Selekcja

ZT Klacze 2017

 

Przedstawiamy ter­mi­ny i wyni­ki prób dziel­no­ści, któ­rym zosta­ły pod­da­ne kla­cze ras szla­chet­nych w Zakładach Treningowych:

Trening wierzchowy

Klacze
szla­chet­ne
Miejsce Kwalifikacje Próba koń­co­wa
ter­min wyni­ki ter­min wyni­ki
m, wlkp, sp, zagr Doruchów 28
lute­go
pobierz 28
kwiet­nia
pobierz
m, wlkp, sp, zagr Bielice 20
mar­ca
pobierz  18
maja
pobierz
m, wlkp, sp, zagr Zbrosławice 27 mar­ca – 25 maja
Zakład odwo­ła­ny
m, wlkp, sp, zagr Łąck 4
kwiet­nia
 pobierz 2
czerw­ca
pobierz
m, wlkp, sp, zagr Doruchów 12
wrze­śnia
 pobierz 10
listo­pa­da
pobierz
m, wlkp, sp, zagr Łąck 9
paź­dzier­ni­ka
pobierz 7
grud­nia
pobierz
m, wlkp, sp, zagr Janów Podlaski 10 paź­dzier­ni­ka – 8 grud­nia
Zakład odwo­ła­ny

 

Trening zaprzęgowy

Klacze
szla­chet­ne
Miejsce Kwalifikacje Próba koń­co­wa
ter­min wyni­ki ter­min wyni­ki
śl. Książ 21
lute­go
pobierz 21 – 22
kwiet­nia
pobierz
m, wlkp, sp, zagr, śl.* Klikowa 14
mar­ca
pobierz 15 – 16
maja
pobierz
śl. Książ 9
maja
pobierz 7 – 8
lip­ca
pobierz
m, wlkp, sp, zagr, śl.* Klikowa 22
sierp­nia
pobierz 20 – 21
paź­dzier­ni­ka
pobierz

 

Hodowca i Jeździec