Selekcja

Wymagania stawiane ogierom do wpisu do księgi stadnej na podstawie wyników MPMK

 

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Programy hodowlane

 • Zmiany w programach hodowlanych, ważne od czerwca 2011 r. (dotyczy zasad wpisu koni do ksiąg stadnych po ZT, MPMK i wyścigach oraz zasad kategoryzacji).

  Zapis dotyczący wymagań dla ogierów po MPMK brzmi:

  1. ogiery m, sp, wlkp, trakeńskie hodowli polskiej i hodowli zagranicznej ras z listy WBFSH mogą spełnić wymagania alternatywnych prób dzielności i zostać poddane ocenie bonitacyjnej, jeżeli uzyskają w danym sezonie następujące wyniki w klasyfikacji końcowej skokowych Mistrzostw Polski Młodych Koni (muszą ukończyć konkurs finałowy MPMK, bez oceny na płycie):
   • konie 4 letnie polskiej hodowli: min. 16,0 pkt. bonifikacyjnych
   • konie 4 letnie hodowli zagranicznej: min. 16,4 pkt. bonifikacyjnych
   • konie 5 letnie polskiej hodowli: min. 24,0 pkt. bonifikacyjnych
   • konie 5 letnie hodowli zagranicznej: min. 24,6 pkt. bonifikacyjnych
   • konie 6 letnie polskiej hodowli: do 1 błędu (zrzutka lub nieposłuszeństwo lub przekroczenie normy czasu do 0,5 pkt.(5 sek.), upadek jeźdźca wyklucza)
   • konie 6 letnie hodowli zagranicznej: do 1 błędu (jak wyżej)
   • konie 7 letnie polskiej hodowli: do 4 pkt. karnych
   • konie 7 letnie hodowli zagranicznej: do 4 pkt. karnych
  2. ogiery m, sp, wlkp, trakeńskie hodowli polskiej i hodowli zagranicznej ras z listy WBFSH mogą spełnić wymagania alternatywnych prób dzielności i zostać poddane ocenie bonitacyjnej, jeżeli uzyskają w danym sezonie następujące wyniki w klasyfikacji końcowej ujeżdżeniowych Mistrzostw Polski Młodych Koni (muszą ukończyć konkurs finałowy MPMK, bez oceny na płycie):
   • konie 4 letnie polskiej hodowli lub zagranicznej: min. 14,5 pkt. bonifikacyjnych
   • konie 5 letnie polskiej hodowli lub zagranicznej: min. 21,5 pkt. bonifikacyjnych
   • konie 6 letnie polskiej hodowli lub zagranicznej: min. 22,0 pkt. bonifikacyjnych

  lub

 • Zmiany w programach hodowlanych, ważne od 20 czerwca 2013 r i od 1 stycznia 2014 r.

  Zapis dotyczący wymagań dla ogierów po MPMK brzmi:

  II. Uznawanie i kategoryzacja ogierów na podstawie wyników alternatywnych prób dzielności

  1. Uznawanie ogierów ras sp, wlkp, trk i importowanych na podstawie wyników uzyskanych w MPMK w WKKW

   W przypadku, gdy w konkursach dla danej kategorii wiekowej (4, 5 lub 6 lat) uczestniczyło do 10 koni polskiej hodowli, do wpisu do księgi pretendują konie zajmujące w wynikach końcowych miejsca 1-2, które uczestniczyły we wszystkich trzech próbach i zostały sklasyfikowane w wynikach końcowych. W przypadku koni 4-letnich uwzględnia się wyniki po odjęciu punktów za ocenę na płycie.
   Ogier hodowli zagranicznej, który ma być uznany na podstawie wyników MPMK w WKKW nie może być gorszy niż koń polskiej hodowli zajmujący 1. miejsce. W przypadku koni 4-letnich uwzględnia się wyniki po odjęciu punktów za ocenę na płycie.
   W przypadku, gdy w konkursach dla danej kategorii wiekowej (4, 5 lub 6 lat) uczestniczyło powyżej 10 koni polskiej hodowli, do wpisu do księgi pretendują konie z miejsc 1-4, które uczestniczyły we wszystkich trzech próbach i zostały sklasyfikowane w wynikach końcowych. W przypadku koni 4-letnich uwzględnia się wyniki po odjęciu punktów za ocenę na płycie.
   Ogier hodowli zagranicznej, który ma być uznany na podstawie wyników w MPMK w WKKW nie może być gorszy niż koń polskiej hodowli zajmujący 2. miejsce. W przypadku koni 4-letnich uwzględnia się wyniki po odjęciu punktów za ocenę na płycie.
   Uznawanie ogierów rasy małopolskiej na podstawie wyników w MPMK w WKKW pozostaje bez zmian.

  2. Uznawanie ogierów ras m, sp, wlkp, trk i importowanych na podstawie wyników uzyskanych w MPMK w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi

   W przypadku, gdy w konkursach dla danej kategorii wiekowej (4, 5 lub 6 lat) uczestniczyło we wszystkich trzech próbach i zostało sklasyfikowanych w wynikach końcowych do 5 koni polskiej hodowli, o wpis do księgi może się ubiegać się tylko zwycięzca (1m.), pod warunkiem, że uzyskał wynik końcowy co najmniej 22,5 punktu.
   Ogier hodowli zagranicznej, który ma być uznany na podstawie MPMK w powożeniu nie może być gorszy od zwycięzcy polskiej hodowli, a jego wynik końcowy musi wynosić minimum 23 punkty.
   W przypadku, gdy w konkursach dla danej kategorii wiekowej (4, 5 lub 6 lat) uczestniczyło we wszystkich trzech próbach i zostało sklasyfikowanych w wynikach końcowych od 6 do 10 koni polskiej hodowli, o wpis do księgi mogą się ubiegać ogiery zajmujące 1. i 2. miejsce, pod warunkiem, że uzyskały wynik końcowy co najmniej 22,5 punktu.
   Ogier hodowli zagranicznej, który ma być uznany na podstawie MPMK w powożeniu, nie może być gorszy od konia polskiej hodowli, który zajął 2. miejsce, a jego wynik końcowy musi wynosić minimum 23 punkty.
   W przypadku, gdy w konkursach dla danej kategorii wiekowej (4, 5 lub 6 lat) uczestniczyło we wszystkich trzech próbach i zostało sklasyfikowanych w wynikach końcowych powyżej 10 koni polskiej hodowli, o wpis do księgi mogą ubiegać się ogiery, które otrzymały wynik co najmniej 22,5 pkt (bez względu na zajęte miejsce).
   Ogier hodowli zagranicznej, który ma być uznany na podstawie MPMK w powożeniu musi otrzymać wynik minimum 23 pkt.

  3. Uznawanie ogierów rasy małopolskiej na podstawie wyników uzyskanych w sportowych rajdach konnych (rajdach długodystansowych)

   • Ogiery 6-letnie, aby uzyskać wpis do księgi muszą ukończyć MPMK w tempie powyżej 15 km/h, na 1 i 2 bramkę weterynaryjną wchodzić w czasie poniżej 5 min. i na wszystkich bramkach otrzymać za ruch ocenę “A”;
   • Ogiery 7-letnie i starsze, aby uzyskać wpis do księgi muszą dwukrotnie ukończyć konkurs 1* (min. 80 km) w tempie powyżej 15 km/h na zawodach krajowych lub międzynarodowych, w ciągu 2 sezonów startowych.
Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec