Sprawy związkowe

Rasy koni rejestrowane przez PZHK

 


Konie rasy małopolskiej

Rasa małopolskaPowstały głównie na podłożu austro-węgierskich ras półkrwi arabskiej i angielskiej. Są to konie półkrwi angloarabskiej typu wszechstronnie użytkowego. Używane są jako konie wierzchowe i rekreacyjne, chociaż część nadaje się do sportu wyczynowego. Wykorzystywane są do lekkich zaprzęgów.
Zachowały one częściowo urodę koni arabskich i ich łagodne usposobienie, są wytrzymałe i dobrze wykorzystują paszę.
W gospodarstwach prywatnych hoduje się je w województwach południowo-wschodnich.

Konie rasy wielkopolskiej

Rasa wielkopolskaPochodzą od koni poznańskich, trakeńskich i wschodniopruskich, często z dolewem pełnej krwi angielskiej, rzadziej hanowerskiej.
Jako konie półkrwi angielskiej są typu wszechstronnie użytkowego, głównie nadają się do użytkowania wierzchowego i sportowego. Część z nich używana jest do rekreacji i zaprzęgów.
W gospodarstwach prywatnych hoduje się je głównie w województwach zachodnich.

Polski koń szlachetny półkrwi

Rasa polski koń szlachetny półkrwiPowstały z krzyżowania koni różnych ras szlachetnych, głównie wielkopolskich i małopolskich z końmi zagranicznych ras półkrwi.
Konie sp są w typie wierzchowym, rzadziej zaprzęgowym. Użytkuje się je w sporcie i rekreacji.
Występują na terenie całego kraju.

Konie rasy śląskiej

Rasa śląskaSą najmasywniejszym w Polsce typem konia półkrwi angielskiej. Powstały one głównie przy udziale rasy oldenburskiej i częściowo wschodnio-fryzyjskiej.
Zasadniczo jest to typ konia zaprzęgowego, jednakże w zależności od stopnia dolewu pełnej krwi angielskiej, jest on z powodzeniem użytkowany wierzchowo i sportowo.
W gospodarstwach prywatnych hoduje się je w województwach południowo-zachodnich.

Konie rasy zimnokrwistej

Rasa polski koń zimnokrwistyPowstały przy dominującym udziale ogierów ardeńskich i belgijskich.
Są to konie o dużej i średniej masie ciała, typu pociągowego. Ze względu na swoją masę i dobre umięśnienie – oprócz użytkowania pociągowego są doskonałym materiałem rzeźnym, głównie na rynek włoski.
Konie zimnokrwiste występują z dużym nasileniem w województwach północnych, pólnocno-wschodnich i centralnych.

Konie rasy konik polski

Rasa konik polskiSą prymitywną, rodzimą rasą koni powstałą na podłożu dzikiego konia – tarpana. Jak wszystkie rasy wytworzone pod silnym wpływem warunków naturalnych, są wytrzymałe, długowieczne, doskonale wykorzystują paszę oraz są odporne na niesprzyjające warunki bytowania. Ich maść myszata ma charakterystyczną pręgę grzbietową. Używane są do lekkich zaprzęgów oraz pod siodłem, szczególnie dla młodzieży.

Konie rasy huculskiej

Rasa huculskaSą prymitywną rasą górską, powstałą we wschodnich Karpatach. Są wytrzymałe, żywotne i dzielne. Hucuły wykorzystuje się jako konie wierzchowe i juczne, chociaż nadają się również do lekkich zaprzęgów. Użytkowane są również w hipoterapii i agroturystyce. Koniki polskie i hucuły, ze względu na unikalne cechy, stanowią bezcenną rezerwę genetyczną.

Kuce i konie małe

Kuce i konie małeSą to konie różnych ras do 148 cm wzrostu – kuce i do 156 cm konie małe. Polski Związek Hodowców Koni od 2000 roku prowadzi “Rejestr kuców i koni małych” do którego wpisywane są kuce i konie małe ras krajowych (np. kuc feliński) i zagranicznych (np. kuc walijski, haflinger, kuc szetlandzki, connemara itd.). Od 2011 roku prowadzona jest “Polska księga stadna kuców”.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec