KWZH 2004 – program

Program XIX Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych POLAGRA-FARM 2004.

XIX Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych będzie prezentowała, jako wiodącą, rasę polski koń szlachetny półkrwi, a wśród koni tej rasy potomstwo dwóch zasłużonych ogierów: Lurona i Rubina. Przedstawimy około 20 klaczy i ogierów – młodych potomków Rubina i Lurona, które zostaną ocenione pod względem eksterieru i ruchu, a także użytkowości wierzchowej.

W pawilonie ras rodzimych obejrzą Państwo już chronione rasy koni: hucuły i koniki polskie oraz konie dwu innych ras: małopolskiej i śląskiej, które zostaną również objęte programami ochronnymi. Ponadto tradycyjnie przedstawimy konie wielkopolskie, polskie konie zimnokrwiste oraz kuce i konie małe. Ogółem 67 wystawców przedstawi 110 koni, w tym 66 przedstawicieli ras dużych i 32 małych oraz klacze ze źrebiętami ras zachowawczych.

Wzorem roku ubiegłego dzięki organizatorom, którzy dla koni przygotowali pawilony dużych obszerne ringi, możemy Państwu pokazać konie w ruchu, w różnych formach użytkowania wierzchowego i zaprzęgowego.

Wystawcy mają nadzieję, że zwiedzanie naszej ekspozycji dostarczy Państwu wielu wrażeń i będzie pełną prezentacją dorobku hodowli ostatnich lat. Polski Związek Hodowców Koni serdecznie zaprasza do zwiedzania wystawy koni (pawilony nr 7, 16 oraz 12 – rasy rodzime).

Program (stan na dzień 24.09.2004)

Środa 06.10.2004

 • Godz. 08:00-20:00 KWZH – Przywóz zwierząt
  (Rejestracja zwierząt – Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt – recepcja w paw. 1)
 • Godz. 20:00 KWZH – Spotkanie organizacyjne z hodowcami
  Organizator: Międzynarodowe Targi Poznańskie
  Miejsce: paw. 2 ring

Czwartek 07.10.2004

 • Godz. 09:30 – 10:00 Odprawa komisarzy z MRiRW i członków komisji sędziowskich z komisarzem Wystawy
  Miejsce: paw. 1 (piętro)
 • Godz. 10:00 – 20:00 KWZH – Ocena Zwierząt
  Organizator: Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
  Miejsce: ringi w paw. 2, 12, 7
  Ocena koni: ring paw. 7 godz. 10.00 – 20.00
  Komisarz: T. Podgórski
  Komisja sędziowska: J. Muller, J. Lawin, M. Gibała, T. Głoskowski, B. Kuchejda, W. Niewiński, Z. Jaworski, I. Wrona.
  Bezpośrednio po ocenie przewiduje się dekorację zwierząt flo oraz nagradzanie nagrodami ponad regulaminowymi fundowanymi przez sponsorów.

Piątek 08.10.2004

 • Godz. 09:00 – 17:00 Pokazy zwierząt – Konie: ring: paw. 7
 • Godz. 10:00 – 11:00 „Przekształcenie w hodowli koni w Niemczech Wschodnich, szczególnie w landzie Brandenburgia i rola jaką w tych procesach odgrywa stado ogierów w Neustadt-Dosse”, dr Jurgen Muller – dyrektor SO i SK Neustadt-Dosse
  Organizator: Polski Związek Hodowców Koni, MTP
  Miejsce: pawilon nr 14A II piętro
  Patronat: Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych
 • Godz. 10:00 – 13:00 Próba dzielności klaczy
 • Godz. 10:00 – 16:00 VI FORUM ROLNICZE – Hodowla i produkcja koni
 • Godz. 12:00 Uroczystość otwarcia XIX Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych
  Organizator: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, Międzynarodowe Targi Poznańskie.
  Miejsce: paw. 1
 • Godz. 13:30 KWZH – Uroczystość wręczania nagród czempiona oraz pucharów w tym dla ras rodzimych
  Organizator: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
  Miejsce: ring paw. 2
 • Godz. 13:30 – 15:00 „Hucuły polskie”, dr Iwona Wrona
 • Godz. 14:00 – 17:00 Praca pod siodłem
 • Godz. 17:00 Spotkanie władz resortu rolnictwa z hodowcami zwierząt; wręczanie odznaczeń państwowych i resortowych
  Organizator: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, Międzynarodowe Targi Poznańskie
  Miejsce: paw. 15 – Sala Kongresowa
  Organizatorzy: Instytut Zootechniki – Kraków
  Miejsce: pawilon 12 – ring

Sobota 09.10.2004

 • Godz. 09:00 – 17:00 Pokazy zwierząt – Konie: ring: paw. 7
 • Godz. 09:30 – 13:00 KWZH – Wręczanie złotych i srebrnych medali uczestnikom XIX KWZH
  Organizatorzy: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, Związki hodowców.
  Miejsce:
  konie: ring paw. 7, godz 10:00
  Wręczający: T. Podgórski, prezes A.Woda,
  rasy zachowawcze: ring paw. 12, godz 12:00
  Wręczający: dyr. P. Jakubowski, dyr. J. Krupiński,
 • Godz. 12:00 – 12:50 Spotkanie przedstawicieli MRiRW oraz KCHZ z władzami Polskiego Związku Hodowców Koni
  Uczestniczący ze strony MRiRW: dyr. W. Wojtyra, dyr. P. Jakubowski,
  Uczestniczący ze strony KCHZ: dyr. A. Merecki.
  Miejsce: stoisko KCHZ, pawilon 3A
 • Godz. 16:00 Spotkanie przedstawicieli MRiRW oraz KCHZ z hodowcami uczestnikami obchodów 100-lecia oceny wartości użytkowej bydła na ziemiach polskich
  Uczestniczący ze strony MRiRW: dyr. W. Wojtyra, dyr. P. Jakubowski, H. Kostrzewska,
  Uczestniczący ze strony KCHZ: dyr. A. Merecki.
  Miejsce: stoisko KCHZ, pawilon 3A

Niedziela 10.10.2004

 • Godz. 09:30 – 17:00 Pokazy zwierząt – Konie: ring: paw. 7
Scroll to Top