Selekcja

ZT 2015

 

Przedstawiamy ter­mi­ny i wyni­ki prób dziel­no­ści, któ­rym zosta­ły pod­da­ne ogie­ry ras szla­chet­nych w Zakładach Treningowych:

2015
Ogiery Miejsce Katalog Kwalifikacje Próba koń­co­wa
ter­min wyni­ki ter­min wyni­ki
szla­chet­ne – m, wlkp, sp i import.
(tre­ning wierz­cho­wy)
Bielice kata­log 22 – 23
czerw­ca
pobierz 30 wrze­śnia
– 1 paź­dzier­ni­ka
pobierz
doda­tek do kat. fil­mygale­ria
ślą­skie oraz m, wlkp, sp i import.
(tre­ning zaprzę­go­wy)
Książ pobierz 18
sierp­nia
pobierz 16 – 17 paź­dzier­ni­ka ślą­skie
szla­chet­ne
Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec