Kategoria: Porady żywieniowe

Kategoria: Rasa: Okres:

Wrzody przewodu pokarmowego

7 grudnia 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe ·

W profilaktyce żywieniowej koni priorytetowe traktowanie ich układu pokarmowego nakazuje nam zwrócić szczególną uwagę na jeden z najbardziej rozpoznanych stanów chorobowych tego układu czyli na owrzodzenie żołądka. Od momentu rozpoczęcia przez człowieka planowanej hodowli koni, wrzody pozostają jedną z najczęstszych dolegliwości naszych podopiecznych. Na ich powstanie i rozwój najbardziej narażone są oczywiście konie sportowe, utrzymywane w ciągłym reżimie treningowym i startowym, rygorze częstych podróży i zmian, a co z tym związane – ze znacznym stresem. Czytaj dalej »

Witamina E z selenem

30 listopada 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe ·

Witamina E niweluje skutki intensywnego treningu, działa protekcyjnie na tkankę mięśniową, współdziała z selenem i witaminą C oraz wzmacnia odporność. To najkrótsza charakterystyka witaminy, która jako kluczowy egzogenny antyoksydant musi być dostarczana koniom wraz z paszą i suplementami dedykowanymi. Zwłaszcza koniom sportowym. Czytaj dalej »

Witaminy – zdrowie i odporność

23 listopada 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe ·

Dodatek witamin do podstawowej dawki pokarmowej, najczęściej w postaci preparatu mineralno-witaminowego, stosujemy, aby pokryć indywidualne potrzeby pokarmowe konia i zmaksymalizować pozytywne efekty związane ze stosowaniem odpowiedniej diety. Witaminowe dodatki uzupełniające, jak sama nazwa wskazuje, mają za zadanie uzupełniać deficyt witamin, zwłaszcza tych, których w dawce pokarmowej złożonej z siana i owsa jest za mało. Czytaj dalej »

Prawidłowe żywienie konia czyli pochwała ciągłej nauki

16 listopada 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe ·

Jako hodowcy, obserwujący nasze konie od dnia ich narodzin, często oceniamy ich stan odżywienia na podstawie kondycji, ogólnego wyglądu oraz zachowania. Nikt lepiej niż my sami nie zna swoich podopiecznych, ich preferencji żywieniowych, przebytych chorób czy problemów, które towarzyszyły nam na drodze ich wzrostu i rozwoju. Jednak ocena właściwego zaopatrzenia organizmu konia we wszystkie niezbędne składniki odżywcze oraz jego potrzeb pokarmowych nie zawsze jest sprawą oczywistą i prostą. Czytaj dalej »

Miedź i cynk

9 listopada 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe ·

Miedź jest jednym z ważniejszych pierwiastków w diecie koni. Jest niezbędna do prawidłowego rozwoju układu szkieletowego, mobilizacji zapasów żelaza, zachowania integralności mitochondriów oraz detoksykacji nadtlenków. Łącznie z cynkiem wchodzi w skład różnych enzymów lub jest ich aktywatorem, ma znaczny wpływ na rozwój tkanki kostnej i dojrzewanie chrząstek stawowych oraz wzmacnia odporność organizmu. Odpowiednia podaż miedzi i cynku, a zwłaszcza miedzi, przyczynia się do zapobiegania OCD czyli zaburzeniom wzrostu chrząstki stawowej koni. Czytaj dalej »

Żelazo i mangan

2 listopada 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe ·

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dzisiaj o roli i wzajemnej relacji kolejnej pary pierwiastków antagonistycznych – żelaza i manganu, choć nieczęsto się zdarza, aby na skutek błędów żywieniowych dochodziło do na tyle wysokiej nadwyżki lub deficytu jednego z tych mikroelementów, by prowadziła ona do zaburzeń we wchłanianiu i wykorzystaniu przez organizm drugiego z nich. Zarówno żelazo jak i mangan są bowiem obecne w stosunkowo dobrej koncentracji w sianie oraz zielonce i przy dobrej jakości pasz objętościowych niedobory tych pierwiastków nie powinny mieć miejsca. Czytaj dalej »

Wapń i fosfor

26 października 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe ·

Znaczenie składników mineralnych i witamin dla prawidłowego funkcjonowania organizmu jest bardzo duże. Stanowią element budulcowy szkieletu, pełnią ważną rolę w tkankach i płynach ustrojowych, w gospodarce wodnej i w przebiegu wielu procesów enzymatycznych. Składniki mineralne dzielą się na makroelementy i mikroelementy. Czytaj dalej »

Dobór preparatów mineralno-witaminowych

19 października 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe ·

Preparat mineralno – witaminowy, szczególnie w okresie braku wiosennego bądź letniego pastwiska, jest istotnym elementem końskiej diety. Makro- i mikroelementy to związki niezbędne do życia. Ich odpowiedni udział ma wpływ na prawidłowy przebieg funkcji życiowych, rozwój i zdrowie. Jednak w dawkowaniu ich ilości niezbędny jest zdrowy rozsądek i umiar, a także odniesienie do zalecanych w diecie koni poziomów składników mineralnych i witamin. Czytaj dalej »

Dwulatki

12 października 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe ·

Dwulatki rosną i rozwijają się mniej intensywnie niż roczniaki, gdyż okres największego rozwoju konia to pierwsze 18 miesięcy życia. W okolicach 15 miesiąca koń ma już 90% wielkości przyszłego wzrostu i 70% przyszłej masy ciała. U dwulatków wzrost następuje głównie wzdłuż i wszerz. Pogłębia się ich klatka piersiowa i następuje rozrost mięśni pokrywających kościec. W tym wieku wyraźnie zaznaczają się też różnice we wzroście i rozwoju źrebiąt różnych ras – w zależności od tempa dojrzewania właściwego danej rasie. Czytaj dalej »

Roczniaki

5 października 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe ·

Jednym z najtrudniejszych okresów w hodowli jest pierwszy rok wychowu źrebiąt. Najbardziej krytyczne momenty to te, kiedy diametralnie zmieniają się warunki i środowisko bytowania, a więc narodziny, odsadzenie i pierwsza zima. Gdy bezpiecznie przejdziemy z naszymi źrebiętami przez te trzy okresy, wkraczają one w kolejne etapy rozwoju – mamy już wówczas do czynienia z młodzieżą czyli kolejno z roczniakami i dwulatkami, a więc końmi starszymi, bardziej odpornymi i przede wszystkim dużo bardziej samodzielnymi niż miało to miejsce w pierwszym roku ich życia. Na czym więc ma polegać nasza opieka w poszczególnych etapach ich dojrzewania i co jest niezbędne, aby roczniaki i dwulatki prawidłowo rosły i się rozwijały? Czytaj dalej »

Przygotowanie do jesieni – zadbanie o odporność

28 września 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe ·

Odporność u koni, choć jako układ bardzo złożona i częściowo nie do końca jeszcze przez świat nauki poznana i zrozumiała, jest wypadkową przede wszystkim trzech czynników – poziomu stresu, odżywienia organizmu i wieku konia. Na wiek koni nie mamy specjalnie wpływu – starzeją się one razem z nami, najczęściej wbrew naszej woli. Czytaj dalej »

Żywienie koni starszych

21 września 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe ·

Nasza coraz bardziej dojrzała praktyka hodowlana oraz zasobność portfela pozwalają nam coraz częściej zapewnić dożywotnią opiekę starym i wysłużonym koniom – zasłużonym matkom stadnym, ogierom, koniom sportowym czy po prostu naszym wiernym towarzyszom, na których grzbietach spędziliśmy wiele godzin treningów, spacerów i przejażdżek w terenie. Górę bierze zarówno siła sentymentu i przyzwyczajenie jak i respekt oraz szacunek wobec zasług hodowlanych i sportowych. Czytaj dalej »

Zdrowy odsadek – zalecenia żywieniowe w okresie odsadzenia

14 września 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe ·

W okresie, gdy źrebięta usamodzielniają się i stają się odsadami, potem roczniakami, najistotniejsze znaczenie dla ich kondycji oraz prawidłowego rozwoju, wzrostu i kształtowania układu szkieletowego oraz mięśni mają ruch i odpowiednia dieta. Dlatego w dużych hodowlach młodzież utrzymuje się zazwyczaj nie w boksach, lecz na biegalniach, gdzie spędzają noc i przebywają podczas niekorzystnej pogody mając dużą swobodę ruchu. Wiązane są tylko na czas karmienia. Natomiast pozostały czas spędzają na wybiegach i pastwiskach. Jest to najlepszy system odchowu młodych koni. Czytaj dalej »

Żywienie i postępowanie z matkami w okresie odsadzenia

7 września 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe ·

Czas, w którym odsadzamy źrebięta od matek, przypada zazwyczaj na późne lato oraz jesień. Zazwyczaj ma miejsce w wieku 6 – 7 miesięcy, lecz nie jest to sztywny termin. Zawsze bowiem należy kierować się stopniem rozwoju źrebięcia, jego kondycją oraz stanem zdrowia i od tych elementów uzależnić termin odsadzenia. Czytaj dalej »

Pastwisko późnego lata

31 sierpnia 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe ·

Druga połowa sierpnia i wrzesień to z perspektywy zjawisk przyrodniczych zdecydowane spowolnienie. Przyroda realizując swój cykl roczny kończy dawać plony i odpoczywa, nadchodzi też czas pierwszych odlotów ptaków. Pomimo, że w sierpniu słońce jeszcze letnio przygrzewa, dni stają się coraz krótsze. Czytaj dalej »

Żywienie ogierów użytkowanych w hodowli i sporcie

24 sierpnia 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe ·

W sezonie rozrodczym ciągle mówimy o potrzebach klaczy – źrebnych, w kryciu, karmiących – jakich dodatków potrzebują w poszczególnych okresach, na co zwrócić uwagę przy ich żywieniu, jak postępować w sytuacjach szczególnych. Chwilę później koncentrujemy się już na ich potomstwie, sprawnie przeprowadzonej akcji porodowej, potrzebach sysaków, źrebiąt, odsadów, młodzieży. Dużą wagę przywiązujemy do pokrycia ich potrzeb pokarmowych, właściwej opieki, zadbania o właściwe warunki utrzymania itd. Ale sezon rozrodczy to nie tylko klacz i źrebię, to również ogier, bez którego kontynuacja linii hodowlanej byłaby niemożliwa. Ogiery użytkowane w rozrodzie również wymagają troskliwej opieki, musimy pamiętać o ich wysokich potrzebach pokarmowych i właściwym użytkowaniu dokładając wszelkich starań, aby odpowiednio zadbać o ich kondycję i zdrowie. Czytaj dalej »

Owies – bazowy składnik dawek pokarmowych

17 sierpnia 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe ·

Czas żniw już w pełni, stąd kilka słów o zbożu, które stanowi najbardziej popularną paszę treściwą w żywieniu koni. Owies jest zbożem podstawowym i najchętniej przez konia zjadanym. Z uwagi na charakterystyczną budowę przewodu pokarmowego konia – niewielki żołądek, bardzo pojemne jelita i bogate we florę bakteryjną jelito ślepe, owies może być przez ten specyficzny układ trawienny doskonale wykorzystany. Czytaj dalej »

Sianokiszonka – wady i zalety

10 sierpnia 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe ·

Sianokiszonka, powszechna w wielu krajach (szczególnie w tradycji hodowli anglosaskiej, gdzie podaje się ją często wszystkim grupom wiekowym, głównie z uwagi na brak możliwości zebrania suchego siana), potrafi nadal wzbudzać wiele kontrowersji z uwagi na wielość zagrożeń, jakie ze sobą niesie. Jej produkcja wymaga najwyższej sumienności i dbałości w przestrzeganiu określonych procedur. Wszelkie odstępstwa od nich prowadzą do pogorszenia jej jakości, co przy skarmianiu szczególnie wrażliwym pod względem pokarmowym koniom, może nieść ze sobą bardzo groźne zdrowotne następstwa. Jednym słowem nie jest to pasza łatwa w przygotowaniu i zawsze bezpieczna. Czytaj dalej »

Siano – wartość pokarmowa, ocena jakości, zbiór i przechowywanie

3 sierpnia 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe ·

Siano jest podstawową paszą objętościową, której wartość, jeżeli jest to dobrej jakości siano łąkowe, jest bezcenna. Jak powiedział Profesor Jerzy Zwoliński “podczas gdy bez większych ilości owsa można wychować konia, tak bez dobrego siana udać się to nie może”. Czytaj dalej »

Pastwisko w obszarach przemysłowych – zagrożenia

27 lipca 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe ·

Tak jak zostało to już powiedziane w naszych poradach kilka tygodni wcześniej, pastwisko sezonu wiosenno-letniego to najlepsza forma żywienia koni hodowlanych i uzupełnienia ich diety w cenne składniki odżywcze. Należy jednak pamiętać, że nie każdy z nas mieszka w rejonie NATURA 2020, otulinie Parku Krajobrazowego/Narodowego czy po prostu w obszarach niezurbanizowanych i nieuprzemysłowionych. Bardzo często bliskość wielkiego przemysłu powoduje istotne obniżenie walorów pastwiska jako “darmowego i pełnego witamin” żłobu, wprowadzając do diety naszych koni dodatkowy element ryzyka. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec