Selekcja

ZT Klacze 2016

 

Przedstawiamy ter­mi­ny i wyni­ki prób dziel­no­ści, któ­rym zosta­ły pod­da­ne kla­cze ras szla­chet­nych w Zakładach Treningowych:

Trening wierzchowy

Klacze
szla­chet­ne
Miejsce Kwalifikacje Próba
koń­co­wa
Kwalifikacje Wyniki Zdjęcie
zwy­cię­skiej kla­czy
m, wlkp, sp, zagr Bielice 19
lute­go
19
kwiet­nia
pobierz pobierz ZT Bielice – 19 kwietnia 2016 r.
m, wlkp, sp, zagr Doruchów 14
mar­ca
13
maja
pobierz pobierz ZT Doruchów – 13 maja 2016 r.
m, wlkp, sp, zagr Doruchów 5
wrze­śnia
4
listo­pa­da
pobierz pobierz  
m, wlkp, sp, zagr Bielice 7
paź­dzier­ni­ka
6
grud­nia
pobierz pobierz ZT Bielice – 6 grudnia 2016 r.

 

Trening zaprzęgowy

Klacze
szla­chet­ne
Miejsce Kwalifikacje Próba
koń­co­wa
Kwalifikacje Wyniki Zdjęcie
zwy­cię­skiej kla­czy
śl. Książ 16
lute­go
15 – 16
kwiet­nia
pobierz pobierz ZT Książ – 15-16 kwietnia 2016 r.
m, wlkp, sp, zagr, śl.* Klikowa 8
mar­ca
6 – 7
maja
pobierz pobierz ZT Klikowa – 6-7 maja 2016 r.
m, wlkp, sp, zagr, śl.* Bogusławice 18
kwiet­nia
16 – 17
czerw­ca
pobierz pobierz ZT Bogusławice – 16-17 czerwca 2016 r.
śl. Książ 4
maja
1 – 2
lip­ca
pobierz pobierz ZT Książ – 1-2 lipca 2016 r.
m, wlkp, sp, zagr, śl.* Klikowa 5
lip­ca
5 – 6
wrze­śnia
pobierz pobierz  
m, wlkp, sp, zagr, śl.* Bogusławice 8 sierp­nia – 6 – 7 paź­dzier­ni­ka
Zakład odwo­ła­ny

 

Hodowca i Jeździec