ogierów rasy śl

8 października 2012 · Kategoria: Programy hodowli, Zakłady Treningowe · Rasa:

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptowało następujące zmiany w zasadach przeprowadzania stacjonarnej próby dzielności ogierów rasy śląskiej. Przeczytaj cały wpis „Zmiany do stacjonarnej próby dzielności ogierów rasy śl” »

Zmiany w programach hodowli koni ras sp, wlkp i m

5 października 2012 · Kategoria: Programy hodowli, Zakłady Treningowe · Rasa: , ,

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptowało wprowadzenie następujących zmian w programach hodowli, które obowiązywać będą od dnia 1 stycznia 2014 r.: Przeczytaj cały wpis „Zmiany w programach hodowli koni ras sp, wlkp i m” »


Hodowca i Jeździec