Indeks ogólny, skokowy i ujeżdżeniowy na podstawie wartości hodowlanych ogierów trenowanych w roku 2013
Galop wytrzymałościowy nie jest objęty oceną i nie jest uwzględniony w indeksach
Indeksy standaryzowane na średnią=100 i odchylenie standardowe=20
Uszeregowanie w/g INDEKSU OGÓLNEGO (ostatnie kolumny - pozycja w/g poszczególnych indeksów na tle 1542 ogierów)

NAZWA
Paszport
Ojciec
Matka
Ojciec matki
Data ur. Rok testu ZT INDEKS
OGÓLNY
Dokł. oc.
IND.OG.
INDEKS
SKOKOWY
Dokł. oc.
IND.SKOK.
INDEKS
UJEŻDŻ.
Dokł. oc.
IND.UJEŻDŻ.
Poz.
IO
Poz.
IS
Poz.
IU
GOETHE sp
616009670011609
ULCO kwpn
GREASE han
GRAF TOP.han
16/03/2009 2013 BG 130.3 0.75 122.8 0.77 129.1 0.74 95 200 102
EULAMAR sp
616009690137309
MARAM kwpn
EULA sp
LURON.kwpn
16/05/2009 2013 BG 120.3 0.76 120.2 0.77 130.8 0.75 243 245 83
LISSARO sp
616009600110210
COLOX CUP old
LANDORA old
LANDOR S.old
15/02/2010 2013 BG 117.1 0.74 109.7 0.75 123.6 0.72 309 483 182
CAHIR oldos
DE418180685309
CRAWFORD M hol
QUIZ FIRE oldos
QUIDAM'S RUBIN.hol
06/06/2009 2013 BG 109.3 0.74 99.1 0.75 106.9 0.73 518 806 587
ODCZEPSIE sp
616009610188609
CONVOI han
OLINDA I-S sp
POWER PRINCE.westf
02/01/2009 2013 BG 109.2 0.74 106.3 0.75 109.4 0.73 524 581 513
JOKER-W m
616006580489610
ŁOWCA m
JUGLA m
PRZEDŚWIT XIII-4.x
14/04/2010 2013 BG 104.4 0.76 109.9 0.77 106.6 0.75 662 478 594
MALIBOU m
616006660285309
BEKAS m
MELBA m
BERLIN BEJ.m
09/05/2009 2013 BG 99.6 0.76 95.0 0.77 95.3 0.75 810 936 933
TANGER maa
616006580571010
AWANS maa
TANGANIKA JP m
VERITAS 6.xo
16/03/2010 2013 BG 88.9 0.76 96.8 0.77 79.3 0.75 1097 875 1314
LUCIER m
616006690134409
RAMADAN m
LUCZIA m
CZYNEL.xx
27/04/2009 2013 BG 87.7 0.74 91.7 0.75 87.1 0.73 1125 1029 1138