Selekcja

ZT 2017

 

Postanowienia szcze­gó­ło­we:

Przedstawiamy terminy i wyniki prób dzielności, którym zostały poddane ogiery ras szlachetnych w Zakładach Treningowych:

2017
Ogiery Kwalifikacje Próba koń­co­wa
miej­sce ter­min kata­log wyni­ki ter­min kata­log wyni­ki
szla­chet­ne – m, wlkp,
sp i import.
(tre­ning wierz­cho­wy)
Leszno 23 – 24
maja
pobierz pobierz

Łąck
18 – 19
paź­dzier­ni­ka

kata­log

film

szla­chet­ne

Białka 30 – 31
maja
pobierz
ślą­skie oraz m, wlkp,
sp i import.
(tre­ning zaprzę­go­wy)
Leszno 23 – 24
maja
pobierz 6 – 7
paź­dzier­ni­ka
szla­chet­ne
Białka 30 – 31
maja
Książ 7 – 8
sierp­nia
pobierz pobierz ślą­skie
fil­my
Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec