Selekcja

ZT Klacze 2015

 

Przedstawiamy ter­mi­ny i wyni­ki prób dziel­no­ści, któ­rym zosta­ły pod­da­ne kla­cze ras szla­chet­nych w Zakładach Treningowych:

Trening wierzchowy

Klacze
szla­chet­ne
Miejsce Kwalifikacje Próba
koń­co­wa
Kwalifikacje Wyniki Zdjęcie
zwy­cię­skiej kla­czy
m, wlkp, sp, zagr Bielice 27
lute­go
28
kwiet­nia
pobierz pobierz

ZT BIELICE (trening wierzchowy) – 28 kwietnia 2015 r.

m, wlkp, sp, zagr Doruchów 2
kwiet­nia
1
czerw­ca
pobierz pobierz  
m, wlkp, sp, zagr Bogusławice 3
kwiet­nia
2
czerw­ca
pobierz pobierz

ZT BOGUSŁAWICE (trening wierzchowy) – 2 czerwca 2015 r.

m, wlkp, sp, zagr Bogusławice 19 czerw­ca – 18 sierp­nia
Zakład odwo­ła­ny
m, wlkp, sp, zagr Doruchów 7
wrze­śnia
6
listo­pa­da
pobierz pobierz  
m, wlkp, sp, zagr Bielice 9
paź­dzier­ni­ka
8
grud­nia
pobierz pobierz

ZT BIELICE (trening wierzchowy) – 8 grudnia 2015 r.

 

Trening zaprzęgowy

Klacze
szla­chet­ne
Miejsce Kwalifikacje Próba
koń­co­wa
Kwalifikacje Wyniki Zdjęcie
zwy­cię­skiej kla­czy
śl. Książ 10
lute­go
10 – 11
kwiet­nia
pobierz pobierz

ZT KSIĄŻ (trening zaprzęgowy) – 10-11 kwietnia 2015 r.

gale­ria gale­ria
m, wlkp, sp, zagr, śl.* Bogusławice 26 lute­go – 27 – 28 kwiet­nia
Zakład odwo­ła­ny
m, wlkp, sp, zagr, śl.* Klikowa 10
mar­ca
8 – 9
maja
pobierz pobierz

ZT KLIKOWA (trening zaprzęgowy) – 8-9 maja 2015 r.

gale­ria
film
śl. Książ 21
kwiet­nia
19 – 20
czerw­ca
pobierz pobierz

ZT KSIĄŻ (trening zaprzęgowy) – 19-20 czerwca 2015 r.

m, wlkp, sp, zagr, śl.* Bogusławice 5
maja
3 – 4
lip­ca
pobierz pobierz

ZT BOGUSŁAWICE (trening zaprzęgowy) – 3-4 lipca 2015 r.

m, wlkp, sp, zagr, śl.* Klikowa 7
lip­ca
4 – 5
wrze­śnia
pobierz pobierz

ZT KLIKOWA (trening zaprzęgowy) – 4-5 września 2015 r.

gale­ria

 

Hodowca i Jeździec