Stacjonarna próba dzielności klaczy sp, wlkp, m i importowanych po 60-dniowym treningu zaprzęgowym

Zaprzęgowy trening stacjonarny oraz dwudniowa próba dzielności dla klaczy sp, wlkp, m i importowanych jest prowadzona zgodnie z zasadami stacjonarnej próby zaprzęgowej dla klaczy rasy śląskiej.

Stacjonarnej próbie zaprzęgowej mogą zostać poddane klacze:

 • wpisane lub spełniające warunki wpisu do ksiąg stadnych koni ras sp (w tym importowane), wlkp i m
 • w wieku od 3 lat
 • jałowe lub nisko źrebne (maksymalnie do 3. miesiąca ciąży włącznie w momencie rozpoczęcia treningu).

Klacze przywożone są do Zakładu Treningowego w wyznaczonym dniu. Przed przyjęciem klaczy sprawdzana jest dokumentacja hodowlana i weterynaryjna. Klacz badana jest także przez lekarza weterynarii. Następnie jest ona oceniana przez Komisję na płycie oraz w ruchu (stęp i kłus) na trójkącie. Minimum bonitacyjne dla klaczy m, sp i importowanych ustala się na 72 pkt., natomiast dla klaczy wlkp na 70 pkt.
Klacz musi być przyzwyczajona do podawania wszystkich nóg, oprowadzania w ręku oraz lonżowania w obie strony w ogłowiu z okularami oraz w uprzęży z podogoniem i podpinką, bez wymogu oprzęgania. Podczas prezentacji klaczy dopuszczone jest wędzidło grube, dwuczęściowe. Jeśli klacz nie spełnia w/w wymogów, nie zostanie przyjęta do Zakładu Treningowego.
Powyższego sprawdzianu dokonuje kierownik Zakładu Treningowego w obecności członka Komisji. Skład Komisji Kwalifikującej klacze do Zakładu Treningowego oraz oceniającej je podczas próby dzielności powołuje Zarząd Główny Polskiego Związku Hodowców Koni na wniosek Komisji Ksiąg Stadnych koni ras: polski koń szlachetny półkrwi, wielkopolskiej i małopolskiej.

Program próby

Próba trwa dwa dni. W czasie treningu i próby obowiązuje uprząż szorowa, jednolita dla wszystkich klaczy uczestniczących w treningu i próbie. Pożądane jest mierzenie czasu przy użyciu fotokomórki.

Dzień pierwszy:

 1. Próba na czworoboku wg załączonego programu.
  Próba na czworoboku przeprowadzona jest w pojeździe lekkim, 2-osiowym, o dwóch dyszlach. Pojazd maratonowy jednokonny ze sprawnym hamulcem.

  Lp.ProgramOcenione elementy
  1.A – wjazd kłusem roboczym
  X – zatrzymanie, ukłon
  utrzymanie linii prostej
  nieruchomość
  2.XGCM – kłus roboczyutrzymanie rytmu i impulsu
  3.MXK – wydłużyć wykrok
  KAF – kłus roboczy
  poszerzenie wykroku,
  utrzymanie impulsu. Przejścia
  4.FXH – wydłużyć wykrok
  HCM – kłus roboczy
  poszerzenie wykroku,
  utrzymanie impulsu. Przejścia
  5.MXK – stęp pośredniregularność i długość wykroku
  6.KAF – kłus roboczyutrzymanie rytmu. Postawa
  7.FXH – stęp pośredniregularność i długość wykroku
  8.HCMBRAD – kłus roboczyutrzymanie rytmu. Postawa
  9.D – koło w prawo o średnicy 20 m
  D – koło w lewo o średnicy 20 m
  regularność, dokładność
  figury. Zgięcie na kołach
  10.DX – kłus roboczy
  X – zatrzymanie, ukłon
  utrzymanie linii prostej,
  nieruchomość
  Opuścić czworobok stępem pośrednim

   

  Oceny ogólne
  1.Chody stępObszerność, regularność, swoboda i takt10
  2.Chody kłusObszerność, regularność, swoboda i takt10
  3.ImpulsChęć do ruchu naprzód, zaangażowanie zadu10
  4.PosłuszeństwoReakcja na pomoce, współpraca z powożącym10
  5.Przydatność do
  pracy w zaprzęgu
  Chęć do współpracy10
  Maksymalna liczba punktów50

  Skala ocen:

  • 10 pkt. – ocena wybitna
  • 9 pkt. – ocena bardzo dobra
  • 8 pkt. – ocena dobra
  • 7 pkt. – ocena zadawalająca
  • 6 pkt. – ocena dostateczna
  • 5 pkt. – ocena mierna
  • 4 pkt. – ocena nie zadawalająca
  • 3 pkt. – ocena zła

  Punkty bonifikacyjne przyznaje się według poniższej tabeli:

  Punkty czworobokowePunkty bonifikacyjne
  48,5 – 50,010,0 pkt.
  46,5 – 48,09,5 pkt.
  44,5 – 46,09,0 pkt.
  42,5 – 44,08,5 pkt.
  40,5 – 42,08,0 pkt.
  38,5 – 40,07,5 pkt.
  36,5 – 38,07,0 pkt.
  34,5 – 36,06,5 pkt.
  32,5 – 34,06,0 pkt.
  30,5 – 32,05,5 pkt.
  28,5 – 30,05,0 pkt.
  26,5 – 28,04,5 pkt.
  24,5 – 26,04,0 pkt.
  22,5 – 24,03,5 pkt.
  20,5 – 22,03,0 pkt.
  18,5 – 20,02,5 pkt.
  16,5 – 18,02,0 pkt.
  14,5 – 16,01,5 pkt.
  14 i mniejdyskwalifikacja
 2. Próba szybkości w kłusie na dystansie 1 km.
  Teren płaski, podłoże naturalne (piaszczyste, żwirowe, trawiaste). Pojazd jak w próbie na czworoboku.
  Najlepszy wynik, za który przyznaje się maks. liczbę punktów bonifikacyjnych (10 pkt.), ustala się na 2 min 59 sek. Przejazd w czasie krótszym niż 2 min 59 sek nie jest nagradzany dodatkowymi punktami bonifikacyjnymi. Przekroczenie czasu 3 min 50 sek – dyskwalifikacja. Każde przejście przez klacz z kłusa do galopu na 5 foulee jest karane dodaniem do uzyskanego czasu 5 sekund. Po 5 przejściach do galopu na 5 foulee następuje dyskwalifikacja.

  Norma czasuNorma czasu
  dla złych warunków pogodowych
  Czas odCzas doPkt.Czas odCzas doPkt.
  i mniej0:02:5910,0i mniej0:03:1710,0
  0:03:000:03:029,50:03:180:03:209,5
  0:03:030:03:059,00:03:210:03:239,0
  0:03:060:03:088,50:03:240:03:268,5
  0:03:090:03:118,00:03:270:03:298,0
  0:03:120:03:147,50:03:300:03:327,5
  0:03:150:03:177,00:03:330:03:357,0
  0:03:180:03:206,50:03:360:03:386,5
  0:03:210:03:236,00:03:390:03:416,0
  0:03:240:03:265,50:03:420:03:445,5
  0:03:270:03:295,00:03:450:03:475,0
  0:03:300:03:324,50:03:480:03:504,5
  0:03:330:03:354,00:03:510:03:534,0
  0:03:360:03:383,50:03:540:03:563,5
  0:03:390:03:413,00:03:570:03:593,0
  0:03:420:03:442,50:04:000:04:022,5
  0:03:450:03:472,00:04:030:04:052,0
  0:03:480:03:501,50:04:060:04:081,5
  0:03:51i więcejdyskwalifikacja0:04:09i więcejdyskwalifikacja

Dzień drugi

 1. Próba wytrzymałości.
  Chody przemienne stęp i kłus. Dystans 2 km. Teren płaski, podłoże naturalne (piaszczyste, żwirowe, trawiaste). Próba odbywa się w pojeździe z dwoma dyszelkami o długości zgodnej z regułami powożenia. Pojazdy muszą spełniać podstawowe warunki bezpieczeństwa. Obciążenie równe 100 % masy ciała klaczy (masa pojazdu + powożącego + ładunek).
  Najlepszy wynik, za który przyznaje się maksymalną liczbę punktów bonifikacyjnych (10 pkt.), ustala się na 6 min 09 sek. Przejazd w czasie krótszym niż 6 min 09 sek nie jest nagradzany dodatkowymi punktami bonifikacyjnymi. Przekroczenie czasu 7 min 51 sek – dyskwalifikacja. Każde przejście przez klacz z kłusa do galopu na 5 foulee jest karane dodaniem do uzyskanego czasu 5 sekund. Po 5 przejściach do galopu na 5 foulee następuje dyskwalifikacja.

  Norma czasuNorma czasu
  dla złych warunków pogodowych
  Czas odCzas doPkt.Czas odCzas doPkt.
  i mniej0:06:0910,0i mniej0:06:4610,0
  0:06:100:06:159,50:06:470:06:529,5
  0:06:160:06:219,00:06:530:06:589,0
  0:06:220:06:278,50:06:590:07:048,5
  0:06:280:06:338,00:07:050:07:108,0
  0:06:340:06:397,50:07:110:07:167,5
  0:06:400:06:457,00:07:170:07:227,0
  0:06:460:06:516,50:07:230:07:286,5
  0:06:520:06:576,00:07:290:07:346,0
  0:06:580:07:035,50:07:350:07:405,5
  0:07:040:07:095,00:07:410:07:465,0
  0:07:100:07:154,50:07:470:07:524,5
  0:07:160:07:214,00:07:530:07:584,0
  0:07:220:07:273,50:07:590:08:043,5
  0:07:280:07:333,00:08:050:08:103,0
  0:07:340:07:392,50:08:110:08:162,5
  0:07:400:07:452,00:08:170:08:222,0
  0:07:460:07:511,50:08:230:08:281,5
  0:07:52i więcejdyskwalifikacja0:08:29i więcejdyskwalifikacja
 2. Próba szybkości w stępie.
  Warunki dotyczące pojazdu, uprzęży, obciążenia i podłoża, jak w próbie wytrzymałości. Dystans 500 m. Norma czasu 3 min 45 sek. Przejazd w czasie krótszym niż 3 min 45 sek nie jest nagradzany dodatkowymi punktami bonifikacyjnymi. Przekroczenie czasu 4 min 53 sek – dyskwalifikacja. Każde przejście przez klacz ze stępa do kłusa na 5 kroków jest karane dodaniem do uzyskanego czasu 5 sekund. Po 5 przejściach do kłusa na 5 kroków następuje dyskwalifikacja.

  Norma czasuNorma czasu
  dla złych warunków pogodowych
  Czas odCzas doPkt.Czas odCzas doPkt.
  i mniej0:03:4510,0i mniej0:04:0810,0
  0:03:460:03:499,50:04:090:04:129,5
  0:03:500:03:539,00:04:130:04:169,0
  0:03:540:03:578,50:04:170:04:208,5
  0:03:580:04:018,00:04:210:04:248,0
  0:04:020:04:057,50:04:250:04:287,5
  0:04:060:04:097,00:04:290:04:327,0
  0:04:100:04:136,50:04:330:04:366,5
  0:04:140:04:176,00:04:370:04:406,0
  0:04:180:04:215,50:04:410:04:445,5
  0:04:220:04:255,00:04:450:04:485,0
  0:04:260:04:294,50:04:490:04:524,5
  0:04:300:04:334,00:04:530:04:564,0
  0:04:340:04:373,50:04:570:05:003,5
  0:04:380:04:413,00:05:010:05:043,0
  0:04:420:04:452,50:05:050:05:082,5
  0:04:460:04:492,00:05:090:05:122,0
  0:04:500:04:531,50:05:130:05:161,5
  0:04:54i więcejdyskwalifikacja0:05:17i więcejdyskwalifikacja

UWAGA!

 1. W przypadku złych warunków podczas przeprowadzania próby dzielności (pogoda, podłoże) Komisja Oceny ma prawo złagodzić normy czasowe poszczególnych elementów próby (maksymalnie o 10%).
 2. W przypadku objawów złego samopoczucia klaczy podczas próby (np. kolka moczowa, kulawizna) Komisja Oceny ma prawo wycofać klacz z próby.
 3. W przypadku, gdy wyniki osiągane przez jedną z klaczy w poszczególnych elementach próby znacznie odbiegają od rezultatów pozostałych klaczy w stawce, Komisja Oceny ma prawo wycofać klacz z próby.
 4. Dyskwalifikacja w jednym z elementów próby (1 punkt bonifikacyjny za którykolwiek z elementów próby) oznacza automatyczną dyskwalifikację w wynikach końcowych próby dzielności – klacz nie kończy próby.

Na wynik próby składają się oceny wystawione przez Kierownika Zakładu Treningowego na podstawie obserwacji w trakcie treningu, ocen komisji wystawionych podczas dwu dni próby i ocen obcego powożącego dokonującego oceny na 8-14 dni przed próbą. Oceny obcego powożącego wystawiane są na podstawie przejazdu na czworoboku i oceny tych samych elementów, które następnie ocenia Komisja. Oceny obcego powożącego są przeliczane tak samo jak oceny Komisji. Oceny te są przekazywane do biura PZHK i nie są ujawniane do czasu zakończenia próby.

Kierownik Zakładu Treningowego zobowiązany jest do przedstawienia wyników oceny w przeddzień próby. Oceniając charakter i temperament Kierownik Zakładu Treningowego bierze pod uwagę to, że:

 • Charakter jest to zespół cech psychicznych, właściwych danemu koniowi, które przejawiają się w jego świadomym działaniu. Wyrazem charakteru konia jest również jego stosunek do innych koni oraz ludzi. W populacji można wyróżnić między innymi: konie łagodne lub gwałtowne, łatwe lub trudne w obsłudze, odważne lub tchórzliwe, przyjazne lub złośliwe. Poważnymi wadami charakteru z punktu widzenia użytkowości są trudności w obsłudze, agresja w stosunku do ludzi i innych koni, brak ambicji i woli walki u koni sportowych.
 • Temperament jest to usposobienie konia wyrażające się w jego reakcjach psychonerwowych na wydarzenia świata zewnętrznego. Reakcje te mogą mieć różne natężenie, szybkość i różny czas trwania. Dlatego też można rozróżnić kilka typów temperamentu, biorąc pod uwagę łatwość reakcji pobudzania i hamowania na czynniki zewnętrzne. Z punktu widzenia częstych kontaktów z człowiekiem najlepiej, aby koń charakteryzował się zrównoważonym temperamentem.

Podsumowanie próby dzielności klaczy sp, wlkp, m i importowanych

Lp.CechaOcena kierownika ZTOcena obcego powożącegoOcena komisjiWaga cechyMaksymalna
liczba punktów
w ocenie końcowej
1.Charakter i zachowanie10110
2.Przydatność do użytkowania zaprzęgowego100,55
4.Stęp w zaprzęgu100,55
5.Kłus w zaprzęgu100,55
6.Ocena obcego powożącego101,515
7.Ujeżdżenie101,515
8.Próba szybkości w kłusie101,515
9.Próba wytrzymałości101,515
10.Próba szybkości w stępie101,515
 Ogółem401040 100

Wszystkie cechy są oceniane w skali 10-punktowej. Wynik końcowy stanowi suma punktów bonifikacyjnych uzyskanych w poszczególnych elementach próby, przemnożonych przez wagi tych cech. Przedziały punktowe dla poszczególnych ocen ustala się według zasady:

OcenaPunkty
Wybitnax+2SD i więcej
Bardzo dobrax+SD do x+2SD-0,01
Dobrax do x+SD-0,01
Dostatecznex-SD do x-0,01
Niedostatecznax-SD-0,01 i mniej

gdzie x stanowi średnią arytmetyczną ocenianej stawki, a SD – odchylenie standardowe ocen klaczy.

Klacz zdaje próbę, jeżeli uzyskała ocenę co najmniej dostateczną.

Scroll to Top