Sprawy związkowe

Kontakt

 

W sprawach wystawienia paszportu koniowatego lub dokonania zmiany właściciela
prosimy kontaktować się z Okręgowymi / Wojewódzkimi Związkami Hodowców Koni.


Biuro PZHK jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 − 16:00

ul. Koszykowa 60/62 m. 16
00-673 Warszawa

Sekretariat tel. 22 628−03−61, 22 629−95−31, 22 628−98−38
Fax: 22 628−68−79

KRS: 0000162222, NIP: 525−10−52−043

Numer konta bankowego
68 1240 6175 1111 0000 4571 0410

PZHK nie udziela informacji handlowych, takich jak np. dane o właścicielach czy o miejscach przebywania koni.


Kontakt z pracownikami biura PZHK

Dyrektor

Andrzej Stasiowski

Sekretariat

Marzena Woźbińska
hodowla@pzhk.pl

Sprawy organizacyjne i marketing

Agnieszka Szymańska
szymanska@pzhk.pl

Ewa Jakubowska
jakubowska@pzhk.pl

Dział księgowości

Piotr Wojciechowski
finanse@pzhk.pl

Dział IT

Mieczysław Staśkiewicz

Barbara Lewandowska-Wawer
wawer@pzhk.pl

Katarzyna Izak
izak@pzhk.pl

Piotr Błażewicz
blazewicz@pzhk.pl

Dział hodowlany

Paulina Peckiel
peckiel@pzhk.pl

Anna Cuber
cuber@pzhk.pl

Justyna Zięba
zieba@pzhk.pl

Ewa Metera-Zarzycka
zarzycka@pzhk.pl

Dział Ksiąg Stadnych
i Identyfikacji

Grażyna Kujawska
kujawska@pzhk.pl

Patrycja Wojciechowska
ksiegi@pzhk.pl

Elżbieta Strzelichowska
strzelichowska@pzhk.pl

Agnieszka Pielak
pielak@pzhk.pl


Mapa dojazdu

Hodowca i Jeździec